Alcoholslot

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Alcoholslot

Een alcoholslot is een maatregel die direct werd toegepast als een bestuurder is aangehouden met een te grote hoeveelheid aan alcoholische drank op. Het alcoholslot is een bestuursrechtelijke maatregel en kan om die reden nooit op inhoud aangevochten worden er kan alleen bezwaar gemaakt worden tegen de procedure.

Het alcoholslot in de auto werkt als startonderbreker. Het alcoholslot meet middels een blaastest of en hoeveel de bestuurder alcohol heeft gedronken. Om fraude te bestrijden moet er na het blazen ook gelijk gezogen worden, anders is de test ongeldig. De auto kan dan alleen gestart worden als het alcoholpromillage lager is dan 0,2. De bestuurder dient tevens, om fraude te voorkomen, onderweg ook een paar keer te blazen. De bestuurder heeft dan 12 minuten de tijd om een her test te doen anders zal er een fout gegenereerd worden en loopt de betrokkene de kans uit het programma gezet te worden.

Het alcoholslot is in elke auto in te bouwen en door iedereen te bedienen. De (hoge) kosten hiervoor zijn voor rekening van de alcoholovertreder.

Experimenten met een alcoholslot zijn reeds uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada en Australië. Het apparaat heet daar alcohol ignition interlock. Er is ook een Europees onderzoek uitgevoerd met de titel Alcohol Interlock Implementation in the European Union.

Alcoholslot in Nederland[bewerken]

In 2001 installeerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een bedrijfsauto het eerste alcoholslot in Nederland.

In 2003 werd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangekondigd dat op korte termijn de maatregel ingevoerd zou worden. De invoering liet nog jaren op zich wachten. Uiteindelijk werd per 1 december 2011 het alcoholslot definitief ingevoerd.

Sinds de invoering krijgen iedere week gemiddeld honderd mensen een alcoholslot opgelegd. Het alcoholslotprogramma is verplicht voor alle alcoholovertreders, die in het verkeer zijn aangehouden met een promillage boven de 1,3 (ongeveer 6 á 7 glazen alcohol) en onder de 1,8 (ongeveer 9 á 10 glazen alcohol). Gemiddeld neemt het alcohol promillage per glas ongeveer 0,2 toe en breekt het lichaam ongeveer 0,2 per uur af. Beginnende bestuurders (automobilisten die nog geen 5 jaar hun rijbewijs hebben) krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 promille. Voor recidivisten, automobilisten die opnieuw de fout ingaan, geldt een grens vanaf 0,8 promille. Voor recidiverende beginnende bestuurders geldt een grens vanaf 0,5 promille.

Wanneer men wordt aangehouden met te veel alcohol in het bloed, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Wanneer men in een personenauto wil blijven rijden, dan moet men deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Tevens moet de betrokken voor het aanvangen van het programma een nieuw rijbewijs aanvragen men een aantekening op het rijbewijs B: code 103 (rijden met een alcoholslot). Ook na het voltooien van het programma moet de betrokkene een nieuw rijbewijs aanvragen zonder deze code, zolang deze code nog achterop het rijbewijs staat mag er niet zonder alcoholslot gereden worden. Dit betekent dat de automobilist alleen in een auto mag rijden met een alcoholslot en dan alleen in de auto waarin zijn of haar alcoholslot in is geregistreerd, rijden in een andere auto met een alcoholslot zal ervoor zorgen dat het CBR het programma stop zet. Heeft men geen eigen auto, dan mag het alcoholslot in de auto van iemand anders geplaatst worden.

Het alcoholslot is een bestuursrechtelijke maatregel waar je vrijwillig aan mee kan doen en die opgelegd wordt naast de straffen die justitie oplegt. Zo kan het zijn dat je 6 maanden rijverbod krijgt en een boete krijgt van € 1000,- en pas daarna mag beginnen aan het alcoholslotprogramma. Wanneer men weigert of het gewoonweg niet mogelijk is om een alcoholslot te plaatsen door gebrek aan geld of een auto, dan mag men 5 jaar geen auto besturen. In de loop van de jaren zijn er wel diverse uitzonderingen gekomen en worden mensen met bepaalde beroepen ontzien en zullen dan ook niet mee hoeven meedoen aan het alcoholslotprogramma, een bekend voorbeeld hiervan zijn vrachtwagenchauffeurs.Het is wel mogelijk om in deze periode op een bromfiets, snorfiets of in een brommobiel rijden. Daarvoor dient het rijbewijs AM opnieuw aangevraagd te worden bij de gemeente. In het begin werd ook het alcoholslot opgelegd als je met teveel alcohol op reed op een brommer.

Het blaasapparaat blijft twee jaar in de auto. Iedere 6 weken moet de bestuurder het alcoholslot laten uitlezen, indien er in de loop van tijd geen fouten geconstateerd worden dan worden deze uitlees momenten verlengd naar 12 weken. Er zijn in Nederland een beperkt aantal uitleesstations en er kan alleen uitgelezen worden op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur. Indien het CBR teveel foute starttesten of her testen constateert dan wordt het programma stop gezet of na twee jaar elke keer met 6 maanden verlengd.

Deelnemers die frauderen worden door het CBR uit het programma gezet, hun rijbewijs wordt ongeldig verklaard en zij mogen niet meer rijden. Ook als het CBR het vermoeden heeft dat er sprake is van fraude zal het programma stop gezet worden, bezwaar maken tegen dit besluit is vanwege het feit dat het om een bestuursrechtelijke maatregel gaat zo goed als kansloos. Na 5 jaar mogen zij weer hun rijbewijs proberen te halen. Bij drie foute start testen zal het CBR het alcohol programma stop zetten en kan de betrokkene weer van voor af aan beginnen of vijf jaar lang zijn rijbewijs inleveren.

Het alcoholslotprogramma bestaat bovendien uit een aantal lesdagen die gaan over het gebruik van alcohol in het verkeer. De kosten voor de oplegging en uitvoering van het alcoholslotprogramma bedragen ongeveer 1000 euro. Echter dienen er ook kosten te worden voldaan voor de lease en het uitlezen van het alcoholslot. De totale kosten voor het alcoholslotprogramma zijn ongeveer 4000 euro.

Het alcoholslot hoeft niet ingebouwd te worden in een auto die je ook gebruikt, het kan ook gewoon een sloop auto zijn. Het is niet noodzakelijk om ook echt met de auto te rijden. Alleen op de momenten dat het slot uitgelezen moet worden dan moet de auto in de wegenbelasting zitten, na het uitlezen kan je hem gewoon weer schorsen en aan de accu lader zetten. Het alcoholslot mag niet zonder stroom komen te staan want het CBR zal dit zien als fraude en je zal dan gelijk uit het programma gezet worden.

Inmiddels hebben de Hoge Raad en de Raad van State aangegeven dat het alcoholslot niet meer opgelegd mag worden. Het verbod op het alcoholslot geld overigens alleen voor nieuwe gevallen, alle oude gevallen moeten het programma gewoon blijven volgen.

In 10 maanden tijd kregen ongeveer 3000 mensen deze maatregel opgelegd. De maatregel moet het aantal verkeersdoden waarbij alcohol in het spel is, terugdringen.[1][2][3]