Arbeidshof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het arbeidshof behandelt in België het hoger beroep tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank. Een uitspraak van het arbeidshof wordt arrest genoemd.

Er zijn in het land vijf arbeidshoven, die hetzelfde (territoriale) rechtsgebied hebben als de vijf hoven van beroep:

Er zijn evenwel regionale afdelingen in Brugge, Hasselt en Namen.

De arbeidshoven van Antwerpen, Brussel en Gent behandelen zaken in het Nederlands. De arbeidshoven van Bergen, Brussel en Luik behandelen zaken in het Frans, terwijl het arbeidshof van Luik ook zaken in het Duits behandelt.

Elk arbeidshof heeft een auditoraat-generaal, die de rol van het Openbaar Ministerie vervult voor het hof. Het auditoraat-generaal staat onder leiding van de procureur-generaal bij het hof van beroep. De dagelijkse leiding is in handen van de eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof.

Arbeiders en bedienden mogen zichzelf verdedigen of zich laten verdedigen door een advocaat of volmachtdrager van de vakbond. Werkgevers mogen zichzelf verdedigen of zich laten verdedigen door een advocaat.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof