Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Beveiligen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Klik hier om direct een verzoek tot beveiligen te doen
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:VP/B
1rightarrow.png WP:BV
Iedereen kan hier een verzoek tot beveiliging van een artikel doen, bijvoorbeeld vanwege vandalisme dat gebeurt door verscheidene gebruikers of ip's, of wegens een bewerkingsoorlog. Ook kan er een verzoek geplaatst worden om een bepaalde lemmatitel op de lijst van tegen heraanmaak beveiligde pagina's te laten plaatsen. Dit is bestemd voor cyberpestpogingen, vandalisme aanmaken of herhaald vanwege ne verwijderde titels.
Als daar aanleiding toe is kan het lemma beveiligd worden, kunnen betrokken gebruikers geblokkeerd worden, maar in elk geval zal het artikel door meer personen in het oog gehouden worden.
Mocht je vermoeden dat een bepaalde gebruiker (gezien de aard van het doorgaand vandalisme op één of meer artikelen) behoort tot een geïdentificeerde structurele vandaal, dan kun je dit nakijken op de Checklijst langdurig structureel vandalisme en hier de aanvullende informatie plaatsen.
Dit is geen discussiepagina, die kunnen op de overlegpagina van het artikel gevoerd worden indien betrekking hebbend op een bewerkingsoorlog of naar de overlegpagina hier indien betrekking hebbend op de genomen beslissing of worden daarnaartoe verplaatst. Hier graag enkel het verzoek neerzetten zodat de pagina voor moderatoren overzichtelijk blijft.

Mochten de problemen met een tijdelijk beveiligd lemma voorbij zijn dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek (met verwijzing naar de bereikte consensus) doen om de beveiliging te laten opheffen. Mocht u een beveiligde lemma-titel willen kunnen aanmaken omdat het onderwerp encyclopedisch wel relevant is (geworden) dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek indienen.

Voor een overzicht van lemma's die (semi-)beveiligd zijn voor een (on)bepaalde periode, zie Wikipedia:Beveiligde pagina's.

Na 48 uur mag een afgehandeld verzoek verwijderd worden (inclusief eventueel bijbehorend overleg).

Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Altijd is Kortjakje ziek[bewerken]

Ik verzoek hierbij om het artikel Altijd is Kortjakje ziek terug te draaien naar de voorlaatste versie (van Ymnes, nl. 18 april 19:14 uur; waarin hij/zij Borluut opnieuw oproept om inhoudelijk te overleggen op de OP) - en om vervolgens het artikel tijdelijk te beveiligen.

Gaarne tijdelijke beveiliging ivm. herhaaldelijk (sinds 2 april) toegevoegde hypotheses zonder betrouwbare en relevante bronnen. De toevoegingen zijn reeds meerdere keren teruggedraaid, door zowel Ymnes, Wikiklaas als door mijzelf. Zie ons overleg op de OP aldaar. Dit inhoudelijke overleg op de OP blijft onbeantwoord (behalve verwijten van Borluut op onze persoonlijke OP's).

Het lijkt mij voor de rust op het artikel beter dat er overleg plaatsvindt, zonder ondertussen steeds herhaalde toevoegingen die steeds weer worden teruggedraaid. Als de versie van Ymnes wordt teruggezet, staat er de oorspronkelijke, dus neutrale, versie (zonder omstreden passages). Alvast vriendelijk dank. Rozemarijn vL (overleg) 19 apr 2015 02:20 (CEST)

Boeiend, ik zie trouwens niemand inhoudelijk reageren op Borluut. Dus als er al sprake is van non-communicatie dan is dat wederzijds... The Banner Overleg 19 apr 2015 03:31 (CEST)
Dat er niet inhoudelijk gereageerd zou zijn is apert onjuist. Op de OP van het artikel ben ik namelijk wel degelijk inhoudelijk ingegaan op de toevoeging door Borluut. Die is al een tijdje bezig om daar wat volkswijsheden en een eigen interpretatie, compleet met een vraagteken, aan toe te voegen (zie hier: "maar niet alle kinderliedjes zijn zo onschuldig", "volgens sommige interpretaties", "heidens" loflied, "Bijbel?"; hier goeddeels opnieuw geplaatst). Uiteindelijk kwam Borluut met de formulering dat "Volgens sommige, niet bewezen interpretaties" Kortjakje een hoer zou zijn geweest, zonder aan te geven wie die sommigen zijn en waar hun interpretaties te lezen zijn. Borluut verwees naar een blog van Marilse Eerkens, waarin exact hetzelfde gebeurde als wat Borluut deed: zonder bronnen opschrijven: "Het meest bekend is waarschijnlijk het verhaal dat Kortjakje eigenlijk een hoer was in plaats van een ziekelijk maar zeer vroom meisje dat zondags naar de kerk ging. Of ze echt een hoer was, heeft nooit iemand kunnen hard maken." Daarmee valt dit als betrouwbare bron af: een blog van een leek, met een eigen en niet door bronnen of onderzoek ondersteunde versie van een volkswijsheid (en nog slecht geschreven ook: "meest bekend" i.p.v. bekendst, "hard maken" i.p.v. hardmaken, en let op het woord "waarschijnlijk", dus volgens wie is dit verhaal het bekendst?).
Wikipedia is geen verzamelplaats voor volkswijsheden, geruchten en speculaties, maar een encyclopedie waarin verifieerbare kennis wordt vastgelegd en vrij beschikbaar gemaakt. Borluut verwees niet naar kennis maar naar verhalen van de straat. Zie verder ook deze bewerkingssamenvatting: "de opvatting dat Kortjakje mogelijk een prostituee was moet volledigheidshalve worden vermeld, zelfs al is het niet bewezen" en "Ook afwijkende maar p[l]ausibele interpretaties mogen vermeld worden op Wikipedia" en "Dit is een minimale verwijzing naar een populaire interpretatie". Een verhaal van de straat is geen opvatting en al helemaal geen encyclopedische kennis. Zoiets wordt pas kennis als een deskundige er gedegen onderzoek naar doet en erover publiceert.
Borluut begrijpt kennelijk niet zo veel van brongebruik. Hier voegt die de betwiste volkswijsheid weer toe, met een referentie naar de blog van Marilse Eerkens en naar een stuk van Volkskrantjournaliste Anneke Stoffelen, en schrijft in de samenvatting: "Ga je de interpretatie van deze auteur (een neerlandica) nu ook weer als niet relevant van de hand wijzen, net als deze van kinderpsychologe Marilse Eerkens [?]" Geen van de twee referenties betreft een neerlandica. Wat de opvatting van een kinderpsychologe te maken heeft met een tekstverklaring, waarvoor inderdaad vooral onderzoek door neerlandici en historici relevant zou zijn, blijft onduidelijk. En ook op het gebied van logica schort er het een en ander aan. Zie de bewerkingssamenvatting: "de verwijzing naar populaire interpretaties (hoezo 'Sommige is een dooddoener') van Kortjakje als prostiruee is relevant, plausibel en dus zeker vermeldenswaardig. "Sommigen vinden/denken" is misschien geen dooddoener maar wel een voorbeeld van slecht encyclopedisch schrijven. Het staat hier met zoveel woorden in onze richtlijnen. Probleem met "sommigen" is dat nooit bekend is wie het zijn, en dat een dergelijke bewering automatisch inhoudt dat er ook sommigen zijn die iets anders vinden. Ook dat een verklaring "plausibel" is, is geen reden die te accepteren. "Plausibel" is niet bewezen. En bovendien: wie vindt iets plausibel? Of iets plausibel is, is een mening. Pas de moeite van het vermelden waard als een deskundige iets plausibel vindt.
Als je met "inhoudelijk reageren" bedoelt dat de stelling dat Kortjakje een hoer was niet is aangevochten: dan heb je gelijk maar dat is niet waarom het hier draait. Waar het om draait is dat er geen betrouwbare bronnen worden genoemd waarin is geschreven over de interpretatie dat Kortjakje een hoer zou zijn geweest. Dan is het noemen van die opvatting zinloos, want geen encyclopedische kennis. Dat is een inhoudelijke reactie. Het enige wat hier mogelijk genoemd kan worden, is dat er minstens één geparodieerde versie van de tekst bekend is, waarin de voorstelling wordt gegeven dat Kortjakje seksueel gedreven was (maar daarmee nog lang geen hoer): "zondags ziet ze heer pastoor, daar spreidt zij haar beentjes voor". Dat is te lezen in het stuk van Anneke Stoffelen, die daar een boek van Jant van der Weg bespreekt. Jant van der Weg is neerlandica, en heeft onderzoek gedaan naar de vele tekstversies. Mogelijk dat daarover in haar boek "Midden in de week maar zondags niet" meer te lezen is. Ik was de eerste die de titel noemde (18 april, 11:05), met als advies die eens te lezen. Nog geen twee uur later voerde Borluut die titel op als bron, fout gespeld ("'s zondags" i.p.v. zondags) en alsof die het boek inmiddels zelf geraadpleegd zou hebben. Het staat in geen geval ergens online, dus de kritiek van Rozemarijn vL dat referenties alleen geaccepteerd worden als ze geraadpleegd zijn, lijkt me zeer terecht.
Een laatste opmerking: de titel van het Volkskrant-artikel van Anneke Stoffelen zet de lezer op het verkeerde been. Het los noemen van "Kortjakje stond bepaald niet in hoog aanzien" werkt speculatie over haar oneerbaar beroep in de hand. In het artikel zelf stond echter: "Kortjakje stond bepaald niet hoog in aanzien, maar het is niet zeker dat zij als prostituee werkte" waarmee de speculatie juist de kop wordt ingedrukt, en de mededeling over haar aanzien een heel andere lading heeft: denk nou niet meteen dat ze een hoer was omdat ze niet hoog in aanzien stond. WIKIKLAAS overleg 19 apr 2015 13:26 (CEST)
Misschien gebeurt dat morgen op deze plek. --ErikvanB (overleg) 19 apr 2015 03:59 (CEST)
Nee, zo werkt dat niet. Borluut wil forceren dat hij zijn zin krijgt door middel van dreigingen en manipulatie. Er is echter geen overeenstemming over de betrouwbaarheid van zijn toevoeging. Het eerste stuk tekst dat ik van hem verwijderde, deed ik met de volgende toelichting: ongeldige bron, de website identificeert zich als: "Het Dwaze Zaken Collectief ... humor, satirisch-kritische opinie " (ik bedoel maar!). Na een niet overtuigend betoog op mijn overlegpagina waarin hij stelt dat je dit wel zo zou moeten toelaten, eindigt hij met het gebod om zijn versie te laten staan (zo bouw je naar mijn mening geen geloofwaardige encyclopedie op). Daarna heb ik aandacht voor het probleem gevraagd in het redactiecafé. Vervolgens heeft Wikiklaas daar op gereageerd door zijn bewerking terug te draaien en overleg te starten op Overleg:Altijd is Kortjakje ziek. Daarna is Borluut niet in overleg gegaan en blijft hij zijn onbetrouwbare tekst steeds weer terugzetten. Uit het overleg op de pagina van Kortjakje werd al aangegeven dat de versie van maart stabiel is. Toen Borluut weigerde daar te overleggen, heeft Rozemarijn die versie weer teruggezet. Ook dit draaide Borluut zonder overleg terug. Ik heb hem toen op zijn overlegpagina aangegeven dat dit niet de manier is, maar dat hij in overleg moet treden, en dat dit overleg gaande is op de overlegpagina van Kortjakje. Ik heb hem ook meegedeeld dat het voeren van een bewerkingsoorlog blokkeringswaardig is. Hierna heeft hij zijn versie opnieuw door onze strot geduwd en is hij niet in overleg gegaan op de pagina van Kortjakje. Wel heeft hij met veel verwijten een monoloog op de overlegpagina van Rozemarijn gehouden met het afsluitende gebod zijn stuk te laten staan. Nog weer later laat hij nog een stuk tekst achter op de ovelegpagina van Wikiklaas, met een hoop weeklaag en verwijten (hij noemt hier machtsmisbruik, terwijl het tegengestelde juist aan de hand is). Overal dus, behalve op de overlegpagina. Hier had ik hem echter wel verzocht naar toe te gaan en Rozemarijn doet op haar overlegpagina hetzelfde. Uiteindelijk, het is inmiddels diep in de nacht, heeft hij inmiddels weliswaar een bericht op de overlegpagina van Kortjakje achtergelaten, maar van het uitwisselen van argumenten is nog amper sprake. Er is maar één goede oplossing: Borluut dwingen te overleggen. Naar mijn ervaring met hem, kan dat alleen door de stabiele versie terug te zetten van 18 apr 2015 16:20‎ (dit is in feite de oude versie van 18 april 2015 18:50 waaraan een paar voetnoten zijn toegevoegd, zoals Rozemarijn uitlegt op de overlegpagina), totdat er overeenstemming is bereikt door middel van overleg (ondertussen kan de pagina beter op slot gezet worden). Aan zijn manipulatie moeten we in elk geval niet meewerken. Ymnes (overleg) 19 apr 2015 08:58 (CEST)
Hallo Ymnes, ik zie geen probleem. Borluut heeft op de overlegpagina van het artikel een bericht achtergelaten. Je zegt dat er nog geen sprake is van een uitwisseling van argumenten – dat heeft te maken met de wijze van inhoudelijk overleg. Als je zelf ingaat op zijn bericht op de overlegpagina en je argumenten inbrengt, komt Borluut ongetwijfeld zelf met een verweer. Daar heb je dan de argumentenwisseling. Een beveiliging van het artikel bespoedigt de discussie niet noodzakelijkerwijs, in dit geval, naar mijn mening. Groet, JurriaanH (overleg) 19 apr 2015 09:10 (CEST)
(na bwc) Dag The Banner, Je verwijt mij dat ik niet reageer, maar ik heb gereageerd op Borluuts bericht op mijn OP, door te vragen om te reageren waar het overleg plaatsvindt. Om in te gaan op beschuldigingen (als je bent bijzonder arrogant, je misbruikt je status als moderator(?) en doctorandus, je doet aan machtargumentatie) lijkt mij niet zo zinvol.
Inhoudelijk ga ik twee maal (op de OP Kortjakje dus) uitgebreid in op zijn argumenten in zijn bewerkingssamenvattingen en op mijn OP.
Hij vraagt: "wat is er mis met een verwijzing naar een mogelijke interpretatie of parodie van Kortjakje als prostituee" - herhaaldelijk geven zowel Wikiklaas als ik het antwoord: er is geen relevante, betrouwbare bron voor.
En zijn tweede argument: "Wikipedia vermeldt zo vaak verschillende interpretaties en opvattingen"; daar ga ik zelfs uitgebreid op in op de OP.
Bovendien reageer ik inhoudelijk op het toevoegen van een bron ("Midden in de week maar zondags niet" van Jant van der Weg), die door Wikiklaas als goede mogelijke bron wordt geopperd, als je hem zou kunnen raadplegen. In zijn laatste toevoeging, voert Borluut die titel ineens in een voetnoot op als bron voor de genoemde interpretatie of variant. Ik krijg niet de indruk dat Borluut die bron in de tussentijd heeft geraadpleegd.
Op geen van mijn inhoudelijke overleg geeft Borluut een reactie. Ik begrijp daarom niet goed, waarom mij wordt verweten dat ik niet reageer. Ik zie nu dat Borluut een nieuw kopje heeft aangemaakt - en zal daar later vandaag opnieuw een reactie achterlaten.
Ik herhaal ondertussen mijn bovenstaande verzoek om de laatste wijziging terug te draaien en de pagina een tijdje te beveiligen, zodat er rust komt tijdens het overleg. Rozemarijn vL (overleg) 19 apr 2015 09:16 (CEST)
(na bwc) @ JurriaanH - Dat is niet in overeenstemming met wat er gebeurde. Rozemarijn deed deze aanvraag ook na zijn laatste terugdraaiing. Aan dit soort spelletjes moet je niet meewerken. Kijk bijvoorbeeld hoe hij Rozemarijn buiten spel probeert te zetten met het verwijt op haar overlegpagina over haar "misbruik je status als moderator (en/of doctorandus)". Dit is pure manipulatie van een leek om iemand met kennis van zaken buiten spel te zetten om zijn achterlijke rioolweetjes in het artikel te krijgen. Dat is wel een belangrijk punt dat je in dit verhaal moet herkennen. Zelf doe ik niet aan het overleg mee, omdat Rozemarijn en Wikiklaas inhoudelijk beter op de hoogte zijn. Ymnes (overleg) 19 apr 2015 09:21 (CEST)
Ik zei het nog, hij gaat niet uit zichzelf overleggen[1] Er zit maar één manier op: het artikel terugzetten naar de versie van 18 apr 2015 16:20‎ en vervolgens beveiligen. Ymnes (overleg) 19 apr 2015 18:30 (CEST)

Behandelde verzoeken[bewerken]

Junior Eurovisiesongfestival 2015[bewerken]

 • Junior Eurovisiesongfestival 2015, semi-beveiliging RenskeT (overleg) 9 apr 2015 20:17 (CEST) Pagina Eurovisiesongfestival 2015 wordt altijd in aanloop naar het evenement beveiligd tegen vandalisme of wijziging van anonieme IP-adressen. Ik zie momenteel een anonieme gebruiker die de pagina anders wil inrichten dan gebruikelijk en speculaties toevoegt, zonder degelijke bronvermelding en stukken met bronvermelding eruit gooit, omdat hij/zij een betrouwbare bron niet genoeg schijnt te vertrouwen. Ik denk dat dit noodzakelijk is om geen bewerkingsoorlog te starten en voor dit soort gelijke dingen in de toekomst.
  • Uitgevoerd Uitgevoerd: tot 21 november semi-beveiligd. Mathonius 9 apr 2015 20:24 (CEST)

Marokko[bewerken]

 • Marokko - Met gebruiker MoroccoGeniusProf dreig ik in een editwar te geraken omtrent het te plaatsen kaartje van dat land in de infobox. Hierover ga ik nu een overleg opstarten, tot die tijd zou ik vriendelijk willen verzoeken de mogelijkheid tot het bewerken van die pagina op te schorten. Bvd. - netraaM • 9 apr 2015 23:46 (CEST)
  • Voor nu niet uitgevoerd. Ik heb MoroccoGeniusProf op zijn/haar overlegpagina verwelkomd en uitleg gegeven over bewerkingsoorlogen en dergelijke, waaronder het advies om op het artikel over Marokko even geen ongedaanmaking meer te doen. Ik hoop dat dat helpt om de focus op het overleg te richten zonder dat anderen plotseling het artikel niet meer zouden kunnen bewerken. Mocht het niet helpen, laat dat dan alsjeblieft weten. Met vriendelijke groet, Mathonius 10 apr 2015 07:30 (CEST)

Dirk Kuijt[bewerken]

Mag deze even op slot tot de man daadwerkelijk een contract heeft getekend? Ik voorzie anders nog een paar dozijn keer 'keert terug/is nog niet zover' Toth (overleg) 11 apr 2015 17:07 (CEST)

 • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Er is inmiddels een contract getekend, dus de bewerkingen dat Dirk Kuyt terugkeert bij Feyenoord zijn feitelijk juist. Sikjes (overleg) 11 apr 2015 19:20 (CEST)
  • Oh, dan was ik te voorbarig, zie ik. De beveiliging kan er dus weer vanaf. Velocitas(↑) 11 apr 2015 19:33 (CEST)
   • Ter aanvulling: vriendelijk dank voor het vinden en verwijzen naar de plaats waar officieel wordt bevestigd dat hij definitief heeft getekend en de overgang feitelijk is geworden. Ik heb die toegevoegd aan de pagina. Ter opmerking wil ik nog wel gezegd hebben dat toevoegingen die melden dat iemand iets 'gaat doen' (hier: terugkeren) op Wikipedia in principe altijd verkeerd zijn. Al is het maar omdat zulks zelden bijgewerkt wordt als de genoemde activiteit a. is uitgevoerd of b. niet doorgaat (in welk geval een dergelijke bewering er helemaal nog niet had mogen staan) en er dus in 99% iets blijft staan wat niet klopt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Toth (overleg · bijdragen)

K3 Dierenhotel[bewerken]

 • K3 Dierenhotel is beveiligd tegen heraanmaken. Voor een film met een half miljoen bezoekers in de Lage Landen is dat toch wel moeilijk. Ik wil nog wel eens een poging wagen een met bronnen onderbouwd en niet door schending van andermans auteursrechten samengesteld beginnetje over de film te maken. 94.225.59.76 17 apr 2015 09:17 (CEST)
  • De beveiliging ligt inderdaad niet aan de film zelf, maar aan de personen/ip's die het aanmaakten. Wanneer je het hier aanmaakt: gebruiker:94.225.59.76/K3 Dierenhotel dan kan het simpelweg naar K3 Dierenhotel hernoemd worden als je poging geslaagd is. ed0verleg 17 apr 2015 09:22 (CEST)
   • Misschien is het ook handig om een gebruikers-account aan te maken? Dan kan je ook vanaf andere IP-adressen inloggen en aan het artikel werken zonder dat je er van beschuldigd wordt in andermans gebruikersruimte te 'knoeien'. - FakirNLoverleg 17 apr 2015 10:19 (CEST)
    • Die heeft hij al. Alleen wil hij die niet gebruiken. (Zie OP van het IP-adres). Mbch331 (Overleg) 17 apr 2015 10:33 (CEST)
   • Overigens denk ik dat het wel mee zal vallen met de haast waarin nieuwe auteursrechtenschendingen plaats zullen vinden. We zijn inmiddels al weer een jaar verder ofzo en de storm zal intussen wel zijn gaan liggen. - FakirNLoverleg 17 apr 2015 10:21 (CEST)

Clash of Clans[bewerken]

Ik zou graag een verzoek willen doen om de pagina Clash of Clans te mogen aanmaken. Ik heb er een artikel voor geschreven dat op dit moment op mijn kladblok staat. Echter, ik kan het artikel niet aanmaken omdat de pagina beveiligd is. Met vriendelijke groet, Mrlordolle (overleg) 17 apr 2015 18:13 (CEST)

Graag een link naar je kladblok zodat het beoordeeld kan worden op neutraliteit. Mbch331 (Overleg) 17 apr 2015 18:34 (CEST)
Natuurlijk! Dit is de link https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Mrlordolle/Kladblok Mrlordolle (overleg) 17 apr 2015 20:43 (CEST)
Beveiliging is opgeheven. Graag artikel kopiëren naar een nieuw artikel. Dan kan het verder via het reguliere proces van nieuwe pagina's lopen. Mbch331 (Overleg) 18 apr 2015 16:52 (CEST)

Robert McNamara[bewerken]

Doelwit vandalisme van verschillende IP-adressen. Kleuske (overleg) 19 apr 2015 13:37 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Artikel is beveiligd voor twee weken. 12345danNL - Overleg - 19 apr 2015 14:00 (CEST)