Kwikvergiftiging: verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Hugten (overleg | bijdragen)
Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox aandoening | naam = kwik vergiftiging | | afbeelding = Hg_Mercury.jpg | | caption = [[Chemisch element|...'
(geen verschil)

Versie van 23 feb 2010 14:38

kwik vergiftiging
Coderingen
ICD-10 T56.1
ICD-9 985.0
DiseasesDB 8057
MedlinePlus 002476
eMedicine emerg/813
Portaal  Portaalicoon   GeneeskundeKwik vergiftiging, (ook genoemd hydrargyria of mercurialisme) is een ziekte veroorzaakt door blootstelling aan kwik of verbindingen ervan. Kwik(chemisch symbool Hg) is een zwaar metaaldat in meerdere vormen voorkomt, die allen in voldoend hoge dosering toxisch zijn.Het element kwik(oxidatieve staat 0)(Hg0, symbool Hg komt voor als damp of als vloeibaar metaal.In zijn mercuro staat(oxidatieve staat 1) Hg1( KwikI)bestaat het als anorganische zouten terwijl het in de mercuri staat (oxidatieve staat 2) ( Kwik II) Hg2 hetzij anorganische zouten hetzij organo-kwik verbindingen kan vormen. De drie groepen hebben verschillende effecten.Toxische effecten bestaan o.m. uit hersenletsel, nier-, en long beschadiging<refname=Clifton/> Kwik vergiftiging kan resulteren in verschillende ziekten, acrodynia (pink disease), Hunter Russell symdroom, en Minamata ziekte [1]symptomen omvatten typisch achteruitgang van de zintuigen(zien, horen,spraak,verstoorde sensatie en gebrek aan coordinatie.Het type en de omvang van de getoonde symptomen is afhankelijk van het individuele toxine, de dosis en de metode en duur van de blootstelling.

Signalen en symptomen

Gewone symptomen van kwik vergiftiging omvatten perifere Neuropatie zich voordoend als paresthesie of jeuk, brand of pijn,verkleuring van de huid(rose wangen,vingertoppen en tenen), Oedeem(zwelling. en desquamatie (dode huid laat los in lagen). Omdat kwik het afbraakpad van Catecholaminen blokkeert,veroorzaakt een teveel van [Epinephrine]] hyperhidrosis(overmatig zweten), [[Tachycardie] (voortdurend sneller dan normale hartslag, mercuriaal ptyalisme (speekselvloed) en hypertensie (hoge bloeddruk). Van kwik wordt gedacht dat het het S-Adenosyl methionine deactiveert, wat nodig is voor het van catecholamine- katabolisme door Catechol-O-methyl transferase. Aangetaste kinderen kunnen rode wangen en neus vertonen, Erytheemateuse lippen(rode lippen), verlies van haar, tanden en nagels, voorbijgaande huiduitslag, hypertonia(spierzwakte), en [[Fotofobie,(overmatige licht gevoeligheid)).Andere mogelijk inclusieve symptomen kunnen zijn: nier disfunctie(b.v. Syndroom van Fanconi)of neuropsychiatrische symptomen (emotionele zwakheid, geheugen verlies, en insomnia, (slapeloosheid). De gepresenteerde klinische symptomen gelijken dus op Feochromocytoomof [[ [Ziekte van Kawasaki]]. Een voorbeeld van desquamatie van de hand van een kind met ernstige kwik vergiftiging verkregen door met de handen met vloeibaar kwik te werken is [http://adc.bmj.com/content/vol86/issue6/images/large/90015199.f1.jpeg <deze foto, voor het laatst bezocht op 19-2-2010] in Horowitz, et al. (2002).[2]

Oorzaken

van blootstelling aan kwik van mensen, ofschoon planten en vee ook kwik kunnen bevatten door bioaccumulatie van kwik uit de bodem, water of atmosfeer en door biomagnificatie: door het innemen van andere kwik bevattende organismen. <refname=EPAMercuryStudyIII>United States Environmental Protection Agency (December 1997), Mercury Study Report to Congress (PDF), 3, Washington, D.C.: United States Environmental Protection Agency line feed character in |title= op positie 22 (help) laatst bezocht 22-2-2010</ref>

Andere bronnen van Kwik vergiftiging

 • Van blootstelling aan kwik damp in kwik amalgaam voor tand herstel.[6]
 • Van onoordeelkundig gebruik of als afval verwijderen van kwik of kwik bevattende objecten, bijv. verspilde vloeibare kwik.
 • verwijderen als afval van fluorescentlampen.[7]

Hoofdbronnen van atmosferische kwik.

Menselijk gegenereerde bronnen zoals steenkool verbranders stoten ongeveer de helft uit van de atmosferische kwik, met natuurlijke bronnen zoals vulkanen verantwoordelijk voor de rest. Ongeveer twee derde van het door de mens gegenereerd kwik komt van stationaire verbranding, meest steenkool(VS,Australie, China). Andere menselijk gegenereerde bronnen houden in: artisanale goud demetalen anders dan ijzer de productie van cement productieafvalverwijdering, [[menselijke crematoriabijtende soda,gietijzeren staal productie, kwik productie , meest voor batterijen,biomassa verbranding.[8] Werkers bij kleine onafhankelijke goudmijn-operaties nemen mensen in dienst die een hoger kwik vergiftigings risico lopen vanwege de minder goede proces technieken. Dit is het gevaar voor de [galamsey]] in Ghana en vergelijkbare arbeiders bekend als orpailleurs in naburige franssprekende landen, Ofschoon er geen officiele gouvernementele schattingen zijn van het aantal arbeiders in de goud industrie,wordt dit getal door ingewijden geschat op 20 tot 50.000 in Ghana,waaronder veel vrouwen die als sjouwers werken. Kwik en veel van haar verbindingen, vooral organo-kwik verbindingn, kunnen ook geabsorbeerd worden door direkt kontakt met blote,of in sommige gevallen(zoals dimethylkwik) onvoldoende beschermde huid.Kwik en haar verbindingen worden gewoonlijk gebruikt in chemische laboratoria, ziekenhuizen, tandklinieken en faciliteiten betrokken bij de produktie van zaken zoals fluorescent lampen, batterijen en explosieven. [9]

Mechanisme

Kwik is zo'n hoog toxische en reactieve stof dat het moeilijk is om haar specifiek mechanisme van schade te indentificeren, en veel is onbekend van het mechanisme.[10] Het tast het centraal zenuwstelsel aan, het endocrine systeem, de nieren en andere organen, en is slecht voor de mond, het tandvlees en de tanden. Blootstelling gedurende lange perioden of zware kwikdamp kan resulteren in hersenschade en uiteindelijk de dood. Kwik en haar verbindingen zijn vooral giftig voor foetussen en jonge kinderen. Vrouwen die blootgesteld zijn geweest gedurende de zwangerschap hebben soms babies gekregen met serieuze geboorte afwijkingen (zie: Minamata disease). Het blootstellen van jonge kinderen aan kwik kan serieuze neurologische konsekwenties hebben: het voorkomt de vorming van zenuw omhullingen op de juiste wijze: Kwik voorkomt de vorming van Myeline. Er is enig bewijs dat kwikvergiftiging kan leiden tot syndroom van Young (mannen met Bronchiëctasieën en [[laag sperma getal]]).[11] De effecten van kwik vergiftiging hangen gedeeltelijk af van het feit of ze veroorzaakt werden door elementair(vloeibaar) kwik of anorganische kwikverbindingen(kwik zouten) of van organomercuur verbindingen (organische kwik verbindingen).

Elementair kwik

Het kwikzilver (vloeibaar metaal kwik) wordt slecht geabsorbeerd bij inname en huidkontakt. Het is schadelijk door haar potentie om kwikdamp te verspreiden. Dierproeven tonen dat minder dan 0,01% van het ingenomen kwik geabsobeerd wordt door het gave maag-darmkanaal;dit geldt misschien niet voor individuen die lijden aan [[Ileus].Gevallen van systemische toxiciteit vanwege per ongeluk inslikken zijn zeldzaam, en voorgenomen zelfdoding door intraveneuze injectie leidt niet tot systemische toxiciteit..[10] Ofschoon niet kwantitatief bestudeerd, limiteren de fysieke eigenscappen van vloeibaar elementair kwik haar absoptie door intakte huid in het licht van haar zeer lage absorptie van het maagdarmkanaal; huid absorptie zal daarom ook gering zijn. .[12] Enig vloeibaar kwik wordt door de huid geabsorbeerd maar opname via deze route is slechts ongeveer 1% van dat door inademing. [13] Bij mensen wordt ongeveer 80% van de ingeademde kwikdamp opgenomen door de longen waar het afgegeven wordt aan de bloedbaan en gedistribueerd wordt door het gehele lichaam.[14] chronische blootstelling door inademing, zelfs bij lage concentraties in het interval 0.7–42 µg/m3,heeft aangetoond in gecontroleerde studies van gevallen dat er effecten zijn zoals bevingen, aangetaste cognitieve vaardigheden en slapeloosheid in arbeiders..[15][16] User:Jeromenedeau/Gold Mining in French Guiana.

Anorganische kwik verbindingen

Kwik komt anorganisch voor als zouten zoals kwik (II)chloride. Kwik zouten beinvloeden het maag-darm kanaal en de nieren en kunnen ernstige nier schade veroorzaken. Echter, omdat kwik zouten de bloed-hersen barriere niet makkelijk kunnen overschrijden,kunnen kwik zouten weinig neurologische schade toebrengen zonder voortdurende en zware blootstelling.[17] Omdat er twee Oxidatietoestanden van kwik zouten vormen: Hg1 en Hg2),komen kwikzouten voor zowel in kwik(I), (mercuro-) als in kwik(II)(mercuri) vormen.. Kwik(II) zouten zijn meestal giftiger dan hun kwik(I] tegenhangers, omdat hun oplosbaarheid in water(en dus ook in bloed) groter is.Dus worden ze sneller en meer geabsorbeerd uit het maag- darm kanaal..[17] Hg(CN)2 is een bijzonder giftige kwik verbinding. Indien ingenomen, kunnen zowel kwik als cyanide vergiftiging optreden. Hg(CN)sub>2 kan het lichaam binnenkomen via inademing, inslikken. of via de huid. Inademing van mercuri cyanide irriteert de keel en de luchtwegen. Verwarmen of kontakt van HG(CN)2 met zuur of zure mist maakt toxische kwik en cyanide dampen vrij die bronchitis met hoest en phlegma en/of weefsel irritatie kunnen veroorzaken, alsook longweefsel irritatie.Kontakt met de ogen kan brandvlekken en bruine vlekken in de ogen vormen, terwijl langdurig kontakt het [[perifere gezichtsvermogen]] kan aantasten. [18][19] Chronische blootstelling aan kleine hoeveelheden van de verbinding kan leiden tot kwik accumulatie in de tijd.Het kan het lichaam maanden of jaren nemen om het overtollige kwik uit te scheiden. Een overdosis mercuri-cyanide kan leiden tot nier schade en/of kwik vergiftiging, leidend tot 'shakes', schudden vd hand, bijv bij het schrijven, irriteerbaarheid, tandvlees aantasting, meer speekselvorming, metaalsmaak, verlies van zin in voedsel, geheugenverlies, persoonlijkheids veranderingen en hersenletsel. Blootstelling aan een grote dosering in een keer kunnen tot plotselinge dood leiden..[18] Mercuri cyanide werd nog niet getest op haar vermogen om reproductieve schade te veroorzaken. Ofschoon van anorganische kwik verbindingen zoals Hg(CN)2) niet bewezen is dat zij geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken, moet er voorzichtig mee omgegaan worden omdat bekend is dat zij zich ontwikkelende embryo's schade toebrengen en de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen kunnen verminderen. Volgens een studie, vertoonden twee mensen symptomen van cyanide vergiftiging binnen enkele uren na het innemen van mercuri cyanide of kwik oxycyanide, Hg(CN)2•HgO, in suicide pogingen. De giftigheid van Hg(CN)2 wordt gewoonlijk geacht vrijwel exclusief te ontstaan uit kwik vergiftiging; Echter, de patient die kwik oxycyanide innam stierf na 5 uren aan cyanide vergiftiging voordat kwik vergiftigings verschijnselen werden geobserveerd. De patient die Hg(CN)2 innam vertoonde eerst acute cyanide vergiftiging die onder controle werden gebracht, en vertoonde later tekenen van kwik vergiftiging vOOr herstel. Men denkt nu dat de graad van cyanide vergiftiging gerelateerd is aan of de cyanide ionen in de maag vrijkomen, wat afhangt van factoren zoals de hoeveelheid ingenomen, maag zuurgraad en het volume van de maag inhoud..[20] Het medicijn NAP (n-acetyl penicillamine) werd gebruikt om kwik vergiftiging te behandelen met gelimiteerd succes.[18]

Organische kwik verbindingen

Verbindingen van kwik zijn giftiger dan het element kwik zelf, en organische verbindingen van kwik zijn dikwijls extreem giftig en waren betrokken bij hersenschade en lever schade. De meest gevaarlijke kwik verbinding , Dimethylkwik, is zo giftig dat zelfs enkele microliters(1/1000ste van een cc.) gemorst op de huid of zelfs een latex handschoen, de dood kan veroorzaken.[21][22] Kwik gebruikt in artisanale goudmijnen (Ghana, Brazilie,...) lost het goud op, waarna door water het overgeleven verarmde erts(met restanten kwik) met water wordt weggespoeld en uiteindelijk in rivieren komt; daar wordt het door anaerobe bacterien omgezet in dimethylkwik, geabsorbeerd door micro-organismen,zijnde de eerste stap naar bioaccumulatie in vis, van klein, kortlevend tot groot en langlevend. Dimethylkwikis de voornaamste bron van organisch kwik voor alle individuen. [23] Het werkt zijn weg omhoog in de voedselketen door bioaccumulatie in het milieu, en bereikt hoge concentraties in populaties van sommige soorten.Grotere soorten vis, zoals tuna of zwaardviszijn meestal van groter belang dan kleinere soorten. De VS voedsel en medicijn administratie (FDA) en het milieu beschermings agentschap(EPA)adviseren vrouwen die sexueel aktief zijn, voedende moeders en jonge kinderen om geheel af te zien van de consumptie van zwaardvis, haai, koning makreelen tilefish, [[golden bass]], om niet meer albacore ("white") tuna te consumeren dan Sjabloon:Convert per week, en van alle andere vis en shellfish niet meer dan Sjabloon:Convert per week.[24] Een heroverweging in 2006 van de risico's en voordelen van visconsumptie van vis vond dat voor volwassenen de voordelen van een of twee porties vis per week de risico's overtreffen, zelfs(behalve voor een paar vissoorten) voor vrouwen die de leeftijd hebben om kinderen te krijgen en dat het weren van visconsumptie zou kunnen leiden tot significante toename van[[croronaire hart ziekte]], sterftes en suboptimale neurale ontwikkeling in kinderen. [25] Er is een lange latente periode tussen blootstelling aan methylkwik en het verschijnen van symptomen in volwassen vergiftigingsgevallen. De langste periode na een enige blootstelling is vijf maanden,zie Geschiedenis;andere latente perioden in de reeks van weken tot maanden werden ook gerapporteerd. Geen uitleg voor deze lange latente periode is bekend. Als het eerste symptoom verschijnt, typisch paresthesia ( een tinteling of gevoelloosheid van de huid), wordt het snel gevolgd door erntiger effecten, soms eindigend in coma en dood. De toxische schade schijnt te worden bepaald door de piek waarde van kwik, niet de lengte van de blootstelling.[10] Ethylkwikis een afbraakproduct van de antibacteriologische agent ethylmercurithiosalicylaat,dat gebruikt is geweest als een topisch ontsmettingsmiddel en een vaccin preservatief.(Verder bediscussieerd onder Thiomersal. Haar eigenschappen zijn niet zo extensief bestudeerd als die van methylkwik. Het wordt makkelijker en sneller uit het bloed verwijderd, met een halve levensduur van 7 tot 10 dagen, en kan veel sneller gemetabolizeerd worden dan methylkwik. Het heeft waarschijnlijk niet de mogelijkheid om de bloed-hersen barriere te doorbreken ,maar maakt gebruik van eenvoudige diffusie om in de hersenen binnen te dringen.[23] Andere blootstellingen aan of organisch kwik omvatten phenylmercuri acetaat en phenylmercuri nitraat. Dezen werden binnenshuis gebruikt om hun anti schimmel eigenschap, maar werden in 1990 verwijderd vanwege gevallen van toxiciteit.[23]

Diagnose

Diagnose van elementair of anorganische kwik vergiftiging houdt in het bepalen van de geschiedenis van de blootstelling, de fysieke bevindingen en een verhoogde lichaams lading van kwik. Ofschoon kwik concentraties in het bloed typisch lager zijn dan 6 µg/L, kunnen dieten rijk aan vis resulteren in concentraties hoger dan 200 µg/L; Het is niet nuttig om deze niveaux te meten voor gevallen van vermoedelijke elementaire of inorganische vegiftiging omdat kwik een kort halfleven heeft in het bloed. Als de blootstelling chronisch is, kunnen urine gehaltes verkregen worden. 24-Uurs inzamelingen zijn betrouwbaarder dan hier en nu inzamelingen. Het is moeilijk of onmogelijk om urine collecties te interpreteren van patienten die [[chelatie therapie]] ondergaan, omdat de therapie zelf het kwikgehalte vergroot in de monsters..[26].Ibrahim D, Froberg B, Wolf A, Rusyniak DE (2006). Heavy metal poisoning: clinical presentations and pathophysiology. Clin Lab Med 26 (1): 67–97, viii. PMID 16567226. DOI: 10.1016/j.cll.2006.02.003. </ref>

Preventie

Kwik vergiftigiging kan voorkomen worden door het elimineren of verminderen van blootstelling aan kwik of kwik verbindingen.Daartoe hebben vele gouvernementen en prive groepen moeite gedaan om het gebruik van kwik sterk te reguleren of om advies te verstrekken bij het gebruik. Bij voorbeeld, de export van uit de Europesche Unie van kwik en sommige kwik verbindingen zullen per 2011-03-15 verboden zijn.[27] De variabiliteit onder de wetgevings producten en regeleringen is soms verwarrend voor de leek alsook voor de geleerden.

[28]
Land Regulerend agentschap Gereguleerde activiteit Medium Soort of kwik verbinding Type v/h limiet Limiet
US Occupational Safety and Health Administration beroeps blootstelling lucht elementaire kwik Plafond (niet hoger dan) 0.1 mg/m³
US Occupational Safety and Health Administration beroeps blootstelling lucht organisch kwik Plafond (niet meer dan) 0.05 mg/m³
US Food and Drug Administration drinken water anorganisch kwik Maximum toelaatbare concentratie 2 ppb (0.002 mg/L)
US Food and Drug Administration eten zee voedsel methylkwik Maximum toelaatbare concentratie 2 ppm(0.002 mg/L)
US Environmental Protection Agency drinken water anorganisch kwik Maximum contaminatie niveau 2 ppb (0.002 mg/L)

De {{United States Environmental Protection Agency?]] (EPA)gaf adviezen uit in 2004 met betrekking tot kwik in vis en shellfish. |air |organic mercury |Plafond (niet meer dan) |0.05 mg/m³ [29] |US |Food and Drug Administration |drinken |water |anorganisch kwik |Maximaal toelaatbare concentratie |2 ppb (0.002 mg/L) |- |US |Food and Drug Administration |eten |zee voedsel |methylmercury |Maximaal toelaatbare concentratie |1 ppm(ppm= delen per miljoen) |- |US |Environmental Protection Agency |drinken |water |anorganisch kwik |Maximaal toelaatbare concentratie |2 ppb (0.002 mg/L) |} De US Environmental Protection Agency (EPA) publiceerde voorstellen in 2004 met betrekking tot blootstelling aan [[kwik in vis]] en shellfish. [30] The EPA ontwikkelde ook het "vis kinderen bewustwordings prograama" voor kinderen en jonge volwassenen [31] vanwege de grotere schade aangebracht door kwik blootstelling aan die populatie. exposure to that population.

Behandeling

Identificeren en verwijderen van de kwik bron is cruciaal. Decontaminatie maakt de verwijdering van kleren noodzakelijk, alsook het wassen van de huid met zeep en water,en spoelen van de ogen met een zoutoplossing voorzover nodig,Inname van mercuri chloride dient benaderd te worden als de inname van een serieuze base. Onmiddelijke Chelatietherapie is de standaard zorg voor een patient die symptomen vertoont van ernstige kwik vergiftiging of het laboratorium bewijs van een grote kwik inname. [23] Chelatietherapie voor acute anorganische kwikvergiftiging kan gedaan worden met DMSA, [[2,3- dimercapto-1-propanesulfonic acid]] (DMPS), D-penicillamine (DPCN), or dimercaprol (BAL)[23] Alleen DMSA is FDA goedgekeurd voor gebruik bij kinderen om kwikvergiftiging te behandelen. Verschillende studies vonden echter geen klinisch voordeel van DMSA behandeling vanwege kwik damp.[32]therapy: Geen chelator voor methyl-kwik of ethyl-kwik draagt de goedkeuring van de FDA; DMSA is het meest gebruikte voor methyl kwik vergiftiging, omdat het oraal wordt gegeven, minder bijwerkingen heeft en beter is bevonden dan BAL, DPCN EN DMPS..[23].Van [[ [Alpha-lipoine zuur]] werd aangetoond dat het beschermt tegen acute kwik vergiftiging in verschillende zoogdiersoorten als gegeven na blootstelling; een juiste dosering is vereist, omdat onjuiste doseringen de giftigheid vermeerdert. Oschoon er een hypohese bestaat dat frekwente lage doseringen van ALA gebruikt zouden kunnen worden als kwik chelator,hebben studies in ratten het tegendeel aangetoond.[33] Glutathione en N-acetylcysteine (NAC) worden aanbevolen door sommige doktoren, maar hebben getoond dat ze de kwik concentratie te vermeerderen in de nieren en de hersenen.[33] Experimentele bevindingen hebben een interactie gedemonstreerd tussen selenium and methylkwik,maar epidemiologische studies hebben weinig bewijs gevonden dat selenium beschermt tegen de kwade effecten van methylkwik.[34] Zelfs als de patient geen symptomen noch gedocumenteerde geschiedenis heeft van blootstelling aan kwik, gebruikt een minderheid van doktoren (vooral degenen in de alternatieve geneeskunde Chelatietherapie om het lichaam te zuiveren van kwik,wat zij geloven in staat te zijn om neurologische en andere afwijkingen te veroorzaken. Het is dan gebruik om het lichaam van de patient te voorzien van een chelatie middel, urine te collecteren om dan laboratorium rapporten te gebruiken om de patient te diagnostiseren met giftige kwik niveaux; dikwijls wordt er geen pre-chelatie urine gecollecteerd om te vergelijken.De patient wordt dan geadviseerd om verde chelatie te ondergaan..[32] Geen wetenschappelijk bewijs ondersteunt de mening dat het kwik in vaccins autisme veroorzaakt.[32] [35] [36] .[37] chelatie therapie kan slecht aflopen. In Augustus 2005, resulteerde een onjuiste vorm van EDTA gebruikt voor chelatie therapie in hypocalcemie, wat hart stilstand veroorzaakte en een vijfjarige autistische jongen doodde.<refname=hypocalcemia>Hazards of chelation

after administration of edetate disodium: 2003–2005]. Pediatrics 118 (2): e534–6. PMID 16882789. DOI: 10.1542/peds.2006-0858.

</ref>

Historische wetenswaardigheden =

 • Van de eerste keizer van het verenigd China Qin Shi Huang wordt gezegd dat hij stierf na het slikken van kwik pillen die

bedoeld waren om hem eeuwig leven te geven. [38]

 • De Amerikaanse uitdrukking mad as a hatter is waarschijnlijk een referentie naar kwik vergiftiging, gezien kwik

verbindingen vroeger gebruikt werden bij het fabriceren van vilt hoeden in de 18e en 19e eeuw. [39]

 • Geddurende vele jaren, inclusief de vroege periode van zijn Presidentschap,nam Abraham Lincoln een medicijn,gewoon in die

tijd, genaamd "blue mass"(blauwe massa") wat significante hoeveelheden kwik bevatte.

 • Een vroege wetenschappelijke studie van kwik vergiftiging werd uitgevoerd in 1923-6 door de Duitse anorganische chemicus,

Alfred Stock, die zelf vergiftigd werd, samen met zijn collegas, door het inademen van kwik damp dat ontsnapte vanuit zijn laboratorium gereedschap: — diffusie pompen, afsluiters, en manometers — die allen kwik bevatten , en ook van kwik dat per ongeluk gemorst was en bleef zitten in spleten in de linoleum vloerbedekking. Hij publiceerde een aantal artikelen over kwik vergiftiging, richtte een Commitee op in Berlijn om gevallen van kwik vergiftiging te bestuderen en introduceerde de term micromercurialisme.[40]

 • De term Hunter-Russell syndroom is afkomstig van een studie over kwik vergiftiging bij arbeiders in een zaad verpakkings

fabriek in Norwich, England in de late 1930'ers die ook methylkwik inademden dat gebruikt werd als zaad ontsmettings- en conserverings-middel.[41]

 • Gevallen van methylkwik vergiftiging gebeurden op verschillende plaatsen in Japan gedurende de 1950'ers vanwege industriele

dumping van kwik in rivieren en kustwateren. De best-bekende gevallen waren in Minamata and [[Niigata Prefecture|Niigata]]. In Minamata aleen, stierven meer dan 600 mensen als gevolg van wat bekend werd als Minamata disease. Meer dan 21,000 mensen dienden klachten in bij het Japanse governement, waarvan er bijna 3000 gecertificeerd werden als leidend aan de ziekte. In 22 gedocumenteede gevallen, hadden zwangere vrouwen die gecontamineerde vis aten milde of geen symptomen maar brachten babies ter wereld met ernstige ontwikkelings handicaps.[1]

dimethylkwik op haar latex handschoen. Ze ervaarde de symptomen van kwik vergiftiging vijf maanden later en niettegenstaande agressieve chelatietherapie, overleed zij enkele maanden later aan hersen malfunctie vanwege kwik intoxicatie.[21][22]

 • Op 19 Maart , 2008, ademde Tony Winnett, 55,kwikdampen in terwijl hij probeerde goud te halen uit computer onderdelen en

stierf tien dagen later. Zijn Oklahoma woonhuis werd zo gecontamineerd dat het gedetoxificeerd moest worden. [42][43]

 • In December 2008, werd acteur Jeremy Piven gediagnostiseerd met hydrargyria veroorzaakt door het eten van sushi tweemaal

daags gedurende twintig jaren.[44]

Acrodynia

Acrodynia (ook bekend als "calomel ziekte"), "erythredemic polyneuropathy," en "paarse ziekte") is een type kwik vergiftiging in kinderen gekakteriseerd door pijn en een paarse verkleuring van de handen en voeten..[45] Acrodynia is ook bekend als rose ziekte, erythredema, Ziekte van Selter, of Swift-Feer ziekte. AQcrodynia was relatief veel voorkomend onder kinderen in de eerste helft van de 20ste eeuw.[46] In het begin was de oorzaak van de acrodynia epidemie onder kleuters en jonge kinderen onbekend[47]; echterer, kwik vergiftiging, voornamelijk van calomel in tand poeders, begon algemeen geaccepteerd te worden als de oorzaak in de '1950ér en 1960ér jaren.[46] 'Dee prevalentie van acrodynia verminderde drastisch nadat calomel uitgesloten werd van de meeste tandpoeders. in 1954.[46] Accrodynia is moeilijk te diagnostiseren. Er wordt meest gepostuleerd dat de etiologie van dit syndroom een idiosyncratische hypersensitiviteits reactie is tegen kwik vanwege de afwezigheid van correlatie met kwik niveaux, de symptomen lijken veel op erkende kwik vergiftiging.[48] Omdat elementair kwik dikwijls door het maag-darm kanaal passeert, zonder te worden geabsorbeerd, werd het medsch voor verscheidene doeleinden gebruikt totdat de gevaren van kwikvergiftiging bekend werden.. Zo werd elementair kwik gebruikt om mechanisch obstructies in de darm te verwijderen (vanwege het grote gewicht en de vloeibaarheid), en het was een belangrijk ingredient in verschillende medicijnen door heel de geschiedenis, zoals Blue mass.<ref http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_mass</ref> De toxische effecten werden dikwijls niet opgemerkt of zo subtiel dat ze aan andere oorzaken werden toegeschreven en niet als kwik vergiftiging werden aanzien. Thans worden kwik verbindingen nog medisch gebruikt in vaccins en tand-amalgaam.Beide gebruiken zijn het onderwerp van controverse.


 1. a b Davidson PW, Myers GJ, Weiss B (2004). Mercury exposure and child development outcomes. Pediatrics 113 (4 Suppl): 1023–9. PMID 15060195.
 2. Horowitz Y, Greenberg D, Ling G, Lifshitz M. Acrodynia: a case report of two siblings. Arch Dis Child 2002; 86: 453. PMID 12023189
 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_in_fish
 4. ToxFAQs: Mercury. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (1999-04). Geraadpleegd op 2010-23-02.
 5. Dufault R, LeBlanc B, Schnoll R et al. (2009). [http://ehjournal.net/content/8/1/2 Mercury from chlor-alkali plants: measured concentrations in food product sugar]. Environ Health 8: 2. PMID 19171026. PMC 2637263. DOI: 10.1186/1476-069X-8-2.
 6. >Levy M. (1995). Dental Amalgam: toxicological evaluation and health risk assessment. J Cdn Dent Assoc 61: 667–8, 671-4.
 7. Goldman LR, Shannon MW; American Academy of Pediatrics: Committee on EnvironmentalHealth (2001-07). [http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;108/1/197 Technical report: mercury in the environment: implications for pediatricians]. Pediatrics 108 (1): 197–205. PMID 11433078. DOI: 10.1542/peds.108.1.197. Geraadpleegd op 25 juli 2007.
 8. Pacyna EG, Pacyna JM, Steenhuisen F, Wilson S (2006). Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000. Atmos Environ 40 (22): 4048–63. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2006.03.041.
 9. United States Environmental Protection Agency (December 1997), Mercury Study Report to Congress (PDF), 4, Washington, D.C.: United States Environmental Protection Agency
 10. a b c Citefout: Onjuist label <ref>; er is geen tekst opgegeven voor referenties met de naam Clarkson-Magos
 11. Hendry WF, A'Hern FPA, Cole PJ. Was Young's syndrome caused by mercury exposure in childhood? BMJ 1993;307:1579-82. PMID 8292944
 12. ATSDR. 1999. Toxicological Profile for Mercury. Atlanta, GA:Agency for Toxic Substances and Disease Registry.
 13. Hursh JB, Clarkson TW, Miles E, Goldsmith LA (1989). Percutaneous absorption of mercury vapour by man. Arch. environ. Health 44 (2): 120–127. PMID 2494955.
 14. Cherian MG, Hursh JG, Clarkson TW. 1978. Radioactive mercury distribution in biological fluids and excretion in human subjects after inhalation of mercury vapor. Archives of Environmental Health 33: 190- 214.
 15. Ngim CH, Foo SC, Boey KW, and Keyaratnam J (1992). Chronic neurobehavioral effects of elemental mercury in dentists. British Journal of Industrial Medicine 49: 782–790.
 16. Liang YX, Sun RK, Chen ZQ, and Li LH (1993). Psychological effects of low exposure to mercury vapor: Application of computer-administered neurobehavioral evaluation system. Environmental Research 60: 320–327. DOI: 10.1006/enrs.1993.1040.
 17. a b Langford NJ, Ferner RE (1999). Toxicity of mercury (PDF). Journal of Human Hypertension 13 (10): 651–6. DOI: 10.1038/sj.jhh.1000896. Geraadpleegd op 22 februari 2010.
 18. a b c "Mercuric Cyanide." 1987. http://www.gulflink.osd.mil/m256/m256_refs/n17en111/164.htm (accessed Feb 9, 2010).
 19. {{cite http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:355:0001:0624:EN:PDF, accessed Feb 9 2010}}
 20. Benaissa, M.L.; Hantson, P.; Bismuth, C.; Baud, F.J. Intensive Care Med. 1995, 21(12), 1051- 1053.
 21. a b The Karen Wetterhahn story - Universiteit van Bristol web pagina documenterend haar dood, bbezocht February 20th 2010
 22. a b OSHA update following Karen Wetterhahn's death
 23. a b c d e f Citefout: Onjuist label <ref>; er is geen tekst opgegeven voor referenties met de naam Clifton
 24. [http://www.cfsan.fda.gov/~dms/admehg3b.html What you need to know about mercury in fish and shellfish - Advice for women who might become pregnant women who are pregnant nursing mothers young children.] U.S. FDA and U.S. EPA Advisory EPA-823-F-04-009, March 2004.
 25. Mozaffarian D, Rimm EB (2006). Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits. JAMA 296 (15): 1885–99. PMID 17047219. DOI: 10.1001/jama.296.15.1885.
 26. Citefout: Onjuist label <ref>; er is geen tekst opgegeven voor referenties met de naam Ibrahim
 27. European Parliament (2008-05-21). [http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-29478-140-05-21-911- 20080520IPR29477-19-05-2008-2008-false/default_en.htm Export-ban of mercury and mercury compounds from the EU by 2011]. Persbericht. Geraadpleegd op 2008-06-10.
 28. http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp46-c7.pdf ATSDR - Mercury - Regulations and Advisories]
 29. What You Need to Know about Mercury in Fish and Shellfish
 30. Wat je moet weten over Kwik in Vis en Shellfish
 31. EPA Fish Kids Flash-based Movie
 32. a b c Risher JF, Amler SN (2005). Mercury exposure: evaluation and intervention the inappropriate use of chelating agents in the diagnosis and treatment of putative mercury poisoning. Neurotoxicology 26 (4): 691–9. PMID 16009427. DOI: 10.1016/j.neuro.2005.05.004.
 33. a b Rooney JP (2007). The role of thiols, dithiols, nutritional factors and interacting ligands in the toxicology of mercury. Toxicology 234 (3): 145–56. PMID 17408840. DOI: 10.1016/j.tox.2007.02.016.
 34. Watanabe C (2002). Modification of mercury toxicity by selenium: practical importance? (PDF). Tohoku J Exp Med 196 (2): 71–7. PMID 12498318. DOI: 10.1620/tjem.196.71.
 35. {{cite journal |journal= Can J Neurol Sci |date=2006 |volume=33 |issue=4 |pages=341–6 |title= Immunizations and autism: a review of the literature |author= Doja A, Roberts W |pmid=17168158}}
 36. Thompson WW, Price C, Goodson B et al. (2007). Early thimerosal exposure and neuropsychological outcomes at 7 to 10 years. N Engl J Med 357 (13): 1281–92. PMID 17898097. DOI: 10.1056/NEJMoa071434.
 37. Weber W, Newmark S (2007). Complementary and alternative medical therapies for attention-deficit/hyperactivity disorder and autism. Pediatr Clin North Am 54 (6): 983–1006. PMID 18061787. DOI: 10.1016/j.pcl.2007.09.006.
 38. Zhao HL, Zhu X, Sui Y (2006). The short-lived Chinese emperors. J Am Geriatr Soc 54 (8): 1295–6. PMID 16914004. DOI: [https://doi.org/10.1111/j.1532- 5415.2006.00821.x 10.1111/j.1532- 5415.2006.00821.x].
 39. Waldron HA (1983). Did the Mad Hatter have mercury poisoning?. Br Med J (Clin Res Ed) 287 (6409): 1961. PMID 6418283. PMC 1550196.
 40. Stock A (1926). Die Gefaehrlichkeit des Quecksilberdampfes. Zeitschrift für angewandte Chemie 39: 461–466. DOI: 10.1002/ange.19260391502.
 41. Hunter D, Bomford RR, Russell DS (1940). Poisoning by methylmercury compounds. Quart. J. Med. 9: 193–213.
 42. Swearengin M, "Man dies from mercury poisoning after trying to extract gold", Durant Daily Democrat, 1 april 2008.
 43. (Associated Press), "Colbert man dies from mercury poisoning", 'Tulsa World', 1 april 2008. Geraadpleegd op 20 april 2008.
 44. Tiffany McGee, "[http://www.people.com/people/article/0,,20252763,00.html Jeremy Piven Explains His Mystery Ailment]", People Magazine, 15 januari 2009. Geraadpleegd op 15 januari 2009.
 45. James WD, Berger TG, Elston DM (2006), Andrews' diseases of the skin: clinical dermatology, 10th. Saunders, p. 134. [[Speciaal:Booksources/0-7216 -2921-0|ISBN 0-7216 -2921-0]].
 46. a b c Dally A (1997). The rise and fall of pink disease. Soc Hist Med 10 (2): 291–304. PMID 11619497. DOI: 10.1093/shm/10.2.291.
 47. No Given Author or Editor. (1935), Everybody's Family Doctor. Odhams Press LTD, London, UK, pp. 16.
 48. Ford M, Delaney KA, Ling L, Erickson T (2000), Clinical Toxicology, 1st. Saunders. ISBN 0-7216-5485-1.