Accountantskamer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Accountantskamer is een tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt.

In de Wet tuchtrechtspraak accountants werd de Accountantskamer opgericht. Dit tuchtrecht geldt voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het tuchtrecht ziet niet alleen op openbaar accountants, maar ook op overheidsaccountants en interne accountants.

De Accountantskamer beoordeelt sinds 1 mei 2009 klachten over accountants ten aanzien van de uitoefening van hun beroep. Het gaat dan om gedragingen die in strijd met de wet of de gedrags- en beroepsregels en om gedragingen die in strijd zijn met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. De klacht wordt behandeld door een meerderheid van leden van de rechterlijke macht, aangevuld met één of meer accountantsleden.

Niet alleen de klant kan een klacht indienen tegen een individuele accountant, maar ook anderen, zoals de beroepsorganisatie NBA of de Autoriteit Financiële Markten. Klachten tegen een accountantsorganisatie worden niet behandeld door de Accountantskamer.

De Accountantskamer is gevestigd in Zwolle en houdt zitting in het gebouw van de rechtbank Overijssel ook te Zwolle. Tegen uitspraken kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Externe links[bewerken]