Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Beveiligen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Klik hier om direct een verzoek tot beveiligen te doen
Overzicht beheerpagina's
1rightarrow.png WP:VP/B
1rightarrow.png WP:BV
Iedereen kan hier een verzoek tot beveiliging van een artikel doen, bijvoorbeeld vanwege vandalisme dat gebeurt door verscheidene gebruikers of ip's, of wegens een bewerkingsoorlog. Ook kan er een verzoek geplaatst worden om een bepaalde lemmatitel op de lijst van tegen heraanmaak beveiligde pagina's te laten plaatsen. Dit is bestemd voor cyberpestpogingen, vandalisme aanmaken of herhaald vanwege ne verwijderde titels.
Als daar aanleiding toe is kan het lemma beveiligd worden, kunnen betrokken gebruikers geblokkeerd worden, maar in elk geval zal het artikel door meer personen in het oog gehouden worden.
Mocht je vermoeden dat een bepaalde gebruiker (gezien de aard van het doorgaand vandalisme op één of meer artikelen) behoort tot een geïdentificeerde structurele vandaal, dan kun je dit nakijken op de Checklijst langdurig structureel vandalisme en hier de aanvullende informatie plaatsen.
Dit is geen discussiepagina, die kunnen op de overlegpagina van het artikel gevoerd worden indien betrekking hebbend op een bewerkingsoorlog of naar de overlegpagina hier indien betrekking hebbend op de genomen beslissing of worden daarnaartoe verplaatst. Hier graag enkel het verzoek neerzetten zodat de pagina voor moderatoren overzichtelijk blijft.

Mochten de problemen met een tijdelijk beveiligd lemma voorbij zijn dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek (met verwijzing naar de bereikte consensus) doen om de beveiliging te laten opheffen. Mocht u een beveiligde lemma-titel willen kunnen aanmaken omdat het onderwerp encyclopedisch wel relevant is (geworden) dan kunt u hier ook een gemotiveerd verzoek indienen.

Voor een overzicht van lemma's die (semi-)beveiligd zijn voor een (on)bepaalde periode, zie Wikipedia:Beveiligde pagina's.

Na 48 uur mag een afgehandeld verzoek verwijderd worden (inclusief eventueel bijbehorend overleg).

Gelieve te ondertekenen met 4 tildes (~~~~)


Verzoeken[bewerken]

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Sjabloon:Navigatie Michelinsterren Amsterdam en Sjabloon:Navigatie Michelinsterren Zeeland[bewerken]

Gaarne beveiliging op Sjabloon:Navigatie Michelinsterren Amsterdam en Sjabloon:Navigatie Michelinsterren Zeeland. Edit war en inhoudelijk verschil van mening. The Banner Overleg 6 dec 2014 13:53 (CET)

Was gestopt maar is weer opnieuw begonnen. The Banner Overleg 16 dec 2014 16:17 (CET)

Château Neercanne[bewerken]

Discussie loopt over verplaatsing van Château Neercanne maar moderator Robotje is door verplaatsingen de discussie aan het verstoren. Graag beveiligen tegen verplaatsen totdat de discussie afgerond is. The Banner Overleg 16 dec 2014 16:17 (CET)

The Banner heeft het artikel hernoemd afgelopen nacht hernoemd, daarop startte collega kleon3 een discussie op de OP van The Banner om aan te geven dat hij het niet eens was met die wijziging. Ik was het daar eveneens niet mee eens, gaf dat aan op die pagina en stelde ook nog een vraag. Mijn bijdrage aan die discussie met een vraag aan The Banner wordt verwijderd [1] en mijn vraag blijft onbeantwoord. The Banner voert een verandering door, twee andere zijn het daar niet mee eens en de reactie van een van hen wordt door The Banner verstopt. Dan zijn de argumenten van The Banner blijkbaar niet goed genoeg en wil hij daar niet over praten. Prima, maar dan zie ik geen reden om die hernoeming niet terug te draaien wat ik dan ook deed. Nu heeft The Banner vandaag om 16:10 mijn hernoeming ongedaan gemaakt met in de bewerkingssamenvatting "geen naamswijzigingen doordrukken terwijl de discussie nog loopt." Hoezo, discussie loop nog? Je verwijdert zelf mijn bijdrage aan die discussie. Je moet het lef maar hebben! En dan ook nog even 7 minuten later om beveiliging vragen, blijkbaar in de hoop dat dat gebeurt in de versie van 16:10, zonder dat hij uitlegt wat hij allemaal zelf uitgespookt heeft. Walgelijk. - Robotje (overleg) 16 dec 2014 16:36 (CET)
Er staat duidelijk bovenaan mijn overlegpagina Ter bescherming van de goede sfeer, zullen alle edits van Robotje op deze pagina per direct en zonder uitzondering verwijderd worden. Ik vind zijn schrijfstijl hoogst irritant en wil voorkomen dat ik hem op basis daarvan dingen toevoeg die hem verdriet doen, zoals terechte kritiek of de waarheid. Als dat stelselmatig negeert, loop je het risico dat ik doe wat ik beloof, zoals het direct verwijderen van jouw bijdrage. Niets walgelijks aan maar puur consequent zijn. Dat jij je daar op drie plaatsen over beklaagt, tja... The Banner Overleg 16 dec 2014 17:23 (CET)
Als moderator X op zijn OP schrijft dat hij een willekeurige gebruiker OT gaat blokkeren elke keer dat er iemand een scheldwoord op die OP schrijft, dan is dat onzinnig gedrag als er consequent naar gehandeld wordt. Kom eerst maar eens met harde bewijzen voor je stelling dat ik verdriet heb over wat jij of iemand anders op Wikipedia schreef in reactie op een edit van mij waar het gaat om terechte kritiek of de waarheid. - Robotje (overleg) 16 dec 2014 17:41 (CET)
En wat heeft dit met het verzoek tot beveiliging te maken? The Banner Overleg 16 dec 2014 18:19 (CET)

Behandelde verzoeken[bewerken]

Scherprechters in Brugge, Beul, Hannoff (2)[bewerken]

Herhaald verzoek. Voor mij is het onbegrijpelijk dat een beleefd verzoek tot beveiliging niet wordt ingewilligd. Daarom hier opnieuw. Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 14:34 (CET)

Zucht... Dezelfde argumenten als hierboven. Verder begin ik de persoonlijke aanvallen van de heer van den Abeele behoorlijk zat te worden. Kleuske (overleg) 14 dec 2014 14:37 (CET)
Uit ervaring weet ik dat met Kleuske in de clinch gaan een lang en moeilijk verhaal is. Zich niet laten intimideren blijft de boodschap. Dus, toch maar eens doorbomen.
1) het schelden: ik heb u daarboven een voorbeeld gegeven. Misschien kan u daar op antwoorden en u wellicht verontschuldigen. Ik heb nog geen enkele persoonlijke aanval naar u gericht, tenzij u er op wijzen dat u het verkeerd voor hebt een persoonlijke aanval zou zijn...
2) argumenten: ik heb u al tot in den treure gewezen op het verschil tussen wat de voorschriften zeggen, namelijk "geen ongepubliceerd eigen onderzoek aanwenden" en wat ik en anderen doen: onze kennis, die we hebben weergegeven in publicaties, ook ter beschikking stellen op wikipedia. En daar hoort natuurlijk bij dat men moet refereren naar wat men gepubliceerd heeft, waar de geïnteresseerde lezer alles in meer detail zal in terugvinden. Dat ik of anderen dit omwille van "zelfpromotie" zouden doen is op zich al beledigend genoeg. U hebt over uw fundamenteel onbegrip tussen het ene en het andere nog geen woord uitleg gegeven en draaft maar door. Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 14:57 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Ik zie dat noch Andries Van den Abeele noch Kleuske sinds 13:37 aan het artikel gewerkt hebben. Ook andere gebruikers hebben geen betwiste bewerkingen meer gedaan sinds dat tijdstip. Dan is er momenteel geen reden voor beveiliging, de editwar is momenteel gestopt. Mbch331 (Overleg) 14 dec 2014 15:43 (CET)
U hebt dus blijkbaar liever dat de bewerkingsoorlog doorgaat. Dat die stopte in afwachting van een beveiliging dringt blijkbaar niet door. Eigenaardige toestand. Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 18:11 (CET)
Heer Van Abeele, in plaats van moord en brand te schreeuwen, zou u ook gewoon kunnen ingaan op de legitieme vraag die Kleuske voor u heeft: denkt u dat u de objectiviteit van de encyclopedie een dienst bewijst als u in lemmata die u zelf bewerkt, refereert naar externe bronnen die u zelf geschreven hebt? Als dat probleem uit de wereld is, houdt een bewerkingsoorlog vanzelf op. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2014 18:33 (CET)
Beste Wikiklaas, Andries Van den Abeele is niet alleen een zeer waardevolle bijdrager aan WP:NL maar heeft bovendien een enorme palmares van betrouwbare publicaties op zijn naam staan. Ik ken vele van zijn publicaties en volg vrijwel alles wat hij bijdraagt; nog nooit heb ik hem kunnen betrappen op toevoegingen van informatie die niet encyclopedisch zouden zijn, integendeel! En van zelfpromotie, die hij al helemaal niet nodig heeft, kan bij hem geen sprake zijn. Ik zie niet in waarom iemand als Van den Abeele die op uiterst secure en encyclopedische wijze informatie toevoegt over onderwerpen waarover hij ook heeft gepubliceerd plots nu in een, naar het lijkt, kwaad daglicht wordt gesteld, en niet zou mogen refereren aan (zijn) publicaties die noodzakelijk vaak de meest recente en meest betrouwbare bron over een onderwerp op WP:NL zijn. Daarenboven is Van den Abeele iemand die zelden alleen aan zijn eigen publicaties refereert, maar temidden van een veelheid van publicaties van anderen daarnaast ook een eigen publicatie noemt. Paul Brussel (overleg) 15 dec 2014 01:14 (CET)

Scherprechters in Brugge, Beul, Hannoff[bewerken]

Ik vraag een beveiliging aan van deze artikels die onterecht door gebruiker Kleuske worden gewijzigd en waarbij redelijkheid via overleg niet te bekomen is. Kleuske is zich plots gaan inbeelden dat iemand die iets gepubliceerd heeft, en deze verkregen wetenschap ook aan Wikipedia wil toevertrouwen, dit niet mag doen en alleen maar uit is op eigen promotie. Ze verwart hierbij "origineel niet-gepubliceerd onderzoek" met de bestaande literatuur (zie de richtlijnen hieromtrent). Het gebeurt te weinig dat auteurs die iets op papier hebben gepubliceerd, hun kennis ook op Wikipedia willen plaatsen. Het is daarbij uiteraard nodig dat ze referenties toevoegen naar het gepubliceerde werk, samen met andere referenties als die er zijn. Een uitgebreide uitleg, waarbij dit als volledig legitiem is aangetoond, is alleen maar op scheldwoorden onthaald, zodat tussenkomst hierbij nodig is. De ruzie is ontstaan naar aanleiding van toevoeging van verwijzingen naar door hem over de gemelde onderwerpen gepubliceerde artikels door C.R.H. Snijder. Deze terecht als kenner van de Nederlandse scherprechterstoestanden gewaardeerde auteur heeft door de toevoeging van referenties naar zijn publicaties de Nederlandse aanwezigheid op deze artikels versterkt, daar waar ze, o.m. door mijn toedoen, eerder Zuid-Nederlands gericht waren. Kleuske is tegen hem een nogal hatelijke campagne begonnen, die niet is wat men verwacht als hoffelijke discussie met een nieuwkomer. En meteen heeft ze mij dan ook maar in het vizier genomen en referenties naar artikels die ik schreef verwijderd. Op de bewijsvoering die aantoont dat ze verwart tussen 'oorspronkelijk ongepubliceerd onderzoek' en publicaties, heeft ze niet geantwoord, en is alleen maar doorgeraasd in het eenzijdig verwijderen. De toon waarop het 'gesprek' wordt gevoerd ("uit uw nek kletsen", enz) is nauwelijks te tolereren. Ik verhoop dan ook op spoedige tussenkomst. Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 13:31 (CET)

Zie Overleg gebruiker:C.R.H. Snijder voor de details die collega van den Abeele liever verzwijgt. Als de "kenner" zich had beziggehouden met het daadwerkelijk verbeteren van de artrikelen in kwestie, ipv zich voornamelijk bezig te houden met het vermelden van eigen werk, zou er geen probleem zijn. Collega van den Abeele geeft, helaas, het slechte voorbeeld. Kleuske (overleg) 14 dec 2014 13:36 (CET)
Proef op de som: de wijzigingen die ik heb aangebracht worden binnen de 30 seconden ongedaan gemaakt. Dit is dus een regelrechte edit war. Ik vraag beveiliging op mijn tekst. Ik verzwijg anderzijds helemaal niets. De kern van de zaak is dat Kleuske alleen maar scheldt en niet discussieert en dat ze volledig onbegrip heeft betreffende het verschil tussen "ongepubliceerd eigen onderzoek" en refereren naar publicaties. Van wat ik het slechte voorbeeld zou geven ontsnapt me. Ik meen integendeel te behoren tot degenen die het goede voorbeeld geven. Dit loopt echt de spuigaten uit. Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 13:47 (CET)
Er is wel sprake van overkill, en de relevantie van de referenties is inderdaad discutabel. In het artikel Beul is nu bijvoorbeeld in de literatuurlijst een hele resem boeken van Snijder opgenomen over allerlei specifieke beulen die vroeger in België en Nederland actief waren, terwijl het artikel gaat over het algemene fenomeen van de beul. Er zijn ongetwijfeld nog duizenden boeken over beulen elders in de wereld. Moeten die ook allemaal worden vermeld? En zijn die boeken gebruikt voor het artikel? Terughoudendheid is hier zeker geboden. Marrakech (overleg) 14 dec 2014 13:55 (CET)
In dezen ben ik het geheel met Van den Abeele eens: over een specialistisch onderwerp worden verwijzingen naar specialistische en betrouwbare literatuur toegevoegd. Die verwijderen is niet in het belang van een encyclopedie. Paul Brussel (overleg) 14 dec 2014 13:54 (CET)
@Marrakech: In bijvoorbeeld het artikel van Snijder in DNL uit 2002 wordt ten eerste uitvoerig ingegaan op het beroep van scherprechters in het algemeen, met verwijzingen naar de meest recente literatuur, en wordt vervolgens aangegeven dat het beroep van scherprechter veelal een beroep was dat van vader op zoons overging, waardoor juist artikelen over genealogische scherprechtersgeslachten in dit geval een waardevolle referentie kunnen zijn. Paul Brussel (overleg) 14 dec 2014 14:07 (CET)
Vast. Da's (misschien!) een publictie de (wellicht!) het vermelden waard zou kunnen zijn. Nu de andere zeven nog in het artikel Beul. Als de man inderdaad een algemeen erkend expert is met sloten aan relevante publicaties, had hij die niet zelf hoeven vermelden, dan had een ander het wel gedaan. Quod non zeiden de Romeinen dan, wat tegenwoordig wordt vertaald met "Dus nie". Kleuske (overleg) 14 dec 2014 14:13 (CET)
Tja, tot deze discussie had ik me nog nooit verdiept in het fenomeen van scherprechters/beulen. Intussen heb ik met veel belangstelling het interessante (en relevante) artikel van Snijder in DNL gelezen. Ik zou dus zelf inderdaad, had ik dat eerder geweten, die literatuur hebben kunnen toevoegen, maar als gezegd: ik heb me er nooit in verdiept. Het zou m.i. goed zijn om de verwijzingen te splitsen in verschillende kopjes: bijvoorbeeld in algemene literatuur en bijvoorbeeld literatuur die zich richt op de situatie in Nederland, Brugge, enz. Paul Brussel (overleg) 14 dec 2014 14:32 (CET)
Over de bemerkingen van Marakkech wil ik best discussiëren. Maar niet, zoals ink het geval van Kleuske, met scheldwoorden, edit war en onterechte argumenten. Juist daarom vraag ik de beveiliging. Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 14:18 (CET)
Dat beweer je telkens, maar een voorbeeld van door mij gebezigde "scheldwoorden" moet je nog geven. Als je niet hebt dan de bewering ben ik erg geneigd dit als persoonlijke aanval te beschouwen. Mijn argumenten "onterecht" noemen is overigens geen afdoend tegenargument. Kleuske (overleg) 14 dec 2014 14:23 (CET)
Er lijkt niemand te zijn die zo veel, en met zo veel kennis van zaken over Nederlandse (individuele) scherprechters(geslachten) heeft geschreven als Snijder. Referenties naar de publicaties van Wobbe de Vries en Isabella Henriette van Eeghen over deze beroepsgroep in Nederland dienen m.i. wel te worden toegevoegd. Paul Brussel (overleg) 14 dec 2014 14:25 (CET)
Fraaie bewering, maar kun je die met een bron ondersteunen? Op je OP lukte dat niet en bleef het bij "ik vind". Da's veel te mager om de uitgebreide zelfpromo waar we het over hebben te rechtvaardigen. Kleuske (overleg) 14 dec 2014 14:28 (CET)
Voor nu even Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Ik zie dat er inmiddels hierboven een inhoudelijke discussie plaatsvindt. Mooier was geweest als die er op de OP was, zonder dit verzoek, maar het doel - discussie - is bereikt. Ik neem aan dat alle discussanten ervaren genoeg zijn om geen grote wijzingen te doen terwijl de discussie nog loopt. Zo wel, kan het verzoek opnieuw ingediend. CaAl (overleg) 14 dec 2014 14:27 (CET)
Voor Kleuske. Niet alleen is uw ganse toon en houding agressief vooral ten overstaan van de nieuwkomer Snijder maar als u me verwijt "uit mijn nek te kletsen" is dat iets anders dan een scheldwoord? En u hebt nog geen enkel afdoende repliek gegeven op het fundamentele verschil, dat u onbekend blijkt te zijn, tussen wat de voorschriften xwerkelijk inhouden, nameliujk dat men geen ongepubliceerd eigen onderzoek mag aanwenden en het verwijzen naar gepubliceerde onderzoeken en studies. U hebt het volledig verkeerd voor, maar dat toegeven lijkt erg moeilijk te zijn. Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 14:31 (CET)
Vast. Heb je een inhoudelijk argument of blijft het bij het moedwillig afbranden van anderen. Voor enige "scheldwoorden" hebt u nog geen enkele onderbouwing geboden. Nogmaals, ik ben sterk geneigd deze niet terzake doende ongefundeerde aantijgingen als persoonlijke aanvallen te beschouwen. Kleuske (overleg) 14 dec 2014 14:35 (CET)
voor CaA1: Er zijn inderdaad bliksemsnelle wijzigingegn gebeurd nadat het verzoek tot beveiliging was ingediend. Waarom zou dan nog een nieuwe vraag moeten ingediend worden? Andries Van den Abeele (overleg) 14 dec 2014 14:31 (CET)

Multi-level marketing[bewerken]

Kan de beveiliging (tijdelijk) worden opgeheven? Ik wil graag de paragraaf "Voorbeelden" verwijderen, omdat deze niets toevoegt, nietszeggend is en niet van bronnen is voorzien. Helaas kan ik dat niet zelf omdat de pagina semi-beveiligd is. Er is overlegd. Ook prima als iemand anders hem verwijdert. 193.239.92.217 14 dec 2014 19:55 (CET)

De paragraaf is inmiddels verwijderd, dus de beveiliging opheffen is niet meer nodig. Ik ga ervan uit dat het geen probleem is dat ik dit verzoek zelf naar afgehandeld verplaats. 193.239.92.217 14 dec 2014 22:35 (CET)
Tja, dan moet u maar inloggen, hè. Groet, ErikvanB (overleg) 14 dec 2014 22:39 (CET)
Ik accepteer de technische beperkingen die gepaard gaan met de keuze om dat niet te doen. Groet, 193.239.92.217 14 dec 2014 22:43 (CET)
Mooi. ErikvanB (overleg) 14 dec 2014 22:45 (CET)
Ja, dat is een beetje het probleem van deze pagina: er kunnen tien moderatoren langskomen die denken: "niet doen, nergens voor nodig", maar als de elfde het wel een goed idee vindt, dan gebeurt het toch. Tot mijn opluchting is nu het hele artikel ter beoordeling voorgedragen, zodat er nog eens extra kritisch naar de hele inhoud zal worden gekeken, want het vermelden van een paar legitieme voorbeelden leek me het probleem niet. WIKIKLAAS overleg 14 dec 2014 23:45 (CET)
Als het echt tien moderatoren zijn die mijn verwijdering geen goede actie vinden, dan moeten ze mij gewoon terugdraaien. Maar ik zag een bedrijf dat al failliet was, en Tupperware multi-level-marketing noemen vond ik eerlijk gezegd wat ver gezocht. Bij Amway was het voorbeeld mogelijk terecht, bij Herbalife is het toch een mix van dealerschap en MLM, dus ook geen klassiek voorbeeld. Volgens mij zijn er ook geen goede voorbeelden, want de echte MLM-bedrijven die ik ken, houden het zelden langer dan een jaar vol, omdat de formule vooral bestaat uit geld verdienen aan je vriendenkring. Daar houdt je weinig vrienden aan over, en dan wordt de spoeling dun. ed0verleg 15 dec 2014 08:45 (CET)
Haha, da's ook een mooie manier om het idee erachter uit te leggen. WIKIKLAAS overleg 15 dec 2014 10:23 (CET)

Nieuw-Vlaamse Alliantie[bewerken]

Voortdurend vandalisme ingelogd en anoniem (toevoegen "extreem rechtse"). ErikvanB (overleg) 14 dec 2014 15:08 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd door Sjoerddebruin eerder vandaag. Daarom naar afgehandeld verplaatst. Velocitas(↑) 14 dec 2014 23:30 (CET)
Toevoeging nadat ik het nog eens bekeek: een algehele beveiliging lijkt mij niet langer opportuun omdat de POV-pusher reeds geblokkeerd is. Dat lijkt mij het knelpunt en dan is een andersoortige blokkade mijns inziens niet nodig. Velocitas(↑) 14 dec 2014 23:33 (CET)

Mark Rietman[bewerken]

De zin "Hij wordt vaak gecast als een stille, mysterieuze man" moet eruit. Dat staat er niet, het is een eigen conclusie van degene die het schreef, en POV. ErikvanB (overleg) 14 dec 2014 23:20 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - zinsnede geschrapt. Velocitas(↑) 14 dec 2014 23:30 (CET)
Beveiligen betekent niet bewerken zolang de beveiliging er op zit, dat geldt ook voor mod's en overleggen daar is een aparte pagina voor bij het lemma, daar is deze pagina niet voor bedoeld. 94.214.131.128 15 dec 2014 00:14 (CET)
Hierboven is niet overlegd, alleen een verzoek ingediend en afgehandeld. WP:BIO vereiste mijns inziens enige urgentie en heeft altijd hoge prioriteit. Als een pagina beveiligd is waarop nog staat "Joost is een lul", betekent dat niet dat die regel er nog een week op moet blijven staan omdat de pagina nu eenmaal beveiligd is. ErikvanB (overleg) 15 dec 2014 00:42 (CET)

Berkhout[bewerken]

Voortdurend vandalisme. Zeker heel 2014 al. ErikvanB (overleg) 2 dec 2014 01:11 (CET)

De periodes liggen nogal ver uit elkaar... soms maanden niets, beveiliging zou dan nu meteen een half jaar of een jaar moeten zijn om een paar ergens tussen de 2 en de 10 vandalistische bewerkingen te voorkomen. Anoniemen kunnen echter ook positieve dingen doen en die kans krijgen zij dan niet. Dqfn13 (overleg) 2 dec 2014 09:22 (CET)
Dat is waar, maar ik heb nog eens teruggekeken t/m 2011 en er heeft nog nooit één positieve anonieme bijdrage bij gezeten. De bewerkingen zijn allemaal van hetzelfde soort geklier. ErikvanB (overleg) 2 dec 2014 12:05 (CET)
En de meeste ip-adressen zullen daarna wel dra geblokkeerd zijn, waar het vandalisme op Berkhoud dan een van de redenen was. Een zekere hoeveelheid vandalisme zullen we op Wikipedia gewoon moeten accepteren, omdat het bij het model hoort. Te hard proberen vandalisme helemaal uit te bannen levert enkel frustratie, waar berusting wellicht beter op zijn plaats is. Gelukkig weten we het vandalisme best effectief uit te bannen, jouw werk als controleur is daar best belangrijk in, samen met het uitzoekwerk van bijv. Moira als het om scholen gaat, en een aantal moderatoren die onvermoeibaar maar weer bloks van 1,3,7,14,31,90,365,730 dagen uitdelen. Zo op mijn gevoel is 10% van de anoniemen puur onzin, 80% voegt erg weinig toe, en de laatste 10% zijn bijdragen die er toe doen. En voor die 10% doen we het eigenlijk allemaal. En dat terwijl sowieso 90% van het werk (of meer wellicht) door de harde kern wordt gedaan. Die vrije bewerkbaarheid is uiteindelijk niet meer dan de kers op de taart. De cake eronder heeft een heel ander recept. ed0verleg 2 dec 2014 12:17 (CET)
Na bijna 14 dagen is er nog niks gedaan, zowel qua beveiligig als bewerkingen op het artikel zelf, dan kan het als Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd naar afgehandelde verzoeken. Dqfn13 (overleg) 15 dec 2014 10:26 (CET)