2-pentanon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
2-pentanon
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-pentanon
Structuurformule van 2-pentanon
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C5H10O
IUPAC-naam pentaan-2-on
Andere namen methylpropylketon, ethylaceton
Molmassa 86,1323 g/mol
SMILES
CCCC(=O)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
CAS-nummer 107-87-9
EG-nummer 203-528-1
PubChem 7895
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P305+P351+P338
Opslag Brandveilig.
VN-nummer 1249
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 250 ppm
881 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 3730 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,809 g/cm³
Smeltpunt −78 °C
Kookpunt 102 °C
Vlampunt (gesloten vat) 7 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 505 °C
Dampdruk (bij 20°C) 1600 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 40 g/l
Goed oplosbaar in organische oplosmiddelen
Matig oplosbaar in water
log(Pow) 0,91
Brekingsindex 1,389 – 1,391 (589 nm, 20 °C)
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

2-pentanon of methylpropylketon is een ontvlambare organische verbinding met als brutoformule C5H10O. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een acetonachtige geur, die matig tot goed oplosbaar is in water. Methylpropylketon heeft 2 structuurisomeren: 3-pentanon en 3-methyl-2-butanon (methylisopropylketon).

Toepassingen[bewerken]

2-pentanon wordt voornamelijk gebruikt als organisch oplosmiddel.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

2-pentanon reageert hevig met sterke oxiderende middelen, sterke basen, amines en isocyanaten, waardoor kans op brand en ontploffing ontstaat.

2-pentanon is irriterend voor ogen, de huid en de luchtwegen.

Externe links[bewerken]