Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de Nederlandse regering en het parlement over het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. De beleidsadviezen zijn gericht op de hoofdlijnen van het vreemdelingenbeleid. De commissie beziet of het beleid efficiënt en effectief is geweest en doet zo nodig aanbevelingen. De wetstechnische adviezen betreffen wijzigingen van de Vreemdelingenwet 2000 en het Vreemdelingenbesluit 2000. De adviezen, het jaarverslag en werkprogramma van de ACVZ worden gepubliceerd op de website. Omdat de staatssecretaris van het Ministerie van Justitie en Veiligheid belast is met de vreemdelingenportefeuille, zijn in de praktijk de meeste uitgebrachte adviezen primair aan deze bewindspersoon gericht. De ACVZ is een permanent adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges en is ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000.

De ACVZ bestaat uit tien leden. De leden van de commissie worden voor vier jaar benoemd. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris. Het secretariaat valt beheersmatig onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken.

De ACVZ heeft onder anderen over de volgende onderwerpen geadviseerd:

  • asielprocedure in de adviezen Sporen uit het verleden (2014), External processing (2010) en Secuur en snel (2007)
  • discretionaire bevoegdheid in het advies Om het maatschappelijk belang (2011)
  • arbeids/kennismigratie in de adviezen Tijdelijke arbeidsmigratie 2015-2035 (2009), Immigratie op maat (2007)
  • studiemigratie in het advies Profijt van studiemigratiebeleid (2007)
  • gezinsmigratie in de adviezen Na de vlucht herenigd (2014) en Huwelijks- en gezinsmigratie (2010)
  • terugkeerbeleid in adviezen De Strategische Landenbenadering Migratie (2015) en Handhaving Europees inreisverbod (2011)
  • identiteits- en documentfraude in het advies Het topje van de ijsberg? (2010)
  • meervoudige nationaliteit in het advies Nederlanderschap in een onbegrensde wereld (2008)
  • staatloosheid in het advies Geen land te bekennen (2013)
  • inburgering in de adviezen Van Contourennota naar Inburgeringswet (2004) en Inburgeringseisen als voorwaarde voor verblijf in Nederland (2004)

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Van 1965 tot aan de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 per 1 april 2001 behandelde de ACVZ (toen nog afgekort als ACV) met name individuele gevallen. Hier klopten vreemdelingen aan die het niet eens waren met een beslissing van de IND om zo alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. De mogelijkheid tot heroverweging paste niet in het beleid van strenger en sneller en is met de invoering van de nieuwe wet gesneuveld op voorstel van de VVD-fractie in de Tweede Kamer bij monde van het kamerlid Henk Kamp.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]