Amsterdamse museumtrams

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Amsterdamse motorwagen 144 met bijwagen 731 bij het Haarlemmermeerstation.
De Amsterdamse motorwagen 307 met bijwagen 792 in de Havenstraat bij het Haarlemmermeerstation.
De Amsterdamse motorwagens 301 (ex-1, ex-GTU 75) en 401 op de Electrische Museumtramlijn Amsterdam bij het Haarlemmermeerstation; 3 juli 1982.
Amsterdams drieassertramstel 909 + 961 bij de wisselplaats Jollenpad; 28 augustus 2016.
Reportage van het Polygoonjournaal uit juni 1975 over het 75-jarig bestaan van het GVB met o.m. de inzet van een motorwagen 236 uit 1913 en de paardentram.

In Amsterdam is in de tweede helft van de 20e eeuw een uitgebreide collectie museumtrams opgebouwd. Het bewaren van oud trammaterieel is in Amsterdam grotendeels een particulier initiatief. Wel werd vanaf de jaren zeventig samengewerkt met het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, zonder pretentie van volledigheid.

De eerste pogingen[bewerken | bron bewerken]

Met de buitendienststelling van oud trammaterieel ontstond vanaf de jaren veertig bij diverse tram-belangstellenden de wens om een enkele vertegenwoordiger van afgevoerde tramtypen voor het nageslacht te behouden. De eerste initiatieven werden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog genomen. In 1948 werd al gepoogd om een der af te voeren open bijwagens (nr. 595) voor museumdoeleinden te bewaren. Deze poging liep toen op niets uit. Beter verging het Union-motorwagen 28, die in 1950 verhuisde naar het toen pas opgerichte Nederlands Tram Museum te Weert. Deze tram werd in 1962 alsnog gesloopt. Wel bewaard bleef Union-motorwagen 144, die in 1950 voor sloop gespaard werd om vanaf 1956 opgesteld te worden in het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht, waar deze tot 1990 zou blijven. In de jaren vijftig gingen nog enkele Amsterdamse trams naar Weert en dankzij dit vroege initiatief zijn motorwagen 307 en de bijwagens 663 (NZH B32) en 946 bewaard gebleven.

Het Gemeentevervoerbedrijf zette in 1960/’61 wel de motorwagens (1)236 en (30)1 (ex-GTU 75), twee van de laatste vertegenwoordigers van respectievelijk de Grootbordesmotorwagens en de Utrechters, apart. Tussen 1957 en 1962 werden de laatste nog in Amsterdam aanwezige Unions nog gesloopt, terwijl van de kleine middeninstapbijwagens (881-900) de laatste exemplaren in 1958 werden afgevoerd. Ook van de series motorwagens 391-395 en 476-490 bleef niets bewaard.

Tramweg-Stichting[bewerken | bron bewerken]

Toen in 1967 als gevolg van de aflevering van een grote serie dubbelgelede wagens het einde zou te komen van de laatste nog dienstdoende tweeassers namen particulieren binnen de in 1965 opgerichte Tramweg-Stichting het initiatief om enkele trams te bewaren met het doel om hiermee in de toekomst ook in een trammuseum te kunnen gaan rijden. Wegens ruimtegebrek in de remises van het Gemeentevervoerbedrijf moesten deze trams echter uit Amsterdam vertrekken en zo gingen in het najaar van 1967 motorwagen 401, bijwagen 908 en acht grootbordesbijwagens naar Bovenkarspel. Ook de voornoemde motorwagens 236 en 301 gingen deze weg.

Twee jaar later kwamen de elf ontheemde trams naar Hoorn waar inmiddels een werkplaats was die het startpunt vormde van de Stoomtram Hoorn-Medemblik. In 1968-'70 kwamen nog enkele trams uit Amsterdam en ook uit Weert (307 en 663), zodat er in 1970 vijftien Amsterdamse trams in Hoorn in de open lucht stonden. Ook kregen twee trams (454 en 946) in 1968 onderdak bij de Rotterdamse tram.

Terug naar Amsterdam[bewerken | bron bewerken]

Het Gemeentevervoerbedrijf zelf had vanaf 1970 een overgebleven tweeassig tramstel (464 met 721) gereserveerd voor gezelschapsvervoer. Als reserve fungeerde motorwagen 467 die later ook beschikbaar was. In 1971 konden de eerste drie opgeknapte trams (236, 748 en 757) weer terugkeren in Amsterdam om mee te rijden in een tramoptocht ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de NVBS. Twee jaar later kwamen ook de 301 en 401 voor restauratie terug naar Amsterdam, waar zij nu wel onderdak kregen bij het Gemeentevervoerbedrijf, in de Remise Lekstraat. Dit hield verband met het naderende 75-jarig jubileum van de Amsterdamse tram dat in 1975 groots gevierd zou gaan worden.

De Museumtramlijn[bewerken | bron bewerken]

Naast ritten met passagiers op het stadsnet en een grote tram- en busoptocht werd ook de eerste fase van de latere Electrische Museumtramlijn Amsterdam bij het Haarlemmermeerstation gerealiseerd. In een in 1973 aangekochte loods konden in 1973-'75 de meeste elders verblijvende Amsterdamse museumtrams onder dak gebracht worden. Bij de opening van de museumtramlijn in september 1975 waren in Amsterdam zes motorwagens (236, 301, 307, 401, 454, 465) en dertien bijwagens (663, 731, 748, 754, 757, 766, 778, 792, 807, 816, 820, 822 en 946) aanwezig. Alleen de 144 stond nog in Utrecht en de 739 in Weert.

Vanaf de opening van de Museumtramlijn werden ook trams uit andere steden ingezet (zie elders in dit artikel).

Verdere uitbreiding[bewerken | bron bewerken]

Motorwagen 330 is voorzien van een dieselaggregaat en doet dienst als rangeerwagen.

Na 1975 werd de collectie Amsterdamse museumtrams in 1977 nog uitgebreid met een drieassig stel in de niet verbouwde vorm (533 en 987), in de jaren tachtig kwamen hier nog enkele motor- en bijwagens bij (o.a. 891, 903, 909, 958, 961, 968). Ook diverse werkwagens werden aan de collectie toegevoegd. Genoemd kunnen worden: de pekelmotorwagens (o.a. P7, H41), rangeermotorwagen R1 (ex-321), railreinigers Rr2 en Rr3 en sneeuwvegers Sv1 en Sv2. Ook de oudste nog bestaande Amsterdamse tram, de bakwagen H2 (gebouwd in 1918 op een onderstel uit 1900) bleef bewaard. Uit pekelmotorwagen H47 werd een dieselelektrische rangeermotorwagen verbouwd, die het oude nummer 330 kreeg.

In de jaren zeventig en tachtig werden rijvaardig gerestaureerd (onder andere) de volgende trams: 236, 301, 401, 454, 465, 533, 731, 748, 792, 807, 916, 946 en 987. Bijwagen 766 vertrok naar Scheveningen en werd daar verbouwd tot bijwagen B37 in NZH-stijl. De 757 ging naar het trammuseum te Wehmingen (Duitsland).

Een van de grootste lacunes in de Amsterdamse museumtramcollecte was het ontbreken van een open bijwagen. Hierin werd in 1990 voorzien door de nieuwbouw van een replica die het nummer 600 kreeg. De in 1989 verworven motorwagen 470 werd in 1991 terugverbouwd tot bijwagen 916. In 1990 keerde ook Union-motorwagen 144 terug in Amsterdam. Inmiddels was in 1986 de wagenbak van Union-motorwagen 72, die 35 jaar als schuur had dienstgedaan, uit Vijfhuizen (Haarlemmermeer) gerepatrieerd, met de bedoeling hier weer een rijvaardige motorwagen uit te restaureren.

Eeuwfeest elektrische tram[bewerken | bron bewerken]

Het eeuwfeest van de Amsterdamse elektrische tram in 2000 gaf nog eens een stimulans om enkele trams rijvaardig te maken. Zo reed de 144 in september bij de grote tramoptocht voor het eerst in een halve eeuw weer op eigen kracht. Op 24 april 2011 werd deze in dienst gesteld op de Electrische Museumtramlijn.

In de afgelopen jaren werd (onder andere in Scheveningen) restauratiewerk verricht aan de 72, 307 en 663, die nu rijvaardig zijn. De 307 en 663 werden na voltooiing van de restauratie op 10 mei 2009 officieel in dienst gesteld, 59 resp. 61 jaar nadat zij buiten dienst waren gesteld. De 72 werd in verband met het jubileum van de Haagse tram in 2004 in de uitvoering van de HTM 2 gebracht. In april 2009 verscheen deze tram voor het eerst weer als Amsterdamse 72, in de oorspronkelijke uitvoering van 1903, (in Den Haag) op straat. Met deze projecten houdt zich de Stichting TramWerk bezig. Op 18 september 2010 reed de Union-motorwagen 72 voor het eerst sinds 1950 weer in Amsterdam. Bijwagen 754 is nog in restauratie en werd hiertoe op 30 december 2020 naar Haarlem overgebracht.

De Amsterdamse railreiniger Rr3 ging in 2004 naar de Tramlijn Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en werd na restauratie in 2006 rijvaardig in dienst gesteld voor het doel waarvoor deze is gebouwd: het schoonhouden van de rails.

Gelede wagens[bewerken | bron bewerken]

Amsterdamse gelede wagens: enkelgelede wagen 586 als museumtram in de oorspronkelijke grijze kleur en dubbelgelede wagen in het geel. Van deze serie is de 709 als museumtram bewaard.
Enkelgelede wagen 586 (type 2G) na opknapbeurt weer in dienst, op de Touristtram, Plantage Kerklaan; 31 juli 2016.
Dubbelgelede wagen 602 (type 3G) op de Amstelveenseweg.

Inmiddels gingen ook de oude gelede wagens uit de jaren vijftig, zestig en zeventig buiten dienst. Tussen 1996 en 2004 werden voor museumdoeleinden van de verschillende subseries telkens een of twee exemplaren bewaard, dit betrof de 586, 869, 602, 665, 709, 734 en 776.

Op 8 juni 2011 keerde gelede wagen MPK 800 (ex-GVB 615) terug uit Poznan. Deze blijft in de groene MPK-kleur van Poznan bewaard in Amsterdam.

De Amsterdamse gelede wagen 794 werd op 19 augustus 2016 aan de collectie toegevoegd.

Op 14 juni 2021 werden de gelede wagens 820 en 919 aan de collectie toegevoegd.

Ondanks de (onderdak)problemen en vele andere obstakels is in de afgelopen halve eeuw toch een aardig representatieve collectie Amsterdamse museumtrams bewaard gebleven, zij het versnipperd en verspreid over diverse locaties en organisaties. Een aantal van deze trams is rijvaardig aan te treffen op de Electrische Museumtramlijn Amsterdam.

Niet-Amsterdamse trams[bewerken | bron bewerken]

Naast de uit Amsterdam afkomstige museumtrams zijn er sinds 1975 ook trams uit andere steden bij de museumtramlijn terechtgekomen. Dit betreft trams uit onder andere Den Haag, Rotterdam, Utrecht - Zeist (NBM), Groningen, Wenen, Graz en Praag. De Groningse wagen is niet origineel, maar een uit Den Haag afkomstige vrijwel gelijksoortige wagen met hetzelfde bouwjaar in Gronings uiterlijk gebracht. In tegenstelling tot destijds in Groningen, waar de tram op meterspoor reed rijdt de huidige GTG 41 op normaalspoor

Ook zijn in de loop der jaren diverse trams weer naar elders vertrokken. Ook met enkele niet-Amsterdamse trams kan een ritje op de museumtramlijn gemaakt worden.

Tramweg-Stichting koopt boedel AOM[bewerken | bron bewerken]

In september 2010 werden 55 bewaard gebleven trams overgenomen door de Tramweg Stichting. Het ging om de failliete boedel van het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum (AOM). Deze in 1987 opgerichte organisatie (niet te verwarren met de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam) had in de loop der jaren een grote aantal trams verzameld en deels gerestaureerd en organiseerde tot 2005 toeristische tramritten door Amsterdam. Dit materieel stond van 1996 tot 2005 opgesteld in de remise Tollensstraat. Deze werd echter bestemd voor andere doeleinden (tot 2010 was dit leegstand), zodat (een deel van) de trams in opdracht van de gemeente in 2005 werden overgebracht naar een loods in Amsterdam-Noord.

Het AOM ging in juni 2010 failliet. De Tramweg-Stichting kocht vervolgens met medewerking van gemeente en particulieren de Amsterdamse trams uit de AOM-boedel aan. Het gaat daarbij om onder meer de Amsterdamse Union 144, de ex-Utrechtse 301, de middeninstapper 946 en het nog te restaureren open bijwagen 606. Het AOM bezat ook trams uit andere steden in binnen- en buitenland, waarvoor een andere bestemming wordt gezocht. Het in Amsterdam-Noord gestalde materieel werd in de eerste maanden van 2011 overgebracht naar het Haarlemmermeerstation, naar een loods in Wervershoof en naar museumorganisaties elders.

In Wervershoof verbleven: 236, 321 (ex-H1), 340 (ex-H42), 467; 739, 748, 816, 820; H3 (ex-463), H45 (ex-354), P7 (ex-H37), Rr2, SL2, Sv1, Sv2; H11 (ex-999), H14, H17 (ex-780); vier incomplete wagenbakken: 133, 606, 679, proeflagevloermiddenbak (ex-886).

In december 2014 werd de loods in Wervershoof ontruimd en verhuisden zo’n twintig trams naar elders. De P7 en Rr2 gingen naar de remise Karperweg in Amsterdam. De overige trams vertrokken naar een loods in Nagele, behalve bijwagen 820, die voor sloop werd afgevoerd (het onderstel bleef bewaard). Vanuit Amsterdam ging de H41 naar Nagele en vanuit Overloon verhuisde de H44 daarheen. De NBM 28 verhuisde vanuit Scheveningen via Wervershoof naar Overloon en werd in december 2017 gedoneerd aan tramlijn van Nederlands Openluchtmuseum. De 822 en H2 verhuisden in 2017 van Overloon naar Nagele.

Amsterdam Vervoer Museum (AVM)[bewerken | bron bewerken]

De door de Tramweg-Stichting in 2010 verworven Amsterdamse museumtrams zijn per 21 november 2014 ondergebracht in een nieuwe Amsterdamse beheersstichting: Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum (AVM).

Materieeloverzicht (stand oktober 2020)[bewerken | bron bewerken]

(Vette wagennummers zijn bedrijfsvaardig; cursieve wagennummers zijn uitgeleend)

Amsterdamse trams[bewerken | bron bewerken]

Sneeuwveger Sv1
 • Motorwagens: 1 (ex-301), 72, 144, 236, 307, 321, 339, 340, 401, 454, 464, 465, 467, 468, 469, 533, 891, 902, 903, 909
 • Bijwagens: 600, 663, 731, 739, 748, 754, 776 (ex-721), 780 (kantoorwagen), 792, 807, 816, 822, 916, 946, 958, 961, 968, 987
 • Gelede wagens: 586, 602, 665, 709, 734, 776, 794, 820, 869, 919; Poznan 800 (ex-GVB 615)
 • Werkwagens: 330 (dieselelektrisch), H1 (dieselloc), H1 (ex-321), H3 (ex-463), H11 (badkuip), H14 (platte wagen ex-M4), H41 (ex-329), H43 (ex-322), H45 (ex-354), H52 (ex-SL2), P7 (ex-345), Rr2 (railreiniger), Sv1, Sv2 (sneeuwvegers), H80 en H81 (diesellocs)
 • Incomplete wagenbakken: 133, 606, 679, 886C

Niet-Amsterdamse trams[bewerken | bron bewerken]

 • Den Haag (HTM): 816, 1024
 • Rotterdam (RET): 507
 • Groningen (GTG): 41 (ex-HTM 267)
 • Utrecht – Zeist (NBM): 12 (ex-HTM 256), 20, 43, 55 (ex-GVB 778), 402 (ex-Bonn A43/A44)
 • Bonn (SSB): A41 (werkwagen)
 • Berlijn (BVG): 3434 en de werkwagens 521, 522, 523 en 531
 • Wesel-Rees (KWRE): 8122 (werkwagen)
 • Hannover (ÜSTRA): 1815 (werkwagen)
 • Wenen (WstW-VB): 110, 1810, 1628, 2614, 4143, 5290 en de werkwagens: 6011, 7053, 7064
 • Praag (EDHMP): 352

Amsterdamse trams elders[bewerken | bron bewerken]

De enige nog bestaande Amsterdamse paardentram als RETM 404 in Rotterdam.
De Amsterdamse motorwagen 474 is sinds 1981 onderdeel van de tramcollectie van het East Anglia Transport Museum (Engeland).
 • Motorwagen 464 en bijwagen 776 (ex-721) en open bijwagen 600 waren van 16 tot 22 juni 2015 uitgeleend aan de Tramlijn Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, voor ritten op een openbaar vervoer feest op 20 en 21 juni. Bijwagen 600 reed daarbij achter motorwagen HTM 274.[1]
 • Motorwagen 72 (Union) en open bijwagen 600 waren van juni tot augustus 2012 uitgeleend aan de Tramlijn Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.[2] Vervolgens keerde de 600 terug, terwijl de 72 naar de Tramweg-Stichting te Scheveningen ging. Op 31 december 2016 keerde deze terug in Amsterdam.
 • Paardentram: 64 (als RETM 404 in Trammuseum Rotterdam)
 • Motorwagens: 891 (Ouwsterhaule), 919 (Edersee, D), H39 (ex-334), H46 (ex-339), 822 en Gtr2 (ex-H2) in Overloon (Tramweg-Stichting); Rr3 (H56) bij de Tramlijn Nederlands Openluchtmuseum
 • Motorwagen 496 (ex-896) die sinds 2002 op NDSM-werf in Amsterdam-Noord stond als onderkomen van kunstenaars is op 27 september 2016 door brand verloren gegaan en gedoneerd aan de EMA. Hier is hij na geplukt te zijn in april 2021 gesloopt. Op 5 april 2017 nam bijwagen 816 zijn plek in als onderkomen voor kunstenaars.
 • Bijwagens: 965 die op NDSM-werf in verwaarloosde toestand stond, is daar verdwenen en is verbouwd tot hotelkamer in de Witte de Withstraat in Amsterdam; 966 (Edersee, D)
 • Gelede trams: 612 (Aalsmeer), 744 (Voorthuizen)

Amsterdamse museumtrams in het buitenland[bewerken | bron bewerken]

Mutaties in het wagenpark sinds 2007[bewerken | bron bewerken]

 • Op 14 juni 2021 werden de dubbelgelede trams 820 en 919 overgedragen aan de Museumtramlijn.[3]
 • Op 30 december 2020 werd de Amsterdamse bijwagen 754 overgebracht naar het NZH-Vervoermuseum te Haarlem, waar deze wordt gerestaureerd door de Stichting TramWerk.
 • Op 15 augustus 2020 vertrok de HTM 1227 naar het Haags Openbaar Vervoer Museum t.b.v. de Tourist Tram.
 • Op 5 oktober 2018 werd het wagenpark uitgebreid met de GVB H1, een hybride rail/wegvoertuig met platte laadvloer, merk Translok, type DH60. Dit voertuig deed voorheen dienst bij de Hoofdwerkplaats Rail in Diemen.
 • Bijwagen GVB 946 keerde op 15 juli 2017 na restauratie in Den Haag (Stichting TramWerk) terug naar de Remise Lekstraat en werd vanaf november 2017 weer ingezet voor vervoer van passagiers.
 • Motorwagen HTM 2 is op 28 december 2016 overgebracht van de Tramweg-Stichting te Scheveningen naar de Remise Lekstraat en weer vernummerd in GTA 72.
 • Motorwagen GVB 1 is op 28 december 2016 overgebracht van het Trammuseum Rotterdam naar de Remise Karperweg.
 • De Amsterdamse bijwagen 816 is op 10 december 2016 overgebracht van Nagele naar Remise Karperweg. De wagen wordt opgeknapt en is bestemd voor Stichting Trammeland op het NDSM-terrein. Hij werd op 5 april 2017 daarheen getransporteerd.
 • Dubbelgelede tram GVB 794 werd op 19 augustus 2016 overgedragen aan de Museumtramlijn.
 • De Hamburgse motorwagen 3600 is na 37 jaar teruggekeerd naar Duitsland. In 1979 kwam deze naar Amsterdam, op 16 juni 2016 vertrok deze naar het Hannoversche Straßenbahn-Museum.
 • Na een stilstand van elf jaar is de Amsterdamse enkelgelede tram 586 weer rijvaardig gemaakt en op 29 mei 2016 in dienst gesteld op de Museumtramlijn.
 • Motorwagen GVB 236, bijwagen 748 en de truck van 820 zijn op 21 mei 2016 voor restauratie overgebracht van Nagele naar Den Haag (Stichting TramWerk).
 • Na een stilstand van negen jaar is de Amsterdamse motorwagen 464 weer rijvaardig gemaakt en op 5 april 2015 in dienst gesteld op de Museumtramlijn. De bijbehorende bijwagen 721 werd vernummerd in 776 en na een opknapbeurt in juni 2015 weer in dienst gesteld.
 • Motorwagen GVB 1 is op 26 januari 2015 overgebracht van de Remise Nieuwegein naar het Trammuseum Rotterdam.
 • De Amsterdamse bijwagen 820 is op 6 januari 2015 voor sloop afgevoerd, het onderstel bleef bewaard.
 • Na een stilstand van negen jaar is de Weense motorwagen 110 weer rijvaardig gemaakt en op 29 juni 2014 in dienst gesteld op de Museumtramlijn. De bijbehorende Weense bijwagen 1810 werd na herstel in dienst gesteld op 14 december 2014.
 • Bijwagen HTM 779 is op 25 april 2014 voor voltooiing van de restauratie, die in 2012 is gestart, overgebracht naar Den Haag (Stichting TramWerk). PCC HTM 1227 kwam in ruil hiervoor naar Amsterdam. De restauratie van 779 was gereed in oktober 2014. De wagen blijft voorlopig in Scheveningen. De HTM 58 en 779 zijn inmiddels in bezit van de "Stichting de Wassenaarse Tram". Op 15 augustus 2020 vertrok de 1227 naar het Haags Openbaar Vervoer Museum t.b.v. de Tourist Tram.
 • Bijwagen GVB 946 is op 12 april 2014 voor restauratie overgebracht naar Den Haag (Stichting TramWerk).
 • Motorwagen GVB 891 is op 11 januari 2013 in bruikleen vertrokken van de museumtramlijn naar het NOV in Ouwsterhaule in Friesland.
 • Motorwagen NBM 20 is op 21 september 2012 na een jarenlang restauratieproces in dienst gesteld. Samen met bijwagen NBM 43 wordt nu een tramstel gevormd van de vroegere tramlijn Utrecht - Zeist.
 • Bijwagen HTM 779 keerde op 22 juni 2012 ongerestaureerd weer terug uit Rotterdam.
 • Motorwagen GVB 1 is op 26 april 2012 overgebracht naar de Remise Nieuwegein van de Sneltram Utrecht.
 • Motorwagen Kassel 224 is op 14 juni 2011 afgevoerd. Het onderstel bleef bewaard. Deze motorwagen was de eerste en de laatste van de trams uit Kassel die tussen 1981 en 2011 in Amsterdam verbleven.
 • Op 8 juni 2011 keerde gelede wagen MPK 800 (ex-GVB 615) terug uit Poznan. Deze blijft in de groene MPK-kleur van Poznan bewaard in Amsterdam.
 • Na een stilstand van zes jaar is de Amsterdamse dubbelgelede tram 602 op 24 april 2011 in dienst gesteld op de Museumtramlijn.
 • Op 24 april 2011 werd de Union-motorwagen 144 sinds de restauratie in 2000 voor het eerst ingezet op de museumtramlijn.
 • Motorwagen HTM 1227 is op 21 april 2011 vertrokken naar de Tramweg-Stichting in Scheveningen.
 • In ruil voor de naar Graz teruggekeerde trams is de Amsterdamse drieasser 902 van Graz overgebracht naar het Hannoversche Straßenbahn-Museum.
 • Bijwagen Graz 350B is op 18 april 2011 vertrokken naar Graz.
 • Bijwagen Graz 319B is in april 2011 vertrokken naar Graz.
 • Motorwagen Kassel 310 is in april 2011 verkocht en overgebracht naar MPK Gorzow (Polen).
 • Motorwagen Graz 206 is op 5 april 2011 vertrokken naar Graz.
 • Bijwagen GVB 968 is op 31 maart 2011 uitgeleend en overgebracht naar het Hannoversche Straßenbahn-Museum.
 • Motorwagen Kassel 305 is op 30 maart 2011 verkocht en overgebracht naar MPK Gorzow (Polen).
 • Motorwagen GVB 469 is op 28 maart 2011 uitgeleend en overgebracht naar het Hannoversche Straßenbahn-Museum.
 • Bijwagen HTM 779 is op 25 maart 2011 overgebracht naar de Centrale Werkplaats van de RET (Rotterdam) om daar gerestaureerd te worden.
 • Motorwagens HTM 1308 en 2104 zijn op 19 maart 2011 overgebracht naar Den Haag voor technische controle voor het gebruik in Brussel; de trams zijn tussen 30 mei en 2 juni 2011 overgebracht naar Brussel, voorlopig voor twee jaar.
 • Motorwagen Kassel 212 is op 26 februari 2011 overgebracht naar Controversy Tram-Inn te Hoogwoud (Noord-Holland).
 • Motorwagens H2, H40 en Wenen 6414 zijn op 21 januari 2011 gesloopt.
 • Motorwagen RET 130 is op 7 december 2010 teruggekeerd naar Rotterdam (RoMeO).
 • Op 18 september 2010 reed de Union-motorwagen 72 sinds de restauratie in 2004 voor het eerst in Amsterdam.
 • Op 18 september 2010 werd de RET-motorwagen 507 na herstel weer in dienst gesteld.
 • Motorwagen WLB 28 is op 27 februari 2010 afgevoerd. Hiermee is de laatste WLB-tram uit het wagenpark verdwenen. De tram is in februari 2011 als horecagelegenheid opgesteld op het Carrascoplein bij Station Amsterdam Sloterdijk. Deze stond daar tot 2017 en ging daarna naar 'Camping Dijk en Meer' in Andijk.
 • Werkwagen H81 (dieselloc) is op 20 januari 2010 overgebracht van de Hoofdwerkplaats Rail in Diemen naar de Remise Lekstraat. Officiële overdracht was op 1 januari 2010.
 • Werkwagen H80 (dieselloc) is op 28 december 2009 overgebracht van de Hoofdwerkplaats Rail in Diemen naar de Remise Karperweg. Officiële overdracht was op 1 januari 2010.
 • Bijwagen GTr 663 is in mei 2009 teruggekeerd in Amsterdam en in mei in dienst gesteld.
 • Motorwagen GTr 307 is in april 2009 teruggekeerd in Amsterdam en in mei in dienst gesteld.
 • Werkwagen Essen 652 is in april 2009 bedrijfsvaardig gerestaureerd voor de Bestuursregio Utrecht (BRU) voor gebruik op de sneltramlijnen in Utrecht.
 • Motorwagen RET 507 is in april 2009 voor restauratie overgebracht naar Den Haag (Stichting TramWerk) en in december 2009 teruggekeerd in Amsterdam.
 • Motorwagen HTM 58 is in april 2008 voor restauratie teruggekeerd naar Den Haag (Stichting TramWerk). De restauratie was gereed in maart 2014. De wagen blijft voorlopig in Scheveningen.
 • Bijwagen WVB 5312 is in maart 2008 teruggekeerd naar Wenen en op 30 mei 2010 gerestaureerd in gebruik genomen.
 • Bijwagen RET 1040 is in december 2007 teruggekeerd naar Rotterdam (RoMeO).

Materieeloverzicht[4][5][bewerken | bron bewerken]

Nummer Herkomst Bouwjaar (fabriek) Opmerkingen[6]
Amsterdamse motorwagens
1 (ex-301) GTA 1927 (Werkspoor) Ex-GTU 75 in 1939. Buiten dienst in 1961; museumtram sinds 1967; restauratie gereed in 1978; buiten dienst sinds 2005; in 2018 in restauratie
72 GTA 1903 (Raab) Buiten dienst in 1951. Van 1952 tot 1985 tuinhuisje In Vijfhuizen; museumtram sinds 1985; herbouwd in dienst gesteld in 2004 in Den Haag als HTM 2; in Amsterdam als 72 in dienst gesteld in 2011
144 GTA 1904 (Raab) Buiten dienst in 1950. Van 1954 tot 1990 in het Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht; museumtram sinds 1990; in dienst gesteld in 2011
236 (ex-1236) GTA 1913 (Werkspoor) Buiten dienst in 1960; museumtram sinds 1967; restauratie gereed in 1971; buiten dienst sinds 2005; in 2018 in restauratie
307 GTA 1911 (Werkspoor) Tot 1914 bijwagen 407. Buiten dienst in 1950. Van 1954 tot 1969 in NTM Weert; museumtram sinds 1969; restauratie gereed in 2009
321 (ex-H1) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1959 tot 1991 Rangeerwagen Centrale Werkplaats; museumtram sinds 1991
340 (ex-H42) GTA 1919 (Werkspoor) Buiten dienst in 1956; in 1956 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1989
401 GTA 1929 (Werkspoor) Buiten dienst in 1967; museumtram sinds 1967; restauratie gereed in 1975; buiten dienst sinds 2014; in 2018 in restauratie; na herstel weer dienstvaardig in 2020
454 GTA 1929 (Beijnes) Tot 1936 bijwagen 917. Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1968; restauratie gereed in 1985; buiten dienst sinds 2016; na herstel weer dienstvaardig in 2020
464 GTA 1929 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 912. Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1970
465 GTA 1929 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 911. Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1975
467 GTA 1929 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 909. Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1975
468 GTA 1929 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 915. Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1975
533 GVB 1950 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1974; museumtram sinds 1977
903 (ex-503) GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1981; museumtram sinds 1988
909 (ex-509) GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1979; museumtram sinds 1980
Amsterdamse gelede wagens
586 GVB 1959 (Beijnes) Gelede tram. Van 1972 tot 1995 dubbelgelede wagen 886; buiten dienst in 1994; museumtram sinds 1995
602 GVB 1959 (Beijnes) Gelede tram. Buiten dienst in 2003; museumtram sinds 2003
MPK 800 (ex-GVB 615) GVB 1960 (Beijnes) Gelede tram. Buiten dienst in 2003; in 2003 naar Poznan (PL); buiten dienst in 2011; terug naar Amsterdam; museumtram sinds 2011
665 GVB 1964 (Werkspoor) Gelede tram. Buiten dienst in 2003; museumtram sinds 2003
709 GVB 1968 (Werkspoor) Gelede tram. Buiten dienst in 2004; museumtram sinds 2004
734 GVB 1974 (LHB) Gelede tram. Buiten dienst in 2002; museumtram sinds 2003
(767 / 3001) GVB 1975 (LHB) Gelede tram. Buiten dienst in 2002; verbouwd tot 'RedCrosser' in 2003; buiten dienst in 2016
776 GVB 1975 (LHB) Gelede tram. Buiten dienst in 2003; museumtram sinds 2003
794 GVB 1979 (LHB) Gelede tram. Buiten dienst in 2016; museumtram sinds 2016
820 GVB 1991 (BN) Gelede tram. Buiten dienst in 2021; museumtram sinds 2021
869 GVB 1957 (Werkspoor) Gelede tram. Van 1957 tot 1972 enkelgelede wagen 569. Buiten dienst in 1994; museumtram sinds 1995
919 GVB 1990 (BN) Gelede tram. Buiten dienst in 2021; museumtram sinds 2021
Amsterdamse bijwagens
600 GTA 1890 (Werkspoor) Buiten dienst in 1943. Oorspronkelijke bijwagen in 1948 gesloopt. Replica gebouwd in 1990
663 GTA 1912 (Werkspoor) In 1940 naar NZH Haarlem (B32). Buiten dienst in 1948. Van 1948 tot 1967 in NTM Weert; museumtram sinds 1967; restauratie gereed in 2009
731 GTA 1914 (Werkspoor) Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1970; restauratie gereed in 1985
739 GTA 1914 (Werkspoor) Buiten dienst in 1968. Van 1968 tot 1990 in NTM Weert; museumtram sinds 1990
748 GTA 1916 (Werkspoor) Buiten dienst in 1967; museumtram sinds 1967; restauratie gereed in 1971; in 2018 in restauratie
754 GTA 1916 (Werkspoor) Buiten dienst in 1967; museumtram sinds 1967; in 2020 in restauratie
776 (ex-721) GTA 1914 (Werkspoor) Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1970; in 2015 vernummerd 721 –> 776
792 GTA 1917 (Werkspoor) Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1970; restauratie gereed in 1985
807 GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1967; museumtram sinds 1967; restauratie gereed in 1983
816 GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1967; museumtram sinds 1967; naar NDSM-werf in 2017
822 GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1966; museumtram sinds 1967; in 2005 naar Overloon; in 2017 naar Nagele
916 GTA 1929 (Werkspoor) Tot 1937 bijwagen 916. Van 1937 tot 1990 motorwagen 470. Buiten dienst in 1970; museumtram sinds 1989; restauratie gereed in 1995
946 GTA 1930 (Allan) Buiten dienst in 1957; van 1958 tot 1968 in NTM Weert; museumtram sinds 1968; naar Amsterdam in 1974; restauratie gereed in 1975 en 2017
958 GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1982; museumtram sinds 1988
961 GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1988
987 GVB 1950 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1974; museumtram sinds 1977
Amsterdamse werkwagens
Gtr2 (ex-H2) GTA 1900 / 1918 (Werkspoor) Open Bakwagen op truck serie 1-5. Buiten dienst in 1975; museumtram sinds 1975; in 2005 naar Overloon; in 2017 naar Nagele
330 (ex-H47) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1956; in 1956 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1989; verbouwd tot dieselelektrische rangeerwagen in 1993
H3 (ex-463) GTA 1930 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 926. Buiten dienst in 1968; rangeerwagen tot 1992; museumtram sinds 1992
H11 (ex-999) GVB 1950 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1981; in 1982 verbouwd tot 'badkuipwagen'; museumtram sinds 1996
H14 (ex-T2) GTA 1914 / 1956 (Werkspoor / GVB-CW) Platte wagen, op onderstel bijwagen 788 / 717; museumtram sinds 1990
H17 (ex-780) GTA 1917 (Werkspoor) Buiten dienst in 1968; in 1968 verbouwd tot kantoorwagen; museumtram sinds 1996
H41 (ex-329) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; in 1958 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1996
H43 (ex-322) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1956; in 1956 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1996
H44 (ex-328) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1956; in 1956 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1989
H45 (ex-354) GTA 1919 (Werkspoor) Buiten dienst in 1956; in 1956 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1989
P7 (ex-345; H37) GTA 1919 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; in 1958 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1989
H52 (ex-SL2) GTA 1910 / 1953 (Werkspoor) Slijpwagen; museumtram sinds 1987
Rr2 GTA 1912 (V.I.W.) Railreiniger; museumtram sinds 1978
Sv1 GTA 1905 (Mac Guire Cummings) Sneeuwveger; museumtram sinds 1991
Sv2 GTA 1912 (Mac Guire Cummings) Sneeuwveger; museumtram sinds 1991
H80 (ex-H60) GVB 1941 (Du Croo & Brauns) Dieselloc. Sinds 1986 in gebruik als werkwagen bij het GVB; museumtram sinds 2010
H81 (ex-W1) GVB 1939 (Orenstein & Koppel) Dieselloc. Sinds 1961 in gebruik als werkwagen bij het GVB; museumtram sinds 2010
H1 GVB 1996 Dieselloc. Sinds 1996 in gebruik als rangeervoertuig bij de Hoofdwerkplaats Rail in Diemen; museumvoertuig sinds 2018
Losse wagenbakken
133 GTA 1904 (Raab) Van 1950 tot 1989 tuinhuisje in Friesland
606 GTA 1912 (Allan) Van 1948 tot 1980 tuinhuisje bij Kinselmeer
679 GTA 1913 (Waggonfabrik Uerdingen) Van 1950 tot 1996 tuinhuisje bij Kinselmeer
886C GVB 1972 / 1987 (Düwag) Proef-lagevloer-middenbak. Buiten dienst in 1990; museumtram in 1990
Niet-Amsterdamse trams in Amsterdam
816 HTM 1927 (Allan) Buiten dienst in 1965; museumtram sinds 1976; in 1977 naar Amsterdam
1024 HTM 1952 (La Brugeoise) PCC-car. Buiten dienst in 1981; museumtram sinds 1982; in 1982 naar Amsterdam
507 RET 1931 (Allan) Rotterdamse vierasser. Buiten dienst in 1970; museumtram sinds 1970; in 1975 naar Amsterdam
41 GTG 1921 (HAWA) Ex-HTM 267. Buiten dienst in 1963; pekelwagen H16 in 1965; museumtram sinds 1976; in 1976 naar Amsterdam; in 1981 in Groningen verbouwd tot GTG 41. Restauratie gereed in 1981; tweede restauratie gereed in 1992
12 NBM 1919 (HAWA) Ex-HTM 256. Buiten dienst in 1963; pekelwagen H12 in 1965; museumtram sinds 1980; in 1980 naar Amsterdam; sinds 1994 in restauratie / verbouwing tot NBM 12 (Stichts Tram Museum)
20 NBM 1910 (Allan) Buiten dienst in 1949; van 1949 tot 1966 bij de KWRE (Duitsland); museumtram sinds 1966 (TS); in 1978 naar Amsterdam; restauratie voltooid in 2012 (Stichts Tram Museum)
43 NBM 1916 (Allan) Buiten dienst in 1949; van 1949 tot 1966 bij de KWRE (Duitsland); museumtram sinds 1966 (TS); in 1977 naar Amsterdam; restauratie voltooid in 2006 (Stichts Tram Museum)
55 (ex-GVB 778) NBM 1917 (Werkspoor) Buiten dienst in 1966; museumtram sinds 1967; sinds 1990 in restauratie / verbouwing tot NBM 55 (Stichts Tram Museum)
402 (ex-Bonn) NBM 2006 Bagagewagen. Replica gebouwd op basis van Bonner goederenwagens A44/A45 (Stichts Tram Museum)
Buitenlandse trams in Amsterdam
A41 SSB Bonn 1959 (Esslingen) Werkmotorwagen voor baanonderhoud; in 1989 naar Amsterdam
A47 SSB Bonn Platte wagen voor baanonderhoud; in 1989 naar Amsterdam
3434 BVG Berlin 1927 (Christ. & Unmack) Motorwagen Type TM 36; in 1991 naar Amsterdam
521 BVG Berlin 1920 (HAWA) Bakwagen; in 1991 naar Amsterdam
522 BVG Berlin 1920 (HAWA) Bakwagen; in 1991 naar Amsterdam
523 BVG Berlin 1920 (HAWA) Bakwagen; in 1991 naar Amsterdam
531 BVG Berlin 1898 (Falkenried) In 1991 naar Amsterdam
1815 Hannover 1925 (HAWA) Platte wagen; in 1991 naar Amsterdam
122 Wesel-Rees (KWRE) Bovenleidingmontagewagen. Verworven in 1967; in 1974 naar Amsterdam
110 WVB Wenen 1955 (Simmering) Type C1; in 1996 naar Amsterdam
1810 WVB Wenen 1955 (Simmering) Type c1; in 1996 naar Amsterdam
1628 WVB Wenen 1957 (Gräf & Stift) Type k3; in 1987 naar Amsterdam
2614 WVB Wenen 1921 (Graz) Type L1; in 1978 naar Amsterdam
4143 WVB Wenen 1929 (Simmering) Type M; in 1978 naar Amsterdam
5290 WVB Wenen 1928 (Simmering) Type m3; in 1980 naar Amsterdam
6011 WVB Wenen 1912 (Simmering) Type SP; in 1985 naar Amsterdam. Kraanwagen
7053 WVB Wenen 1916 (Simmering) Type gm; in 1987 naar Amsterdam. Bakwagen
7064 WVB Wenen 1916 (Simmering) Type gm; in 2007 naar Amsterdam, Bakwagen
352 EDHMP Praag 1915 (Ringhoffer) In 1987 naar Amsterdam
Amsterdamse museumtrams elders
AOM 64 AOM 1880 (Beijnes) Paardentram; in 1915 verkocht naar Rotterdam, museumtram aldaar sinds 1931
469 (ex-H9) GTA 1929 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 914. Buiten dienst in 1968; rangeerwagen tot 1992; museumtram sinds 1992; in 2011 naar Wehmingen (D)
474 GTA 1929 (Beijnes) Tot 1938 bijwagen 909. Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1975; in 1980 naar East Anglia Transport Museum (GB)
757 GTA 1916 (Werkspoor) Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1970; in 1982 naar Wehmingen (D)
766 (NZH B37) GTA 1917 (Werkspoor) Buiten dienst in 1966; museumtram sinds 1967; naar Scheveningen in 1981; restauratie gereed in 1989 als NZH B37
891 GVB 1948 (Werkspoor) Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1988; in 2013 naar Ouwsterhaule
902 GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1982; museumtram sinds 1988; in 1988 naar Graz, in 2011 naar Wehmingen (D)
919 GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1988; in 1988 naar Camping Herzhausen, Edersee (D)
966 (ex-984) GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1987; in 1988 naar Camping Herzhausen, Edersee (D)
968 GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1988; in 2011 naar Wehmingen (D)
MPK 805 (Ex-GVB 610) GVB 1959 (Beijnes) Gelede tram; Buiten dienst in 2003; in 2003 naar Poznan (PL); buiten dienst in 2011; museumtram sinds 2011
H39 (ex-334) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; in 1958 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1989; in 2005 naar Stichts Tram Museum; Overloon
H46 (ex-339) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1956; in 1956 verbouwd tot pekelwagen; museumtram sinds 1989; in 2005 naar Stichts Tram Museum; Overloon
Rr3 (ex-H56) GVB 1958 (Schörling) Buiten dienst in 1988; museumtram sinds 1989; in 2005 naar Arnhem
Amsterdamse museumtrams gesloopt
908 GTA 1929 (Beijnes) Van 1937 tot 1968 motorwagen 456. Buiten dienst in 1968; museumtram sinds 1968; in 2004 gesloopt; kop is bewaard
572 GVB 1959 (Beijnes) Gelede tram. Van 1973 tot 1995 dubbelgelede wagen 872. Museumtram Sinds 1994; in 2002 naar NDSM-werf, daar in 2005 gesloopt
892 GVB 1948 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1982; museumtram sinds 1988; in 2002 naar NDSM-werf, daar in 2005 gesloopt
896 GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1988; in 2002 naar NDSM-werf, daar verbrand in 2016; onderstel bewaard gebleven
922 GVB 1950 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1988; naar Barneveld in 2005
965 GVB 1949 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1988; in 2002 naar NDSM-werf, daar verdwenen in 2014
972 GVB 1950 (Werkspoor) Drieasser. Buiten dienst in 1982; museumtram sinds 1988; in 2002 naar NDSM-werf, daar in 2005 gesloopt
H2 (ex-911) GVB 1949 (Werkspoor) Buiten dienst in 1970; in 1974 verbouwd tot transportwagen; museumtram sinds 1983; in 2011 gesloopt
H31 (ex-341) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1962 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996 in 2002 naar NDSM-werf, daar in 2005 gesloopt
H32 (ex-343) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1959 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996; in 2005 naar Goes; in 2012 gesloopt
H33 (ex-347) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1959 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996 in 2002 naar NDSM-werf, daar in 2005 gesloopt
H34 (ex-336) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1959 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996; in 1995 naar Arnhem; in 1998 gesloopt
H35 (ex-335) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1958 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996; in 2005 naar Hoorn; in 2005 gesloopt
H36 (ex-344) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1958 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996; in 2005 naar Hoorn; in 2005 gesloopt
H38 (ex-348) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1958 tot 1986 pekelwagen; museumtram sinds 1986; in 1987 gesloopt
H40 (ex-346) GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1957; van 1958 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996; in 2011 gesloopt
H48 (ex-472) GTA 1930 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 927. Buiten dienst in 1964. Van 1964 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1989. Naar Barneveld in 2005
H49 (ex-471) GTA 1929 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 907. Buiten dienst in 1965. Van 1965 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996; in 2002 naar NDSM-werf, daar in 2005 gesloopt
H50 (ex-466) GTA 1929 (Beijnes) Tot 1937 bijwagen 906. Buiten dienst in 1966. Van 1966 tot 1995 pekelwagen; museumtram sinds 1996. Naar Barneveld in 2005
820 GTA 1918 (Werkspoor) Buiten dienst in 1966; museumtram sinds 1967; in 2015 gesloopt; onderstel bewaard gebleven
846 GTA 1921 (HAWA) Buiten dienst in 1959; Van 1959 tot 1974 Sanatorium Zonnestraal; museumtram sinds 1974; in 1976 gesloopt
E1 GTA 1901 (GTA-CW) Bovenleidingmontagewagen; gesloopt in 1990; assen in 1990 gebruikt voor 600
H13 (ex-T1) GTA 1921 / 1955 (HAWA / GVB-CW) Platte wagen, op onderstel bijwagen 856; in 1991 gesloopt; onderstel in 1992 gebruikt voor 792
Niet-Amsterdamse trams vertrokken uit de collectie
58 HTM 1925 (Linke Hofmann) In 1975 naar Amsterdam; in 2008 terug naar Den Haag
274 HTM 1921 (HAWA) In 1975 naar Amsterdam; in 1996 naar Arnhem
824 HTM 1929 (La Brugeoise) In 1975 naar Amsterdam; in 2002 naar Skjoldenaesholm (DK)
826 HTM 1929 (La Brugeoise) In 1975 naar Amsterdam; in 1987 terug naar Den Haag
779 HTM 1929 (La Brugeoise) In 1977 naar Amsterdam; in 2014 terug naar Den Haag
1180 HTM 1957 (La Brugeoise) PCC-car; in 1996 naar Amsterdam; in 2004 terug naar Den Haag
1187 HTM 1957 (La Brugeoise) PCC-car; in 1994 naar Amsterdam; in 2004 terug naar Den Haag
1193 HTM 1957 (La Brugeoise) PCC-car; in 1994 naar Amsterdam; in 2004 terug naar Den Haag
1227 HTM 1963 (La Brugeoise) PCC-car. Buiten dienst in 1983; museumtram sinds 1983; in 1983 naar Amsterdam; in 1988-'90 in Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht; daarna weer in Amsterdam; in 2011 naar Scheveningen; in 2014 weer naar Amsterdam; in 2020 terug naar Den Haag
1308 HTM 1957 (La Brugeoise) PCC-car; in 1994 naar Amsterdam; in 2011 naar Brussel; in 2018 naar Wehmingen (D)
1321 HTM 1957 (La Brugeoise) PCC-car; in 1996 naar Amsterdam; in 2004 terug naar Den Haag
2104 HTM 1957 (La Brugeoise) PCC-car; in 1994 naar Amsterdam; in 2011 naar Brussel; in 2018 naar Wehmingen (D)
130 RET 1951 (Allan) Allanvierasser; in 1983 naar Amsterdam; in 2010 terug naar Rotterdam
319 (ex-269) RET 1965 (Düwag) Gelede tram; in 1994 naar Amsterdam; in 2002 naar NDSM-werf, daar nog aanwezig
367 RET 1964 (Düwag) Gelede tram; in 1994 naar Amsterdam; in 2001 gesloopt
378 RET 1964 (Düwag) Gelede tram; in 1994 naar Amsterdam; in 1994 / 2001 gesloopt
522 (ex-2507) RET 1931 (Werkspoor) Rotterdamse vierasser; in 1983 naar Amsterdam; in 2002 terug naar Rotterdam
525 (ex-2508) RET 1931 (Werkspoor) Rotterdamse vierasser; in 1983 naar Amsterdam; in 1995 naar Arnhem; in 2000 terug naar Rotterdam
542 RET 1931 (Werkspoor) Rotterdamse vierasser; in 1968 verbouwd tot dieselektrische motorwagen; in 1974 naar Amsterdam; in 1998 terug naar Rotterdam
1602 (ex-602) RET 1969 (Werkspoor) Gelede tram; in 1999 naar Amsterdam; in 2004 terug naar Rotterdam
1605 (ex-605) RET 1969 (Werkspoor) Gelede tram; in 1997 naar Amsterdam; in 2004 terug naar Rotterdam
608 RET 1969 (Werkspoor) Gelede tram; in 1996 naar Amsterdam; in 1999 terug naar Rotterdam
1024 RET 1949 (Allan) Allanvierasser; in 1983 naar Amsterdam; in 1987 gesloopt
1040 RET 1949 (Allan) Allanvierasser; in 1983 naar Amsterdam; in 2007 terug naar Rotterdam
1050 RET 1949 (Allan) Allanvierasser; in 1983 naar Amsterdam; in 1995 naar Arnhem
610 LTM 1931 (Beijnes) In 1965 naar Heerlen; in 1973 naar Amsterdam; in 1975 naar Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht; in 2005 naar ZLSM, Simpelveld; in 2010 naar Scheveningen; in 2019 terug naar ZLSM
H52 HTM 1927 (S.E.B.) Elektrische loc; in 1981 naar Amsterdam; in 1989 gesloopt
2 PEN 1942 (Werkspoor) Elektrische loc; in 1976 naar Amsterdam; in 2002 naar Veendam
C106 NZH 1884 (Van der Zypen) Open bakwagen; museumtram in 1968; in 1974 naar Amsterdam; in 1981 naar Scheveningen
OSM 1 OSM 1899 (Werkspoor) Van 1949 tot 1978 tuinhuisje; in 1979 naar Amsterdam; in 1984 naar naar Katwijk
6403 MIVA Antwerpen 1904 (CGTA) In 1977 naar Amsterdam; in 1990 naar de Kusttram (B)
1043 MIVB Brussel 1906 (Métallurgiques) In 1980 naar Amsterdam; in 1994 terug naar Brussel
5019 MIVB Brussel 1935 (Dyle & Bacalan) In 1980 naar Amsterdam; in 1994 terug naar Brussel
2004 MIVB Brussel 1930 (Métallurgiques) In 1980 naar Amsterdam; in 1994 terug naar Brussel
339 BVG Berlin 1924 (LHB/Wumag/Busch) Van 1968 tot 1990 in NTM Weert; in 1990 naar Amsterdam; in 1991 terug naar Berlijn
437 SSB Bpnn 1960 (Düwag) In 1991 naar Amsterdam; in 2003 naar Nieuwegein, in 2005 naar Klagenfurt (A)
3600 HHAV Hamburg 1953 (Falkenried) In 1978 naar Amsterdam; in 2016 naar Wehmingen (D)
208 DVG Duisburg 1944/'48 (Fuchs/Uerdingen) In 1988 naar Amsterdam; in 2002 naar Hoogwoud
212 KVG Kassel 1936 (Credé) In 1986 naar Amsterdam; in 2011 naar Hoogwoud
218 KVG Kassel 1936 (Credé) In 1983 naar Amsterdam; in 2002 naar Wehmingen (D)
224 KVG Kassel 1940 (Credé) In 1981 naar Amsterdam; in 2011 gesloopt
269 KVG Kassel 1956 (Credé) In 1987 naar Amsterdam; in 2011 naar Den Haag; in 2012 naar Wehmingen (D)
282 KVG Kassel 1956 (Credé) In 1988 naar Amsterdam; in 2011 naar Den Haag; in 2012 naar Amsterdam-Noord
303 KVG Kassel 1966 (Wegmann) In 1994 naar Amsterdam; in 2002 naar Hoogwoud
305 KVG Kassel 1966 (Wegmann) In 1999 naar Amsterdam; in 2011 naar Gorzow (PL)
310 KVG Kassel 1966 (Wegmann) In 1999 naar Amsterdam; in 2011 naar Gorzow (PL)
511 KVG Kassel 1941 (Credé) In 1982 naar Amsterdam; in 2002 naar Wehmingen (D)
206 GVB Graz 1949 (SGP Graz) In 1988 naar Amsterdam; in 2011 terug naar Graz (A)
210 GVB Graz 1949 (SGP Graz) In 1986 naar Amsterdam; in 1995 naar Engeland
214 GVB Graz 1949 (SGP Graz) In 1986 naar Amsterdam; in 2005 gesloopt
231 GVB Graz 1949 (SGP Graz) In 1986 naar Amsterdam; in 2005 gesloopt
319B GVB Graz 1950 (SGP Graz) In 1986 naar Amsterdam; in 2011 terug naar Graz (A)
350B GVB Graz 1950 (SGP Graz) In 1989 naar Amsterdam; in 2011 terug naar Graz (A)
4037 WVB Wenen 1928 (Simmering) In 1984 naar Amsterdam; in 2003 naar Wehmingen (D)
5312 WVB Wenen 1929 (Simmering) In 1978 naar Amsterdam; in 2008 terug naar Wenen (A)
28 Wiener Lokalbahnen 1927 (Graz) In 1987 naar Amsterdam; afgevoerd in 2010, van 2011 tot 2017 horecatram bij Station Sloterdijk; daarna naar Andijk
33 Wiener Lokalbahnen 1928 (Graz) In 1987 naar Amsterdam; in 2005 gesloopt
42 Wiener Lokalbahnen 1908 (Ringhoffer) In 1987 naar Amsterdam; in 1989 naar Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht; in 2005 naar Stroe (Barneveld)
55 Wiener Lokalbahnen 1908 (Ringhoffer) In 1987 naar Amsterdam; in 2005 gesloopt
2624 BKV Budapest 1906 (Ganz) In 1986 naar Amsterdam; in 2005 naar Debrecen (H)
2964 BKV Budapest 1904 (Ganz) In 1959 nieuwe wagenbak. 1986 naar Amsterdam; in 2005 terug naar Boedapest (H)

Zie ook[bewerken | bron bewerken]

Externe links[bewerken | bron bewerken]

Zie de categorie Museumtrams in Amsterdam van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.