1590-1599

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De jaren 1590-1599 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 16e eeuw.

Belangrijke gebeurtenissen[bewerken]

Europa
  • De nieuwe Franse koning, de protestant Hendrik van Navarra moet zich eerst bekennen tot de Rooms-Katholieke Kerk voordat hij zijn intocht kan houden in Parijs. Maar Parijs is hem wel een mis waard. Wel belooft hij in het Edict van Nantes de hugenoten godsdienstvrijheid.
  • 1591 - Edzard II, een fanatieke Lutheraan, wordt graaf van het Graafschap Oost-Friesland. Vooral in Emden loopt het geschil tussen Calvinisten en Lutheranen hoog op. In maart 1595 roept Menso Alting de bevolking van Emden op om in opstand te komen tegen graaf Edzard II. De Unie zendt troepen naar Emden om de stad te steunen in de strijd tegen graaf Edzard II.
  • In 1592 erft de katholieke koning Sigismund III van Polen van zijn vader de Zweedse troon. Hij belooft in Zweden de Lutherse staatskerk te zullen bewaren, en benoemt zijn protestantse oom Karel tot onderkoning. De spanning loopt op en in 1595 benoemt de Rijksdag van Söderköping Karel tot Rijksregent. In 1599 wordt Sigismund van de troon vervallen verklaard.
De Nederlanden
Johan van Oldenbarneveldt
Stad en land
  • De Zijpe- en Hazepolder wordt eindelijk bedijkt en er wordt octrooi gegeven voor de inpoldering van de Wieringerwaard.
  • In Zeeland geldt vanaf 1591 een premie van 2 gulden op een gedode zeehond. Met deze maatregel wil men de visserij beschermen en tevens een inkomstenbron verschaffen aan werklozen.
  • Wegens de afslag aan de westkust van Terschelling moet men een nieuwe vuurtoren bouwen. Maar door gebruik van slechte materialen en grote haast stort deze in voordat ze klaar is. Dan neemt de stad Amsterdam het initiatief over, en bouwt in 1594 de nieuwe Brandaris.
Scheepvaart en handel
Cultuur
Romeo en Julia
Godsdienst
  • De Italiaanse priester en filosoof Giordano Bruno wordt in 1592 te Venetië gearresteerd en het volgend jaar uitgeleverd aan Rome. Daar staat hij terecht voor de Inquisitie wegens zijn afwijkende opvattingen, die hij weigert te herroepen. In februari 1600 wordt hij verbrand.
  • In Sozzini's hoofdwerk De Jesu Christo Servatore (gedrukt in Polen, 1594), betoogt hij dat Christus niet door zijn kruisdood, maar door zijn zedelijk voorbeeld tot verlosser is geworden. Zijn leer is tevens gematigd antitrinitarisch. Zoals alle antitrinitaristische stromingen accepteert het socinianisme de leer van de Heilige Drie-eenheid niet. Daarnaast wijst het socinianisme de leer van de incarnatie af.
  • Het socinianisme wordt in 1598, dus tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in de Nederlanden geïntroduceerd dankzij twee Polen, Ostorodt en Woidovski. Zij bezoeken onder andere Amsterdam en Leiden. Op advies van de Leidse universiteit worden hun boeken in beslag genomen en worden ze de Republiek uitgezet.
Azië
  • In 1592 begint het Japanse plan voor annexatie van Korea met de Slag om Bunroku. Binnen een maand lopen Hideyoshi's generaals bijna geheel Korea onder de voet. De Koreanen, onder leiding van Yi Sun-sin en met hulp van Ming China, verdrijven de Japanners in december 1592. In 1596 lanceert Hideyoshi opnieuw een invasie van Korea. Bij de Slag bij Keicho is de gezamenlijke verdediging van Korea en China goed voorbereid. De slag resulteert in een patstelling. In 1598 sterft Hideyoshi, hij laat een machtsvacuüm achter.