Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Gtk-refresh.svg Verzoekpagina voor artikelverplaatsingen
Klik hier om direct een verzoek tot verplaatsing te doen
1rightarrow.png WP:AV
1rightarrow.png WP:AVP
1rightarrow.png WP:VPA
1rightarrow.png WP:VPV
1rightarrow.png WP:VP/AV
Meestal kan een gebruiker zelf de naam van een artikel (dus niet van een afbeelding, bestand, categorie, gebruiker of sjabloon) wijzigen; de procedure daarvoor staat hier. Soms doen zich echter problemen voor, bijvoorbeeld doordat de beoogde nieuwe naam al in gebruik is, en moet er een moderator aan te pas komen. In dergelijke gevallen kan hier een verzoek tot hernoeming van het artikel worden gedaan.

Wanneer het verzoek geen onderhoudskwestie betreft (verkeerd kopieer-plak-werk, of typefout bijvoorbeeld), stel het dan eerst voor op de overlegpagina van het artikel. Wanneer daar consensus bereikt wordt of als niemand binnen redelijke tijd reageert, plaats dan pas het verzoek tot uitvoering hier. Deze pagina is niet bedoeld voor discussies, verzoeken waarbij discussie ontstaat zullen worden afgewezen, waarna de discussie gevoerd dient te worden op een relevante overlegpagina. Mocht je een dergelijk overleg extra onder de aandacht willen brengen, zie dan bijvoorbeeld WP:OG.

Wanneer een verzoek behandeld is, behoort het verplaatst te worden naar het kopje Behandelde verzoeken onderaan zodat een nieuw verzoek steeds gemakkelijk bovenaan te vinden is. Plaats een nieuw verzoek onderaan de lijst onder het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de oudste verzoeken bovenaan staan en de volgorde chronologisch blijft. Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~).
Afgehandelde verzoeken worden na 10 dagen automatisch gearchiveerd naar het archief.

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Nederlandse Rooms-katholieke kerkprovincie naar Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie[bewerken]

Dit is geen eigennaam maar een omschrijving. Er bestaat een groot aantal (rooms-katholieke) kerkprovincies binnen de Rooms-katholieke Kerk, waaronder de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie (die samenvalt met het Europees deel van het koninkrijk). Met als eigennaam Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, of zoiets... – Maiella (overleg) 30 aug 2014 19:55 (CEST)

Correct zou - vanzelfsprekend - Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie zijn. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2014 12:22 (CEST) PS: Ik heb geen idee waarom Maiella zich zo in deze kwestie vastbijt. Er bestaat geen Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (ik heb die titel dan ook net voor verwijdering voorgedragen), er bestaan enkel de Rooms-katholieke Kerk, een wereldkerk die geen genootschappen onderhoudt in verschillende landen. Zeker, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd de Katholieke Kerk in Nederland door de wetgever aangeduid als kerkgenootschap (vergelijk: de Wet op de Kerkgenootschappen), maar er bestaat daardoor niet op eens een Nederlands rooms-katholiek kerkgenootschap. De Rooms-katholieke Kerk kent enkel kerkprovincies en dat zijn geen onderafdelingen, maar gewoon manifestaties van dezelfde Kerk, wereldwijd. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2014 12:37 (CEST)
De stelling "... Kerk kent enkel kerkprovincies en dat zijn geen onderafdelingen, maar gewoon manifestaties van dezelfde Kerk ..." lijkt mij te subjectief om op Wp als argument te gebruiken. Het is duidelijk dat de rk kerk(provincie) in nl een feitelijk bestaande organisatie is, ook al ligt het zwaartepunt bij de bisdommen en parochies. Dat het de bedoeling is dat bisschoppen, priesters en gelovigen ook naar de Paus van Rome luisteren, doet niets af aan het feit de rkk in nl een afzonderlijke organisatie is. Paulbe (overleg) 3 sep 2014 13:27 (CEST)
  • Naar Nederlands recht is de rooms-katholieke kerk in Nederland een kerkgenootschap en daarmee een rechtspersoon. Sinds 2008 zijn Nederlandse kerkgenootschappen verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Bedoeld kg staat daar nu ingeschreven als "Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland" (KvK 30269644). (Maar, op de webpagina's van rkkerk.nl (kerk) en rkk.nl (omroep van de kerk) staan weer andere namen vermeld: Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, De Nederlandse Kerkprovincie, R-K KERK IN NEDERLAND, het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK), de Katholieke Kerk in Nederland.) --Paulbe (overleg) 3 sep 2014 13:27 (CEST)
PS: Ik heb geen idee waarom RJB zich zo in deze kwestie vastbijt.
PPS: ("Memo tot zelf":) Ik heb geen idee waarom Paulbe zich zo in deze kwestie vastbijt. Paulbe (overleg) 3 sep 2014 14:07 (CEST)
Ik geloof niet dat ik me in de kwestie vastbijt. Maar ik wil me wel graag verzetten tegen zaken die niet juist zijn. Nederlandse Rooms-katholieke kerkprovincie verplaatsen naar Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie is gewoon onjuist: het is de Nederlandse Rooms-katholiek Kerkprovincie, en niet een van die andere dingen. Voor wat betreft het kerkgenootschap: dat is een Nederlandse aanduiding voor het geheel, zoals is vastgelegd in de Wet op de Kerkgenootschappen. Prima: leven en laten leven. Maar er is geen Nederlandse katholiek die denkt dat hij lid is van een kerkgenootschap. Hij behoort tot de Rooms-katholieke Kerk waarvan in Nederland zich een zevental bisdommen heeft georganiseerd in de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 3 sep 2014 14:22 (CEST)
Af-en-toe wil ik mij vastbijten in een bepaalde kwestie. Ik weet zelf ook niet waarom, dus het heeft geen zin dat gewaardeerde collega's die vraag stellen. Vaak is minder-hoofdletters (vaak overbodig) een drijfveer. In deze kwestie is de spelling [Nederlandse rooms-katholieke kerkprovicie] niet onjuist, "dus" dat geniet mijn voorkeur. Ik heb geen enkele affiniteit met de redirect Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, maar ik leg mij neer bij de realiteit. De katholieke Kerk is inderdaad een kerkgenootschap en in Nederland (vanouds) een rechtspersoon. Dan kun je je afvragen of de Nederlandse kerkprovincie een aparte rechtspersoon is los van de rk-wereldkerk. Ik ben bang dat Nederlandse jurisprudentie voorlopig geen antwoord geeft op deze vraag. Houden zo... (!) – Maiella (overleg) 3 sep 2014 21:59 (CEST)
Was vannacht al gearchiveerd wegens langdurige inactiviteit op dit onderwerp maar nog niks over afgehandeld, dus nog even terug. WIKIKLAAS overleg 14 sep 2014 10:15 (CEST)

Stade français Paris terug naar Stade Français Paris[bewerken]

Stade français (hockey) naar Stade Français (hockey)
Stade français (voetbal) naar Stade Français (voetbal)
Eigennamen van organisaties en dergelijke dienen met hoofdletters geschreven als dat in de officiële naam het geval is. Zie www.stade.fr Paulbe (overleg) 7 sep 2014 12:10 (CEST)
Dit heeft wat meer onderzoek nodig - De club zelf is niet heel erg consistent, en zie ook de discussie hier, die er vooralsnog in resulteert dat bij onze collega's van fr-wiki geen hoofdletters gebruikt worden. De andere twee moet ik nog even bekijken. Milliped (overleg) 7 sep 2014 13:52 (CEST)
Het is evident dat in de Franse taal veel minder hoofdletters worden gebruikt dan bij ons. – Maiella (overleg) 8 sep 2014 20:01 (CEST)
Stade Français wordt in de Franse pers altijd met hoofdletters geschreven, het is dan ook een eigennaam. Zelfde trouwens als Stade Toulousain. Het is met enig afgrijzen dat ik moet vaststellen dat ze dat op WP.FR menen veranderd te moeten hebben, maar ja, dat is dan weer typisch voor het zootje ongeregeld dat WP.FR is. --Midas02 (overleg) 16 sep 2014 02:06 (CEST)

Federale Overheidsdienst Defensie naar Ministerie van Defensie[bewerken]

Federale Overheidsdienst Defensie is manifest onjuist en mag onder geen enkel beding gebruikt worden. Zie http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_en_programmatorische_overheidsdiensten/ en http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/overzicht_federale_diensten/#.VBK6vMV_uSo. De enige correcte benaming is "Ministerie van Defensie". FOD Defensie wordt zelfs niet in de volksmond gebruikt. Citaat: "Als gevolg van de laatste grote hervorming van het overheidsapparaat, namelijk de 'Copernicushervorming' van 2000, werden 'ministeries' omgedoopt tot 'federale overheidsdiensten' (FOD's). Alleen het Ministerie van Defensie bleef zijn oude naam behouden."– Neira (overleg) 12 sep 2014 11:21 (CEST)

U hebt ongetwijfeld een punt (hoewel "onder geen beding" me wat overdreven lijkt) maar zoals u ziet is de doelpagina al bezet. Er zal dus een ander voorstel moeten komen. WIKIKLAAS overleg 12 sep 2014 11:58 (CEST)
Dat lijkt me dan Ministerie van Defensie (België) in lijn met andere ministeries van Defensie. Ik zie op ministerie van Defensie ook 'Ministerie van Landsverdediging' maar de hierboven gegeven link spreekt duidelijk van 'Ministerie van Defensie'. Paul B (overleg) 14 sep 2014 00:51 (CEST)

Is een fusie met Defensie van België niet aangewezen? - Neira 18 sep 2014 10:39 (CEST)

L’Âme Immortelle naar L'Âme Immortelle[bewerken]

Wegens typo. ErikvanB (overleg) 16 sep 2014 05:16 (CEST)

Behandelde verzoeken[bewerken]

Stream Editor terug naar sed[bewerken]

De naam van dit programma is 'sed'. 'Stream Editor' is niet de naam, maar een uitleg van de naam. Rp (overleg) 9 sep 2014 16:58 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd, heb er sed (software) van gemaakt, per de man pages. Milliped (overleg) 11 sep 2014 23:33 (CEST)

Anastasios I (keizer van Byzantium) weer terug naar Anastasius I (keizer van Byzantium)[bewerken]

Graag de ongelukkige titelwijziging door Gebruiker:Vernoeming van vanavond weer terugdraaien. De man was geboren in een Latijnstalige stad. Hij had een Latijnse naam en in zijn tijd was Latijn nog de offiële bestuurstaal van het rijk waar hij keizer van was. Mvg JRB (overleg) 13 sep 2014 23:03 (CEST)

Lastige kwestie. Het artikel heette eerst Anastasios I en is toen zonder overleg verplaatst naar Anastasius I (Keizer van Byzantium). Dat was een schending van Wikipedia:BTNI en introduceerde een spelfout (keizer is met een kleine letter) en een inconsistentie: Anastasius I naast Anastasios II.
Anastasios is overigens een Griekse naam, geen Latijnse. Volgens de Duitse Wikipedia, die hem overigens ook bij de Griekse vorm van zijn naam noemt, was hij naar alle waarschijnlijkheid tweetalig. Zijn rijk was grotendeels Grieks.
Het probleem is dat het Oost-Romeinse/Byzantijnse Rijk een transitie van Latijn naar Grieks heeft doorgemaakt. Dat zie je terug in de namen van de heersers, maar waar leg je de grens precies? Het lijkt mij niet gek de van oorsprong Griekse naam van de heerser over een grotendeels Griekstalig rijk in zijn Griekse vorm op te voeren. Maar ik geef toe: voor Anastasius is ook wel wat te zeggen. Maarten vdM (overleg) 13 sep 2014 23:47 (CEST)
Ik krijg een onbestemd gevoel van déjà vu... In ieder geval, die inconsistentie is op zichzelf geen argument. De literatuur is (in het algemeen) ook vaak genoeg inconsistent. 'Keizer' zou bij voorkeur met een kleine letter moeten, maar daarvoor had een minder ingrijpende hernoeming ook volstaan. Ook dat is dus geen argument. De titelwijziging naar 'Anastasius' heeft destijds in ieder geval enig overleg gezien, dus van BTNI is ook niet zonder meer sprake. De argumenten die toen zijn gegeven, gaan ook nu op. Op zichzelf heb ik geen sterke voorkeur voor een van de twee vormen, maar ik heb er wel een sterke voorkeur voor om dit niet de hele tijd heen en weer te schuiven. In plaats van zelf te bedenken waarom de ene naam beter zou zijn dan de andere, lijkt het me beter de literatuur eens te raadplegen. De literatuur die ik heb is nogal beperkt (een algemene encyclopedie uit de jaren 80) maar schrijft 'Anastasius', zoals ook eerder aangegeven. Wie andere inzichten heeft, mag met bronnen komen. Paul B (overleg) 14 sep 2014 00:29 (CEST)
"Lastige kwestie" zegt degeen die desondanks wél de laatste hernoeming gewoon uitvoerde in plaats van er dan eerst over te overleggen, en er doodleuk bij meldt dat volgens hem de vorige (de andere kant op) BTNI was. Om te beginnen is een gemotiveerde hernoeming van Anastasios naar Anastasius natuurlijk geen BTNI. Dat Keizer onterecht met een hoofdletter werd geschreven is geen reden om van Anastasius dan ook maar weer Anastasios te maken. Als ik JRB goed begrijp, dan bedoelt die te zeggen dat in een Latijnstalige stad de Latijnse uitgang -us in de naam werd gebruikt. Er zijn legio figuren die de naam "Anastasius" voerden, met een Latijnse uitgang, dus als je stelt dat "Anastasios" een Griekse naam is, dan lijkt me dat je dat met een referentie dient te staven. In elk geval gaat het er niet om wat degene die de laatste hernoeming deed zelf lijkt en denkt, maar dat er wordt aangesloten bij een traditie in de literatuur. Het lijkt me handig als jullie het daarover eens gaan hebben op de OP van het artikel, want daar is het al een tijdje stil. WIKIKLAAS overleg 14 sep 2014 00:36 (CEST) (de bijdragen van Paul B en mij kruisten elkaar, zonder een bewerkingsconflict, maar als ik het zo bekijk, dan waren we het behoorlijk met elkaar eens)
Het invoeren van het Grieks als officiële bestuurstaal in het eerst Oost-Romeinse Rijk en later Byzantijnse Rijk vond plaats onder keizer Heraclius, dus in het begin van de 7e eeuw (zeg rond 620). Alle keizers die daarna leefden krijgen dus terecht een Griekse naam. Daarvoor zijn er wat twijfelgevallen. Keizers van Griekse afkomst krijgen soms een Griekse naam (keizer Herakleios (Heraclius), keizer Maurikios. Daar valt nog iets voor te zeggen. Keizer Anastasius I van Byzantium is echter in 430 geboren in de huidige Albanese stad Durrës, toen de Latijnse stad Dyrrachium. Hier werd Latijn gesproken. Latijn was dus zijn moedertaal. Hij was keizer in het tijdvak (491-518), ongeveer 100 jaar voordat Grieks de officiële bestuurstaal werd. Natuurlijk sprak Anastasius ook Grieks. Elke Romeinse aristocraat die iets wilde bereiken diende in de Late oudheid goed Grieks te kunnen spreken en schrijven, zeker als hij in Constantinopel ging wonen. Het is voor mij echter duidelijk dat zijn naam Anastatius I dient te zijn en niet Anastasios I (keizer van Byzantium). Mvg JRB (overleg) 14 sep 2014 11:29 (CEST)
Ik zie hier nu twee gebruikers die als argument voor een naam een eigen redenering aanvoeren, en er dan ook ongegeneerd "voor mij" of "het lijkt mij niet gek" of "is wat voor te zeggen" aan toevoegen. Wat ik de beide gebruikers van harte wil aanraden is om elkaar op de OP van het artikel met literatuur om de oren te gaan slaan en duidelijk te maken dat de argumenten op basis van belezenheid geformuleerd worden, en niet op basis van wat eigen gevoelens.
voorlopig Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Ik verplaatts dit verzoek voorlopig naar afgehandeld, niet omdat ik vind dat de laatste naamswijziging prima was maar omdat hierover discussie is. Kom maar terug zodra een van beiden intellectueel op apegapen ligt. WIKIKLAAS overleg 14 sep 2014 14:15 (CEST)

Als Heraclius/Herakleios inderdaad het Grieks als officiële taal heeft ingevoerd is zijn bewind misschien inderdaad een goede scheidslijn: vóór hem Latijnse namen, ná hem Griekse. (Al worden sommige keizers vóór hem ook vaak bij hun Griekse naam genoemd: niet alleen Anastasios I, maar ook Tiberios en Maurikios zijn in de literatuur gebruikelijke benamingen).

Toch is het niet zo simpel, want verschillende namen komen zowel voor als na Herakleios' bewind voor. Als we die scheidslijn consequent doorvoeren krijgen we Anastasius I tegenover Anastasios II, Constans I tegenover Konstas II, Justininianus I tegenover Ioustinianos II, Tiberius I tegenover Tiberios II en Theodosius I en II tegenover Theodosios III.

Is dat erg? Misschien niet. De Engelse Wikipedia doet het inderdaad grotendeels zo (ze hebben wel Constans II; Justinianus/Ioustinianos is niet aan de orde vanwege de verengelste vorm Justinian). De Duitse Wikipedia begint al veel eerder met de Griekse namen: vanaf Markianos/Marcianus (Markian, Zenon, Basiliskos).

(Daarnaast zijn er natuurlijk keizersnamen die een algemeen bekende Nederlandse vorm hebben: Leo, Constantijn,Isaäk, Alexander. Die zou ik gewoon handhaven.)

Overigens, maar dit terzijde, vind ik het vreemd dat betwijfeld wordt dat Anasiasius/Anastasios een van oorsprong Griekse naam is. Iedereen die Grieks kent ziet dat in één oogopslag: anastasis 'opstanding'. Merk trouwens op dat zijn algemeen gebruikelijke bijnaam Dikoros ook Grieks is. Maarten vdM (overleg) 14 sep 2014 23:43 (CEST)

Uiteraard is de naam uiteindelijk van Griekse oorsprong, ik hoop dat daar toch geen twijfel over bestaat. De enige vraag is of we hier de Griekse versie of de verlatijnste versie zouden moeten gebruiken. Volgens mij zouden we dat antwoord in recente bronnen moeten zoeken. Paul B (overleg) 15 sep 2014 16:52 (CEST)
@Vernoeming: de discussie vindt inmiddels hier plaats. Wat u hier nog zegt legt geen gewicht meer in de schaal. Als ik u was, dan zou ik de discussie die er echt toe doet vanaf het begin willen volgen, en me ook daarheen spoeden. WIKIKLAAS overleg 15 sep 2014 17:23 (CEST)
'Geen gewicht' lijkt me ook overdreven (ook hier wordt het wel gelezen). Het zou wel helpen om de discussie op één plaats te voeren, ook voor latere referentie, als er iets uitkomt. Op die overlegpagina staat nog niet heel veel: aan drie algemene encyclopedieën en een telling van Google Books-treffers valt nog wel wat toe te voegen. Paul B (overleg) 15 sep 2014 17:37 (CEST)

Dim sum naar dimsum[bewerken]

Volgens de dikke Van Dale en het hedendaags woordenboek van dezelfde woordenboekenmaker is dit aaneen. De Woordenlijst vermeldt het niet, per WP:C volgen we dan Van Dale. --MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 11 sep 2014 21:17 (CEST)

Het staat ook in de gratis te raadplegen versie: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=dimsum&lang=nn. --MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 11 sep 2014 21:30 (CEST)
Ik ben voornemens dit verzoek morgen in te willigen maar kan iemand alsjeblieft ook iets aan de inhoud doen dan want het is wel godgeklaagd onhandig opgeschreven allemaal. WIKIKLAAS overleg 11 sep 2014 21:52 (CEST)
Even naar gekeken en er hopelijk iets beters van gemaakt. Maar meer weet ik er ook niet over. --MichielDMNCrystal Clear app phppg.png (overleg) 11 sep 2014 22:01 (CEST)

IPCC rapport 2007 terug naar IPCC-rapport 2007[bewerken]

Dit artikel is vorige week hernoemd, maar de schrijfwijze zonder streepje is fout. Voor nadere toelichting, zie hier: In samenstellingen met afkortingen als IRA en NAVO, zoals IRA-akkoord en NAVO-basis, moet vanwege de hoofdletters weer wel een streepje staan. De Wikischim (overleg) 14 sep 2014 16:02 (CEST)

Had je natuurlijk ook zelf kunnen doen, want ik kon het ook ;) Paul B (overleg) 14 sep 2014 16:15 (CEST)
Oh, ik dacht dat je dat als gewone gebruiker niet zomaar kon over een redirect. Nu ja, weer wat bijgeleerd dus. Dank. De Wikischim (overleg) 14 sep 2014 16:18 (CEST)
Het kan alleen als de redirect verder geen bewerkingsgeschiedenis heeft, anders moet het inderdaad altijd langs deze pagina. Paul B (overleg) 14 sep 2014 16:25 (CEST)

Bruine stekelnekagame naar stekelnekagame[bewerken]

Vanwege een geschiedenis van de redirect kan ik deze naam niet aanpassen. Alleen voor de laatste naam kan ik bronnen vinden, vandaar het verzoek. -B kimmel (overleg) 14 sep 2014 14:23 (CEST)

Rock The Rebel / Metal The Devil naar Rock the Rebel / Metal the Devil[bewerken]

Ik heb een hoop titels van gebruiker Necromancer moeten wijzigen vanwege overmatig hoofdlettergebruik (allemaal met kleine letters op de Engelstalige en andere wiki's). Deze kan ik niet wijzigen. In dit geval is er de keuze tussen de:Rock the Rebel / Metal the Devil mét spaties en en:Rock the Rebel/Metal the Devil zónder spaties. Ik kies voor de eerste optie (gespatieerd), louter en alleen vanwege The Strength / The Sound / The Songs van dezelfde band. Het maakt me niet veel uit, maar het verwijderen van de hoofdletters is sowieso een verbetering. ErikvanB (overleg) 13 sep 2014 19:27 (CEST)

  • Uitgevoerd Uitgevoerd, nu heb ik weer de hele tijd Volbeat in mijn hoofd... - FakirNLoverleg 15 sep 2014 17:36 (CEST)
  • In enkele winkels ligt het album met spaties én hoofdletters in de digitale schappen. De officiële site van de band gebruikt wel de spaties, maar behoofdlettert de lidwoorden niet. Maartenschrijft (overleg) 16 sep 2014 02:13 (CEST)
    • Dan hebben we nu toch de versie te pakken zoals die op de officiële website gebruikt wordt? (En als webwinkels de norm zijn, dan moeten we nog een hoop taalfouten in Wikipedia gaan introduceren.) - FakirNLoverleg 16 sep 2014 02:37 (CEST)
      • Het leek mij handig om aan te tonen dat de verplaatsing correct was. Verwijzen naar de titel van een ander album vond ik namelijk niet zo'n sterk argument voor de nieuwe titel. Maartenschrijft (overleg) 16 sep 2014 10:47 (CEST)

Privaat naar Private[bewerken]

Deze dp-pagina gaat enkel over de spelling 'private'. Ik stel dan ook voor dat de naam veranderd wordt in Private, en dat vervolgens het artikel Privaat niet doorverwijst naar 'Private', maar gewoon gewist wordt. Er is op deze WP immers geen artikel met de naam Privaat, en gezien de entries op de dp-pagina Private, hebben die niks met de spelling, noch uitspraak, 'privaat' te maken. Momenteel veroorzaakt dit verwarring omdat er op pagina's soms een link gemaakt wordt naar 'Privaat' in de betekenis van privébezit, terwijl deze dp-pagina daar niks mee te maken heeft. WP is immers geen woordenboek, dus er is geen reden om 'privaat' door te linken naar een pagina waar staat uitgelegd dat dat privébezit betekent. --Midas02 (overleg) 15 sep 2014 18:19 (CEST)

Herzien prima, maar niks wissen. Het is toch handig dat Eigendom en Privé gevonden kunnen worden via Privaat. Namen van artikelen zijn overigens van geen belang voor doorverwijsconstructies: doorverwijsconstructies gaan over zoekingangen. — Zanaq (?) 15 sep 2014 18:25 (CEST)
Wat er nog niet op stond was 'privaat' in de betekenis van 'toilet'. Dat is wel verouderd, maar je weet nooit waar mensen op zoeken. Paul B (overleg) 15 sep 2014 18:47 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Dit verandert niks wezenlijks, en dan is het BTNI. WIKIKLAAS overleg 18 sep 2014 16:44 (CEST)