N74 (België)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf A24 (België))
Naar navigatie springen Jump to search
GewestwegNederland - Hasselt
De Noord-Zuid ter hoogte van de aansluiting met de N73 bij Hechtel
De Noord-Zuid ter hoogte van de aansluiting met de N73 bij Hechtel
Gewestweg
Nederland - Hasselt
Land België
Provincie Limburg
Lengte 39 km
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer
België
Traject
Vlag van Nederland van/naar Eindhoven N69
Grens met ander EU-land Grens met Nederland
Kruising Lommel-Kolonie N715
Afrit autosnelweg Grote Heide N71
Brug over het water Kanaal Bocholt-Herentals
Afrit autosnelweg Neerpelt N790
Afrit autosnelweg Overpelt N71 N713
Viaduct over Spoorlijn 19
Viaduct over N712
Afrit autosnelweg Lindel N74a
Viaduct onder N747
Afrit autosnelweg Hechtel N73
Kruising Hechtel N715
Kruising Helchteren N719
Toerit naar snelweg 29 Houthalen-Helchteren/Zonhoven A2 E314
Kruising Zonhoven N715a
Kruising Zonhoven N715b
Kruising Zonhoven N72
Viaduct over Spoorlijn 21
Kruising Hasselt/Genk N75
Brug over het water Albertkanaal
Viaduct Brug bij Hasselt
Kruising Hasselt R71
Kruising Hasselt R70

De N74 (ook wel Limburgse Noord-Zuidverbinding genoemd) is een Belgische weg in West-Limburg. De weg wordt beheerd door het Vlaams gewest, en staat in Noord-Limburg bekend als A24, naar de geplande autosnelweg waartegen in de jaren 1970 hevig protest werd gevoerd. Heden ten dage is hiervan het gedeelte tussen de Nederlandse grens, waar de weg aansluit op de Nederlandse N69, en Helchteren gerealiseerd, uitgevoerd als 2x2-autoweg met gescheiden rijbanen. Tussen Helchteren en Zonhoven loopt de N74 voorlopig over het tracé van de N715. Na de kruising met de E314 ten zuiden van Houthalen-Helchteren loopt de weg verder richting Hasselt.

Geschiedenis[bewerken]

Jaren 70[bewerken]

In 1971 besliste de minister van openbare werken Jos De Saeger (CVP) tot de aanleg van de snelweg ten noorden van Hasselt. Hiervoor werd alvast de Intercommunale E39 opgericht. Het waren immers vooral de Noord-Limburgse gemeenten die ijverden voor de aanleg van een snelweg om hun regio te ontsluiten. De A24 verscheen in 1972 in het zeer ambitieuze autosnelwegenprogramma als een autosnelweg van Eindhoven via Hasselt en Sint-Truiden naar Hoei. Er werden vier oost-west gerichte toevoerwegen voorzien:

Begin 1973 werd het tracé vastgelegd bij Koninklijk Besluit, waarbij de weg tussen Hasselt en Genk passeerde. Eerder hadden natuurverenigingen gepleit voor een meer oostelijk tracé dat ten oosten van Genk passeerde. Dit zou echter te ver van de economisch belangrijke plaatsen liggen. Enkel het tracé tussen de Nederlandse grens en Brustem (bij Sint-Truiden) zou het statuut van autosnelweg krijgen. Voor het gedeelte door Haspengouw rees er protest vanwege de landbouwers en de nieuwe minister Alfred Califice (PSC) was hieraan tegemoetgekomen.

Men begon met de werken in het noorden van de provincie en tussen Hasselt en Sint-Truiden. Deze laatste weg werd eerst als 'expressweg' gebouwd om daarna omgebouwd te worden tot autosnelweg. Het noordelijke deel werd wel als volwaardige autosnelweg aangelegd. Zelfs de toevoerweg N71 kreeg een volledig gescheiden 2x2 rijbaan over de lengte dat deze gelijk liep met de snelweg in aanbouw. Zo werd de brug over het Kanaal van Bocholt naar Herentals voorzien voor acht (4x2) rijstroken: de A24 zou de vier binnenste rijstroken gebruiken en de N71 zou de buitenste rijbanen gebruiken. Enkel deze laatste werden geasfalteerd. Om deze reden heeft de huidige N74 op dit gedeelte een extra brede middenberm.

Na een kritische kosten-batenanalyse in 1975, het zogeheten 'Kirschenrapport', die de A24 een lage prioriteit gaf, werd in het autosnelwegenprogramma van 1976 de A24 ingekort tot het deel ten noorden van de E313. Het deel tussen Hasselt en Sint-Truiden, de huidige N80, zou nooit omgebouwd worden tot autosnelweg. Het protest, vanuit de Boerenbond en de natuurverenigingen, breidde echter uit; in die mate dat in 1977 een actiecomité in hongerstaking ging en een in opbouw zijnde brug in brand werd gestoken.[1] In hetzelfde jaar werd Guy Mathot minister van openbare werken. Hij ging grotendeels in op de vragen van de actiecomités en degradeerde de weg in aanbouw tot een expresweg, de N74, en besliste om de weg tussen Hechtel/Helchteren en Hasselt niet aan te leggen. De expresweg zou ten zuiden van Hechtel aansluiten op de bestaande weg die door de kernen van Helchteren en Houthalen voerde. De reservatiestrook voor de omleiding ten westen van Helchteren en Houthalen werd echter wel ingetekend op het gewestplan[2].

Jaren 80 en 90[bewerken]

In de jaren nadien werd er verder gebouwd aan de N74 in Noord-Limburg, maar ondanks het statuut van 'expresweg' kreeg de weg alle eigenschappen van een autosnelweg: volwaardige ongelijkvloerse knooppunten, pechstroken, flauwe bochten. In 1981 werd het meest noordelijke deel opengesteld in gemeenten Lommel, Neerpelt en Overpelt tot en met de op- en afrit bij Eksel (Winner) en Lindel. Ten zuiden van de aansluiting van de N71 in Overpelt werd aanvankelijk enkel de westelijke rijbaan geopend als een tweevaksweg. In 1980 was de Vlaamse Executieve verantwoordelijk geworden voor bouwvergunningen. De Vlaamse administratie werkte verder aan de N74, maar op het terrein werd er nog maar weinig nieuwe weg aangelegd. Wel werd in de jaren 80 een kort stuk van de bestaande weg in Helchteren verbreed tot een 2x2-profiel, conform de beslissing van Guy Mathot in 1977, zodat de Grote Baan een 2x2-profiel kreeg van de E314 tot Helchteren. Er rees twijfel om bij Hechtel-Eksel de omleiding toch niet ten westen van Hechtel en Eksel te laten gaan. Uiteindelijk werd toch voor het oorspronkelijke tracé langs het oosten gekozen.

Aan het eind jaren 80 werd de Nederlandse A69, waarop de N74 aansluiting zou geven, geschrapt. Dit werd in 1998 nogmaals bevestigd door minister Tineke Netelenbos. In 1988 werd Johan Sauwens (VU, vandaag CD&V) de eerste Vlaamse minister van openbare werken. Sauwens was al jaren resoluut tegen een omleiding. Er zou niet genoeg verkeer op de huidige weg zitten om een omleiding te verantwoorden en hij koos in 1989 voor de bestaande doortocht door de dorpen Winner, Eksel en Hechtel.

De volgende minister, Theo Kelchtermans (CVP), was altijd een voorstander van de Limburgse noord-zuidverbinding geweest en ging terug door met de aanleg van de omleiding. Het verkeer op de bestaande weg nam immers ook toe, zodat de weg niet enkel zou moeten dienen om investeringen aan te trekken, maar (ook) voor reeds bestaand verkeer op de N715. Tevens kwam hij terug op de plannen van Guy Mathot voor een doortocht in Helchteren en Houthalen en greep hij terug naar de oorspronkelijke plannen van de A24 ten oosten van Houthalen en Helchteren. Het was echter zijn opvolger die een definitief tracé diende vast te leggen. Eddy Baldewijns koos eind 1996 voor het gewestplantracé ten westen van Houthalen en Helchteren. Hij voorzag een voltooiing van de N74 binnen de vijf jaar. De jaren nadien rijpte echter een nieuw idee: een ondertunneling van de bestaande weg. De paars-groene Regering-Dewael met minister Steve Stevaert zette in op dit idee, net als zijn opvolger Kris Peeters.[3]

Door de nieuwe impulsen onder Kelchtermans kon in 1997 de westelijke rijbaan van de omleiding rond Hechtel-Eksel in gebruik genomen worden. Deze werd in 2002 verlengd tot de grens met de gemeente Houthalen-Helchteren, waar de N74 vandaag nog steeds eindigt en overgaat in de N715. In 2005 werd de volledige oostelijke rijbaan in gebruik genomen tussen Overpelt en Helchteren. Aangezien de oude weg ten zuiden van Helchteren ook al over een 2x2-profiel beschikte, bestaat er in het noorden van Helchteren vandaag nog een flessenhals. Ter hoogte van het kruispunt met de Engstegenseweg in Zonhoven is in het voorjaar van 2013 een brug aangelegd.

Spartacusplan[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Spartacusplan voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Deze gewestweg is een van de mogelijke trajecten voor de mogelijke sneltramlijn 3 uit het Spartacusplan tussen Hasselt en het noorden van Limburg. Het is nog niet helemaal zeker of het een tramlijn zal worden of een lightrailverbinding. Een eerdere studie duidde een treinverbinding aan als goedkopere en meest rendabele optie. Een treinverbinding zou gebruik maken van de oude bedding van spoorlijn 18 en voor de sneltram is dit ook een optie. De tramlijn zou tussen Hasselt en Lommel rijden. Op het zuidelijke deel van de weg liggen de festivalweide van Pukkelpop en het bedrijventerrein Hasselt-Kiewit met o.a. Corda Campus. Deze zouden een tramlijn over de N74 makkelijker met het openbaar vervoer kunnen bereikt worden, ook vanuit het noorden van Limburg.

Ombouw van segment Helchteren - Zonhoven tot autosnelweg[bewerken]

Na verschillende nieuwe studies als een haalbaarheidsstudie (2006), een trechteringsstudie van mogelijke alternatieven (zowel omleiding als doortocht), het plan-MER en een MKBA koos Vlaams Minister van Openbare Werken Hilde Crevits op 2 oktober 2008 dan toch (opnieuw) een westelijke omleidingsweg. Deze omleidingsweg zal vanaf de rotonde in Hechtel langs het westen van de dorpskernen van Helchteren en Houthalen lopen, tot aan een nieuw aan te leggen knooppunt met de A2/E314. Het zal gaan om een 2x2-autosnelweg met een ontwerpsnelheid van 120 km/h. Op die manier moet binnen enkele jaren het erg druk doorgaand verkeer op de N715 uit de bebouwde kommen geweerd kunnen worden. De omleidingsweg heeft daarmee de voorrang gekregen op het alternatieve tunneltracé. De milieu-effecten voor beide opties werden in het plan-MER gelijk ingeschat. Zo scoorde het doortochttracé beter in de disciplines bodem, oppervlaktewater, landschap en fauna/flora, maar zijn de gezondheidseffecten (luchtverontreiniging en geluidshinder) en vooral de leefbaarheid tijdens de aanleg beter bij een omleidingstracé. De verschillen in milieu-effecten voor beide opties werden als zeer beperkt beschouwd en er werd geen 'meest milieuvriendelijk alternatief' (MMA) aangeduid.[4]. De kosten-batenanalyse wees echter duidelijk naar de omleidingsweg als beste optie. Ter compensatie van de verloren natuurzones, zullen een aantal zonevreemde bedrijven in het noorden van de gemeente Houthalen-Helchteren (zone Helchteren-Noord) moeten verdwijnen om daar de bestaande natuurzone te vergroten.

Op 2 april 2013 werd het gewestelijke RUP (GRUP) voor de omleidingsweg echter vernietigd door de Raad van State omdat de natuurcompensatie voor het project niet voldoende wordt geacht. Dit arrest kwam er nadat de milieuverenigingen de plannen hadden aangevochten. In februari 2015 werd een nieuw GRUP goedgekeurd door de Vlaamse Regering.[5] Nadien wordt het technisch bouwplan opgesteld en wordt er een aannemer gezocht die de bouwvergunning zal indienen. Indien er geen nieuwe gerechtelijke procedures gestart zouden worden, wordt een ingebruikname van het omleidingstracé voorzien tegen de eerste helft van 2018.[6] Er werd echter toch beroep ingesteld bij Raad van State om de nietigverklaring van het volledige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Noord-Zuid verbinding N74' te vorderen.[7][8]

Op 24 april 2018 werd het project nieuw leven ingeblazen door een kick-offmoment om het project Noord-Zuidverbinding Limburg te realiseren. De Vlaamse instanties De Werkvennootschap en het Departement Omgeving zullen samen het project trekken, gesteund door Limburgs gouverneur Herman Reynders als procesbegeleider. Opvallend is dat zes Limburgse parlementsleden van het Vlaams Parelement over de politieke fracties heen een engagementsverklaring ondertekenden, om het project te realiseren. [9][10]

N74a[bewerken]

51° 10′ 24″ NB, 5° 24′ 13″ OL

De N74a is een aftakking van de N74 bij Lindel. De route maakt deel uit van de verbindingsweg onderaan de afrit van de N74 tussen de plaatsen Lindel en Eksel. De N74a heeft een lengte van ongeveer 1,3 kilometer.

Externe links[bewerken]

N1xx:N1 · N10 · N11 · N12 · N13 · N14 · N15 · N16 · N17 · N18 · N19 · N101 · N102 · N103 · N104 · N105 · N106 · N107 · N108 · N109 · N110 · N111 · N112 · N113 · N114 · N115 · N116 · N117 · N118 · N119 · N120 · N121 · N122 · N123 · N124 · N125 · N126 · N127 · N128 · N129 · N130 · N131 · N132 · N133 · N134 · N135 · N136 · N137 · N138 · N139 · N140 · N141 · N142 · N144 · N146 · N148 · N149 · N150 · N151 · N152 · N153 · N154 · N155 · N156 · N159 · N163a · N165 · N171 · N173 · N174 · N177 · N179 · N180 · N183 · N184 · N186
N2xx:N2 · N20 · N21 · N22 · N23 · N24 · N25 · N26 · N27 · N28 · N29 · N200 · N201 · N202 · N203 · N205 · N206 · N207 · N208 · N209 · N210 · N211 · N212 · N213 · N214 · N215 · N216 · N218 · N219 · N220 · N221 · N222 · N223 · N224 · N225 · N226 · N227 · N228 · N229 · N230 · N231 · N232 · N233 · N234 · N235 · N236 · N237 · N237a · N238 · N239 · N240 · N241 · N242 · N243 · N244 · N246 · N247 · N248 · N249 · N250 · N251 · N252 · N253 · N254 · N255 · N256 · N257 · N258 · N259 · N260 · N261 · N262 · N263 · N264 · N265 · N266 · N267 · N268 · N269 · N270 · N271 · N272 · N273 · N274 · N275 · N276 · N277 · N278 · N279 · N280 · N281 · N282 · N283 · N284 · N285 · N286 · N287 · N288 · N289 · N290 · N291 · N292 · N293 · N294 · N295 · N296 · N297 · N298 · N299
N3xx:N3 · N30 · N31 · N32· N33 · N34 · N35 · N36 · N37 · N38 · N39 · N300 · N301 · N302 · N303 · N304 · N305 · N306 · N307 · N308 · N309 · N310 · N311 · N312 · N313 · N314 · N315 · N316 · N317 · N318 · N319 · N320 · N321 · N322 · N323 · N324 · N325 · N326 · N327 · N329* · N330 · N331 · N332 · N333 · N334 · N335 · N336 · N337 · N338 · N339 · N340 · N341 · N342 · N343 · N344 · N345 · N346 · N347 · N348 · N349 · N350 · N351 · N353 · N355 · N356 · N357 · N358 · N359 · N360 · N362 · N363 · N364 · N365 · N366 · N367 · N368 · N369 · N370 · N371 · N372 · N373 · N374 · N375 · N376 · N377 · N378 · N379 · N380 · N381 · N382 · N384 · N386 · N388 · N389 · N390 · N391 · N392 · N393 · N395* · N396 · N397 · N398 · N399
N4xx:N4 · N40 · N41 · N42 · N43 · N44 · N45 · N46 · N47 · N48 · N49 · N400 · N402 · N403 · N404 · N405 · N406 · N407 · N408 · N409 · N410 · N411 · N414 · N415 · N416 · N417 · N419 · N420 · N422 · N423 · N424 · N425 · N426 · N430 · N434 · N435 · N436 · N437 · N438 · N439 · N440 · N441 · N442 · N444 · N445 · N446 · N447 · N448 · N449 · N450 · N451 · N452 · N453 · N454 · N455 · N456 · N457 · N458 · N459 · N460 · N461 · N462 · N463 · N464 · N465 · N466 · N467 · N469 · N470 · N473 · N474 · N485 · N493 · N494 · N495 · N496 · N498 · N499
N5xx:N5 · N50 · N51 · N52 · N53 · N54 · N55 · N56 · N57 · N58 · N59 · N500 · N501 · N502 · N503 · N504 · N505 · N506 · N507 · N508 · N509 · N510 · N511 · N512 · N513 · N514 · N515 · N516 · N516a · N517 · N518 · N519 · N520 · N521 · N523 · N524 · N525 · N526 · N527 · N528 · N529 · N530 · N531 · N532 · N533 · N534 · N535 · N536 · N537 · N538 · N539 · N540 · N541 · N543 · N544 · N545 · N546 · N547 · N548 · N549 · N550 · N552 · N553 · N554 · N555 · N556 · N559 · N561 · N562 · N563 · N564 · N565 · N566 · N567 · N568 · N569 · N570 · N571 · N572 · N573 · N574 · N575 · N576 · N577 · N578 · N579 · N580 · N581 · N582 · N583 · N584 · N585 · N586 · N587 · N589 · N591 · N592 · N593 · N594 · N595 · N596 · N597 · N599
N6xx:N6 · N60 · N61 · N62 · N63 · N64 · N65 · N66 · N67 · N68 · N69 · N601 · N602 · N604 · N605 · N606 · N607 · N608 · N609 · N610 · N611 · N612 · N613 · N614 · N615 · N616 · N617 · N618 · N619 · N620 · N621 · N622 · N623 · N624 · N625 · N626 · N627 · N628 · N629 · N630 · N631 · N632 · N633 · N634 · N635 · N636 · N637 · N638 · N639 · N640 · N641 · N642 · N643 · N644 · N644a · N645 · N646 · N647 · N648 · N649 · N650 · N651 · N652 · N653 · N654 · N655 · N656 · N657 · N658 · N659 · N660 · N661 · N662 · N663 · N664 · N665 · N666 · N667 · N669 · N670 · N671 · N672 · N673 · N674 · N675 · N676 · N677 · N678 · N679 · N680 · N681 · N682 · N683 · N684 · N685 · N686 · N689 · N690 · N692 · N693 · N695 · N696 · N697 · N698 · N699
N7xx:N7 · N70 · N71 · N72 · N73 · N74 · N75 · N76 · N77 · N78 · N79 · N700 · N701 · N702 · N712 · N713 · N715 · N716 · N717 · N718 · N719 · N721 · N722 · N723 · N724 · N725 · N726 · N729 · N730 · N731 · N732 · N739 · N742 · N743 · N744 · N745 · N746 · N747 · N748 · N750 · N751 · N752 · N753 · N754 · N755 · N756 · N757 · N758 · N759 · N760 · N761 · N762 · N763 · N764 · N765 · N766 · N767 · N768 · N769 · N770 · N771 · N772 · N773 · N774 · N775 · N777 · N779 · N784 · N789 · N790 · N793 · N794 · N795
N8xx:N8 · N80 · N81 · N82 · N83 · N84 · N85 · N86 · N87 · N88 · N89 · N800 · N801 · N802 · N803 · N804 · N805 · N806 · N807 · N808 · N809 · N810 · N811 · N812 · N813 (Sivry) · N813 (Wârre) · N814 · N815 · N816 · N817 · N818 · N819 · N820 · N821 · N822 · N823 · N824 · N825 · N826 · N827 · N828 · N829 · N830 · N831 · N832 · N833 · N834 · N835 · N836 · N837 · N838 · N839 · N840 · N841 · N842 · N843 · N844 · N845 · N846 · N847 · N848 · N849 · N850 · N851 · N852 · N853 · N854 · N855 · N856 · N857 · N858 · N859 · N860 · N861 · N862 · N863 · N864 · N865 · N866 · N867 · N868 · N869 · N870 · N871 · N872 · N873 · N874 · N875 · N876 · N877 · N878 · N879 · N880 · N881 · N882 · N883 · N884 · N885 · N886 · N887 (Engreux) · N887 (Anlier) · N888 · N889 · N890 · N891 · N892 · N893 · N894 · N895 · N896 · N897 · N898 · N899
N9xx:N9 · N90 · N91 · N92 · N93 · N94 · N95 · N96 · N97 · N98 · N99 · N902 · N904 · N905 · N907 · N908 · N909 · N910 · N911 · N912 · N913 · N914 · N915 · N918 · N919 · N920 · N921 · N922 · N923 · N924 · N925 · N928 · N929 · N930 · N931 · N932 · N933 · N934 · N935 · N936 · N937 · N938 · N939 · N940 · N941 · N942 · N943 · N944 · N945 · N946 · N947 · N948 · N949 · N951 · N952 · N953 · N954 · N955 · N957 · N958 · N959 · N961 · N963 · N964 · N967 · N969 · N971 · N972 · N973 · N975 · N977 · N978 · N981 · N982 · N983 · N984 · N988 · N989 · N990 · N991 · N992 · N998

* Bevat alleen wegnummers met toevoegingsletter, geen hoofdwegnummer.