Associatie van kraaihei en gewone dophei

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Associatie van kraaihei en gewone dophei
Associatie van kraaihei en gewone dophei met kraaihei en kruipwilg (achtergrond)
Associatie van kraaihei en gewone dophei met kraaihei en kruipwilg (achtergrond)
Syntaxonomische indeling
Klasse:Oxycocco-Sphagnetea (Hoogveenbulten en natte heiden)
Orde:Ericetalia tetralicis (Dophei-orde)
Verbond:Ericion tetralicis (Dophei-verbond)
Associatie
Empetro-Ericetum
(Tüxen 1937) Westhoff 1947 ex de Smidt, 1975

De Associatie van kraaihei en gewone dophei (Empetro-Ericetum) is een associatie van het dophei-verbond, een plantengemeenschap gekenmerkt door een heidevegetatie met kraaihei en gewone dophei.

Deze associatie is in België en Nederland zeer zeldzaam en beperkt tot de Waddeneilanden en de Hoge Venen.

Naamgeving en etymologie[bewerken]

Synoniemen: Empetro-Ericetum
Nederlands: Associatie van kraaihei en gewone dophei, Kraaiheide-zandzegge-associatie

De naam Empetro-Ericetum is afgeleid van de wetenschappelijke namen van twee kensoorten binnen de associatie, de kraaihei (Empetrum nigrum) en de gewone dophei (Erica tertralix).

Kenmerken[bewerken]

Algemeen[bewerken]

Deze plantengemeenschap komt voor op kalkarme duingronden, met een droge tot min of meer vochtige bodem, en verder op zandige bodem op droge plaatsen in het hoogveen.

Structuur[bewerken]

De associatie van kraaihei en gewone dophei wordt net als de meeste dorge-heidevegetaties gekenmerkt door een groot aandeel van dwergstruiken en mossen.

De boomlaag is net als in de meeste heidevegetaties volledig afwezig. De struiklaag is meestal zeer goed vertegenwoordigd, onder de vorm van dwergstruiken als de kraaihei, struikhei, gewone dophei, bremsoorten en kruipwilg.

In de kruidlaag vinden we verschillende zeggesoorten, tormentil en (op noordelijk gelegen hellingen) de gewone eikvaren.

Tussen de struiken, en vooral op de iets vochtiger plaatsen, kan een goed ontwikkelde moslaag met overwegend bladmossen voorkomen.

Onderverdeling[bewerken]

In de associatie van kraaihei en gewone dophei worden in België en Nederland twee sub-associaties onderscheiden.

Sub-associatie phragmitetosum[bewerken]

Een sub-associatie met als differentiërende soort het riet (Phragmites australis). Syntaxoncode voor Nederland is 11Aa3a.

Sub-associatie gymnocoleetosum[bewerken]

Een sub-associatie met als differentiërende soort het levermos broedkelkje (Gymnocolea inflata). Syntaxoncode voor Nederland is 11Aa3b.

Soortensamenstelling[bewerken]

Kraaihei
Gewone dophei
Blauwe zegge
Eikvaren
Zevenster

Er zijn geen echte kensoorten voor deze associatie, de kraaihei is een kensoort voor het verbond.

In de duinen van Noord-Holland en de Waddeneilanden is er een karakteristieke sub-associatie van kraaihei met eikvaren, vooral op noordelijke duinhellingen.

De associatie heeft voor België en Nederland als belangrijkste soorten:

Boomlaag

Geen soorten

Struiklaag
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kV D Kraaihei Empetrum nigrum
kV A Gewone dophei Erica tetralix
F Kruipwilg Salix repens subsp. argentea
F Verfbrem Genista tinctoria
Kruidlaag
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
F Blauwe zegge Carex panicea
F Tormentil Potentilla erecta
F Eikvaren Polypodium vulgare
F Zevenster Trientalis europaea
dS Riet Phragmites australis Subassociatie phragmitetosum
Moslaag
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
dS Broedkelkje Gymnocolea inflata Subassociatie gymnocoleetosum

Verspreiding en voorkomen[bewerken]

De associatie van kraaihei en gewone dophei is een typisch vegetatie van de Circumboreale provincie: Scandinavië en het noorden van Oost-Europa. Toch wordt ze in Nederland aangetroffen in de duinengordels van Noord-Holland en de Waddeneilanden, in België plaatselijk in de Hoge Venen.