2-methylhexaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
2-methylhexaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-methylhexaan
Structuurformule van 2-methylhexaan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C7H16
IUPAC-naam 2-methylhexaan
Andere namen isoheptaan
Molmassa 100,20194 g/mol
SMILES
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
CAS-nummer 591-76-4
EG-nummer 209-730-6
PubChem 11582
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Vergelijkbaar met hexaan, heptaan
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H304 - H315 - H336 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P273 - P301+P310 - P331 - P501
Opslag Brandveilig en gescheiden van sterk oxiderende stoffen.
EG-Index-nummer 601-008-00-2
VN-nummer 1206
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,67 g/cm³
Smeltpunt −118 °C
Kookpunt 90 °C
Vlampunt (gesloten vat) −18 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 220 °C
Dampdruk (bij 14,9°C) 5300 Pa
Goed oplosbaar in organische oplosmiddelen
Onoplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

2-methylhexaan of isoheptaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C7H16. Het is een structuurisomeer van heptaan. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die door hydrofobe eigenschappen onoplosbaar is in water. Het is wel goed oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen, zoals benzeen, di-ethylether, ethanol, aceton en tolueen.

2-methylhexaan is zeer licht ontvlambaar en heeft daardoor een zeer laag vlampunt (−18 °C) en zelfontbrandingstemperatuur (220 °C).

Toepassingen[bewerken]

2-methylhexaan wordt bij organische reacties gebruikt als apolair oplosmiddel.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

Verhitting van 2-methylhexaan kan een hevige verbranding of ontploffing teweegbrengen. Hierbij ontstaan water en koolstofdioxide. De stof reageert met sterk oxiderende stoffen.

De stof is schadelijk en irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Indien 2-methylhexaan wordt ingeslikt of de dampen worden ingeademd, kan er longoedeem ontstaan. Bij hoge blootstellingsdosissen kunnen er effecten op het centraal zenuwstelsel optreden.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]