Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Gtk-refresh.svg Verzoekpagina voor artikelverplaatsingen
Klik hier om direct een verzoek tot verplaatsing te doen
1rightarrow.png WP:AV
1rightarrow.png WP:AVP
1rightarrow.png WP:VPA
1rightarrow.png WP:VPV
1rightarrow.png WP:VP/AV
Meestal kan een gebruiker zelf de naam van een artikel (dus niet van een afbeelding, bestand, categorie, gebruiker of sjabloon) wijzigen; de procedure daarvoor staat hier. Soms doen zich echter problemen voor, bijvoorbeeld doordat de beoogde nieuwe naam al in gebruik is, en moet er een moderator aan te pas komen. In dergelijke gevallen kan hier een verzoek tot hernoeming van het artikel worden gedaan.

Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (verkeerd kopieer-plak-werk, of typefout bijvoorbeeld), stel het dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering hier. Deze pagina is niet bedoeld voor discussies, verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna de discussie gevoerd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mocht je een dergelijk overleg extra onder de aandacht willen brengen, zie dan bijvoorbeeld WP:OG.

Wanneer een verzoek behandeld is, behoort het verplaatst te worden naar het kopje Behandelde verzoeken onderaan zodat een nieuw verzoek steeds gemakkelijk bovenaan te vinden is. Plaats een nieuw verzoek onderaan de lijst onder het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de oudste verzoeken bovenaan staan en de volgorde chronologisch blijft. Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~).
Afgehandelde verzoeken worden na 10 dagen automatisch gearchiveerd naar het archief.

Nieuwe verzoeken[bewerken]

TEAMLottoNL[bewerken]

Graag een naamswijziging van Brand Loyalty / Team Activia ipv deze nieuwe pagina nu BrandLoyalty de subsponsor is van de desbetreffende schaatsploeg. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Chielio0ow (overleg · bijdragen) 30 sep 2014 10:30‎ (CEST) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Beide artikelen bestaan nu, dus die naamswijziging kan alleen als je die combineert met een samenvoeging en daar is dit niet de juiste pagina voor. Heb je al geprobeerd te overleggen met de aanmaker van het nieuwe artikel? Paul B (overleg) 30 sep 2014 10:32 (CEST)

Behandelde verzoeken[bewerken]

Secretaris–generaal van de Raad van Europa naar Secretaris-generaal van de Raad van Europa[bewerken]

Een gewoon koppelteken lijkt me meer dan voldoende. Zie ook secretaris-generaal. Zelf hernoemen kan niet meer, in verband met botbewerkingen. Den Hieperboree (overleg) 21 sep 2014 23:27 (CEST).

Steun. We gebruiken geen half kastlijntje in de titel van een lemma. Bovendien is een half kastlijntje in dit geval gewoon fout. – Maiella (overleg) 21 sep 2014 23:50 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - WIKIKLAAS overleg 22 sep 2014 12:20 (CEST)

Walter Baeten (vlaamse beweging) naar Walter Baeten (1944)[bewerken]

Herstel van de vroegere situatie. Déze benaming is onwenselijk en nog onjuist ook (hoofdletters). - AGL (overleg) 21 sep 2014 16:42 (CEST)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd - Omdat de eerste link een hoofdletterfout bezat, pas heel recent was aangemaakt en er dus vrijwel zeker geen verwijzingen van buiten Wikipedia naar ziijn, en op Wikipedia zelf eenvoudig alle links aangepast konden worden (4 in totaal), heb ik geen doorverwijzing onder die foute spelling achtergelaten. WIKIKLAAS overleg 22 sep 2014 12:43 (CEST)

Ernest Slingenyer naar Ernest Slingeneyer[bewerken]

Zie http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=906&tab=102&rec=12113&frm=363 --Joostik (overleg) 20 sep 2014 10:08 (CEST)

Nederlandse Rooms-katholieke kerkprovincie naar Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie[bewerken]

Dit is geen eigennaam maar een omschrijving. Er bestaat een groot aantal (rooms-katholieke) kerkprovincies binnen de Rooms-katholieke Kerk, waaronder de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie (die samenvalt met het Europees deel van het koninkrijk). Met als eigennaam Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, of zoiets... – Maiella (overleg) 30 aug 2014 19:55 (CEST)

Correct zou - vanzelfsprekend - Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie zijn. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2014 12:22 (CEST) PS: Ik heb geen idee waarom Maiella zich zo in deze kwestie vastbijt. Er bestaat geen Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (ik heb die titel dan ook net voor verwijdering voorgedragen), er bestaan enkel de Rooms-katholieke Kerk, een wereldkerk die geen genootschappen onderhoudt in verschillende landen. Zeker, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd de Katholieke Kerk in Nederland door de wetgever aangeduid als kerkgenootschap (vergelijk: de Wet op de Kerkgenootschappen), maar er bestaat daardoor niet op eens een Nederlands rooms-katholiek kerkgenootschap. De Rooms-katholieke Kerk kent enkel kerkprovincies en dat zijn geen onderafdelingen, maar gewoon manifestaties van dezelfde Kerk, wereldwijd. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2014 12:37 (CEST)
De stelling "... Kerk kent enkel kerkprovincies en dat zijn geen onderafdelingen, maar gewoon manifestaties van dezelfde Kerk ..." lijkt mij te subjectief om op Wp als argument te gebruiken. Het is duidelijk dat de rk kerk(provincie) in nl een feitelijk bestaande organisatie is, ook al ligt het zwaartepunt bij de bisdommen en parochies. Dat het de bedoeling is dat bisschoppen, priesters en gelovigen ook naar de Paus van Rome luisteren, doet niets af aan het feit de rkk in nl een afzonderlijke organisatie is. Paulbe (overleg) 3 sep 2014 13:27 (CEST)
  • Naar Nederlands recht is de rooms-katholieke kerk in Nederland een kerkgenootschap en daarmee een rechtspersoon. Sinds 2008 zijn Nederlandse kerkgenootschappen verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Bedoeld kg staat daar nu ingeschreven als "Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland" (KvK 30269644). (Maar, op de webpagina's van rkkerk.nl (kerk) en rkk.nl (omroep van de kerk) staan weer andere namen vermeld: Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, De Nederlandse Kerkprovincie, R-K KERK IN NEDERLAND, het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK), de Katholieke Kerk in Nederland.) --Paulbe (overleg) 3 sep 2014 13:27 (CEST)
PS: Ik heb geen idee waarom RJB zich zo in deze kwestie vastbijt.
PPS: ("Memo tot zelf":) Ik heb geen idee waarom Paulbe zich zo in deze kwestie vastbijt. Paulbe (overleg) 3 sep 2014 14:07 (CEST)
Ik geloof niet dat ik me in de kwestie vastbijt. Maar ik wil me wel graag verzetten tegen zaken die niet juist zijn. Nederlandse Rooms-katholieke kerkprovincie verplaatsen naar Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie is gewoon onjuist: het is de Nederlandse Rooms-katholiek Kerkprovincie, en niet een van die andere dingen. Voor wat betreft het kerkgenootschap: dat is een Nederlandse aanduiding voor het geheel, zoals is vastgelegd in de Wet op de Kerkgenootschappen. Prima: leven en laten leven. Maar er is geen Nederlandse katholiek die denkt dat hij lid is van een kerkgenootschap. Hij behoort tot de Rooms-katholieke Kerk waarvan in Nederland zich een zevental bisdommen heeft georganiseerd in de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2014 14:22 (CEST)
Af-en-toe wil ik mij vastbijten in een bepaalde kwestie. Ik weet zelf ook niet waarom, dus het heeft geen zin dat gewaardeerde collega's die vraag stellen. Vaak is minder-hoofdletters (vaak overbodig) een drijfveer. In deze kwestie is de spelling [Nederlandse rooms-katholieke kerkprovicie] niet onjuist, "dus" dat geniet mijn voorkeur. Ik heb geen enkele affiniteit met de redirect Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, maar ik leg mij neer bij de realiteit. De katholieke Kerk is inderdaad een kerkgenootschap en in Nederland (vanouds) een rechtspersoon. Dan kun je je afvragen of de Nederlandse kerkprovincie een aparte rechtspersoon is los van de rk-wereldkerk. Ik ben bang dat Nederlandse jurisprudentie voorlopig geen antwoord geeft op deze vraag. Houden zo... (!) – Maiella (overleg) 3 sep 2014 21:59 (CEST)
Was vannacht al gearchiveerd wegens langdurige inactiviteit op dit onderwerp maar nog niks over afgehandeld, dus nog even terug. WIKIKLAAS overleg 14 sep 2014 10:15 (CEST)
Nogmaals: Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie is een goede omschrijving (!) van een entiteit waarvan de eigennaam en de juridische status onduidelijk is. De Rooms-katholieke Kerk omvat een groot aantal kerkprovincies, waarvan de Nederlandse kerkprovincie samenvalt met Nederland. Waarom zoeken naar een eigennaam van deze entiteit? – Maiella (overleg) 22 sep 2014 00:04 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Onduidelijk of het hier om een verandering of een verbetering gaat. In dat geval zou een verzoek hier gepaard moeten gaan van een verwijzing naar overleg waaruit brede consensus blijkt. Op de OP van deze pagina komt het echter niet ter sprake en een link naar een andere plek waar het overleg heeft plaatsgehad, zie ik niet, dus ik ga ervan uit dat dat er ook niet is geweest; iemand zou daar anders in de ruim drie weken dat dit hier nu staat wel een keer op gekomen zijn. Er zijn bovendien te veel alternatieven aangedragen om nu op basis van een door één gebruiker ondersteund verzoek uitgerekend naar deze ene te hernoemen. Dan blijft het voorlopig zoals het was. WIKIKLAAS overleg 23 sep 2014 09:25 (CEST)

Federale Overheidsdienst Defensie naar Ministerie van Defensie[bewerken]

Federale Overheidsdienst Defensie is manifest onjuist en mag onder geen enkel beding gebruikt worden. Zie De federale en programmatorische overheidsdiensten op Portaal belgium.be, en Overzicht van de federale organisaties op fed web, Portaal van het federale personeel. De enige correcte benaming is "Ministerie van Defensie". FOD Defensie wordt zelfs niet in de volksmond gebruikt. Citaat: "Als gevolg van de laatste grote hervorming van het overheidsapparaat, namelijk de 'Copernicushervorming' van 2000, werden 'ministeries' omgedoopt tot 'federale overheidsdiensten' (FOD's). Alleen het Ministerie van Defensie bleef zijn oude naam behouden."– Neira (overleg) 12 sep 2014 11:21 (CEST)

U hebt ongetwijfeld een punt (hoewel "onder geen beding" me wat overdreven lijkt) maar zoals u ziet is de doelpagina al bezet. Er zal dus een ander voorstel moeten komen. WIKIKLAAS overleg 12 sep 2014 11:58 (CEST)
Dat lijkt me dan Ministerie van Defensie (België) in lijn met andere ministeries van Defensie. Ik zie op ministerie van Defensie ook 'Ministerie van Landsverdediging' maar de hierboven gegeven link spreekt duidelijk van 'Ministerie van Defensie'. Paul B (overleg) 14 sep 2014 00:51 (CEST)

Is een fusie met Defensie van België niet aangewezen? - Neira 18 sep 2014 10:39 (CEST)

Neen, dat is niet hetzelfde. – Maiella (overleg) 21 sep 2014 22:27 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd - Een deel van de verwarring komt ook door de inhoud van dit artikel zelf, waar dit het Ministerie van Landsverdediging wordt genoemd. Dat is kennelijk onterecht maar blijkens deze pagina op de website van het ministerie zelf heet de minister dan weer wel de Minister van Landsverdediging. Het is wat als bij alles wat je een naam geeft het belangrijkste criterium is dat het vooral NIET Frans mag zijn (of lijken). Er was nog geen artikel Ministerie van Defensie (België), dus heb ik nu daarnaar hernoemd. WIKIKLAAS overleg 23 sep 2014 09:53 (CEST)

ALP en Automobiles Leroux-Pisart[bewerken]

De inhoud van het eerste artikel ALP is verplaatst en gekopieerd zonder hernoeming naar Automobiles Leroux-Pisart, waardoor de geschiedenis verloren gegaan is. Het tweede artikel is dan een dp geworden. Kan een moderator zoiets fixen? Dinosaur918 (overleg) 23 sep 2014 19:02 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Volgens mij is het gefixt. Sustructu 25 sep 2014 16:06 (CEST)

Sanatan Dharma naar Sanatana Dharma[bewerken]

Conform de interwiki's en de introductie (die niet door mij gewijzigd is). ErikvanB (overleg) 25 sep 2014 03:18 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Sustructu 25 sep 2014 16:06 (CEST)

Clarkdale ( Arizona) naar Clarkdale (Arizona)[bewerken]

Ik heb een doorverwijspagina aangemaakt en per ongeluk een spatie voor Arizona gezet. Kan dit hersteld worden zonder spatie? Bedankt. Ymnes (overleg) 27 sep 2014 08:01 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Mbch331 (Overleg) 27 sep 2014 08:28 (CEST)

Vierheuvelenplaat naar Vierheuvelplaat[bewerken]

Toegevoegde bronnen op vierheuvelenplaat ondersteunen schrijfwijze vierheuvelplaat. Oorspronkelijke naamgever lemma reageert op mijn vraag omtrent naam: "Beste Wimpus. Vierheuvelenplaat leek mij voor de hand liggen, maar hier heb ik toen misschien niet goed naar gekeken. Ik vermoed dat ik mijn anatomische atlas heb gebruikt en deze atlas is vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. Voel u vrij het te veranderen. Met vriendelijke groet, Vincent Hendriks" (zie overleg). Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 25 sep 2014 23:37 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Mbch331 (Overleg) 27 sep 2014 08:32 (CEST)

Gynecomastie naar Gynaecomastie[bewerken]

Schrijfwijze volgens Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012). Woordenlijst bevat het woord niet, maar schrijft gynaecologie en niet gynecologie. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 25 sep 2014 19:59 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Joris (overleg) 28 sep 2014 00:38 (CEST)

Tiberius I Constantijn naar Tiberius II Constantijn[bewerken]

Dit volgnummer is veel gangbaarder (zie o.a. bijna alle interwiki's). Maarten vdM (overleg) 26 sep 2014 21:49 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Joris (overleg) 28 sep 2014 00:38 (CEST)

Le Monde (dagblad) naar Le Monde[bewerken]

Hier weer zo'n sterkt staaltje absurditeit. De pagina van Le Monde werd jaren geleden doorgeschoven naar Le Monde (dagblad), om plaats te maken voor een dp met een rode link naar een onbestaande pagina over één of andere tarotkaart, die dan op de koop toe vertaald 'De Wereld' geheten wordt. Dus in dat geval is er zelfs geen homonymie. Ook op de overlegpagina verwondert iemand er zicht over. Dus graag herstel van de originele situatie. --Midas02 (overleg) 28 sep 2014 00:25 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Joris (overleg) 28 sep 2014 00:38 (CEST)

Zuiderzee (water) naar Zuiderzee[bewerken]

Mag deze storende toevoeging water misschien weg? De meeste zeeën bestaan uit water. -- Tevergeefs (overleg) 29 sep 2014 19:12 (CEST)

Niet iedere Zuiderzee is een water (maar dan hebben we het alleen over het Departement Zuiderzee, en dat heeft niet zo heel lang bestaan). Ik zou hier overigens niet heel veel problemen hebben met een Wikipedia:Amsterdamconstructie. Paul B (overleg) 29 sep 2014 19:22 (CEST)
Pardon, Paraguay-constructie. Paul B (overleg) 29 sep 2014 19:25 (CEST)
  • Uitgevoerd. De Zuiderzee zelf is onmiskenbaar hoofdbetekenis, niet een daarnaar genoemd Frans departement dat twee eeuwen geleden even een paar jaartjes heeft bestaan (en dat bovendien feitelijk Departement du Zuyderzée c.q. Zuiderzeedepartement heette) - en andere Zuiderzeeën zijn er niet. Wutsje 29 sep 2014 19:50 (CEST)

Dubbele Buurt (Amsterdam) naar Dubbele Buurt[bewerken]

Weer zo'n staaltje dp creëren, terwijl er geen homoniem artikel bestaat. En 't is dan nog eens een bifide homonymie, dus die kan je ook zonder dp oplossen. Graag terugschuiven dus, vermits die tweede pagina er blijkbaar niet komt. --Midas02 (overleg) 30 sep 2014 00:09 (CEST)

Een rode link houdt niet in dat het Niet Encyclopedisch zou zijn. En rode linken bevolken vele dp's. Dus dat an sich kan geen reden zijn voor deze titelwijziging. Enige vraag is dus of de Dubbele Buurt in Hoorn Encyclopedisch is. Goudsbloem (overleg) 30 sep 2014 00:24 (CEST)
Volgens de regels die op de Engelstalige WP gehanteerd worden, wordt een dp niet getolereerd als die maar één blauwe link heeft. Om de simpele reden dat je niet hoeft te desambigueren als er niks te desambigueren valt. Dus geheel in de lijn van waar dp's voor bedoeld zijn. Heeft op zich niet met encyclopedisch te maken. Zolang die tweede pagina niet bestaat, is er geen enkele reden om die dp te hebben. Zoniet kan je indexen gaan creëren van alles en nog wat dat op de wereld bestaat. --Midas02 (overleg) 30 sep 2014 00:44 (CEST)
Dit is alleen de Engelstalige Wikipedia niet en ik kan me niet voorstellen dat wij hun richtlijn in dezen ook hanteren. In dit geval vind ik er echter wel iets voor te zeggen: de straat is wellicht helemaal niet relevant en de kans op aanmaak is misschien nog wel kleiner. Bovendien is hier sprake van een duidelijke hoofdbetekenis, wat een andere doorverwijsconstructie wellicht rechtvaardigt. Velocitas(↑) 30 sep 2014 00:53 (CEST)

Volgens mij is dit nou een mooi voorbeeld van een prima gekozen titel met een vlag die de lading uitstekend dekt (zie ook WP:BENOEM). De lezer die Dubbele Buurt in het zoekvakje invult en dit ziet verschijnen, weet dan al nog voordat hij op Enter heeft gedrukt, dat dit artikel in ieder geval niét gaat over de Dubbele Buurt in Gouda, die in Halfweg, die in Hoorn, die in Purmerend of die in Schagerbrug - en omgekeerd wordt de lezer die iets over die andere Dubbele Buurten zoekt niet eerst voor niets naar Amsterdam gestuurd. En nee, de vraag is niet of al die Dubbele Buurten op zichzelf encyclopedisch genoeg voor een eigen artikel zijn (vast niet), maar of er een redelijke kans bestaat dat een lezer er meer over wil weten (er kan ook iets over zo'n Dubbele Buurt in een ander artikel staan). Zo onwaarschijnlijk is dat niet, mensen kijken toch vaak al gauw even op wp, er worden op dit project immers genoeg straten wél beschreven. Dan kun je de lezer beter iets aanbieden wat volkomen duidelijk is en niets te raden overlaat. Wutsje 30 sep 2014 02:00 (CEST)

Ik vind het onbegrijpelijk dat je naar WP:BENOEM verwijst, maar dan wel die regels niet beheerst. De titel van een artikel moet altijd overeenstemmen met het onderwerp. Dus "Dubbele Buurt" moet zo heten, tenzij er meerdere zijn. Haakjes worden dan enkel gebruikt om te desambigueren, en worden dus niet gebruikt als onderdeel van de artikelnaam. In het zoekvenster moet je die precisering dus niet zien verschijnen als er maar één artikel met die naam bestaat. Verder gaat het dan niet op om te gaan desambigueren door talloze rode links uit te zitten vinden. Dan ben je met indexatie bezig, en dat concept bestaat niet op Wikipedia. Want zoals het ook op WP.NL beschreven, "daar dient het zoekvenster voor". Het is trouwens een perverse logica. Als je indexatie ook nog maar zou toelaten, moet je pagina's gaan creëren met alle mogelijke Marc Woutersen op deze wereld, alle mogelijke plaatsen die Villeneuve heten (er zijn er wel wat), enzovoort. Da's een logica die zichzelf in de staart bijt. --Midas02 (overleg) 1 okt 2014 03:02 (CEST)
Het onderwerp van dit artikel is de Dubbele Buurt in Amsterdam, niet die in Gouda, Halfweg, Hoorn, Purmerend of Schagerbrug, dus met de titel Dubbele Buurt (Amsterdam) is helemaal niets mis, die kan niet duidelijker. Zie nogmaals c.q. alsnog WP:BENOEM: Zorg ervoor dat de paginatitel een vlag is die de lading dekt en Eenduidigheid gaat boven eenvoud. Wanneer een woord of uitdrukking verschillende betekenissen heeft, benoem je pagina dan zo exact mogelijk. Laat niets te raden over. De lezer die iets over een andere Dubbele Buurt wil weten toch voor lul naar die in Amsterdam willen sturen, vind ik niet erg klantvriendelijk. Daar hoeft u het uiteraard niet mee eens te zijn, al komt het wel wat merkwaardig over om dan direct maar te roepen dat ik de regels van WP:BENOEM niet zou beheersen. Uw suggestie dat het mijn visie volgend nodig zou zijn om pagina's te creëren met alle mogelijke Marc Woutersen en Villeneuves is een stropopje en een non sequitur: dat heb ik niet beweerd en dat "moet" ook helemaal niet. Mij gaat het er enkel om, dat de toevoeging Amsterdam volgens mij een wezenlijk en identificerend onderdeel is van déze Dubbele Buurt.
Hoe dan ook, inmiddels is wel duidelijk dat over dit hernoemingsvoorstel blijkbaar eerst nog wat overlegd moet worden, dus dit verzoek kan wat mij betreft wegens gebrek aan consensus nu eerst wel naar de sectie afgehandeld. Wutsje 1 okt 2014 04:38 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Waarvan akte. WIKIKLAAS overleg 1 okt 2014 05:19 (CEST)