2-nitropropaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
2-nitropropaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-nitropropaan
Structuurformule van 2-nitropropaan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H7NO2
IUPAC-naam 2-nitropropaan
Andere namen isonitropropaan, dimethylnitromethaan, sec-nitropropaan
Molmassa 89,09318 g/mol
CAS-nummer 79-46-9
Beschrijving Kleurloze, olieachtige vloeistof
Vergelijkbaar met 1-nitropropaan
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H226 - H302 - H332 - H350
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P308+P313
Carcinogeen ja (IARC-klasse 2B)
Opslag Brandveilig en gescheiden van sterke basen, sterke zuren en amines.
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,99 g/cm³
Smeltpunt −93 °C
Kookpunt 120 °C
Vlampunt (gesloten vat) 24 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 428 °C
Dampdruk 1700 Pa
Oplosbaarheid in water 17 g/l
Goed oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

2-nitropropaan is een organische nitroverbinding met als brutoformule C3H7NO2. Het is een kleurloze en olieachtige vloeistof.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verbranding met vorming van stikstofoxiden. Bij reactie met zuren, amines, anorganische basen en zware metaaloxiden, worden schokgevoelige verbindingen gevormd. 2-nitropropaan reageert met actieve kool, waardoor kans op brand ontstaat.

Externe links[bewerken]