Achimelech

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Achimelech
Hogepriester van de Israëlieten
Menorah
Voorganger Ahitub
Opvolger Abjatar
Lijst van hogepriesters van Israël
Achimelech geeft Goliath's zwaard aan David (door Aert de Gelder).

Achimelech (Hebreeuws: אחימלך, mijn broeder / vriend is koning) was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel een hogepriester van de Israëlieten. Hij was de zoon van Ahitub en achterkleinzoon van Eli. Tijdens de regering van koning Saul woonde hij in Nob.

Hoewel 1 Samuel 14:3 zegt dat Achimelechs vader Ahitub werd opgevolgd door Achia, wordt over het algemeen aangenomen dat dit Achimelech aanduidt, wat zou betekenen dat Achimelech Saul heeft vergezeld op veldtochten. Sommige commentatoren veronderstellen echter dat Achia en Achimelech broers waren en beiden het ambt van hogepriester bekleedden, Achia in Gibea of Kirjath-jearim en Achimelech in Nob.

Toen David op de vlucht was voor Saul, wendde hij voor een opdracht voor Saul uit te voeren en vroeg Achimelech om voedsel. Hierop gaf Achimelech David, omdat er geen ander voedsel voorhanden was, het heilige toonbrood en het zwaard van Goliath, dat achter het altaar opgeslagen lag.[1] Doëg, een dienaar van Saul, was hierbij aanwezig en vertelde Saul wat Achimelech had gedaan. Saul ontbood Achimelech en vroeg of het verslag van Doëg juist was. Achimelech bevestigde dit, wees erop dat hij geen reden had eraan te twijfelen dat David in opdracht van Saul was gekomen en smeekte voor het leven van zijn familie.[2] Saul veroordeelde Achimelech en zijn hele familie ter dood. De Israëlische soldaten weigerden echter een priesterfamilie te doden, zodat de Edomiet Doëg dit uiteindelijk deed en Achimelech, 84 andere priesters, de rest van de bevolking en de veestapel van Nob doodde.[3] Alleen Abjatar, zoon van Achimelech, kon ontsnappen[4] en bekleedde na de troonsbestijging van David de functie van hogepriester.[5] David dacht dat hij deze tragedie had veroorzaakt[6] en componeerde er Psalm 52 over. In het licht van zijn gewelddadige dood is de betekenis van de naam Achimelech ("mijn broeder / vriend is koning") een bewust toegevoegd tragisch element in het verhaal.[7]

In Marcus 2:26 zei Jezus abusievelijk dat Abjatar hogepriester was en David van de toonbroden liet eten. Het was echter Abjatars vader Achimelech die dat deed.[1][8]

Andere personen met de naam Achimelech[bewerken]

  • De zoon van bovengenoemde Abjatar en kleinzoon van de hogepriester Achimelech.[9]
  • Een andere tijdgenoot van David, die met Abisai werd uitgenodigd om David te vergezellen in zijn poging Saul's legerplaats te verkennen. Hij ging niet mee.[10]