Aangetekende zending

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Een aangetekende zending of aangetekend schrijven of aangetekend stuk of aangetekende brief is een poststuk etc. waarvan de verzender een bewijs van verzending (‘aantekening’) krijgt van het postbedrijf.

Het postbedrijf reikt vervolgens het stuk alleen uit aan de geadresseerde als de ontvanger tekent voor ontvangst. Deze tekening voor ontvangst wordt dan door het postbedrijf in zijn eigen administratie geregistreerd.

In Nederland kost (2014, PostNL) normaal aangetekend verzenden van een zending (tot 2 kg) nu € 8,15.[1] In België, (2017, bpost) kost het voor een gewone brief: € 0,79 + € 5,29 extra.[2]

Wanneer echter de geadresseerde niet thuis is en de postbode geen huisgenoot bereid vindt om voor ontvangst van het stuk te tekenen, wordt het stuk, zowel in België als in Nederland, twee weken op het postkantoor bewaard. Als de ontvanger het dan niet komt ophalen gaat het terug naar de afzender.

Er wordt door het postbedrijf geen kopie van de brief gemaakt, dus de inhoud staat niet vast. Er kan een andere brief verzonden zijn dan achteraf wordt beweerd, of zelfs een lege envelop. Alleen de geadresseerde en de verzenddatum staan werkelijk vast.

Normaal aangetekend verzenden[bewerken]

Normaal gesproken ontvangt de verzender achteraf echter géén bewijs of zijn zending wel of niet is overhandigd aan de geadresseerde. Toch kan de verzender (in Nederland en België) wel proberen te achterhalen of zijn zending is uitgereikt aan de geadresseerde. In Nederland heeft PostNL een website genaamd www.tracktrace.nl waarop de klant, met zijn genummerde verzendbewijs, via ‘zending volgen’ kan opzoeken wat er met zijn zending is gebeurd. In België biedt de website www.bpost.be dezelfde mogelijkheid.

Vermoedelijk heeft normaal aangetekend verzenden, zónder kaart met handtekening voor ontvangst retour naar de afzender (zie hieronder), reeds enige bewijskracht in rechtsprocessen: de afzender mag er, volgens PostNL, van uitgaan dat zijn zending in ontvangst is genomen, tenzij de zending retour afzender wordt bezorgd.

Aangetekend met handtekening retour[bewerken]

Een uitgebreidere en iets duurdere vorm van aangetekend verzenden heet: ‘aangetekend met handtekening retour’. Hierbij krijgt de verzender wél, als bewijs van aflevering, achteraf een kaart met handtekening van de ontvanger thuisbezorgd, met een poststempel waarop duidelijk plaats en datum van afgifte vermeld staan.

In 2011 is TNT Post in Nederland gestopt met de dienst 'handtekening retour'. De handtekening kan tegenwoordig, mits er elektronisch is getekend, door de verzender én de ontvanger bekeken worden via de dienst 'track & trace' op de internetsite van de TNT.

Doel[bewerken]

Doel van aangetekend verzenden is, dat de afzender de zekerheid kan krijgen dat het stuk is aangekomen bij de geadresseerde. Aangetekende brieven zijn dus nuttig wanneer het belangrijke post betreft waarvan de verzender zeker wil weten dat deze aankomt. Wie zich juridisch op een verklaring per brief wil beroepen zal vaak moeten aantonen dat deze brief de ontvanger heeft bereikt.

Veel rechtsstelsels hanteren immers de ontvangsttheorie: een verzonden document is dan rechtsgeldig zodra het in ontvangst is genomen. Door een getekend bewijs van ontvangst te overhandigen (in het geval van ‘aangetekend met handtekening retour’) kan de verzender dan aantonen dat de zending in ontvangst is genomen. Wanneer de ontvanger de brief weigert, zullen de posterijen dat eveneens in hun administratie vastleggen, en, in geval van ‘aangetekend met handtekening retour’, ook mededelen aan de verzender.

Toepassingen[bewerken]

  • Opzeggen van de huur. Hier geldt vaak een opzegtermijn. Als de huurder zijn opzegging niet aangetekend verstuurt, kan de verhuurder beweren niet op de hoogte te zijn van de opzegging en kan de huurder verplicht worden nog minstens gedurende een opzegtermijn verder te huren.
  • Officiële melding van problemen aan een huurwoning (bijvoorbeeld vochtproblemen). Indien dit niet gebeurt, kan de verhuurder beweren dat niet te weten, en kan de sociale huisvestingsdienst van de stad geen officiële vaststellingen maken voor de onbewoonbaarverklaring van de woning.
  • Opzeggen van een abonnement. Als de abonnee niet aangetekend opzegt kan het later moeilijk worden te bewijzen dat er is opgezegd en kan de abonnee verplicht worden een nieuwe abonnementsperiode te betalen.
  • Officiële ingebrekestelling (bijvoorbeeld van een wanbetaler). Indien de ingebrekestelling niet aangetekend wordt verzonden, kan de schuldenaar beweren nooit iets ontvangen te hebben, en kan er niet onmiddellijk een rechtszaak aangespannen worden.

Zie ook[bewerken]