4-chloor-3-methylfenol

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
4-chloor-3-methylfenol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 4-chloor-3-methylfenol
Structuurformule van 4-chloor-3-methylfenol
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C7H7ClO
IUPAC-naam 4-chloor-3-methylfenol
Andere namen p-chloor-m-cresol
Molmassa 142,58288 g/mol
CAS-nummer 59-50-7
Beschrijving Witte of lichtroze kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefSchadelijkMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H302 - H312 - H317 - H318 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P280 - P305+P351+P338
Opslag Gescheiden van voedingsmiddelen en droog bewaren.
EG-Index-nummer 604-014-00-3
VN-nummer 2669
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit-lichtroze
Dichtheid 1,4 g/cm³
Smeltpunt 66 °C
Kookpunt 235 °C
Vlampunt 118 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 590 °C
Dampdruk 8 Pa
Oplosbaarheid in water 3,8 g/l
Matig oplosbaar in water
log(Pow) 3,1
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

4-chloor-3-methylfenol is een organische verbinding met als brutoformule C7H7ClO. De stof komt voor als witte tot lichtroze wateraantrekkende kristallen of als kristallijn poeder. De stof wordt gebruikt, in combinatie met 2-fenylfenol en 4-chloor-2-benzylfenol, als antisepticum.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verbranding met vorming van giftige en corrosieve dampen, onder andere chloor en fosgeen.

Externe links[bewerken]