Naar inhoud springen

1-pentyn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
1-pentyn
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-pentyn
Algemeen
Molecuulformule C5H8
IUPAC-naam 1-pentyn
Andere namen pent-1-yn, propylacetyleen
Molmassa 68,12 g/mol
SMILES
C#CCCC
CAS-nummer 627-19-0
Wikidata Q1047617
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H225 - H304 - H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P331
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,691 g/cm³
Smeltpunt −106 tot −105 °C
Kookpunt 40,2 °C
Vlampunt −20 °C
Dampdruk 6,8 Pa
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

1-pentyn is een alkyn met als brutoformule C5H8. De stof komt voor als een licht ontvlambare kleurloze vloeistof en is onoplosbaar in water.