8-ball

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Begin-rack 8-ball

8-ball is een vorm van poolbiljart die wordt gespeeld met 16 ballen, 1 speelbal (de witte) en 15 genummerde ballen. De nummers 1 tot en met 7 noemen we de hele ballen, de nummers 9 tot en met 15 noemen we de halve ballen. De zwarte bal is de 8-ball. Aantal spelers: 2.

Doel van het spel[bewerken]

De bedoeling van het spel is dat de ene speler de hele ballen wegspeelt en de andere speler de halve ballen. De 8-ball wordt als laatste weggespeeld en degene die daar in slaagt heeft gewonnen.

Opzetten van de ballen[bewerken]

De ballen worden in een driehoek op tafel geplaatst met behulp van een rack. De 8-ball is de middelste van de drie ballen. De onderste rij heeft op de ene hoek een halve en op de andere hoek een hele bal. De punt van de driehoek is de 1-ball. De rest wordt daar willekeurig omheen geplaatst.

De breakstoot[bewerken]

Plaats de witte bal achter de lijn. Een geldige breakstoot moet voldoen aan de volgende voorwaarden: men moet of een bal potten, ofwel minimaal 4 ballen moeten een band raken. (headshot)

Na de break[bewerken]

Als na de break een hele of halve (of beiden) gepot is, blijft men aan de beurt. Men mag nog steeds kiezen of men met de hele of de halve ballen speelt ongeacht welke bal er gepot is.. Wordt er nu een bal gepot dan is de keus definitief. Wordt er geen bal gepot dan heeft de tegenstander nog steeds de keus tussen de hele of halve ballen. Indien bij de break de witte bal van tafel gespeeld wordt is de beurt voorbij. Alle genummerde ballen die eventueel van tafel gespeeld zijn blijven weg, uitgezonderd de 8-ball. Deze komt terug op de stip. Er is dan nog steeds een "open tafel" (dat wil zeggen dat men nog steeds mag kiezen tussen heel of half). Bij de 8-ball moet men steeds melden welke bal in welke pocket moet gaan. Wordt de "gecalde" pocket gemist maar gaat de bal (of een andere bal van eigen kleur) wel in een andere pocket, dan is de beurt voorbij. De bal blijft in de pocket. Indien men de 8-ball pot en tevens de witte van tafel speelt heeft men het spel verloren. Ook het voortijdig potten van de 8-ball betekent verlies van het spel. De 8-ball (die als laatste gepot wordt) mag in elke willekeurige pocket gepot worden. Regels dat de 8-ball in de tegenovergestelde pocket als de laatste bal moet, zijn "kroeg-regels" en niet de officiële. De winnaar van het spel mag opnieuw afstoten.

Fouten[bewerken]

Indien de witte bal van tafel gespeeld wordt, of er wordt een fout gemaakt, krijgt de tegenstander "ball in hand". Hij mag de witte bal overal op tafel plaatsen, tenzij er nog geen geldige break heeft plaatsgevonden. Het is een fout als men: een touche maakt (een bal aanraakt), een hele in plaats van een halve (of omgekeerd) raakt, als men na balcontact geen band raakt (geldt niet als er een bal gepot wordt). Als een speler zijn eigen bal pot en tevens een bal van de tegenstander is dit geen fout. Men blijft aan de beurt.

Thailand[bewerken]

In Thailand is dit spel bijzonder populair. De regels zijn er totaal anders. Een fout: de eigen bal niet raken, een bal buiten het biljart schieten, een niet eigen bal potten, geeft de tegenstander twee beurten. Dat geldt tot de laatste bal, zwart nr 8. Deze wordt gepot mbv een vingerwijzing. Alléén als deze laatste bal in een andere pot, of buiten de tafel belandt, heeft men verloren. De regel van een extra schot geldt niet voor de partij die alleen nog maar nr 8 hoeft te potten.