Wikipedia:Wikiproject

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Help  ·  Alfabetische index  ·  Helpdesk  ·  Gebruikers  ·  Onderhoud  ·  Projecten  ·  Verzoeken  ·  Overleg gewenst  ·  Mededelingen  ·  Mededelingen Wikimedia


1rightarrow.png WP:WP

Een wikiproject is een project binnen Wikipedia waarbij een onderwerp systematisch aangepakt wordt. Op de projectpagina's worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld uniformiteit van de opmaak en de tekst. De bijbehorende overlegpagina('s) fungeren als forum. Soms kan een Portaal een project zijn, maar dat hoeft niet per se.

Een Wikiproject is in tegenstelling tot een tijdelijk project een permanent project. Bij tijdelijke projecten wordt gedurende een bepaalde periode gewerkt aan één artikel door meerdere mensen. Hiervan kan worden melding gemaakt in de Kroeg en/of de overlegpagina('s) van het onderwerp waar dit tijdelijke project betrekking op heeft.

Het wordt gewaardeerd wanneer je je op de pagina van het wikiproject dat je verkiest, opgeeft om mee te doen, maar zo officieel hoeft het niet. Je medewerking blijkt tenslotte uit de geschiedenis. Uiteraard kun je ook zelf een wikiproject starten.

Een overzicht van alle wikiprojecten staat in Categorie:Wikipedia:Projecten.

Overzicht Wikiprojecten[bewerken]

Naam project Status Doel Deelnemers Opmerkingen
Amerikaanse literatuur Green Dot.svg Actief De doelstelling van Project Amerikaanse literatuur is het aanmaken en verbeteren van artikelen over Engelstalige Amerikaanse auteurs en hun werken op de Nederlandstalige Wikipedia. Startpunt van het project zijn de rode links in het hoofdartikel Amerikaanse literatuur. Elke vorm van medewerking wordt op prijs gesteld, ook occasionele bijdragen. Hoofdzaak is dat de enorme productie aan Amerikaanse literaire teksten op Wikipedia stilaan beter wordt ingevuld. 4 Start: 15 augustus 2013
Astronomie Orange Dot.svg In opbouw Sterrenkundige artikelen schrijven en aanvullen, portalen Astronomie en Heelal beter van elkaar scheiden. 9 Start: 11 juli 2010
Bier Green Dot.svg Actief Uitbreiden van artikelen over Belgische en Nederlandse en buitenlandse brouwerijen en bieren 8 Start: 3 januari 2013
Biografie Green Dot.svg Actief Uitbreiden van Biografische artikelen gebaseerd op bestaande lijsten 3 Start: 2 maart 2013
Buitenlandse voetbalclubs en voetballers Green Dot.svg Actief Buitenlandse voetbalclubs beschrijven 5 Start: 24 december 2011
Californië Green Dot.svg Actief Systematisch uitbreiden, verbeteren en opvolgen van artikelen over Californië 4 Start: 17 december 2013
Check Wikipedia Green Dot.svg Actief Syntaxfouten en andere fouten op wikipedia te detecteren. 14 Start: 6 september 2008
Computerspellen Green Dot.svg Actief Groot aantal artikelen op computerspelgebied bieden op de Nederlandstalige Wikipedia. 20 Start: 21 augustus 2013
Dieren Green Dot.svg Actief Het schrijven van artikelen over alle bekende diersoorten ter wereld. 9 (Re)start: 28 september 2011
Eerste Wereldoorlog Orange Dot.svg Nieuw
Green Dot.svg Actief
Ter ere van 100 jaar 'Groote Oorlog' artikels aanmaken en verbeteren over de Eerste Wereldoorlog 3 Start: 30 juni 2014
Erfgoed Green Dot.svg Actief De kwaliteit en hoeveelheid artikelen over historisch erfgoed projectmatig per subproject vergroten. 4 Start: 15 februari 2009
Europees Parlement Green Dot.svg Actief Artikelen over het Europees Parlement schrijven en foto's toevoegen aan artikelen. 28 Start: 15 januari 2014
Frontverloop Tachtigjarige Oorlog Green Dot.svg Actief Het gedetailleerd in kaart brengen van het frontverloop in de Tachtigjarige oorlog. 3 Start: 17 mei 2008
Filosofie Green Dot.svg Actief Voor het ogenblik concentreert het Wikiproject Filosofie zich op de aanmaak en grondige redactie van artikels over de Jean-Paul Sartre. Daarnaast wordt in het algemeen gestreefd naar de verbetering van de kwaliteit van de filosofie-artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia en naar meer artikelen over filosofie in de etalage. 3 Start deelproject 'Sartre': 11 maart 2013
Gebiedsindelingen Green Dot.svg Actief Het schrijven van artikelen over de provincies, deelstaten, gewesten, kaderwetgebieden, departementen, territoria, counties, districten, waterschappen, gemeenten, steden, dorpen, buurtschappen enzovoort van elk land, om de voortgang van het schrijven van dergelijke artikelen bij te houden, om de kwaliteit van dergelijke artikelen te verbeteren en om, waar nodig, de standaardisering daarvan te coördineren. 21 Start: 11 september 2005
Gemeentewapens Benelux Orange Dot.svg In opbouw Het completeren van lijsten van gemeentewapens van huidige gemeenten in België, Nederland en Luxemburg; Het aanmaken en onderhouden van pagina's waarop deze wapens en hun geschiedenis worden beschreven; Het aanmaken en onderhouden van links vanuit de gemeente-artikelen naar de beschrijvingspagina's van de betreffende wapens. 4 Start: 19 maart 2014
Gesproken Wikipedia Green Dot.svg Actief Gesproken ondersteuning aan artikelen toevoegen. 65+ Start: 15 april 2005
GHS Green Dot.svg Actief De omzetting van oude naar nieuwe gevaarsymbolen op de artikelen van chemische stoffen. 2 Start: 6 januari 2011
IJshockey Green Dot.svg Actief Het uitbreiden en aanmaken van IJshockey gerelateerde artikelen 2 Start: 14 december 2013
Inheemse volken van Amerika Green Dot.svg Actief Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de informatie op Wikipedia over inheemse volken van Amerika (indianen, Eskimo's en Aleoeten). 2 Start: 21 mei 2013
Kaarten Orange Dot.svg In opbouw Het schrijven en verbeteren van artikelen over kaarten en cartografie 6 Start:
Samenwerkingsproject van Wikipedians in Residence
Kerncentrales Orange Dot.svg In opbouw Het schrijven en verbeteren van artikelen over m.n. Japanse kerncentrales. 1 Start:
Linkonderhoud Green Dot.svg Actief Oplossen van dode links in Wikipedia-artikels. 8 Start: 7 april 2013
Luchthavens Orange Dot.svg In opbouw Verbeteren en updaten van de informatie over luchthavens. 5 Start: 19 augustus 2014
Luchtvaart Orange Dot.svg Nieuw Alle informatie over luchtvaart bieden. 6 Start: 17 april 2014
Madagaskar Green Dot.svg Actief De doelstellingen van dit project zijn 1) de kennis van gebruikers omtrent Madagaskar te bundelen; 2) inzichtelijk te krijgen waar hiaten zitten in de informatie die Wikipedia omtrent Madagaskar biedt; 3) overleg betreffende nieuwe artikelen om zo niet het wiel telkens opnieuw uit te vinden; 4) ontelbare zaken die tijdens het project vanzelf bovendrijven. 16 Start: 5 juni 2014
Michelinsterren Green Dot.svg Actief Het schrijven en verbeteren van artikels over sterrenrestaurants". 4 Start: 7 december 2010
Moskou Green Dot.svg Actief Het verbeteren en opstarten van artikels rond Moskou 1 Start: 30 januari 2014
Motorsport Green Dot.svg Actief Het schrijven en verbeteren van artikelen op het gebied van motorsport 4 Start: augustus 2012
Muziek Red Dot.svg Inactief Het schrijven en verbeteren van artikelen op het gebied van muziek 5 Start: 23 januari 2012
Natuur Green Dot.svg Actief Het uitbreiden en verbeteren van artikelen omtrent de natuur op Wikipedia. 2 Start: 3 oktober 2014
Nederlandstalige literatuur Green Dot.svg Actief
Orange Dot.svg NIEUW
Het schrijven van artikelen over Nederlandstalige letterkundige werken en het verbeteren en uitbreiden van de artikelen hierover. 1 Start: 21 april 2013
Actief m.i.v. 15 augustus 2013
Nederlandse parlementsleden Green Dot.svg Actief Het schrijven van artikelen over alle Nederlandse parlementsleden 4 Start: 8 december 2010
Nederlandse voetbalclubs Green Dot.svg Actief Een goede beschrijving van alle Nederlandse amateurclubs in het veldvoetbal 9 Start: 6 mei 2011
Nominatiepagina Red Dot.svg Inactief Pagina waar lemmata genomineerd kunnen worden voor de prijs voor fraaist verbeterde artikel / mooiste nieuwe artikel van de maand. 3 Start: 1 oktober 2011
Olympische Spelen Green Dot.svg Actief Artikelen aanmaken per land/per sport/per editie. Bestaande artikelen uitbreiden, aanpassing opmaak. 3 Start: 2 juli 2007
Planten Green Dot.svg Actief Een goede beschrijving op te stellen van ten minste 2000 bloemen en planten wereldwijd. 14 Start: 25 februari 2004
Redirects Orange Dot.svg In opbouw Redirects aanmaken voor titels met diakritische tekens. 4 Start: 3 oktober 2011
Sartre Green Dot.svg Actief Het werk van Jean-Paul Sartre op de Nederlandstalige Wikipedia beschrijven. Daarvoor worden enerzijds ontbrekende artikelen over zijn romans, toneelstukken en filosofische teksten aangemaakt, en anderzijds worden reeds bestaande artikelen geredigeerd en zo nodig uitgebreid. 3 Start: 11 maart 2013
Schaakstatistiek Green Dot.svg Actief Verwijderen / vervangen van niet-verifieerbare gegevens van schaakdatabase Simbase. 3 Start: 17 juni 2011
Scheikunde
*Anorganische verbindingen
Green Dot.svg Actief Het aanmaken van een groot aantal lemmata over anorganische verbindingen Start: 29 maart 2009
Schrijfweek Green Dot.svg Actief Het aanmaken van een groot aantal lemmata over een bepaald land Start:
Skepticisme Orange Dot.svg In opbouw Aanmaken, verbeteren en onderhouden van artikelen die te maken hebben met wetenschappelijk skepticisme 4 Start: 7 april 2015
Stamboomtegels Orange Dot.svg Nieuw Streven naar internationale uniformiteit van stamboomtegels Start:
Staten-Generaal Green Dot.svg Actief
Orange Dot.svg NIEUW
Aanmaken van nieuwe artikelen en uitbreiden en/of verbeteren van bestaande artikelen rond de Staten-Generaal van de Nederlanden, in het kader van het 550-jarig bestaan in 2014 9 Start: september 2013
Sonnetten Green Dot.svg Actief Sonnetten van Shakespeare een plaatsje geven op Wikipedia 3 Start: 6 februari 2010
Stop de Engelse Ziekte Orange Dot.svg nieuw Spatiefouten uit Wikipedia verdrijven 1 Start: 1 mei 2013
Taskforce Red Dot.svg Inactief Het Wikipedia Taskforce is een in 2013 opgezet initiatief om gebruikers te betrekken bij (kleine) werkzaamheden, taken en projecten van anderen. Het heeft als doel om een groep goedwillende en behulpzame gebruikers te betrekken bij alledaagse bewerkingen, waar andere gebruikers graag hulp bij hebben. Dit kan variëren van het doorlezen en controleren van een vers geschreven artikel, vandalismebestrijding, uitbreidingen van artikelen, nieuwe ontwikkelingen, het opzetten van projecten, vertalen, et cetera. ntb Start: december 2013
Tennis Green Dot.svg Actief Uitbreiding en consequent maken tennisartikelen (tennissers, toernooien e.d.) 6 Start: 8 juni 2009
Tour de France 2015 Orange Dot.svg In opbouw
Orange Dot.svg NIEUW
Bijhouden standen Tour de France 2015 3 Start: 20 februari 2015
Tweede Wereldoorlog Green Dot.svg Actief Start: 11 september 2014
Voetbal – Kwaliteitsbewaking Green Dot.svg Actief
Orange Dot.svg NIEUW
Project ter verbetering van de kwaliteit van de voetbalsectie >5 Start: 6 november 2014
Verzetskranten Orange Dot.svg In opbouw
Orange Dot.svg NIEUW
Het systematisch en uniform beschrijven van alle 1200-1300 verzetskranten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uitgegeven 5 Start: 29 november 2014. Project op initiatief en met ondersteuning van de Koninklijke Bibliotheek
Vogels Green Dot.svg Actief Alle vogelsoorten in Nederlandstalig Wikipedia te verbeteren en aan te maken op een geordende manier. 1 Start: 22 november 2013
Voice intro project Green Dot.svg Actief maakt and werft audio opnames waarin de personen die een Wikipedia pagina hebben gevraagd wordt hun naam en korte introductie in te spreken Start: 13 september 2014
Wapens Green Dot.svg Actief De kwaliteit en hoeveelheid van artikels over wapens verbeteren 5 Start: 27 april 2008
Wegen Green Dot.svg Actief Zo veel mogelijk informatie over wegen, verkeer en weginfrastructuur via wikipedia vindbaar maken. 9 Start: 19 juli 2012
Wegen in de Verenigde Staten Green Dot.svg Actief Zo veel mogelijk informatie over wegen, verkeer en weginfrastructuur in de Verenigde Staten via wikipedia vindbaar maken. 1 Start: 29 december 2014
Wielrennen Orange Dot.svg In opbouw Een goede beschrijving (met foto) van renners en andere "wielrengerelateerde" artikelen. Ook artikels over de wielersport in de etalage krijgen. 4 Start: 2 oktober 2007
Wintersport Green Dot.svg Actief Verbetering van de wintersportsectie op Wikipedia. 5 Start: 27 oktober 2007
Wist je dat Green Dot.svg Actief Vanaf 2015 elke dag vijf nieuwe weetjes op de hoofdpagina van Wikipedia 26 Start: 8 september 2014
WK 2014 Red Dot.svg Afgerond Project rondom het wereldkampioenschap voetbal 2014 20 Start: 30 juni 2013

Onderstaande projecten zijn actief en dienen nog in bovenstaande tabel opgenomen te worden, help mee!

Projecten die niet meer actief zijn, zijn te vinden in Categorie:Wikipedia:Wikiproject zonder activiteit

Alle pagina's[bewerken]

Alle pagina's die met Wikipedia:Wikiproject beginnen
Wikiproject Wikiproject/175 België Wikiproject/25 jaar Beatrix
Wikiproject/Aanmelding bij startpagina's Wikiproject/Aanpakken Wikiproject/Aardbevingen
Wikiproject/Aarschot Wikiproject/Academy Awards Wikiproject/Academy Awards/Beste Acteur
Wikiproject/Academy Awards/Beste Actrice Wikiproject/Academy Awards/Beste Mannelijke Bijrol Wikiproject/Academy Awards/Beste Vrouwelijke Bijrol
Wikiproject/Afbeeldingsuggestie Wikiproject/Afbeeldingsuggestie/Update Wikiproject/Afbeeldingsuggestie/Voortgang 2008
Wikiproject/Afbeeldingsuggestie/Voortgang 2010 Wikiproject/Amerikaanse literatuur Wikiproject/Astronomie
Wikiproject/Astronomie/Bronnen Wikiproject/Astronomie/Gewenste informatie Wikiproject/Astronomie/Sjablonen
Wikiproject/Astronomie/Standaard opzet artikelen Wikiproject/Astronomie/Standaardisatie Wikiproject/Astronomie/Welkom
Wikiproject/Beelden in Nederland Wikiproject/Beelden in Nederland/Artikelen Wikiproject/Beelden in Nederland/Deelnemers
Wikiproject/Beelden in Nederland/Foto Wikiproject/Belgisch-Limburg en steenkolen Wikiproject/Belgische gemeenten
Wikiproject/Bergen Wikiproject/Bergen/Checklist Wikiproject/Bergen/Checklist/Servië
Wikiproject/Bier Wikiproject/Bier/Gebruikersbox Wikiproject/Bier/Sjabloon
Wikiproject/Biografie Wikiproject/Biografie/DVL
Wikiproject/Biografie/Deelnemers Wikiproject/Biografie/Overige informatie Wikiproject/Biologie
Wikiproject/Bronvermelding Wikiproject/Buitenlandse voetbalclubs en voetballers Wikiproject/Bèta
Wikiproject/Bèta/gewenst Wikiproject/Bèta/organisatie Wikiproject/Bèta/vragen
Wikiproject/Californië Wikiproject/Californië/Goudkoorts Wikiproject/Check Wikipedia
Wikiproject/Check Wikipedia/Vertaling Wikiproject/Computerspellen
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/A Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/B
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/C Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/D Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/E
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/F Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/G Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/H
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/I Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/J Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/K
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/L Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/M Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/N
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/O Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/P Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/Q
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/R Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/S Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/T
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/U Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/V Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/W
Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/X Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/Y Wikiproject/Computerspellen/GrashoofdBot-controlelijst/Z
Wikiproject/Computerspellen/Portaal Wikiproject/Dieren Wikiproject/Dieren/Acanthocephala
Wikiproject/Dieren/Acoelomorpha Wikiproject/Dieren/Annelida Wikiproject/Dieren/Arthropoda
Wikiproject/Dieren/Arthropoda/Kevers die nog een plaatje nodig hebben Wikiproject/Dieren/Arthropoda/Nog niet aangemaakte spartelkevers Wikiproject/Dieren/Auteurs
Wikiproject/Dieren/Botgids Wikiproject/Dieren/Botgids/CSV Wikiproject/Dieren/Botgids/lijst1
Wikiproject/Dieren/Brachiopoda Wikiproject/Dieren/Bronnen Wikiproject/Dieren/Bryozoa
Wikiproject/Dieren/Chaetognatha Wikiproject/Dieren/Checklist Wikiproject/Dieren/Chordata
Wikiproject/Dieren/Chordata/Manteldieren Wikiproject/Dieren/Chordata/Vissen Wikiproject/Dieren/Chordata/Vogels
Wikiproject/Dieren/Chordata/Zoogdieren/Beginnetje Wikiproject/Dieren/Cnidaria Wikiproject/Dieren/Ctenophora
Wikiproject/Dieren/Cycliophora Wikiproject/Dieren/Echinodermata Wikiproject/Dieren/Echiura
Wikiproject/Dieren/Entoprocta Wikiproject/Dieren/Etalage Wikiproject/Dieren/FAQ
Wikiproject/Dieren/Gastrotricha Wikiproject/Dieren/Gnathostomulida Wikiproject/Dieren/Hemichordata
Wikiproject/Dieren/Herformulering Wikiproject/Dieren/Herinnering Wikiproject/Dieren/Intro
Wikiproject/Dieren/Kinorhyncha Wikiproject/Dieren/Logboek Wikiproject/Dieren/Logboek/S
Wikiproject/Dieren/Loricifera Wikiproject/Dieren/Mollusca Wikiproject/Dieren/Myxozoa
Wikiproject/Dieren/Nematoda Wikiproject/Dieren/Nematomorpha Wikiproject/Dieren/Nemertea
Wikiproject/Dieren/Nieuw-Tabel Wikiproject/Dieren/Onychophora Wikiproject/Dieren/Orthonectida
Wikiproject/Dieren/Oude hoofdpagina Wikiproject/Dieren/Outro Wikiproject/Dieren/Overige dieren zonder artikel
Wikiproject/Dieren/Overzicht Wikiproject/Dieren/Phoronida Wikiproject/Dieren/Placozoa
Wikiproject/Dieren/Platyhelminthes Wikiproject/Dieren/Porifera Wikiproject/Dieren/Priapulida
Wikiproject/Dieren/Rhombozoa Wikiproject/Dieren/Rotifera Wikiproject/Dieren/Sipuncula
Wikiproject/Dieren/Stammen Wikiproject/Dieren/Taken Wikiproject/Dieren/Tardigrada
Wikiproject/Dieren/Vogels Wikiproject/Dieren/Vogels/Nog niet beschreven vogelsoorten Wikiproject/Dieren/Voortgang
Wikiproject/Dieren/Voortgang/Klasse Wikiproject/Dieren/Werkruimte
Wikiproject/Dieren/Xenoturbellida Wikiproject/Dieren/international Wikiproject/Dieren/international/de
Wikiproject/Dieren/international/en Wikiproject/Dieren/international/fr
Wikiproject/Ecologie Wikiproject/Ecologie/Verbeterlijst
Wikiproject/Ecologie/balk Wikiproject/Ecologie/deelnemers Wikiproject/Eerste Wereldoorlog
Wikiproject/Eilanden Wikiproject/Eilanden van de Seychellen Wikiproject/Erfgoed
Wikiproject/Erfgoed/Afbeeldingen rijksmonumenten Wikiproject/Erfgoed/Afbeeldingen rijksmonumenten/Footer Wikiproject/Erfgoed/Afbeeldingen rijksmonumenten/Header
Wikiproject/Erfgoed/Afbeeldingen rijksmonumenten/Row Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoed Inventarisatie/Brussel/Foto's zonder id
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoed Inventarisatie/Brussel/Ongebruikte foto's Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoed Inventarisatie/Lijsten Vlaamse gemeenten
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoed Inventarisatie/Vlaanderen/Foto's zonder id Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoed Inventarisatie/Vlaanderen/Ongebruikte foto's
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoed Inventarisatie/Wallonië/Foto's zonder id Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoed Inventarisatie/Wallonië/Ongebruikte foto's Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Lijsten Waalse gemeenten Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Persbericht Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Status
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Actueel Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Aktuell
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Aktuelle Status Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Bedienungsanleitung Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Contact-LB
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Current status Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Guide d'utilisation Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Handleiding
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Introductie Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Introduction-DE Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Introduction-EN
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Introduction-FR Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Introduction-LB Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Lists-LB
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Matmaachen Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Onze partners Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Organisatie
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Organisation-DE Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Organisation-EN Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Organisation-FR
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Organisation-LB Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Our partners Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Partenaires
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Partner and sponsors-LB Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Pictures Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Press-LB
Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/Unsere Partner Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/User guide Wikiproject/Erfgoed/Belgische Erfgoedinventarisatie/Website/État actuel
Wikiproject/Erfgoed/Fotowedstrijd Wikiproject/Erfgoed/Fotowedstrijd/2010 Wikiproject/Erfgoed/Fotowedstrijd/2011
Wikiproject/Erfgoed/Fotowedstrijd/2012 Wikiproject/Erfgoed/Fotowedstrijd/2013 Wikiproject/Erfgoed/Fotowedstrijd/Commonist
Wikiproject/Erfgoed/Heemkunde Wikiproject/Erfgoed/Historische verenigingen Wikiproject/Erfgoed/Kastelen
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Bronnen Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Deelnemers
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Foto's van gemeentelijke monumenten zonder id Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Foto's van provinciale monumenten zonder id Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Foto's zonder id
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Foto's zonder id/Handmatig Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Foutenlijst Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Gemeentelijke monumenten
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Gemeentelijke monumenten/Stappenplan Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Gemeentelijke monumenten/WLM-table-gen Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Gemeentelijke monumenten/WLM-table-gen/old
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Gemeentelijke monumenten/voorbeeldbrief Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Help mee Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Mijlpalen
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Missende commonscat links Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Missende objecten KICH 2006 Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Missende objecten KICH 2010
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Missende objecten KICH 2010/Gesorteerd A-C Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Missende objecten KICH 2010/Gesorteerd D-K Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Missende objecten KICH 2010/Gesorteerd L-T
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Missende objecten KICH 2010/Gesorteerd U-Z Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Ongebruikte foto's Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Ongebruikte foto's van gemeentelijke monumenten
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Ongebruikte foto's van monumenten op Aruba Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Ongebruikte foto's van provinciale monumenten Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/DR Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/FL Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/FR
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/GD Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/GR Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/LB
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/NB Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/NH Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/OV
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/UT Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/ZH Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RCEAdresDelta/ZL
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/RijksmonumentenTeller Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Rijksmonumenten per gemeente Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Rijksmonumenten per plaats
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/WLM update Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Wiki takes Amsterdam Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie/Wiki takes Haarlem
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse en Belgische vuurtorens Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse erfgoed Inventarisatie/KML/Lijst van rijksmonumenten in Hoorn.kml Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse erfgoed Inventarisatie/KML/Lijst van rijksmonumenten in Hoorn (gemeente).kml
Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse erfgoed Inventarisatie/KML/Lijst van rijksmonumenten in Hoorn (plaats).kml Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse watertorens
Wikiproject/Erfgoed/Tools Wikiproject/Erfgoed/UNESCO Wikiproject/Erfgoed/UNESCO/redirectcheck
Wikiproject/Erfgoed/Werelderfgoedlijst UNESCO Wikiproject/Erfgoed/Werelderfgoedlijst UNESCO/overzicht Wikiproject/Estlandse gemeenten
Wikiproject/Etalage van de oudheid Wikiproject/Europees Parlement Wikiproject/Europees Parlement/Polen
Wikiproject/Europees Parlement/Voortgang Wikiproject/Europese geschiedenis Wikiproject/Eurovisiesongfestival
Wikiproject/Feiten controleren Wikiproject/Film Wikiproject/Film/Artikelen
Wikiproject/Film/Deelnemers Wikiproject/Film/Deelnemers uitgebreid Wikiproject/Film/Foto
Wikiproject/Film/Introductie Wikiproject/Film/Kleur rand
Wikiproject/Film/Korte introductie Wikiproject/Film/Kwaliteitsschaal Wikiproject/Film/Nieuws
Wikiproject/Film/Overige informatie Wikiproject/Film/Richtlijnen Wikiproject/Filmprijzen
Wikiproject/Filosofie Wikiproject/Filosofie/Dialogen Wikiproject/Filosofie/Etalage
Wikiproject/Filosofie/Etalagelijst Wikiproject/Filosofie/Inventaris Wikiproject/Filosofie/Uitnodiging
Wikiproject/Frankische Rijk Wikiproject/Franse gemeenten Wikiproject/Frontverloop Tachtigjarige Oorlog
Wikiproject/Frontverloop Tachtigjarige Oorlog/Galerij Wikiproject/GHS-project Wikiproject/GHS-project/stoffenlijst
Wikiproject/Games Wikiproject/Gebiedsindeling van Australië Wikiproject/Gebiedsindeling van Bolivia
Wikiproject/Gebiedsindeling van Brazilië Wikiproject/Gebiedsindelingen Wikiproject/Gebiedsindelingen/Bestuurlijke herindelingen in Duitsland
Wikiproject/Gebiedsindelingen/Gambia Wikiproject/Gebiedsindelingen/Peru Wikiproject/Gebouwen
Wikiproject/Gebruiksvriendelijkheid Wikiproject/Gemeenten Wikiproject/Gemeentewapens Benelux
Wikiproject/Gemeentewapens Benelux/Heraldische woordenlijst
Wikiproject/Gendergap Wikiproject/Geschiedenis Wikiproject/Geschiedenis van Nederland
Wikiproject/Gesproken Wikipedia Wikiproject/Gesproken Wikipedia/Ingesproken artikelen Wikiproject/Gesproken Wikipedia/Sjablonen
Wikiproject/Gesproken Wikipedia/Voorleestips Wikiproject/Gesproken Wikipedia/bewerk lijst Wikiproject/Gesproken Wikipedia/inhoudsopgave
Wikiproject/Getallen Wikiproject/Getallen/GetalWeesPagina's Wikiproject/Harry Potter
Wikiproject/Harry Potter/Sjablonen Wikiproject/Harry Potter/Volglijst Wikiproject/Harry Potter/Zandbak
Wikiproject/Help