Aanmaning

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een aanmaning of betalingsherinnering is een brief waarin de schrijver verzoekt om betaling van een nog openstaande factuur. Vaak is een aparte afdeling van een bedrijf hiervoor verantwoordelijk. Ook schrijven incassobureaus en deurwaarders aanmaningen om debiteuren alsnog tot betalen te bewegen. Wanneer aanmaningen geen effect hebben kan de schrijver besluiten een civiele procedure te starten om zo via de rechter betaling af te dwingen.

Het is niet meer dan menselijk om soms een rekening te vergeten of te lang te laten liggen. Bedrijven hebben hier meestal alle begrip voor en willen bovendien niet debiteuren (lees: klanten) tegen zich in het harnas jagen. Een eerste aanmaning is dus een vriendelijk schrijven waarin verzocht wordt alsnog de rekening te voldoen.

Wanneer betaling of reactie uitblijft volgen meestal alsnog een of twee aanmaningen met de waarschuwing dat bij uitblijven van betaling een incassobureau, deurwaarder of advocaat wordt ingeschakeld. De laatste waarschuwing voor het inschakelen van een dergelijke externe partij zal tevens een officiële ingebrekestelling inhouden.

Wanneer een externe partij wordt ingeschakeld zal deze eveneens beginnen met een of meerdere aanmaningsbrieven. Deze behelst een herhalingsnota met daarbij tevens een extra kostenpost voor de kosten van het inschakelen van deze derde partij. Vaak bevat een herhaalde aanmaning van een incassobureau, advocaat of deurwaarder een waarschuwing dat bij het uitblijven van betaling een civiele procedure zal volgen. Wanneer ook dan betaling uitblijft en de schuldeiser de procedure wil voortzetten kan hij (eventueel via een deurwaarder of advocaat) overgaan tot dagvaarding van de onwillige debiteur.