Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Oprichting 1 april 2011
Hoofdkantoor Brussel
Website www.fsma.be
Portaal  Portaalicoon   Economie

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort: ‘FSMA’) oefent, naast de Nationale Bank van België, toezicht op de Belgische financiële sector uit.

De bevoegdheden van de FSMA situeren zich binnen zes domeinen: het toezicht op de financiële markten en op de financiële informatie van vennootschappen, het gedragstoezicht, het producttoezicht, het toezicht op de financiële actoren onder statuut, het toezicht op de aanvullende pensioenen, en de bijdrage tot een betere financiële vorming.

Geschiedenis en statuut[bewerken]

De FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Dit betekent dat zij bij wet is opgericht en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert.

Opdracht[bewerken]

Als toezichtsautoriteit ziet de FSMA erop toe dat de financiële consumenten professioneel, correct en billijk worden behandeld. Zij streeft naar transparantie en naar de vlotte werking van de financiële markten. Zij bevordert een correcte financiële dienstverlening door toe te zien op de naleving van de gedragsregels door de financiële instellingen, op de financiële producten, op de financiële dienstverleners, en op de aanvullende pensioenen, en door bij te dragen tot een betere financiële vorming van de consument.

Op die manier wil de FSMA verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is.

Organisatie[bewerken]

Het directiecomité staat in voor het bestuur van de FSMA en voor de oriëntatie van haar beleid. Hier worden alle beslissingen en maatregelen genomen die nodig zijn om de toezichtstaken van de FSMA uit te voeren. Alle beslissingen van het directiecomité zijn collegiaal.

De voorzitter van het directiecomité leidt de FSMA. Hij vertegenwoordigt de FSMA ten aanzien van derden en in rechte.

De Raad van Toezicht, die is samengesteld uit onafhankelijke leden die door de Koning worden benoemd, ziet toe op de werking en de financiering van de FSMA en geeft adviezen over de prioriteiten en de uitvoering van het toezichtsbeleid van de FSMA.

Het auditcomité controleert de rekeningen en de begroting van de FSMA en ziet toe op de werkzaamheden van de interne auditor. Vier leden van de Raad van Toezicht vormen het auditcomité.

De sanctiecommissie is een onafhankelijk orgaan dat oordeelt over het opleggen van administratieve boetes. Zij bestaat uit tien leden: zes magistraten en vier niet-magistraten die noch personeelsleden, noch leden van het directiecomité van de FSMA mogen zijn.

Internationaal[bewerken]

De FSMA is lid van verschillende internationale en Europese organisaties die aan de basis liggen van nieuwe regels en standaarden opstellen voor de financiële sector wereldwijd.

De FSMA is vertegenwoordigd in de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO), de Internationale Vereniging van Verzekeringstoezichthouders (IAIS) en de Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders (IOPS). Zij is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA), en zit de ESMA-werkgroep Financial Innovation Standing Committee (FISC) voor die de ontwikkelingen inzake financiële innovatie opvolgt. Zij is ook vertegenwoordigd in de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). De FSMA neemt deel aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB). Zij is actief betrokken bij de invoering van nieuwe Europese wetgeving.

De FSMA is ondervoorzitter van de Board van IOSCO en neemt er het voorzitterschap van het auditcomité en van het Europees Regionaal Comité waar.

Externe link[bewerken]