Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Gtk-undo-ltr.svg Verzoekpagina voor terugplaatsingen van verwijderde artikelen
Klik hier om direct een verzoek tot terugplaatsing van een artikel te doen (verwijder geen tekst die er reeds staat!)
1rightarrow.png WP:VP/T
1rightarrow.png WP:TERUG
Wie van mening is dat een artikel of een afbeelding (dit geldt enkel voor afbeeldingen die vanaf juni 2006 verwijderd zijn) ten onrechte is verwijderd, kan hier een met redenen omkleed verzoek tot terugplaatsing doen. Een moderator kan dan indien nodig nadere toelichting geven en/of beslissen het artikel wel of niet terug te plaatsen. Een verzoek kan een week na afhandeling verwijderd worden, inclusief commentaren en overleg.
Wanneer een verzoek behandeld is, moet het onderaan het kopje Afgehandelde verzoeken worden geplaatst, zodat nieuwe verzoeken steeds gemakkelijk bovenaan te vinden zijn. Plaats uw nieuwe verzoek onderaan het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de indiening chronologisch blijft.
Afgehandelde verzoeken worden na acht dagen automatisch gearchiveerd in het archief.
Gelieve te ondertekenen met vier tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

O (vocatief)[bewerken]

Verwijderd zonder argumentering beoordelaar. Graag of argumentatie, of second opinion van collega. Milliped (overleg) 20 jul 2014 01:19 (CEST)

Zal later wat uitgebreider reageren maar om het kort samen te vatten. Milliped heeft de aangedragen bezwaren niet weten te weerleggen. Al was wel het argumentum ad hominem populair. Zelfs de bronvraag in de eerste zin was niet beantwoord. Natuur12 (overleg) 20 jul 2014 01:23 (CEST)
Het belangrijkste argument op de beoordelingslijst lijkt te zijn "is geen bewezen feit, maar een dubieuze theorie". Dat blijkt ook wel uit het artikel zelf. Wikipedia is geen lijst van bewezen stellingen, ook discutabele zaken als homeopathie, het bestaan van Engelen of Jezus Christus, of Loch Ness kunnen daarin worden opgenomen. Dat iets discutabel is, kan dan wel in het artikel worden opgenomen, dat zal dan ook uit de bronnen blijken. Het handelt hier over een onderwerp waar weinig over vaststaat, dat liet de tekst ook duidelijk zien. Het is jammer dat er mensen in de gebruikersgemeenschap zijn die dat dan maar liever weggooien, maar ik zie daar niet direct reden toe. Er is immers een groot verschil tussen "dat is pertinent niet waar" en "ik ben het daar helemaal niet mee eens". Voor het eerste miste het bewijs op de beoordelingslijst (de overlegpagina heb ik nog niet gecheckt), en het tweede is in principe geen reden om een artikel te verwijderen. ed0verleg 20 jul 2014 09:06 (CEST)
Het aller belangrijkste van een artikel is de inhoud. En ik heb voornamelijk naar de overlegpagina van dit artikel gekeken voordat ik tot de conclusie kwam dat er een gerede twijfel is aan de inhoud. Eigenlijk geen van de kritiek is weerlegd door de oorspronkelijke auteur van het lemma of door een ander die het eens was met het lemma in zijn huidige vorm. Vier jaar lang heeft er een twijfelsjabloon op het artikel gestaan en de enige argumenten van Milliped waren wedervragen in plaats van argumenten en een nogal ongepaste aanval op Bessel Dekker.
Een belangrijk kritiekpunt is het brongebruik. Er worden namelijk artikelen over het Duits en Engels aangehaald maar er wordt niet duidelijk gemaakt dat het om deze talen gaat. Het lijkt nu alsof dit een algemeen verschijnsel is. Verder is er een bepaalde bron waar mijn nekharen van overeind gaan staan en dat is namelijk het Wikiwoordenboek. Een dergelijke bron doet natuurlijk de alarmbellen al rinkelen. Dat is geen gezaghebbende bron om een lemma op te baseren.
Kortom, wanneer men de argumenten op de overlegpagina doorneemt kan men niet anders concluderen dat het lemma in deze vorm niet geschikt is voor een encyclopedie en dat komt mede door het brongebruik. Overigens is het natuurlijk al vreemd genoeg dat bronnen aangeduid worden met "nog een voorbeeld" en "Relevant stuk uit de Ars Grammatica". Dat is toch geen fatsoenlijke manier om de bronnen te vermelden. Natuur12 (overleg) 20 jul 2014 12:51 (CEST)
Duidelijk, dan is herschrijven, zoals iemand opperde, en dan met deugdelijk materiaal, mogelijk toch een betere optie. Hopelijk beantwoord dit dan ook de vragen van Milliped, want hij zei argumentatie te missen. ed0verleg 20 jul 2014 13:31 (CEST)
Op zich kan ik me daarin ook wel vinden; als er zoveel vragen openstaan heb ik een en ander toch niet duidelijk genoeg weten te verwoorden. Let overigens op dat het gros van de bronnen (en daarvan waren er nogal wat - absoluut correct zijn - en dus door iemand anders gebruikt zouden kunnen worden. Wat mij lichtelijk stoort in deze is dat Wikipedia geacht wordt een samenwerkingsproject te zijn, en dit nu wordt aangewreven als zijnde "mijn" artikel; lastige punten hadden door de bezwaarhebbers ook in het artikel aangepast kunnen worden. Dat het verschijnsel bestaat, en dat er over gediscussieerd wordt staat buiten kijf, en wordt wel degelijk door de door mij aangehaalde bronnen ondersteund. Dat het lemma dat niet goed genoeg heeft weten over te brengen kan ik mezelf aanrekenen. Dat dat herschrijven niet gaat gebeuren lijkt me trouwens ook duidelijk, me dunkt dat niemand z'n vingers hier zal willen branden. Helaas. Win some, lose some. . Milliped (overleg) 20 jul 2014 13:47 (CEST)
Aantonen dat Loch Ness bestaat is niet heel moeilijk: het is een vrij lang en diep meer in Schotland. Ik heb erin gedoken. Over het meer zelf is veel geschreven en het is op elke topografische kaart van Schotland terug te vinden (net zoals er geen kaart van Nederland bestaat waarop niet het IJsselmeer/de Zuiderzee te vinden is).  Wikiklaas  overleg  21 jul 2014 15:56 (CEST)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Xandra van Rossem[bewerken]

Het artikel Xandra van Rossem was op de verwijderlijst beland wegens vermeende ZP. Na wat discussie wilde de aanmaakster kennelijk dat het artikel zou worden verwijderd. Een moderator heeft dat toen gedaan, terwijl het artikel nog geen twee dagen op de verwijderlijst stond. Zo werkt het niet (en ik meen dat de moderatoren hiervan op de hoogte zijn). Een persoon zal op wikipedia nooit zelf bepalen E te zijn en een persoon zal op wikipedia ook zelf nooit bepalen NE te zijn. Voor een wikipedia-artikel geldt dat het door de aanmaker(s) is vrijgegeven. In dit geval dient de normale procedure op de beoordelingslijst dus te worden gevolgd: 14 dagen gelegenheid tot beoordeling van het genomineerde artikel. Ik verzoek daarom het artikel terug te plaatsen en de bijzonder ongebruikelijke naamswijziging ('X v R') die plaatsvond op de verwijderlijst ongedaan te maken. Zie hier de discussie op de verwijderlijst en zie hier de discussie op de OP van de moderator die de verwijdering uitvoerde. Bob.v.R (overleg) 18 jul 2014 19:49 (CEST)

Nagekomen opmerking: het beste lijkt me dat terugzetten zo spoedig mogelijk te doen, zodat de beoordeling door kan gaan. Mocht dit artikel wel worden teruggezet, maar pas na enkele dagen, dan lijkt het mij het zuiverst om opnieuw een volledige beoordelingsperiode van twee weken te hanteren voor dit artikel. Groet, Bob.v.R (overleg) 18 jul 2014 20:09 (CEST)
Ik verzoek de moderatoren om niet met een grote boog om dit terugplaatsverzoek heen te lopen (zie ook de opmerking van Mbch331 op diens eigen OP). Bob.v.R (overleg) 19 jul 2014 21:21 (CEST)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd De aanmaakster heeft het artikel aangemaakt en na een paar dagen verzocht te verwijderen. De dame zelf zou E kunnen zijn, artikel bevatte echter ook gegevens van haar vader waarmee het in strijd is met WP:BLP. Op de verwijderlijst is door de aanmaakster zelf verzocht tot verwijdering over te gaan. Personen mogen zeker zelf verzoeken om iets op Wikipedia verwijderd te krijgen, daar is zelfs een gerechtelijke uitspraak over gedaan in een zaak van een Spanjaard tegen Google, mensen mogen dus verzoeken doen iets onvindbaar te maken. Uiteraard dient het dan om zaken te gaan waarbij het onderwerp net aan E is, op TBP genoemde Cees van der Pluijm valt daar niet onder. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2014 21:45 (CEST)
Maar de rest van de informatie is toch gewoon vrij? Daarvan valt volgens mij niks onder BLP. En als er discussie, ook al is het dan na de nuweg, is over de verwijdernominatie, maken we toch gewoon die 14 dagen vol? Ik snap het probleem niet zo. Ciell 19 jul 2014 21:53 (CEST)
Dan zal er iemand moeten zijn die die informatie verwijderd en alleen de vrij te gebruiken tekst terugplaatst. Dat zal dan ook een andere mod moeten zijn. Dqfn13 (overleg) 19 jul 2014 21:58 (CEST)
Bij deze. Ciell 19 jul 2014 22:10 (CEST)
"Bij deze"-wat? De informatie uit het artikel verwijderd ja, maar in de bewerkingsgeschiedenis is deze nog altijd aanwezig. Als het BLP-schendingen betreft, dienen de versies met die info verwijderd te worden. Is het geen BLP-schending, dan hoefde de info ook niet op die grond verwijderd te worden. EvilFreD (overleg) 19 jul 2014 22:27 (CEST)
Hartelijk dank. De persoon zit er inderdaad wat 'tegenaan', v.w.b. het E-zijn; nu kunnen er in ieder geval volgens de gebruikelijke procedure opinies over worden gegeven. Groeten, Bob.v.R (overleg) 19 jul 2014 22:17 (CEST)

Jo Hermanns[bewerken]

De relevantie van deze hoogleraar is denk ik onbetwist: Kleuske repte er niet over in de nominatie en Gouwenaar, die Kleuske gedeeltelijk bijviel, noemde Hermanns 'zeker spraakmakend'. Het gaat dus om de vorm. Kleuskes kritiek was: 'Geen onderscheid tussen bronnen en externe links. Leest als een CV.'

Het eerste punt was terecht, de bronverwijzingen stonden als externe links in de lopende tekst. Na verloop van tijd heeft de aanmaker de wikicode beter onder de knie gekregen en er voetnoten van gemaakt.

Ik heb er vervolgens zeer veel tijd ingestoken om de noten en de inhoud te controleren, enkele licht-vleiende of minder belangwekkende passages te schrappen en de leesbaarheid te verhogen. Ik vind het nogal zuur dat dit voor niks was.

Als zelfkritiek wil ik opmerken dat ik de oorspronkelijke (door de aanmaker gekozen) structuur grotendeels ongemoeid heb gelaten. De verbeteringen heb alleen binnen de paragrafen aangebracht. Ik heb overwogen om de structuur om te gooien: de indeling was op basis van beroepsactiviteit (hoogleraar/hulpverlener/beleidsadviseur) en misschien zou een thematischer indeling beter zijn. Ik aarzelde echter om zo'n drastisch besluit te nemen, zeker gezien de tijdsdruk.

Het argument 'leest als een cv' vind ik vreemd. Misschien bedoelden Kleuske en Gouwenaar hiermee dat het als een lofrede klonk? Er stond echter nauwelijks lof in, zeker nadat ik ermee aan de slag was geweest. Een cv is meestal een puntsgewijze opsomming en dit was juist lopende tekst, dat vond ik een pluspunt. Er zijn zoveel artikelen die bijna alleen maar uit lijstjes bestaan, die kun je ook elders op internet wel vinden. Dan is het een verademing om eens een lopend verhaal te lezen waar iemand tijd in heeft gestoken.

Bever (overleg) 20 jul 2014 01:53 (CEST)

Korte opmerking afhandelend mod (is al laat dus geen uitgebreid pleidooi), de relevantie is zonder meer duidelijk maar het ging inderdaad om de vorm. Natuur12 (overleg) 20 jul 2014 02:07 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd en verplaatst naar Gebruiker:Bever/Jo Hermanns. Daar kan Bever er verder aan werken. Succes! Kattenkruid (overleg) 20 jul 2014 04:32 (CEST)
Dat lijkt me een prima oplossing :). Natuur12 (overleg) 20 jul 2014 12:09 (CEST)
Bedankt, als volwaardige terugplaatsing er niet in zit (maar ik dacht eigenlijk dat daar nog discussie over zijn), is dit een redelijke tussenoplossing. Het zou dan fijn als degenen die kritiek hadden op het artikel (dus Kleuske, Gouwenaar en Natuur12) zouden aangeven in welke richting en welke mate het artikel moet worden aangepast, want anders weet ik niet hóe ik er verder aan moet werken. Ik kan wel iets bedenken, maar dan voldoet het misschien volgens anderen toch niet. Ik had immers de indruk dat het huidige artikel al correct was (naast relevantie de belangrijkste voorwaarde voor plaatsing). En wat zijn eigenlijk (bij omstreden artikelen) de regels voor overplaatsing van kladblok- naar hoofdnaamruimte? Bever (overleg) 20 jul 2014 18:13 (CEST)
Het artikel was inderdaad al een stuk beter maar ik denk toch dat de structuur een belangrijk aandachtspunt is. Een inleiding is over het algemeen een korte samenvatting van het onderwerp maar in dit geval bestond het uit een opsomming van al diens werkzaamheden. Zinnen als Hij schreef als eerste auteur of als co-auteur ruim 250 wetenschappelijke en vakpublicaties. horen naar mijn mening bijvoorbeeld niet in een inleiding. Is vrij triviaal en vrij normaal voor mensen van zijn kaliber. Ook de zin In 2012 en 2013 nam hij afscheid van de universiteit en hogeschool met drie afscheidsredes die een goed beeld van zijn visie geven op opvoedingsondersteuning is niet echt wat voor een inleiding. Ik heb er alle vertrouwen in dat het herzien van de huidige structuur het meeste wel oplost. Een betere chronologie en het herzien van de inleiding schelen al een hoop en een thematische indeling zou idd ook een goed idee zijn. En voor het verplaatsen naar de hoofdnaamruimte zijn officieel geen richtlijnen maar over het algemeen wordt een nieuw verzoek hier erg op prijs gesteld. Natuur12 (overleg) 20 jul 2014 18:53 (CEST)
Zoals al aangegeven ben ik overtuigd van de encyclopedisch relevantie. Ik waardeer het dan ook positief dat het artikel een tweede kans krijgt. Wat mij betreft zou het artikel wat beknopter geschreven moeten worden. Een paragraaf als Vernieuwing van de jeugdzorg wekt de suggestie of - als er al sprake is van een fundamentele vernieuwing van de jeugdzorg - dit de persoonlijke verdienste zou zijn van Hermanns. De gebruikte citaten of parafrases van Hermanns maken het artikel eerder zwakker dan sterker. Ik zou daar sterk in willen snoeien. Bijvoorbeeld dat hulpverleners vooral goed moeten luisteren naar ouders om achter de echte problemen te komen is zo'n geweldige open deur, die al vanaf de jaren zestig in de opleidingen voor jeugdhulpverlener gebezigd wordt. Gouwenaar (overleg) 21 jul 2014 14:24 (CEST)

Beminde Ongelovigen[bewerken]

Verwijderd ivm auteursrechten. Geldige toestemming ontvangen in ticket 2014070710016735 - Jcb - Amar es servir 20 jul 2014 14:01 (CEST)

  • Teruggezet via de beoordelingslijst, vanwege missende opmaak. Daar is nu 14 dagen voor om het te verbeteren. ed0verleg 20 jul 2014 14:10 (CEST)