1-chloor-2,4-dinitrobenzeen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
Structuurformule van 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H3ClN2O4
IUPAC-naam 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
Andere namen 2,4-dinitrofenylchloride
Molmassa 202,55202 g/mol
CAS-nummer 97-00-7
Beschrijving Lichtgele kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefToxischSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H311 - H315 - H318 - H331 - H373 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P280 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P311
Opslag Brandveilig en koel bewaren. Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, sterke basen, voeding en voedingsmiddelen.
EG-Index-nummer 610-003-00-4
VN-nummer 1577
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur lichtgeel
Dichtheid 1,7 g/cm³
Smeltpunt 54 °C
Kookpunt 315 °C
Vlampunt 179 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 432 °C
Onoplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

1-chloor-2,4-dinitrobenzeen is een organische verbinding met als brutoformule C6H3ClN2O4. De stof komt voor als lichtgele kristallen met een kenmerkende geur, die onoplosbaar zijn in water.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof kan bij schokken, wrijving of stoten ontleden, met een ontploffing tot gevolg. Ze kan bij verwarming ontploffen, zelfs in afwezigheid van lucht. 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen reageert met sterk oxiderende stoffen en sterke basen. Ze vormt bij verbranding giftige en corrosieve gassen, onder andere waterstofchloride en stikstofoxiden.

De damp van de stof is irriterend voor de ogen en de luchtwegen, maar zeer irriterend voor de huid. De stof kan effecten hebben op het bloed, met als gevolg vorming van methemoglobine. Blootstelling aan hoge concentraties kan de dood veroorzaken.

Herhaald of langdurig huidcontact kan huidontsteking veroorzaken of de huid gevoelig maken. 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen kan effecten hebben op het zenuwstelsel, met als gevolg een verstoord gezichtsvermogen.

Externe links[bewerken]