Heilig Avondmaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Avondmaal (christendom))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie artikel Dit artikel gaat over het kerkelijk Avondmaal. Voor een maaltijd in de avond zie: Avondmaaltijd
deel van de serie over de
Eucharistie

ook bekend als
"Heilige Mis".
Vergelijk:
"Avondmaal" (prot.)

Ingesteld door
Jezus

Theologie
Mis
Hostie
Lichaam van Christus
Consecratie
Werkelijke Tegenwoordigheid
Transsubstantiatie
Eucharistische aanbidding
(prot.:)
Consubstantiatie
Avondmaal

Belangrijke theologen
Paulus · Justinus · Thomas
Augustinus · Chrysostomos
Protestantse theologen:
Calvijn · Luther · Zwingli

Verwante artikelen
Tabernakel
Christendom
Monstrans
Byzantijnse liturgie
Tridentijnse mis
Concilie van Trente
Sacrament · Sacramentsdag
Eerste communie
Ziekencommunie · Viaticum

Het Heilig Avondmaal of kortweg Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn (bijvoorbeeld een stukje droog brood, matse of hostie, en een slokje wijn of druivensap[1][2][3]). Het avondmaal lijkt op de Eucharistie in de Rooms-Katholieke kerk, maar er zijn belangrijke verschillen in - en van opvattingen over - het wezen van het ritueel.

Herkomst[bewerken | brontekst bewerken]

Christenen geloven dat het avondmaal door Christus is ingesteld op de avond waarop hij door Judas verraden werd en vervolgens aan het Sanhedrin (de joodse raad) overgeleverd werd. Hij at, volgens de protestantse opvatting, samen met zijn discipelen gewoon brood en dronk gewone wijn, en droeg hun op om dit voortaan te blijven doen als een gedenkteken voor zijn dood. In protestantse opvatting ging het hier om een symbolische bedoeling. Het vieren met brood en wijn is een element dat al vanaf de vroege christelijke gemeenten in de onderlinge samenkomsten (en later in de kerkdienst) aanwezig was. In deze eerste gemeenten vormde het avondmaal volgens protestantse opvatting een onderdeel van een uitgebreidere maaltijd.

Inhoud[bewerken | brontekst bewerken]

Het vieren van het avondmaal is voor degenen die eraan deelnemen het voor God en Zijn gemeente belijden van hun geloof in Jezus Christus, die hen door zijn dood en opstanding van hun zonden gered heeft. Het avondmaal drukt een verbondenheid met zowel God als de medegelovigen uit. In een aantal protestantse kerken is het, vanwege de persoonlijke betrokkenheid die erbij hoort, gebruikelijk om pas aan het avondmaal deel te nemen wanneer men openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd. In andere kerken kan iedereen die dat wil het avondmaal vieren. Het avondmaal wordt soms gebruikt op het daartoe bestemde avondmaalsstel.

Voorbeeld van een uitgebreide protestantse liturgie op zondag met viering van het avondmaal

 • Consistoriegebed.
 • Bemoediging.
 • Drempelgebed.
 • eerste Psalm.
 • Kyrie.
 • Gloria.

De Dienst van de Heilige Schrift (Woorddienst)

 • Groet.
 • Gebed van de zondag.
 • Thora/Profetenlezing.
 • Graduale (Psalm).
 • Apostellezing.
 • Alleluja.
 • Evangelie.
 • Acclamatie.
 • Uitleg/Prediking.
 • Zondagslied.
 • Geloofsbelijdenis.
 • Voorbeden.
 • Inzameling van de Gaven.
 • Tafellied (gebed).

De Dienst van de Heilige Tafel

 • Groet/Beurtspraak.
 • Praefatie (tot de Vader).
 • Sanctus/Benedictus.
 • Voortzetting Gebed (om de Zoon met de inzettingswoorden).
 • Epiklese.
 • Gedachtenis
 • Onze Vader
 • Nodiging/Vredegroet.
 • Agnus Dei.
 • Gemeenschap van Brood en Wijn.
 • Gebed/Slotlied.
 • Uitzending en Zegen.

Vergelijking met de eucharistie[bewerken | brontekst bewerken]

Zowel in het protestantse avondmaal als in de rooms-katholieke eucharistie wordt het sterven van Jezus Christus voor de menselijke zonden herdacht. Het grote verschil is echter dat het avondmaal uitdrukkelijk een geestelijke gebeurtenis is, waarbij door brood en wijn het sterven van Jezus herdacht worden, waarbij het brood staat voor het gebroken lichaam en de wijn voor het vergoten bloed van Christus. Volgens de rooms-katholieke transsubstantiatieleer worden het brood (de hostie) en de wijn daadwerkelijk en letterlijk het lichaam en bloed van Christus. In het avondmaal worden dan ook meestal gewoon brood en gewone wijn gebruikt, terwijl de hostie en de wijn die bij de eucharistie gebruikt worden op een speciale manier bereid zijn. In de katholieke en orthodoxe opvatting is de eucharistie bovendien een offer, in de zin, dat Christus erin Zijn éne kruisoffer onbloedig tegenwoordig stelt. Deze offerleer is het mikpunt van de protestantse kritiek sedert de Reformatie.

Sommige lutheranen en anglicanen onderschrijven de consubstantiatieleer hetgeen een compromis vormt tussen bovengenoemde vooral calvinistische benadering enerzijds en de rooms-katholieke benadering anderzijds.

Deelnemers[bewerken | brontekst bewerken]

Wie deel mogen nemen is vaak onderwerp van gesprek en discussie. In veel protestantse kerken mag men Avondmaal vieren wanneer men gedoopt is, belijdenis van het geloof heeft afgelegd en niet onder de kerkelijke tucht staat. Volgens Johannes Calvijn konden kinderen van tien jaar dit sacrament vieren. In de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen, kregen kinderen vanaf hun vijfde jaar catechisatie en mochten op ze op hun dertiende levensjaar belijdenis afleggen en aan het Avondmaal deelnemen. In de loop van de geschiedenis is de leeftijd waarop mensen volwassen werden verschoven en hiermee ook de leeftijd waarop men belijdenis van het geloof aflegt. In de praktijk is de koppeling tussen het afleggen van belijdenis en het vieren van Avondmaal niet altijd aanwezig. Met name in In bevindelijke gereformeerde kerken is er avondmaalsmijding. In (kerkelijke) discussies is de toegang tot het Heilig Avondmaal of de Eucharistie vaak onderdeel van een verhit debat in verband met de heiligheid van het sacrament en de heiligheid van de gemeente.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Vista-kmixdocked.png
Door op de afspeelknop te klikken kunt u dit artikel beluisteren. Na het opnemen kan het artikel gewijzigd zijn, waardoor de tekst van de opname wellicht verouderd is. Zie verder info over deze opname, bekijk de oorspronkelijke versie of download de opname direct. (Meer info over gesproken Wikipedia)