Aula-reeks

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Aula-reeks is een populair-wetenschappelijke pocketboekenreeks die in 1957 werd gestart door Uitgeverij Het Spectrum in Utrecht als wetenschappelijkere versie van de Prisma Pockets naar het voorbeeld van de Engelse Pelican Books. Het motto was dan ook 'Aula. Het wetenschappelijke pocketboek'. De reeks omvatte ruim 700 pockets over mens- en natuurwetenschappen, kunst en filosofie.

Deze pocket-reeks is overigens niet dezelfde als de Aula paperback reeks. Soms zijn dezelfde boeken in beide reeksen uitgegeven.

Het betreft de volgende uitgaven.[1]

Nr Auteur(s) Titel Jaar
Aula
Oorspr. Titel oorspronkelijk
1 Fruin, Robert Het voorstel van de 80-jarige oorlog
2 Brom, Gerard Schilderkunst en literatuur in de 16e & 17e eeuw 1957 1957 oorspronkelijke uitgave
3 Buytendijk, F.J. Over de pijn oorspronkelijke uitgave
4 Bok, S.T. Cybernetica, hoe sturen wij ons leven, ons werk en onze machines? 1958 1958 oorspronkelijke uitgave
5 Bidez, Joseph Keizer Julianus, De ondergang van het antieke heidendom 1958 La vie de l'empereur Julien
6 Vries, Dr. J. de Etymologisch woordenboek 1958 oorspronkelijke uitgave
7 Bartelink, G.J.M. Grieks-Nederlands woordenboek 1958 oorspronkelijke uitgave
8 Freyer, Hans Mens en massa in deze tijd - Een structuuranalyse 1958 Theorie des gegenwärtigen Zeitalters
9 Eysenck, H.J. Gebruik en misbruik van de psychologie 1958 1957 Use and Abuse of Psychology
10 Wölfflin, Heinrich De Klassieke kunst, hoogtij der Renaissance Die klassische Kunst
11 Walgrave, J.H. De wijsbegeerte van Ortega y Gasset 1958 1958 oorspronkelijke uitgave
12 Buytendijk, F.J. De vrouw, haar natuur, verschijning en bestaan

- Een existentieel- psychologische studie

1958 oorspronkelijke uitgave
13 Brugmans, I.J. De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870) 1958 oorspronkelijke uitgave
14 Pen, prof.dr. J. Moderne economie 1959 oorspronkelijke uitgave
15 Geyl, prof.dr. P. Geschiedenis als medespeler oorspronkelijke uitgave
16 Weizäcker, C.F. von Het wereldbeeld in de fysica 1959 1943 Zum Weltbild der Physik
17 Jantzen, Hans De kunst van de gotiek 1959 Kunst der Gothik
18 Gordon, C.H. Het Oude Testament in historisch perspectief . 1959 Introduction to Old Testament Times
19 Whitehead, A.N. De natuurwetenschap in de moderne wereld 1959 1925 Science and the modern World
20 Martin, A. von Sociologie van de Renaissance 1959 1949 Soziologie der Renaissance
21 Clark, Sir George De zeventiende eeuw
22 Sachs, Curt Geschiedenis der muziek 1959 Our Musical Heritage, a short History of Music
23 Verberne, L.G.J. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw

(1889-1956)

1959
24 Mallinckrodt, H.H. Latijns-Nederlands woordenboek
25 Vries, Dr. J. de Heldenlied en heldensage 1959
26 Brom, Gerard Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw 1959
27 Landon Goodman, L. De automatisering en de mens 1959 1959 Man and Automation
28 Fruin, Robert Tien jaren uit de 80-jarige oorlog 1588-1598 1959 1857
29 Doorn, J.A.A. van/ Lammers, C.J Moderne sociologie, systematiek en analyse 1959 1959 oorspronkelijke uitgave
30 Hauser, Arnold Sociale geschiedenis van de kunst in Middeleeuwen

en Renaissance

1959 1951 The Social History of Art
31 Löwith, Karl Wereldgeschiedenis, wijsgerig en bijbels gezien 1960 1953 Weltgeschichte und Heilsgeschehen
32 Slicher van Bath, B.H. De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850) 1960 oorspronkelijke uitgave
33 Scheffer, C.F./ Smeets, M.J.H. Geld en overheid

- de kringloop van het geld en de invloed van de overheid

34 Sprott, W.J.H. De mens in groepsverband (1960), een studie

van het gedrag van man en vrouw in het gezin,

het dorp, de massa en vele andere samenlevingsvormen

1958 Human groups
35 Teilhard de Chardin,Pierre Het verschijnsel mens 1960 1955 Le Phénomène humain
36 Fruin, Robert Opstellen over Willem van Oranje
37 Melsen, prof.dr. A.G.M. Natuurwetenschap en techniek - een wijsgerige bezinning 1960 1960 oorspronkelijke uitgave
38 Dorst, div. Evolutie
39 Wijvekate, M.L. Verklarende statistiek 1960 1960 oorspronkelijke uitgave
40 Geyl, prof.dr. P. Noord en Zuid
41 Sauvy, Alfred Het bevolkingsvraagstuk in de wereld
42 Southern, R.W. De opkomst van het avondland 1960 The making of the Middle Ages
43 Albright, W.F. Oude volken en culturen in het Heilige Land
44 Wölfflin, Heinrich Stijlbegrippen in de kunstgeschiedenis 1960 Kunstgeschichtliche Grundbegriffe
45 Banning, prof.dr.W. Karl Marx - Leven, leer en betekenis 1960 1960 oorspronkelijke uitgave
46 Girardeau, Emile Het avontuur der natuurwetenschap
47 Vosters, dr. S. Spaans-Nederlands woordenboek
48 Vosters, dr. S. Nederlands-Spaans woordenboek
49 Vacano, O.W. von De Etrusken in de antieke wereld
50 Stern, Erich Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom 1961 Der Mensch in der zweiten Lebenshälfte
51 Dobzhansky, Th. Evolutie en erfelijkheid 1961 Evolution, genetics and man
52 Leent, J.A.A. van Sociale psychologie in drie dimensies 1961
53 Chadwick, John De ontcijfering van Griekenlands oudste schrift 1961 The Decipherment of Linear B
54 Boer, H. de e.a. Schriftelijk rapporteren 1961
55 Bargmann, Wolfgang Ontwikkeling en bouw van het organisme 1961
56 Vries, dr. J. de Godsdienstgeschiedenis in vogelvlucht 1961
57 Eggers, H.J. Inleiding tot de wetenschap der prehistorie 1961 Einführung in die Vorgeschichte
58 Wiegersma, dr. S. Psychologie der beroepskeuze 1961
59 Roldanus, dr. C.W. Zeventiende-eeuwse geestesbloei 1961
60 Kuhn-Schnyder Geschiedenis der gewervelde dieren 1961 Geschichte der Wirbeltiere
61 Grahmann, Rudolf De vroegste geschiedenis van de mens 1961 Urgeschichte der Menschheit
62 Jantzen, Hans Middeleeuwse kunst in overgang

- Het tijdperk der Saksische keizers

1961 Ottonische Kunst
63 Knight, G.A.F Christelijke theologie van het Oude Testament
64 Kühn, Alfred Algemene zoölogie Grundriss der allgemeinen Zoologie
65 Bruckberger, R.L. Amerika in beweging
66 Klijn, dr. A.F.J. Inleiding tot het Nieuwe Testament Voorwoord prof. Grossouw
67 Buytendijk, F.J. De psychologie van de roman - Studies over Dostojewski 1964
68 Luypen, dr. W. Existentiële fenomenologie 1961 1961 oorspronkelijke uitgave
69 Frankfort, Henri Het ontstaan der beschaving in het Nabije Oosten
70 Whitrow, G.J. Structuur en evolutie van het heelal
71 Murphy, Gardner De geestelijke evolutie van de mens
72 Blin-Stoyle, R.J. Keerpunten in de fysica
73 Emmet, E.R. Logisch denken 1961 1960 The Use of Reason
74 Zbinden, Hans De bedreigde mens
75 Fruin, Robert Het Noorden op weg naar zelfstandigheid
76 Da Costa Andrade, Grondbegrippen van de moderne fysica an approach to modern physics
77 Corral, L. Diez del De ontvoering van Europa 1961 1954 El rapto del Europa
78 Bochénski, J.M. Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap 1961 1954 Die zeitgenössischen Denkmethoden
79 Landgrebe, Ludwig Moderne filosofie 1962 1952 Philosophie der Gegenwart
80 Pen, prof.dr. J. Het aardige van de economie 1962 1962 oorspronkelijke uitgave
81 Guardini, Romano De gestalte der toekomst 1962 Das Ende der Neuzeit
82 Meer, F. van de Keerpunt der Middeleeuwen
83 Portmann, Adolf Het sociale leven der dieren 1962 Das Tier als soziales Wesen
84 Méautis, Georges Mythologie der Grieken
85 Vries, dr. J. de Woordenboek der Noord- en Zuid- nederlandse plaatsnamen
86 Mead, M. Seksualiteit en temperament 1962 Sex and temperament in three primitive societies
87 Grant, R.M./ Het Thomas-evangelie
88 Köhn-Behrens, Ch. Problemen der hedendaagse erotiek
89 Firth, Raymond Sociale anthropologie 1962 1956 Human Types
90 Ritter, Gerhard Luther in leven en werk
91 Kandinsky, Wassily Het abstracte in de kunst
92 Helwig, Paul Karakterologie 1957 Charakterologie
93 Vries, dr. J. de Heldensagen
94 Simpson, George G. De betekenis van de evolutie
95 Kwant, prof.dr. R.C. De fenomenologie van Merleau-Ponty 1962 1962 oorspronkelijke uitgave
96 Dittmer, Kunz Algemene volkenkunde Allgemeine Völkerkunde
97 Melsen, prof.dr. A.G.M. De geschiedenis van het begrip atoom 1962
98 Newton, Eric Beschouwingen over Europese kunst
99 Hoffman, J.G. Algemene celleer. De bouwstenen van het leven 1962 The Life and Death of Cells
100 Weiler, A.G./De Jong, O.J./

Rogier, L.J./ Mönnich, C.W.

Geschiedenis van de Kerk in Nederland 1962 1962 oorspronkelijke uitgave
101 Smith, F. Graham Radio-astronomie
102 Otto, Eberhard Geschiedenis van Egypte 1962 1958 Ägypten, der Weg des Pharaonenreiches
103 Krüger, Gerhard Fundamentele problemen der hedendaagse wijsbegeerte
104 Sawyer, W.W. Wegwijs in de wiskunde
105 Martin, Alfred von De spanning tussen orde en vrijheid 1956 Ordnung und Freiheit. Materialien und Reflexionen zu Grundfragen des Soziallebens
106 Harrison, R.J. Het unieke van de mens
107 Lévi-Strauss, Cl. Het trieste der tropen 1955 Tristes tropiques
108 Ellis, R.W.B. De gezondheid van het kind 1963 1960 Health in Childhood
109 Clark, Grahame Algemene prehistorie 1963 World Prehistory
110 Hadfield, J.A. Psychologie van de droom
111 Flacelière, Robert Liefde in het oude Griekenland 1963 1961 L'amour en Grèce
112 Schmidt, F.H. Inleiding tot de meteorologie oorspronkelijke uitgave
113 Stafford-Clark, D. Hedendaagse psychiatrie
114 Bohm, David Causaliteit en waarschijnlijkheid in de moderne fysica 1963 1959 Causality and chance in modern physics
115 Mazzarino, Santo Het einde van de antieke wereld
116 Aron, Raymond De zin der geschiedenis
117 Rostow, W.W. De vijf fasen van economische groei 1960 The Stages of Economic Growth

(A non-communist manifesto)

118 Beck, William S. Moderne biologie
119 James, E.O. Godsdienst in de prehistorie
120 Brown, A.J. Inleiding tot de algemene economie
121 Clark, Grahame De vroegste geschiedenis van de samenleving

- Wat de archeologie ons ervan leert

1963 Archeology and society
122 Heinemann, Fritz Filosofie op nieuwe wegen
123 Hartog, C. den Nieuwe voedingsleer
124 Sayers, R.S. Het moderne bankwezen
125 Colmjon, Gerben De beweging van Tachtig
126 Bok, S.T. Het ontstaan van het leven 1963 1963 oorspronkelijke uitgave
127 Améry, Jean Het moderne Westen. Culturele ontwikkeling na 1945. 1963 1961 Geburt der Gegenwart
128 Roest, ir. J.F. Algemene scheikunde
129 Geyl, prof.dr. P. Van Bilderdijk tot Huizinga 1963 1963 oorspronkelijke uitgave
130 Silk, Leonard S. De revolutie van de research
131 Kwant, prof.dr. R.C. Fenomenologie van de taal
132 Bally, Gustav De psychoanalyse van Sigmund Freud
133 Jones, G.O./ Rotblat, J.

/Whitrow G.J.

Van atoom tot heelal
134 Power, Eileen Het dagelijks leven in de middeleeuwen
135 Waddington, C.H. Evolutie en ethiek
136 Euwe, dr. M. e.a. Mens en computer
137 Emery, Walter B. Het oudste Egypte
138 Kwant, prof.dr. R.C. Sociale filosofie 1963 1963 oorspronkelijke uitgave
139 Wright Mills, C. De sociologische visie 1963 1959 The Sociological Imagination.
140 Palmer, L.R. De Aegeïsche wereld 1963 1961 Mycenaeans and Minoans
141 Fearnside, W.Ward Drogreden of argument
142 Murphy, Gardner Parapsychologie
143 Gibbs, F.W. Moderne organische chemie
144 Nolthenius, Hélène Duecento
145 Lepp, Ignace Psychoanalyse van het moderne
146 Casson, Lionel Scheepvaart in de oudheid
147 Behrendt, R.F. De mens en zijn toekomst
148 Steinbuch, Karl Menselijk en machinaal denken
149 Marcuse, F.L. Hypnose, waarheid en verzinsel
150 Madariaga, Salvador de Portret van Europa
151 Neill, St. (red.) Het christendom in de 20ste eeuw
152 Grimal, Pierre Het klassieke Italië
153 Grossouw, W.K. Bijbelse vroomheid
154 Veldkamp, G.M.J. Sociaal palet
155 Read, Herbert Brief aan een jong schilder
156 Montagu, Ashley Erfelijkheid van de mens
157 Epstein, Isidore Geschiedenis van het jodendom 1959 Judaism: A Historical Presentation
158 Tans, J./Wielek, H.Drain,

R.L./Geers, G.J./Ypes, Cath.

Buitenlandse letterkunde na 1945
159 Galbraith, J.K. Politieke economie 1964 1960 The Liberal Hour
160 Melsen, prof.dr. A.G.M. Evolutie en wijsbegeerte 1964
161 Rostovtzeff, M. De Oude Wereld [Nabije Oosten,Griekenland]
162 Rostovzeff, M. De Oude Wereld [Rome]
163 Drijvers, P. Over de psalmen
164 Carp, prof.dr. E.A.D.E. De dubbelganger
165 Sciama, D.W. De eenheid van het heelal
166 Genicot, Léopold Cultuurgeschiedenis der Middeleeuwen
167 Rush, J.H. De oorsprong van het leven 1964 1957 The Dawn of Life
168 Cary, M./ Haarhoff, T.J. Leven en denken in de klassieke wereld 1964 1959 Life and Thought in the Greek and Roman World
169 Narr, Karl J. Prehistorie der beschaving
170 Massy, Harie Het nieuwe tijdperk der fysica
171 Mead, M. Natuurvolk en Westerse beschaving 1964 1962 Growing up in New Guinea
172 Harris, R.J.C. Kanker
173 Kenyon, Kathleen M. Archeologie in het Heilige Land
174 Bakker, dr. R. De geschiedenis van het fenomenologisch denken 1964 1964 oorspronkelijke uitgave
175 Buytendijk, F.J. Algemene theorie der menselijke houding en beweging
176 Schaar, J. v.der Woordenboek van voornamen
177 Kramer, Edna E. Wiskunde
178 Steigenga, W. Moderne planologie
179 Huisman, Denis Esthetica 1964 1961 L'esthétique
180 Neill, Stephen De wereldreligies - Vergelijkendestudie van het christendom

temidden van de voornaamste levensbeschouwingen

1961 Christian Faith and other Faiths
181 Erikson, Erik H. Het kind en de samenleving
182 Arambourg, Camille Het ontstaan van de mensheid
183 Massay, Sir Harry Het tijdperk der fysica
184 Hidding, K.A.H. De evolutie van het godsdienstig bewustzijn
185 Ogilvy, G. Stanley De wiskunde van morgen
186 Birnie, Arthur Economische geschiedenis van Europa
187 Bettelheim, Bruno Massificatie en zelfbehoud
188 Pask, Gordon Inleiding tot de cybernetica 1965 1961 An Approach to Cybernetics
189 Gelder, dr. H. van Cultuurgeschiedenis van Nederland in vogelvlucht
190 Worringer, Wilhelm Esthetica en kunst
191 Shapiro, H.L. e.a. Culturele antropologie
192 Balint, Michael De dokter, de patiënt, de ziekte
193 Castle, E.B. De opvoeding in de klassieke oudheid
194 Langer, Susanne K. Filosofische vernieuwing 1965 1960 Philosophy in e New Key
195 Struik, D.J. Geschiedenis van de wiskunde 1965 1948 A Concise History of Mathematics
196 Knowles, David Heiligen en geleerden 1965 1962 Saints and Scholars
197 Blumenberg, Werner Het leven van Karl Marx
198 Fourastié, Jean Moderne techniek en economische ontwikkeling
199 Verdoorn, dr. J.A. Volksgezondheid en sociale ontwikkeling
200 Plessner, Helmuth Lachen en wenen
201 Lankester Harding G. Archeologie in Jordanië
202 Zweig, Ferdynand De werkers van de welvaartsstaat 1965 1961 The Worker in an Affluent Society
203 Lavelle, Louis De eenzelvige mens
204 Buytendijk, F.J. Prolegomena van een antropologische
205 Morin, Edgar De culturele industrie 1965 L'esprit du temps
206 Fougeyrollas, P. Het marxisme in discussie
207 Klijn, dr. A.F.J. De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament 1923
208 Whitrow, G.J. Het tijdsbegrip in de moderne wetenschap 1965 1960 The Natural Philosophy of Time
209 Mead, M. De groei naar volwassenheid op Samoa 1928 Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation
210 Baar, dr. A.H. v.d. Russisch-Nederlands woordenboek
211 Cohen, John Kans, kunde en geluk
212 Barrett, William Existentialisme 1965 1958 Irrational Man
213 Gelder, Dr. Enno v De Nederlandse munten 1965
214 König, René Sociologie van de mode
215 Nove, Alec De Sovjet-economie
216 Brown, J.A.C. Psychologie van de beïnvloeding
217 Dobzhansky, Th. De biologische en culturele evolutie
218 Wach, Joachim Vergelijkende godsdienstwetenschap
219 Veldkamp, J. Geofysica
220 Roscam Abbing, P.J. Beroepsethiek
221 Jackson / Moore Leven in het heelal
222 Vischer, A.L. Gerontologie
223 Lauterbach, Albert Kaptalisme contra socialisme
224 Isaacs, Alan Inleiding tot de natuurwetenschappen
225 Arendt, Hannah De revolutie
226 Whitehead, A.N. Wiskunde, basis van het exacte denken 1965 1911 An Introduction to Mathematics
227 Kühn, Alfred Inleiding tot de erfelijkheidsleer 1965 1965 Grundriss der Vererbungslehre
228 Ven, F.J. v.d. Geschiedenis van de arbeid 1 - Oudheid en vroege middeleeuwen 1965 1965 oorspronkelijke uitgave
229 Heimsoeth, Heinz De oorsprong van de westerse metafysica
230 Durrell, Cl. V. De relativiteitstheorie
231 Fleming, C.M. Adolescentie
232 Galbraith, J.K. Kapitalisme en welvaart
233 Reid, Leslie Ecologie
234 Keesing, F.M. Inleiding tot de culturele antropologie
235 Kunkel, Wolfgang Geschiedenis van het Romeinse recht 1965 Römische Rechtsgeschichte
236 Brophy, John Fysionomie
237 Tucker, Robert C. Karl Marx
238 Rhodes, F.H.T. De ontwikkeling van het leven op aarde
239 Sélincourt, Aubrey De wereld van Herodotus 1966 1962 The World of Herodotus
240 Heilbroner, R.L. Economische ontwikkeling
241 Jones, Howard Alcoholisme
242 Wörner, Karl H. Hedendaagse muziek in de Westerse wereld 1966
243 Baldwin, Ernest Inleiding tot de biochemie
244 Parreren, C. Van e.a. Effectief studeren
245 Bohr, Niels Atoomenergie en natuurbeschrijving
246 Gordon, Cyrus H. Vóór de Bijbel
247 Presthus, Robert Op weg naar een maatschappij van organisaties
248 Foster, G.M. Oude culturen in een technische wereld
249 Goddijn, H./Goddijn W. Sociologie van kerk en godsdienst
250 Alberda, Th. e.a. De groene aarde
251 kardinaal Bea Eenheid in vrijheid
252 Vernon, M.D. De psychologie van het zien
253 div. De sociale wetenschappen, vanwaar en
254 Kochan, Lionel Het ontstaan van het moderne Rusland
255 Heilbroner, R.L. De wording van de economische samenleving
256 Lersch, Philipp Algemene psychologie Aufbau der Person
257 Blake, Peter Le Corbusier
258 Vialatoux, J. Sociologie van de arbeid
259 Allison, A.C. Recente ontwikkelingen in de natuurwetenschappen
260 Gooch, G.P. Frederik de Grote
261 Jaspers, Karl Leonardo en Nietzsche 1966 vertaald door drs. D.L. Couprie
262 Risler, J.P.C. Geschiedenis van de Arabische cultuur
263 Crespy, Georges Het theologisch denken van Teilhard de Chardin
264 Raju, P.T. Oosterse en Westerse wijsbegeerte
265 Havemann, Robert Dialectiek zonder dogma 1966 1964 Dialektik ohne Dogma
266 George, Pierre Geografie van de grootstad
267 Afzelius, Björn Biologie van de cel
268 Carp, prof.dr. E. Angst en vrees
269 Cole, G.D.H. Economische geschiedenis 1750-1950
270 Lützeler, Heinrich De kunst
271 Goodstein, R.L. Grondbegrippen van de wiskunde
272 Sauvy, Alfred Het probleem van de overbevolking
273 Kluckhohn, Clyde Antropologie en moderne samenleving 1966 1949 Mirror for Man
274 Ayer, A.J. Over de persoonlijkheid
275 Pierce, J.R. Symbolen en signalen - Aard en werking
276 Waddell, Helen Vaganten in de Middeleeuwen
277 Goudge, T.A. De wijsgerige aspecten van de evolutie 1966 1961 The Ascent of Life
278 Homans, George C. Individu en gemeenschap
279 Richardson, Alan Bijbel en de moderne wetenschap
280 Smith, C.U.M. Moleculaire biologie
281 Schoeps, H.-J. Over de mens
282 Pedoe, Dan De speelse wiskunde 1966 1958 The Gentle Art of Mathematics
283 Einzig, Paul Monetaire politiek
284 Benz, Ernst De Oosters-orthodoxe Kerk
285 Wooldridge, Dean E. Het zenuwstelsel
286 Carp, E.A.D.E. Angst en vrees
287 Wright, R.H. De reuk
288 Stephens Spinks, G. Psychologie en godsdienst
289 Waddington, C.H. Het leven The nature of life
290 D'Arcy, M.C. Visie op het wereldgebeuren
291 Koeck, Wolfgang De nood van de overvloed
292 Mueller, F.-L. De hedendaagse psychologie
293 Sinnott, Edmund W. Morfogenese
294 Kristensen, W.B. Godsdiensten in de oude wereld
295 Adler, Irving Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
296 Lea, H. Charles De inquisitie in de middeleeuwen
297 Behrendt, R.F. Empirie of visie 1966 1964 Dynamische Gesellschaft
298 Einzig, Paul Geschiedenis van het internationale betalingsverkeer 1966 1962 The History of Foreign Exchange
299 Moule, C.F.D. Het Nieuwe Testament in de Oude Kerk The Birth of the New Testament
300 Landmann, Michael Filosofische antropologie 1966 1964 Philosophische Anthropologie
301 Boardman, John Kooplieden, soldaten, geleerden
302 King, C.A.N. Oceanografie 1966 1962 Oceanography for Geographers
303 Jankélévitch, Vl. De beleving van de tijd
304 Bohr, Niels Atoomfysica en menselijke kennis
305 Becker, Ernest Vorming en misvorming van de persoonlijkheid
306 Schouten, J.F. e.a. Waarneming in de verschillende wetenschappen 1967 1967 oorspronkelijke uitgave
307 Fiennes, Richard Ziekten en moderne leefgewoonten
308 Dollinger, Philippe De Hanze
309 Peursen, C.A. van Fenomenologie en werkelijkheid 1967 1967 oorspronkelijke uitgave
310 Kuznecov, B.G. Gesprekken over de relativiteitstheorie
311 Baldwin, Ernest Vergelijkende biochemie
312 Leff, Gordon Middeleeuwse wijsbegeerte 1967 1958 Medieval Thought
313 Sears, Paul B. Leven en samenleven in de natuur
314 Read, Herbert De kunst in haar educatieve functie
315 Bruce, F.F. Geschiedenis van het oude Israël Israel and the Nations
316 Singh, Jagjit Moderne kosmologie
317 Zahrnt, Heinz Bijbelkritiek en geloof
318 Katona, George Massaconsumptie
319 Thorpe, W.H. Biologie en het wezen van de mens
320 Peters, prof.dr. J. Metaphysica
321 Suggs, Robert C. Culturen van Polynesië
322 Duinkerken, Anton v Gorter, Marsman, Ter Braak
323 Delfgaauw, B. e.a. Evolutie en de filosofie, de biologie, de kosmos
324 Jaspers, Karl Kant
325 Lockyer, Roger/

Thorn, John/ Smith, David

Engeland, de geschiedenis van een wereldrijk 1967 1961 A History of England
326 Schadé, J.P. De functie van het zenuwstelsel 1967 1967 oorspronkelijke uitgave
327 Plügge, Herbert Behagen en onbehagen
328 McCord, James R.e.a Inleiding tot de waarschijnlijkheidsleer
329 Eichhorn, Werner Cultuurgeschiedenis van China
330 Luijpen, dr. W. Fenomenologie en atheïsme
331 Newman, James R. Wat is wetenschap?

12 vooraanstaande geleerden geven hun visie

1967 1955 What Is Science
332 Lipson, Leslie De grondslagen van de politieke wetenschap
333 Ellis Davidson, H. Goden en mythen van Noord-Europa
334 Pen, prof.dr. J. Economische actualiteiten
335 Gardet, Louis De islam
336 Heinemann, Fritz Existentiefilosofie: levend of dood?
337 Furon, Raymond Watervoorziening als wereldprobleem
338 Davenson, Henri De troubadours
339 Stemerding, A.H.S. Vorming, voorlichting en beïnvloeding in de moderne maatschappij
340 Ven, F. van der Geschiedenis van de arbeid 2
341 Dobinson, C.H. Kernenergie, nuttig en gevaarlijk
342 Bouquet, A.C. Grote religies, vergelijking en
343 Menninger, Karl Het leven in balans
344 Sherrington, Ch. De mens en zijn natuur
345 Albinsky, M. Survey-research
346 Chailley, Jacques 40.000 jaar muziek
347 Froe, A. De v.d. Hoeven/

Quispel Tellegen/Ubbink

Filosofische oriëntering in de natuurwetenschappen 1967 1967 oorspronkelijke uitgave
348 Glyn, Daniel Megalithische culturen van West-Europa
349 Daalen, P. van Wij Nederlanders, een sociologische verkenning
350 Samuelson, P.A. Handboek van de economie 1
351 Samuelson, P.A. Handboek van de economie 2
352 Booy, H.L. e.a. Ruimtevaart en wetenschap
353 Neill, Stephen De interpretatie van het Nieuwe Testament
354 Jones, Howard Misdaad in een veranderde samenleving
355 Hamburg, Otto Muziekgeschiedenis in voorbeelden
356 Peursen, C.A. van,

Kees Bertels/ D. Nauta

Informatie 1968 1968 oorspronkelijke uitgave
357 Newbigin, L. Godsdienst in een geseculariseerde wereld
358 Simpson, George G. Het wereldbeeld van een evolutionist
359 Sneller, Z.B. Bijdragen tot de economische geschiedenis
360 Lantéri-Laura, G. Fenomenologie en psychiatrie
361 Gurvitch, Georges Handboek van de sociologie 1 1968 1958 Traitté de Sociologie I
362 Gurvitch, Georges Handboek van de sociologie 2 1968 1958 Traitté de Sociologie I
363 Gurvitch, Georges Handboek van de Sociologie 3 1968 1960 Traitté de Sociologie II
364 Gurvitch, Georges Handboek van de Sociologie 4 1968 1960 Traitté de Sociologie II
365 Barrington, E.J.W. Hormonen en evolutie
366 Nultsch, W. Algemene botanie
367 Rogier, L.J. Eenheid en scheiding
368 Kompanejec, A. Wat is quantummechanica?
369 Kwant, prof.dr. R.C. De wijsbegeerte van Merleau-Ponty
370 Anastasi, Anne Toegepaste psychologie 1
372 Halmos, Paul R. Intuïtieve verzamelingenleer
373 Kleinpenning, A.J. Geografie van de landbouw
374 Arendt, Hannah De mens, bestaan en bestemming 1968 1958 The Human Condition
375 Oegema v.d. Wall Toegepaste kleurenpsychologie
376 Sandström, C.I. Psychologie van het opgroeiende kind 1971 1967 The Psychology of Childhood and Adolescence
377 Kwant, prof.dr. R.C. Mens en expressie,

in het licht van de wijsbegeerte van Merleau-Ponty

378 Tinbergen, N. Sociaal gedrag bij dieren
379 Jones, Howard Jeugd in verzet
380 Chauchard, P. Psychosomatische therapie
381 Trevelyan, G.M. Sociale geschiedenis van Engeland
382 Beaujeu-Garnier, J. Mensen in miljarden
383 Ven, F. van de Geschiedenis van de arbeid 3
384 Aron, Raymond e.a Cohen, A.A. Het pluralistische marxisme
385 Willemze, Theo Het muzikaal gehoor
386 Lathouwers, M.A. De Sovjet-literatuur
387 Riesman, David De welvaart voor wie?
388 Anthony, E.J.Foulkes, S. e.a. Groepstherapie
389 Childs, H.L. De publieke opinie
390 Kloek, prof.dr. J. Dialoog met de criminele psychopaat
391 Reicke, B.Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 1 1969 1962 Biblisch-historischer Handwörterbuch
392 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 2
393 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 3
394 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 4
395 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 5
396 Reicke, B. Rost, L.e.a. Bijbels-historisch woordenboek 6
397 Boyd, William Geschiedenis van onderwijs en opvoeding
398 Keuning, A.J. De denkwijze van de sociaal-geograaf
399 Wijvekate, M.L. Methoden van onderzoek
400 Visscher, H.A. De landschappen van het Beneluxgebied
401 Eck, Marcel Homoseksualiteit
402 Reiner, Hans Wijsgerige ethiek
403 Anderson, John T.Ogilvy Getallentheorie 1969 1966 Excursions in number theory
404 König, René Sociologische verkenning
405 Nuchelmans, G. Overzicht van de analytische wijbegeerte 1969 1969 oorspronkelijke uitgave
406 Lauffer, Siegfried De klassieke geschiedenis in jaartallen Abriß der antiken Geschichte
407 Seidel, J.J. Computerwiskunde
408 Luijpen, W.A.M. Fenomenologie van het natuurrecht 1969
409 Schiefele, H. Geprogrammeerde instructie
410 Magnane, G. Sociologie van de sport
411 Matthews, L.H.e.a. De zintuigen van de dieren
412 Ruitenbeek, H.M. De mythe van de mannelijkheid
413 Melsen, prof.dr. A.G.M. Wetenschap en verantwoordelijkheid
414 Zelinsky, W. Inleiding tot de bevolkingsgeografie
415 Luijpen, dr. W. Inleiding tot de existentiële fenomenologie 1959 heruitgave van Aula 68
416 Scheff, Thomas J. De psychisch gestoorde en zijn milieu 1969 1966 Being Mentally Ill: A sociological theory
417 Aubert, Maurice Voedselwinning uit de zee
418 Heiss, Robert Hegel, Kierkegaard, Marx 1969 Hegel, Kierkegaard, Marx
419 Sachs, Curt De geschiedenis van de dans
420 Bromley, D.B. De psychologie van het ouder worden
421 Reeves, J.W. Gedachten over het denken
422 Buchsbaum, R. De ongewervelde dieren 1 1969 1938 Animals without backbones
423 Buchsbaum, R. de ongewervelde dieren 2 1969 1938 Animals without backbones
424 Pöggeler, Otto Martin Heidegger, de weg van zijn denken
425 Leeuw, M. en E. de Lees beter, lees sneller
426 Carp, E.A.D.E. Teilhard, Jung en Sartre 1969 1969 oorspronkelijke uitgave
427 Behrens, H.H. Ontwikkeling in het economisch denken
428 Robins, R.H. Algemene linguïstiek
429 Jonas, Hans Het gnosticisme
430 Voss, B.M. e.a. Nieuwe perspectieven in de psychologie
431 Allison e.a. Biologie van de seksualiteit
432 Sachs, Curt Geschiedenis van de muziekinstrumenten
433 Hadfield, J.A. Psychotherapie 1969 Introduction in Psychotherapy
434 Schmeck jr, H.M. De artificiële mens
435 Geldard, F.A. Handboek van de psychologie 1
436 Geldard, F.A. Handboek van de psychologie 2
437 Panofski, Erwin Iconologie - Thema's en symboliek bij de renaissanceschilders
438 Stewart, Michael Keynes en de moderne economie
439 Meuwese, dr. M. Onderwijsresearch
440 Fox, Robin Verwantschap en huwelijk
441 Witte, A.J.J. de De functie van de taal in het denken 1970 1970 oorspronkelijke uitgave
442 Neill, Steohen Het Anglicanisme
443 Harrison, Kenneth Biologie van de mens 1
444 Harrison, Kenneth Biologie van de mens 2
445 Toynbee, Arnold Blokkerende gewoonten / Pleidooi voor een wereldstaat
446 Woestijne, W.J. v.d Inleiding in het economisch denken
447 Ploeg, P.M. v.d. Vondsten in de woestijn van Juda
448 Kooy, J.G. Beginselen van de algemene taalwetenschap 1970 1970 oorspronkelijke uitgave
449 Windmuller, J.P. Arbeidsverhoudingen in Nederland
450 Merleau-Ponty Essays
451 Millar, Susanna Psychologie van het spelen
452 Conze, Edward Boeddhisme 1970 1957 Buddhism: its essence and development
453 Hempel, Carl G. Filosofie van de natuurwetenschappen 1970 1966 Philosophy of Natrual Science
454 Erikson, Erik H. Identiteit, jeugd en crisis 1971 1968 Youth and Crisis
455 Vorländer, Karl Geschiedenis van de wijsbegeerte 1. Oudheid
456 Vorländer, Karl Geschiedenis van de wijsbegeerte 2. Middeleeuwen en Renaissance
457 Vorländer, Karl Geschiedenis van de wijsbegeerte 3 De Nieuwe Tijd tot Kant
458 Beech, H.R. Gedragstherapie
459 Richter, H. Het gezin als patiënt
460 Odell, P.R. Olie en macht 1971 1970 Oil and World Power
461 Mishan, E.J. De welvaart wordt duur betaald
462 Elias, Norbert Wat is sociologie? 1971 1970 Was ist Soziologie?
463 Vernon, M.D. De menselijke motivatie
464 Rijsdorp, K. Gymnologie
465 Bartelink, G.J.M. Geschiedenis van de klassieke letterkunde
466 Römer, A.S. De gewervelde dieren 1
467 Römer, A.S. De gewervelde dieren 2
468 Corvez, Maurice Structuralisme 1971 1969 Los Structuralistes
469 Maddison, Agnus Twee modellen van economische groei
470 Adorno, Th. W. Minima Moralia 1971 1951 Minima Moralia
471 Evans, E. Psychologie van Rousseau tot heden
472 Nicolas, André Herbert Marcuse 1972 1970 Marcuse
473 Nelissen, N.J.M. Grondbeginselen van de sociale ecologie
474 Buytendijk, F.J. Mens en dier
475 Grant, Nigel Onderwijs en opvoeding in Rusland
476 Malingrey, A.M./Fontaine, J. De oud-christelijke literatuur 1972 1968 La littérature grecque chrétienne

&la littérature latine chrétienne

477 Visscher, H.A. Lexicon voor fysische geografie
478 Montagu, A. De tastzin
479 Pichois, C./Rousseau, A.M. Vergelijkende literatuurwetenschap 1972 1967 La littérature comparée
480 Squires, G.L. Fysisch experimenteren
481 Tervoort, B.Th.M.Bernard Psycholinguïstiek
482 Kutschera, F. Von Breitkopf, A. Inleiding tot de moderne logica 1972 1971 Einführung in die moderne Logik
483 Wilczinsky, J. Socialistische economie
484 Oskam, dr. H.J. Infektie en immuniteit
485 Henderiks, R.E.D. Lineaire programmering
486 Lewis, I.M. Religieuze extase
487 Beachler, Jean Vormen van revolutie
488 Kugel, J. De psychologie van het lichaam
489 Allen/Buren, P. v Chomsky over taal
490 Kuypers, G. Grondbegrippen van politiek
491 Wright-Mills, C. De sociologische visie 1972 1959 The Sociological Imagination
492 Piaget, Jean Psychologie en kennisleer 1973 1970 Psychologie et Épistémologie
493 Metzner, Ralph Wegen naar bewustzijn
494 Hey, J.S. Radiostraling uit het heelal
495 Davis, Morton D. Inleiding tot de speltheorie 1973 1970 Game Theory. A non-technical introduction.
496 Bartholomew, D.J./ Bassett, E. Cijfers en mensen
497 Heim, Alice Intelligentie en persoonlijkheid
498 Richter, Horst E. De groep 1973 1972 Die Gruppe
499 Toorn, M.C. van den Nederlandse taalkunde
500 Meadows, D. e.a. Rapport van de Club van Rome - De grenzen aan de groei 1973 1972 The Limits to Growth
501 Skemp, Richard Wiskundig denken
502 Combès, Michel Grondslagen van de wiskunde 1973 1971 Fondaments des mathématiues
503 Arthur, R.F. Sociale psychiatrie
504 Britton, James De taal en het leren 1973 1970 Language and Learning
505 Barbu, Zevedei Samenleving, cultuur en persoonlijkheid 1973 1971 Society, Culture and Personality
506 Skowronek, Helmut Leerpsychologie
507 Blankertz, H. Didactiek, theorieën en modellen
508 Woerden/Chang/Geuns Onderwijs in de maak
509 Verkuyl, H.J. e.a. Transformationele taalkunde
510 Einzig, Paul Goud & Geld
511 Minuchin, S. Gezinstherapie
512 Beard, Ruth Doceren en studeren
513 Ayer, Alfred Russell
514 Burton, John W. Internationale politiek
515 Lanfant, M.-Fr. Sociologie van de vrije tijd
516 Whitrow, G.J. Wat is TIJD? 1974 1972 What is Time?
517 Liegle, Ludwig Gezin en gemeenschap in de kibboets
518 Goudsblom, Johan Balans van de sociologie 1974 1974 oorspronkelijke uitgave
519 Eisma, D./ Engelse, L. Den Het Nederlandse waddengebied
520 Kenny, Anthony Wittgenstein 1974 Wittgenstein
521 Wright, Derek Psychologie van het morele gedrag
522 Austeda, Franz Overzicht van de moderne filosofie
523 Höhn, Elfriede De slechte leerling
524 Eysenck, H.J. Psychologie gaat over mensen
525 Fetscher, Irving Modellen voor wereldvrede
526 Wilkinson, R.G. Armoede en vooruitgang 1974 1973 Poverty and Progress
527 Rademaker/Petersma Hoofdfiguren uit de sociologie 1 1974 1974
528 Rademaker/Petersma Hoofdfiguren uit de sociologie 2 1974 1974
529 McFarland, H.S.N. Verstandig doceren
530 Boschke, Friedrich Het ontstaan van het leven
531 Heeren/Praag van Van nu tot nul
532 Popper, Karl R. De armoede van het historicisme 1974 1967 The Poverty of Historicism
533 Magee, Bryan Popper 1974 1973 Popper
534 Ramsay/Anderson Economie en milieu
535 Balint, Michael De dokter, de patiënt, de ziekte
536 Putten, J. van Demokratie in Nederland 1975
537 Jones/Rotblat/ Van atoom tot heelal
538 Rosenstiel, L. Von Molt, W.

/ Rüttinger, B.

Inleiding tot de organisatiepsychologie
539 Kunkel, Wolfgang Geschiedenis van het Romeinse recht Römische Rechtsgeschichte
540 Nagel, E./Newman J.R. De stelling van Gödel 1975 1958 Gödels Proof
541 Roon, Ger van Europa en de Derde Wereld, een historische benadering 1975
542 Goedkoop, J.A. Kernenergie in de lage landen 1975 1975 oorspronkelijke uitgave
543 Power, E. Het dagelijks leven in de middeleeuwen
544 Carp, E.A.D.E. De filosofie van een gedesillusioneerde 1975 1975 oorspronkelijke uitgave
545 Eeden, F. van Redekunstige grondslag van verstandhouding 1975 1897
546 Melzack, Ronald Het raadsel pijn 1975 1973 The Puzzle of Pain
547 Eijk, Inez van De middenschool 1975
548 div. Nederland en de grenzen aan de groei 1975
549 Booij, G.E./Kerstens, J.G.

/ Verkuijl, H.J.

Lexicon van de taalwetenschap
550 Pressat, Roland Inleiding tot de demografie
551 Silbermann/Krüger Sociologie van de massacommunicatie 1975 1973 Soziologie der Massenkommunikation
552 Eysenck, H.J. De ongelijkheid van mensen
553 Garbutt/Linnemann Mensen tellen
554 Rapoport, Anatol Conflicten in sociale systemen 1976 1974 Conflict in Man-made Environment
555 Elkan, Walter Ontwikkelingseconomie
556 Leech, Geoffrey Semantiek 1
557 Leech, Geoffrey Semantiek 2
558 Stever, Leon Culturele ecologie van de Chinese samenleving
559 Susskind, Charles Techniek en samenleving 1976 1973 Understanding Technology
560 Ling, Trevor Boeddha
561 Rowell, Thelma Sociaal gedrag bij apen
562 Strecker, E.A. Psychologie van het dagelijks leven
563 Heertje, A. e.a. De magische vijfhoek
564 Beckermann, Wilfred Leve de welvaartsmaatschappij!
565 Slicher van Bath, B. De agrarische geschiedenis van West-Europa 500 -1850
566 Grossman, H. Economische stelsels
567 Hartmann, E. De functies van het slapen
568 Mussen, P. De psychologische ontwikkeling van het kind
569 Simon, Herbert A. Psychologie en systeemtheorie
570 Weber, Wilfred Gesprekstherapie
571 Beloff, John Overzicht van de moderne psychologie
572 Kelk, C. e.a. Recht, macht en manipulatie
573 Nultsch, W. Algemene botanie 1 1976 1974 Allegemeine Botanik
574 Nultsch, W. Algemene bontanie 2 1976 1974 Allegemeine Botanik
575 Appel, R./Hubers, G.Meijer, G. Sociolinguïstiek 1976 1976 oorspronkelijke uitgave
576 de Gaay Fortman/ Thomas De winst van een democratische economie
577 Baehr, P.R. De Verenigde Naties, ideaal en werkelijkheid
578 Douglas, Mary Wereldbeelden 1976 1970 Natural Symbols
579 Mary Douglas Reinheid en gevaar 1976 1977 Purity and Danger
580 Viljoen, Stephan Economische systemen in de wereld geschiedenis 1
581 Viljoen, Stephan Economische systemen in de wereld geschiedenis 2
582 Elias, Norbert /Scotson,J.L. De gevestigden en de buitenstaanders
583 v Leeuwenhoek Stichting Kanker
584 Mendelssohn, F. von Inleiding tot de psychiatrie
585 Hutt, Corinne Mannen en vrouwen
586 Moriarty, F. Dieren en milieuvervuiling
587 Kruijer, G.J. Suriname - De problemen en hun oplossingen
588 Rademaker, L./ Bergman, H. (red.) Sociologische stromingen 1977 1977 oorspronkelijke uitgave
589 Vester, Frederic Handboek voor milieuproblemen
590 Howitt/Cumberbatch Massamedia en geweld 1977 1975 Mass media violence and Socitey
591 div. Wonen met de wereld
592 Searle, John R. Taalhandelingen - Een taalfilosofisch essay 1977 Speech Acts
593 Horst, D. van der De geschiedenis van China
594 Ligteringen, Ben Grondstoffenpolitiek
595 Lambert, W.E. Sociale psychologie
596 Freedman, Jonathan Psychologie en overbevolking
597 Nolthenius, H. Renaissance in mei
598 Nolthenius, H. Duecento
599 Bennet, Neville Onderwijsstijl en schoolprestaties
600 Lysen, E.H. Eindeloze energie
601 Hadorn/Rüdiger, W. Algemene zoölogie 1
602 Hadorn/Rüdiger, W. Algemene zoölogie 2
603 div. Hoofdstukken uit de sociologie
604 Zweeden, A.F. van Arbeidsverhoudingen in beweging
605 Windmuller, J.P./Galan. C. De Arbeidsverhoudingen in Nederland 1 1970 1969 Labor Relations in the Netherlands
606 Windmuller, J.P./Galan. C. De Arbeidsverhoudingen in Nederland 2 1970 1969 Labor Relations in the Netherlands
607 Boomgaart, L. Praktische handleiding voor het Engels
608 Rousseau, J.J. Het maatschappelijk kontrakt of Beginselen van het Politiek Recht Du contrat social
609 Heilbroner, R.L. De ontwikkeling van de economische samenleving 1966 1962 The Making of Economic Society
610 Erikson, Erik H. Levensgang en historisch moment 1977 1975 Life History and the Historical Moment
611 Tinbergen, Niko In 't vrije veld
612 Pen, J./ Gemerden, L.J. Van Macro-economie 1977 1977 oorspronkelijke uitgave
613 Eemeren, F.H. van/ Argumentatietheorie 1978
614 Verbeek, Th. Inleiding tot de geschiedenis van de psychologie
615 Kaa, D,J. van de/ Windt, van der Minder mensen, meer welzijn?
616 Hartog, C. den/

Hautvast, J.G.A.J./ Hartog, A.P. Den

Nieuwe voedingsleer
617 Birrell, T.A. Engelse letterkunde
618 Waddell, Helen Vaganten in de Middeleeuwen
619 Staal, Frits Het wetenschappelijk onderzoek van de mystiek 1978 1975 Exploring Mysticism
620 Jansen, H.P.H. Geschiedenis van de middeleeuwen
621 Bartelink, G.J.M. Klassieke letterkunde
622 Einstein, A. Relativiteit.
623 Wilson, Bryan Charismatisch leiderschap 1978 1975 The Noble Savage
624 Slicher van Bath, B Bijdragen tot de agrarische geschiedenis
625 Slicher van Bath, B Geschiedenis: theorie en praktijk
626 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 1
627 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 2
628 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 3
629 Geyl, Pieter Verzamelde opstellen 4
630 Lévi-Strauss, C. Het trieste der tropen 1955 Tristes Tropiques
631 Carp, E.A.D.E. Wetenschapsbeoefening 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
632 Dik, S.C./Kooij,J.G. Algemene taalwetenschap 1979 1979 oorspronkelijke uitgave
633 Dijk, Teun A. van Tekstwetenschap, een interdisciplinaire inleiding
634 Herrera, Amilcar Het Bariloche rapport voor de Club van Rome
635 div. Omstreden landbouw
636 Brinkgreve, C./ Korzec, M. Margriet weet raad
637 Greene, Judith Psycholinguïstiek: een inleiding
638 Toorn, M.C. van den Methodologie en taalwetenschap
639 Rademaker, L. (red.) Sociologische encyclopedie 1 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
640 Rademaker, L. (red.) Sociologische encyclopedie 2 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
641 Rademaker, L. (red.) Sociologische encyclopedie 3 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
642 Rademaker, L. (red.) Sociologische encyclopedie 4 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
643 Hamburg, Otto Muziekgeschiedenis in voorbeelden
644 Willemze, Theo Algemene muziekleer
645 Rademaker, L. Sociale problemen 1 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
646 Rademaker, L. Sociale problemen 2 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
647 Rademaker, L. Hoofdfiguren uit de sociologie 3 1978 1978 oorspronkelijke uitgave
648 Popper, Karl R. Autobiografie 1978 Unended Quest
649 Selye, Hans Stress
650 Tilanus, C.B. Een scriptie/rapport/artikel schrijven
651 Holzhauer/Minden v De vele gezichten van de toegepaste psychologie 1
652 Holzhauer/Minden v De vele gezichten van de toegepaste psychologie 2
653 Eysenck, H.J. Seksualiteit en persoonlijkheid
654 Erikson, Erik H. Spel en visie (Norton)
655 Wijmen, F.C.B. van De ondernemingsraad
656 Kugel, J. Bewegingsopvoeding
657 Eysenck, H.J. Neurose
658 Medawar, P. en J. De wetenschap van het leven 1979 1977 The Life Science
659 Menyuk, Paula Kind en taalontwikkeling
660 Noomen, W./Tans Franse letterkunde
661 Brinkgreve, C./Onland/ de Swaan Sociologie van de psychotherapie 1
662 de Swaan/Gelderen Sociologie van de psychotherapie 2
663 <geen>?
664 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 1 1980 1977 Auszug aus der Geschichte
665 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 2 1980 1977 Auszug aus der Geschichte
666 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 3 1980 1977 Auszug aus der Geschichte
667 Ploetz, Karl Aula wereldgeschiedenis in jaartallen - 4 1980 1977 Auszug aus der Geschichte
668 Birrell, T.A. Amerikaanse letterkunde
669 Rademaker/v Hoorn Kleine sociologische literatuurgids
671 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 1
672 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 2
673 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 3
674 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 4
675 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 5
676 Roberts, J.M. Aula wereldgeschiedenis 6
677 Couwenberg, S.W. De Nederlandse natie
678 Rademaker, L. (red.) Toegepaste sociologie 1
679 Rademaker, L.(red.) Toegepaste sociologie 2
680 Rothmann, Kurt Duitse letterkunde
681 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 1
682 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 2
683 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 3
684 Rademaker, L.(red.) Sociale kaart van Nederland 4
685 Rademaker, L.Swanborn, P.G. Sociologische grondbegrippen 1 1981 1981 oorspronkelijke uitgave
686 Rademaker, L.Swanborn, P.G. Sociologische grondbegrippen 2 1982 1982 oorspronkelijke uitgave
687 Vervoorn, A.J. Leestekens en hoofdletters
688 Groot, P.S.A. Documentaire dienstverlening
689 Loon, A.J. van Kernenergie: voor of tegen? 1981 1981 oorspronkelijke uitgave
690 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 1
691 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 2
692 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 3
693 Schoo, H.J./Vervoort-Indorf, M. Psychologische encyclopedie 4
694 Schouten, A.E./Vegt, A.K. van der Plastics
695 Röling, B.V.A. Vredeswetenschap, inleiding tot de polemologie
696 Schipper, Mineke Afrikaanse letterkunde
697 Hernández/Hermans

/ Metzeltin/Oostendorp

Spaanse letterkunde
698 Parker, Geoffrey De Nederlandse Opstand
699 Trevithick, J.A. Inflatie - De gesel van de wereld-
700 Sharp, Gene Macht en strijd - Theorie en praktijk van geweldloze actie The Politics of Non-Violent Action
701 Kugel, J. Filosofie van het lichaam
702 Tilanus, C.B. Een spreekbeurt, voordracht, presentatie houden
703 Bormans, Paul / Hamers, Thea Milieukunde
704 Brouwer, Olga M. Italiaanse letterkunde
705 Elias, Norbert Het civilisatieproces 1
706 Elias, Norbert Het civilisatieproces 2
707 Blauw, H.M. De

(+ J. Kruithof/P. de Wispelaere)

Nederlandse letterkunde 1 - Middeleeuwen tot einde 18e eeuw 1987
708 Bakker, D./ Brouwer,U.

/ Debets, P./ Wijgaart, K.v.d.

Computergebruik in de sociale wetenschappen
709 Bosscher, D.F.J.

/ Elshout, B. / van den Wagenaar, R.

Literatuurgids eigentijdse geschiedenis
710 Bergman, H./ Schoo, H.J. (red.) Zo ver is de wetenschap 1982
711 Bolckmans, A. Scandinavische letterkunde
712 Boot, J.M./Knapen De Nederlandse gezondheidszorg
713 Backx, D. Studeren in het hoger onderwijs, een
714 Zelko, Harold P. Moderne vergadertechnieken
715 Kooy, G.A. / MethorstRabbie, J.M. (red.) Eén plus één is twee
716 Birrell, T.A. Shakespeare stuk voor stuk
717 Engelen/Hemerijck Munnichs (red.) Wie niet werkt... (Arbeidsethos en werkgelegenheid)
718 Groot, Paul Persoonlijke documentatie
719 Klinkenberg, G.A. Wetenschap als natuurverschijnsel 1983 1983 oorspronkelijke uitgave
720 Meuwissen, D.H.M. Grondrechten
721 Schadé, J.P. Onze hersenen 1984
722 Slomp, Hans Mierlo, Tjeu van Arbeidsverhoudingen in België 1
723 Slomp, Hans Mierlo, Tjeu van Arbeidsverhoudingen in België 2
724 Sluyser/Chamalauh/Sprangers, C. Kanker, hoe lang nog?
725 Maddison, A. Computers op school
726 Schendelen, M. van Het Europese parlement
727 Craenen, Guus Praten met de computer - Software voor eindgebruikers
728 Kolakowski, Leszek Essays
729 Ingen Schenau, W. v Dementie
730 Visser, Jacques Radioactiviteit
731 Windmuller/de Galan Zweeden, A.F. Van Arbeidsverhoudingen in Nederland
733 Aakster, C.W. Gezondheid en ziekte
734 Tellegen, E. Milieubeweging
735 Ingen Schenau, W. v Medische gids voor ouderen en hun verzorgers
736 Hofstee, W.K.B. Selectie
737 Mastenbroek, W.F.G. Onderhandelen
738 Baaijens, Nico De personal computer
739 Waegemans, dr. E. Russische letterkunde
740 Pinxteren, H./ Ringelberg, J. LOGO, een inleiding
741 Braakman, T.

/van Schendelen, M.Schotten, R.Ph.

Sociale zekerheid in Nederland 1984
744 Everts, Ph.P./Walraven, G. Vredesbeweging
745 Neubourg, Chr. de/Kok, Ludy Arbeidstijdverkorting
746 Clessa, J.J. Micro-puzzels
747 Lopes de Leâo Laguna, Remy Geologische tijdschalen
748 Heldring/Renner/ Geschiedenis na 1945
749 Buytendijk, F.J. Prolegomena van een antropologische fysiologie
750 Rörsch, A. Science Friction
751 Bruinsma, P. Zure regen
752 SIPRI SIPRI-Jaarboek 1984-1985
753 Nicholson, John Mannen en vrouwen
756 Boot, W.J./Poorter [Japanse letterkunde]
757 Daan, Jo e.a. Onze veranderende taal
758 Wilson, Andrew Het ontwapeningshandboek
760 Opdam, Paul Roofvogels in ons landschap
763 Löwenhardt, John (red) De Russen en oorlog 1985
768 Oppedijk van Veen,W.M. Economische psychologie
770 Lechner, J./ Spaans-Amerikaanse letterkunde 1986
801 Breuker, A.J.P. In kaart brengen van leerstof
802 Camstra, B. Bouwstenen voor het onderwijs
803 Schmidt, H.G./ Bouhuijs, P.A.J. Onderwijs in taakgerichte groepen
804 Dousma, T./Horsten, A. Tentamineren
805 Mirande, M.J.A. Studeren door schematiseren -
806 Willems, J./Wolters, L. Kiezen van didactische werkvormen
807 Hout, J.F.M.J.

Van Mirande, M.J.A.Smuling, E.B.

Geven van hoorcolleges
808 Smuling, E.B./Pilot, A./Brandts, J. Oriëntatie op leren en onderwijs
809 Wilbrink, Ben Toetsvragen schrijven
810 Pilot/v Hout Wolters/Kramers Schriftelijk studiemateriaal
811 Moonen/Gastkemper Computergestuurd onderwijs
812 Hout Wolters, van Jongepier/Pilot Studiemethoden
813 Mirande, M.J.A., Wardenaar, E. Scriptieproblemen
814 Cate, Th.J. ten/

Tromp, Th.J.M./Cornwall, M.G.

De student als docent
815 Kelle, A./Sturm, H. Lexicon inheemse planten
816 Kelle, A./Sturm, H. Lexicon inheemse dieren
817 Lieshout, G. van Practica 1986
818 Elshout-Mohr, M. Stimuleren tot studeren
819 Emmet, E.R. Filosoferen 1987 1968 Learning to philosophise
820 Erasmus Erasmus - een keuze uit zijn brieven 1986
821 Störig, H.-J. Geschiedenis van de filosofie 1 1952 Kleine Weltgeschichte der Philosophie
822 Störig, H.-J. Geschiedenis van de filosofie 2 1952 Kleine Weltgeschichte der Philosophie
823 Plato Dialogen 1 1987
824 Soetendorp, R.B./Staden, A. Van Internationale betrekkingen in perspectief 1987 1987 oorspronkelijke uitgave
826 Toornvliet, H.A.H. De staatsinrichting 1987
831 Wal, M. v.d./Bree,C. Van Geschiedenis van het Nederlands 1992
832 Chamuleau, R.B.F.M.Dautzenberg, J.A. Nederlandse letterkunde 2 - 19e en 20e eeuw 1991
833 Hochkeppel, W. Actuele klassieke filosofie 1988 War Epikur ein Epikureer?
835 Plato Dialogen 2 (Phaedrus, Protagoras, Io)
836 Störig, H.-J. Taal. Het grote avontuur 1988
837 Bumke, Joachim (eindred.) Hoofse cultuur 1 - Literatuur en middeleeuwen 1989 1986 Höfische Kultur.

Literatur und Gesellschaft im hohem Mittelalter

838 Bumke, Joachim Paul Sars Hoofse cultuur 2 - Literatuur en middeleeuwen 1989 Höfische Kultur.

Literatur und Gesellschaft im hohem Mittelalter

839 Schouppe, H. Psychologie in kaart gebracht 1989
840 Lente, Guus van Rondom sterven en rouwen 1989
842 Caljé, P.A.J./den Hollander, J.C. De nieuwste geschiedenis 1990
843 Montaigne, Michel Essays 1992 1588 Essais
844 div. Afstuderen 1991
845 Kivits, Tonja Psychotherapie in kaart gebracht 1991
846 Wubbels, Theo Presenteren 1991
847 Lademacher,dr. Horst Geschiedenis Nederland 1993
848 Motz, L./Weaver, J Geschiedenis van de natuurkunde 1993
849 Eliade, Mircea/Couliano, Joan P Wereldreligies in kaart gebracht 1992 Dictionnaire des religions
850 Medische staf Intermed Depressie
851 Medische staf Intermed Rugpijn
853 Medische staf Intermed Maagklachten
853 Lieshout, G. van

/Tromp, D./Eijl v/Heijnen/Kramers-Pals

Practica
854 Medische staf Intermed Diabetes
855 Medische staf Intermed Kinderziekten
856 Medische staf Intermed Reuma
857 Medische staf Intermed Vetzucht
858 Medische staf Intermed Slaapstoornissen
859 Medische staf Intermed Hoofdpijn
860 Medische staf Intermed Astma - Bronchitis
861 Medische staf Intermed Nervositeit - Stress
862 Medische staf Intermed Hartklachten
863 Medische staf Intermed Hoge bloeddruk
864 Basalla, G. Geschiedenis van de technologie 1993 1987 The evolution of technology
865 Jetter, Dieter Geschiedenis geneeskunde
866 Carpentier, Jean Lebrun, Fr. (red.) Geschiedenis van Europa 1993 1992 Histoire de l'Europe
868 Boves/Gerritsen Sociolinguïstiek oorspronkelijke uitgave
869 Bosscher, D.F.J./Renner, H.

/Soetendorp, R.B./Wagenaar, R. (red.)

De wereld na 1945
870 Vries, Jouke de Bestuurskunde
871 Grinspoon Marihuana
872 Vonderen, José van De basisvorming 1993
873 Bengtson, Hermann Geschiedenis van de Oude Wereld 1994 1989 Geschichte der alten Welt
874 Veen, drs. R. Filosofie als gesprek
877 Johnson-Laird De computer en de menselijke geest 1996 The computer and the mind
878 Lunteren, F. van Geschiedenis natuurwetenschappen
880 Vos, dr. Henk Filosofie van de moraal 1995
881 Winnubst Psychologie van arbeid en gezondheid
1001 Ford, C.S./Beach, F.A. Vormen van seksueel gedrag 1972 1951 Patters of Sexual Behaviour
1002 Schofield, Michael Seksueel gedrag van jongeren
1003 Gebhard, P.H./Raboch, J./Giese, H. De seksualiteit van de vrouw 1970 1968 Die Seksualität der Frau
1004 Schofield, Michael Sociologische aspecten van de homoseksualiteit
1005 Kentler, M. Seksuele opvoeding ? 1970 Sexualerziehung
1006 Maisch, dr. H. Incest
1007 Reiss, Ira Seksuele normen
1008 Broderick, C.B. Kind, jeugd en seksualiteit
1009 Voigt/Schmidt, H. Hormonen en seksualiteit
1010 Raboch, J. Kunstmatige bevruchting en adoptie 1972 1971 Künstliche Befrüchtung oder Adoption?
1011 Simon/Gagnon, J. Seksuele zijwegen
1012 div. Rapport over pornografie
? Wemelsfelder, J. e.a. Geld Aula?
562? Gunn, John Geweld in de samenleving 1976 Aula?