Baclofen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Baclofen
(±)-Baclofen Enantiomers Structural Formulae.png
(RS)-4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
Farmaceutische gegevens
F goed
t1/2 1,5 tot 4 uur
Uitscheiding renal (70-80%)
Gebruik
Toediening Oraal, intrathecaal
Databanken
CAS-nummer 1134-47-0
ATC-code M03BX01
PubChem 2284
DrugBank APRD00551
Chemische gegevens
Formule C10H12Cl1N1O2
Molaire massa 213,661 g/mol
Portaal  Portaalicoon   Geneeskunde

Baclofen (β-parachlorophenyl GABA) is een spierverslapper. Het is een gamma-aminoboterzuur-agonist (GABA-B-agonist) die in het bijzonder bij oromandibulaire dystonie wordt voorgeschreven. In een dosis van 40–180 mg per dag wordt het gebruikt bij spasmen en dystonie. Reeds vele jaren wordt dit patentloze medicijn onderzocht omdat het buitensporig drinken als gevolg van een alcoholverslaving zou kunnen tegengaan. Ook bij andere verslavingen, zoals bijvoorbeeld cocaïne en GHB verslaving[1][2][3][4][5][6][7][8][9], zou het middel goede resultaten opleveren.

De spierverslapper is chemisch verwant aan de partydrug gamma-hydroxyboterzuur (GHB) en ook veronderstelt men soms een gelijkenis met veel voorgeschreven (en verslavende) benzodiazepines als diazepam en oxazepam.[10][11][12][13][14] GHB is echter een lichaamseigen stof, baclofen is dat niet. Terwijl GHB als partydrug wordt geassocieerd met een toename van seksuele prikkels, is bij baclofen juist het tegenovergestelde aangetoond.[15][16][17][18] In een klein onderzoek is de effectiviteit van baclofen bij paniekstoornis en angststoornissen aangetoond.[19] Baclofen kwam in 2004 in het nieuws toen een ernstig aan alcohol verslaafde Franse cardioloog Dr. Olivier Ameisen in zijn boek Le dernier verre (Nederlandse vertaling: Het einde van mijn verslaving) claimde dat hij zichzelf genas door zichzelf grote doses baclofen voor te schrijven.[20][21]

Verslavingsproblematiek[bewerken]

Dr. Ameisen, hoogleraar geneeskunde aan de State University of New York[22], was een alcoholist die zichzelf naar eigen zeggen "in een coma zoop". Ameisen had zonder succes het twaalfstappenprogramma gevolgd en de Anonieme Alcoholisten bezocht en de bij alcoholverslaving voorgeschreven medicijnen refusal, naltrexon en campral gebruikt. Toen hij vernam dat baclofen bij een spastische cocaïneverslaafde de zucht naar cocaïne sterk had verminderd, ging hij baclofen onderzoeken. In wetenschappelijke tijdschriften was de uitwerking van baclofen op verslaafde laboratoriumratten beschreven. De dieren werden onder invloed van baclofen minder afhankelijk van cocaïne en alcohol.[23]

Het medicijn is in Frankrijk eerst "off-label" aan alcoholisten voorgeschreven als experimenteel middel en met goede resultaten.[24][25] De Franse SFA (Société française d'alcoologie) is echter voorzichtig en noemt verslaving een complexe aandoening waarvoor een medicijn alleen niet de oplossing zal zijn.[26][27][28][29][30] Ameisen beweert echter niet dat het middel de ziekte[31][32] verslaving geneest, maar meer dat het middel helpt bij het verminderen van de ziekelijke zucht, de craving, naar alcohol of drugs. Die craving is in feite psychische onrust, maar omdat de hersenen via hormonen en/of neurotransmitters allerlei alarmbellen laten rinkelen dat het tijd is voor de volgende dosis, vertaalt die psychische onrust zich tevens in lichamelijke onrust en ongemakken. Die onrust triggert vervolgens een dwangmatig op zoek gaan naar het middel dat de onrust zal wegnemen.[33] De craving kan zich overigens ook uiten als emotionele disbalans, verveling, dysforie of prikkelbaarheid.[34]

Het verschil dat men vroeger maakte tussen een lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid bestaat volgens Ameisen in feite niet, al kan men van de ene drug meer lichamelijk ongemak ervaren dan van de andere. Als het ziekelijke element kan worden overwonnen met een medicijn, dan ligt de weg daarna open om ook echt te kunnen stoppen, en vervolgens ook te willen stoppen met het overmatige en ziekelijk gebruik van de desbetreffende verslavende middelen.[33]

De kern van het probleem bij verslaving is dat verslavingsgevoelige mensen wel willen, maar niet kunnen stoppen of minderen. Dit omdat het deel van de hersenen, het limbische systeem, dat de craving initieert, bij verslavingsgevoelige mensen sterker naar voren treedt dan de prefrontale cortex die betrokken is bij functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing.[33][35] Het limbische systeem is een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen en is evolutionair gezien een van de oudste delen van de hersenen.

Ook regelt dit systeem de vecht- of vluchtreactie, een verdedigingsmechanisme dat bij mensen en dieren optreedt als er acuut gevaar dreigt. De reactie begint met acute hevige angst, paniek en stress. Als gevolg hiervan produceert het lichaam grote hoeveelheden adrenaline en cortisol (stresshormonen), de bloeddruk en hartslag gaan omhoog, de spieren worden gespannen, haren komen rechtop te staan (kippenvel), de zintuigen worden scherper (pupillen verwijden, oren staan rechtop) en de pijngevoeligheid daalt naar een zeer laag niveau (endorfinestimulus). Hierdoor is het lichaam voorbereid op een gevecht of om op de vlucht te slaan. Bij craving (ziekelijke-zucht) slaat dit systeem als het ware nodeloos op hol. Bij verslavingsgevoelige mensen is het limbische systeem in de war geraakt doordat het verslavende middel of gedraging aanvankelijk een bepaalde disbalans kon opheffen waartoe het lichaam eerder niet zelf toe in staat was (vanwege bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening).[33][36][37][38][39][40] Als dat het geval is kan men spreken van de ziekte verslaving. Het inzicht dat verslaving vooral een biologische, genetische[41] en epigenetische ziekte is wordt daarmee essentieel voor een succesvolle behandeling.[33][34]

Werking[bewerken]

Baclofen zou de angel uit de verslavingsproblematiek halen. Het lijkt erop dat Baclofen iets in de plaats stelt voor dat waar het in de hersenen van de verslaafde al voor de verslaving aan ontbrak. Iemand kan zich wederom normaal voelen, het leven krijgt weer enige kleur en diepte en de onrust wordt minder, en dat kon zelfs het verslavende middel nooit meer bereiken. Ook wordt vermeld dat Baclofen een zodanig effect heeft op de hersenen dat de ratio in de prefrontale cortex het niet aflegt tegenover het oudere en sterkere emotionele brein in het limbische systeem, waardoor beseft wordt (en belangrijker: beseft blijft worden) dat een verslavend middel niets extra's op zal leveren, of zelfs integendeel.[42][43] Vooral ter voorkoming van een terugval (relapse) zou baclofen daarom nuttig kunnen zijn.[44][45] Maar ook zou het het dwangmatige element uit een verslaving kunnen halen.[46][47][48][49]

Een verslaafde raakt op den duur daadwerkelijk verslaafd aan een verslavend middel niet zozeer omdat hij (/zij) zich beter gaat voelen, waarvan in het begin natuurlijk nog wel sprake is, maar omdat hij zich alleen (nog) normaal kan voelen met het verslavende middel. De verslaafde voelt zich dus niet per se beter door inname van het verslavende middel, maar eerder normaal. Het verraderlijke en datgene wat het meest tot verwarring leidt is dat een verslaafde zich eigenlijk nooit normaal heeft gevoeld. Het effect bij een niet verslavingsgevoelig persoon kenmerkt zich meestal doordat die zich meestal wel veel beter voelt dan normaal bij inname van een bepaald middel, ook na verloop van tijd. Omdat de niet verslavingsgevoelige persoon ook tevreden kan zijn met het zich normaal voelen, dus als hij niets gebruikt, zal hij daarom niet steeds dwangmatig op zoek hoeven gaan naar een (verslavend) middel dat hem nog beter doet voelen.[33][50][51][52][53][54]

Slechts zo'n 3% van de patiënten in professionele ontwenningsklinieken ondervinden geen enkele terugval indien zij geen aanvullende medicatie of op wetenschappelijke methodes gebaseerde behandeling krijgen.[55][56] Ondanks de hoopvolle resultaten van al dit wetenschappelijk onderzoek, de vele positieve resultaten die worden gemeld buiten de reguliere verslavingszorg om, in Nederland maar vooral ook in Frankrijk[57], blijft men in Nederland vasthouden aan het idee dat er eerst nog meer onderzoek moet worden gedaan. Terwijl veel privé-klinieken in Amsterdam meewerken aan het grootschalige onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de effectiviteit van het patentloze baclofen[58] blijven de artsen van de Jellinek kliniek, in Amsterdam vrijwel monopolist, vasthouden aan medicijnen die zeer weinig mensen helpen, maar die wel veel bijwerkingen hebben. Die medicijnen zijn nieuw ontwikkeld en vallen daardoor wel onder patent. Om die reden zijn daar wel tientallen miljoenen aan onderzoek, lobby en promotie aan besteed en daarom wel wettelijk als geneesmiddel erkend. Deze middelen leveren wel veel geld op voor de industrie maar zijn dus niet altijd het beste voor de patiënt.[59]

Op 24 april 2012 heeft de Franse Medicijnen Toezichthouder (L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM), het gebruik van baclofen bij de behandeling van alcoholisme officieel goedgekeurd.[60] Bij de Jellinek kliniek in Amsterdam zegt men echter nog steeds te wachten op overtuigend bewijs voor de effectiviteit van baclofen bij de behandeling van verslaving. Ondertussen heeft men sinds een paar jaar wel uitgebreid ingezet op het uit de VS overgewaaide en op zwaar religieuze leest gestoelde twaalfstappenprogramma. Dit terwijl de Cochrane Drugs and Alcohol Group reeds in 2006 een uitgebreid onderzoek heeft gepubliceerd waarin men heeft gekeken naar alle beschikbare wetenschappelijke studies vanaf de jaren 60 naar de effectiviteit van het twaalfstappenprogramma en de bijbehorende regelmatige, soms dagelijkse, bezoeken aan de Anonieme Alcoholisten groepen (en andere verslavingsgroepen)[61]. Het resultaat was dat de effectiviteit van het programma niet kon worden aangetoond.[62] In acht van de twaalf stappen speelt god of "een hogere macht" een cruciale rol. Deze therapie gaat ervan uit dat jij niet zelf van je verslaving kunt afkomen maar moet vertrouwen op god of een andere "hogere macht" voor je herstel. Als men op de website van de Jellinek zoekt op "baclofen" treft men 0 resultaten aan terwijl "12 stappen" 49 resultaten oplevert. Terwijl men elders experimenteert met baclofen, tot nu toe met meestal vrij positieve resultaten, blijft de verslaafde bij de Jellinek voorlopig een levenslange inkomstenbron. Uiteraard indien hij zijn ziekte overleeft.

Men blijft dus lijden aan de ziekte verslaving. Verslaving blijft een complexe aandoening, en vooral als de verslaving eigenlijk een symptoom is van een onderliggende psychiatrische aandoening, is het maar de vraag of baclofen in alle gevallen het juiste middel is. Echter, tot voor kort was het een vrij normale gang van zaken een persoon met de dubbele diagnose psychiatrische aandoening en verslaving eerst naar de verslavingszorg te verwijzen. De verslavingsproblematiek kon vervolgens niet worden opgelost omdat de achterliggende psychiatrische aandoening niet werd behandeld. Gelukkig weet men ondertussen dat verslavingsproblematiek alleen kan worden opgelost als de onderliggende psychiatrische problematiek tegelijkertijd wordt behandeld.[63] De verslaving verergert de psychiatrische problematiek en andersom. Het is daarom belangrijk dat behalve medicatie voor andere psychiatrische aandoeningen nu wordt onderkend dat er medicijnen als baclofen bestaan die specifiek werken op de psychiatrische aandoening verslaving.

De resultaten van twee kleinschalige dubbelblinde onderzoeken doen vermoeden dat baclofen weinig bijwerkingen heeft en goed wordt verdragen, ook in combinatie met alcohol.[64] Geregistreerde bijwerkingen waren verwardheid, concentratieverlies, duizelingen en vermindering van het reactievermogen. Verder moet worden vermeld dat baclofen niet geschikt is om zomaar zelf mee te experimenteren vanwege een gerapporteerde agressie verhogende werking bij een verkeerde dosering of in combinatie met bepaalde andere medicatie.[65] Die dosering verschilt van persoon tot persoon en dient onder toezicht van een arts plaats te vinden.[66] Antidepressiva en stimulantia hebben die bijwerkingen overigens ook en toch is dat geen reden om die medicatie dan maar niet voor te schrijven. De voordelen wegen doorgaans ruimschoots op tegen de nadelen.[67][68][69]

Enkele door gebruikers als positief ervaren bijwerkingen, bekend van andere spierverslappers, als goede nachtrust, gestegen zelfvertrouwen en de door Ameisen beschreven luciditeit, hij schrijft "helder te kunnen denken", doen vermoeden dat baclofen geestelijk verslavend zou kunnen zijn.[70] Aan de andere kant hoeven als positief ervaren werking of bijwerkingen niet op verslavingsgevoeligheid te wijzen. Belangrijker is na te gaan of men door een grotere hoeveelheid van een medicijn te nemen zich nog beter gaat voelen, of er tolerantie optreedt[71] en of men daadwerkelijk eerder aanklopt bij de huisarts voor een herhalingsrecept dan vooraf is afgesproken.[72][73] De kleine groep gebruikers die met baclofen stopte, meldde geen ontwenningsverschijnselen. Baclofen wordt reeds decennia lang voorgeschreven en in die tijd is het middel niet als verslavend bekend komen te staan. Het niet willen voorschrijven van een medicijn omdat het chemische verwantschap toont met GHB en daarom wel eens (niet bewezen) verslavend zou kunnen zijn, is aldus onterecht.[74]

Omdat er nog geen grootschalige en langdurige klinische dubbelblinde onderzoeken zijn gedaan naar het effect van baclofen op alcoholisme, verslavingen en autistische stoornissen, is hierover nog onvoldoende bekend en blijft het gebruik van deze stof voorlopig op eigen risico van de voorschrijvende arts en de patiënt. De omvang van die onderzoeken blijven beperkt, aangezien dit patentloze middel financieel gezien niet meer interessant is voor de farmaceutische industrie. De Universiteit van Amsterdam heeft inmiddels wel een fonds opgericht, bedoeld voor een wetenschappelijke studie naar het effect van baclofen op alcoholverslaving. UvA-hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie prof. dr. Reinout Wiers leidt het onderzoek.[75] Mei 2011 werd in Schotland het laatste belangrijke onderzoek gepresenteerd: "Baclofen at a Tailored Dose Reduces Alcohol Use, Craving and Consequences of Drinking in Alcoholics with Medical Disease due to Alcohol Dependence". De dosis tijdens het onderzoek betrof tussen de 15 and 360 mg baclofen per dag. Deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat craving pas minder wordt bij doses boven de 90 mg. Het onderzoek stelt in de conclusie dat een dosis boven de 100 mg per dag verder onderzoek verdient.[76]

De werking van baclofen is echter subtiel en neemt voornamelijk de fysiek gevoelde zucht naar het middel weg (craving), maar toch wordt ook de psychische craving en onrust als minder hevig ervaren.

Die subtiele werking is echter ook meteen de reden dat naast de mogelijkheid nu te kunnen stoppen/minderen, vooral ook het willen stoppen aanwezig dient te zijn om echt succesvolle toepassing te garanderen. En hier komt dan wellicht het hele arsenaal aan nu reeds bestaande hulpverleningsmogelijkheden en AA/CA/NA bijeenkomsten van pas, doch hopelijk nu dan met meer garantie op succes dan voorheen het geval was.[77] geen baclofen inneemt, de verslaving volledig terug kan komen bij de eerste de beste trigger. Het middel geneest dus niet, het onderdrukt "slechts" de symptomen. Bemoedigend is dan weer wel dat indien de juiste dosis baclofen wordt ingenomen ten tijde van het innemen van het verslavende middel, het controleverlies dat normaal gesproken optreedt na een "terugval"[78] dan niet optreedt.

Ook bij eetstoornissen, eetverslavingen en obesitas wordt onderzocht of baclofen behulpzaam kan zijn bij een biologische benadering en behandeling van de ziekte. Ook hier ligt het opheffen van een bestaande chemische disbalans ten grondslag aan de veronderstelde werkzaamheid van baclofen bij het helpen genezen van o.a. obesitas.[79][80]

En ook bij het stoppen met roken (nicotine) kan Baclofen een rol spelen.[81]

Autistische stoornissen[bewerken]

Baclofen heeft mogelijk naast spierverslappende eigenschappen ook op psychisch niveau een "verslappende" werking. Lopend onderzoek moet uitwijzen of baclofen om die reden ook een geschikt middel zou kunnen zijn om de symptomen van autisme te verlichten.[82][83] De eerste resultaten zijn bemoedigend.[84]

Recent onderzoek naar autisme en verslaving wijst uit dat het aantal verslaafden onder autisten ruim acht keer hoger ligt dan je vanuit de algemene bevolking zou verwachten. In een andere studie bleek dat bij 70 volwassenen met autisme het profiel van de persoonlijkheid minder afweek van het profiel van de algemene populatie als er sprake was (geweest) van een verslaving, vergeleken bij mensen uit die groep die nooit verslaafd waren geweest. Datzelfde fenomeen zag men bij de cijfers die mensen met autisme gaven over hun sociaal functioneren; er werden minder sociale problemen gerapporteerd als er sprake was (geweest) van een verslaving. Met het onderzoek naar baclofen bij autisme en het onderzoek naar baclofen bij verslaving hoopt men aan te tonen dat men op dit gebied twee vliegen in een klap kan slaan.[85][86][87]

Ook naar de werkzaamheid van baclofen bij het syndroom van Gilles de la Tourette is onderzoek gedaan.[88]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. S. Shoptaw et al. Randomized Placebo-Controlled Trial of Baclofen for Cocaine Dependence: Preliminary Effects for Individuals With Chronic Patterns of Cocaine Use. Journal of Clinical Psychiatry, 2003, Bron: http://www.psychiatrist.com/abstracts/abstracts.asp?abstract=200312/120306.htm
 2. Hulp bij probleemgebruik van drugs, Wetenschappelijk bewijs voor werkzaamheid of effectiviteit van interventies in de verslavingszorg, pp. 15-16, Trimbos-instituut Utrecht, november 2006, Bron: http://www.trimbos.nl/~/media/Themas/4_Behandeling_reintegratie/Algemene%20interventies%20drugs/Hulp%20bij%20probleemgebruik%20van%20drugs%20achtergrondstudie%20NDM%20update%202006.ashx
 3. R. Kahn et al. (National Institute on Drug Abuse, Bethesda, USA) Multi-center trial of baclofen for abstinence initiation in severe cocaine-dependent individuals. Drug Alcohol Depend., 2009, Bron online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414226?dopt=Abstract
 4. Ling et al. Baclofen as a Cocaine Anti-Craving Medication: A Preliminary Clinical Study. Neuropsychopharmacology 1998, Bron: http://www.nature.com/npp/journal/v18/n5/full/1395109a.html
 5. Seyed Mohammad Assadi et al. Baclofen for maintenance treatment of opioid dependence: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial [ISRCTN32121581] BMC Psychiatry. 2003; 3: 16. Published online 2003 Nov 18. doi: http://dx.doi.org/10.1186%2F1471-244X-3-16 Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC293465/
 6. Interessante link over een onderzoek naar het gebruik van baclofen bij GHB verslaving dat loopt bij de Radboud Universiteit in Nijmegen: http://www.volkskrant.nl/leven/goedkope-pil-lijkt-perfect-middel-tegen-ghb-verslaving~a3630556/ en http://drugsforum.info/verslaving-downers/ghb-verslaving-laatste-stand-van-zaken-t9288.html
 7. Diepgaand artikel over de gecompliceerde werking van GABA-B receptor agonisten op het dopamine systeem: Hans G Cruz et al. Bi-directional effects of GABA-B receptor agonists on the mesolimbic dopamine system. Nature Neuroscience 7, 153 - 159 (2004) Published online 25 January 2004: http://www.nature.com/neuro/journal/v7/n2/full/nn1181.html
 8. Gustavo Roberto Villas Boas et al. GABA-B receptor agonist only reduces ethanol drinking in light-drinking mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior Volume 102, Issue 2, August 2012, Pages 233–240 Bron online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305712001219
 9. Renaud de Beaurepaire. Suppression of alcohol dependence using baclofen: a 2-year observational study of 100 patients. Groupe Hospitalier Paul-Guiraud, Villejuif, France. Front. Psychiatry, 03 December 2012 | doi: 10.3389/fpsyt.2012.00103 Bron online: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2012.00103/abstract
 10. Dr. Gemma Blok in de Wetenschapsbijlage van NRC-Handelsblad. 31 januari 2009
 11. E. Krupitsky et al. Baclofen administration for the treatment of affective disorders in alcoholic patients, Drug and Alcohol Dependence, September 1993, Pages 157-163 bron online: http://www.sciencedirect.com
 12. Zowel diazepam als baclofen worden getest als medicatie bij GHB/GBL verslaving (GBL = Gamma-butyrolacton, gerelateerd aan GHB) in ontwenningsklinieken, zie: Bell J, Collins R. (Institute of Psychiatry London). Gamma-butyrolactone (GBL) dependence and withdrawal. Addiction 2010, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20925687
 13. Baclofen = (RS)-4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, Diazepam = 7-chloor-1-methyl-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
 14. Addolorato G, et al. Baclofen in the Treatment of Alcohol Withdrawal Syndrome: A Comparative Study vs Diazepam. The American Journal of Medicine 2006, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490478
 15. Paredes R, Agmo A. Stereospecific actions of baclofen on sociosexual behavior, locomotor activity and motor execution. Psychopharmacology 1989, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2497485
 16. These data show that GABA receptor agonists, particularly the GABAB agonist Baclofen, reduce sexual receptivity; Agmo A, Soria P. GABAergic drugs and sexual motivation, receptivity and exploratory behaviors in the female rat. Psychopharmacology 1997, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9085407
 17. zie ook: "belangrijkste misverstanden over GHB" Bron: http://www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/ghb
 18. En daarvoor zou Yohimbine uitkomst kunnen bieden. Ook de werking van baclofen zou met yohimbine worden ondersteund. Zie: Buffalari DM, See RE. (Department of Neuroscience, University of Pittsburgh) Effects on conditioned cue-induced reinstatement and its enhancement by yohimbine. Psychopharmacology, 2010, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20827461; Overigens zouden ook de SSRI antidepressiva fluoxetine en venlafaxine beter hun werk doen door toevoeging van yohimbine, zie hiervoor http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17622775
 19. M. Breslow et al. Role of gamma-aminobutyric acid in antipanic drug efficacy, American Journal of Psychiatry 1989; 146:353-356, bron: http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/146/3/353
 20. In het Frans verschenen als "Le dernier verre", in het Engels verkrijgbaar als "The end of my addiction". ISBN 978-0-374-14097-7
 21. De kruistocht van een ex-alcoholist Bron: http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/De-kruistocht-van-een-exalcoholist.htm
 22. Bron: http://www.olivierameisen.com/fr/bio
 23. D.C.S. Roberts and Monique M. Andrews. Baclofen suppression of cocaine self-administration: demonstration using a discrete trials procedure. Psychopharmacology 1997, Bron: http://www.springerlink.com/content/3hb0kl66r9q1udyg/
 24. Zie het verslag van "Première réunion publique sur le baclofène à haute dose dans le traitement des addictions." Villejuif, Hôpital Paul Guiraud, le 26 juin 2010, Bron: http://www.forum-baclofene.fr/images/compterenducolloque.pdf
 25. zie ook: http://www.alcool-et-baclofene.fr
 26. Bron: http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/Baclofene-CP.pdf
 27. R. Beaugrand. Alcool, Le baclofène en question, Publié le 03/07/2009 Le Point.fr, Bron: http://www.lepoint.fr/actualites-sciences-sante/2009-07-03/alcool-le-baclofene-en-question/919/0/358383
 28. S. Blanchard. Contre l'alcool, le remède interdit. Le Monde, 01.07.09 Bron: http://www.drogues-et-baclofene.com/contre-l-alcool-le-remede-interdit.html
 29. Leggio L, Garbutt JC, Addolorato G. Effectiveness and safety of baclofen in the treatment of alcohol dependent patients. Center for Alcohol and Addiction Studies, Brown University, Providence, RI, USA. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2010 Mar;9(1):33-44. bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20201813
 30. J. Garbutt et al. Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Department of Psychiatry, University of North Carolina, USA. Alcohol Clin Exp Res. 2010 Nov;34(11):1849-57. Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662805
 31. "Er bestaat consensus binnen de medische wetenschap en medische instanties, zoals de World Health Organization (WHO) en de American Medical Association (AMA), dat verslaving niet een probleem is van wilskracht of een morele kwestie, maar een biologische ziekte als kanker, diabetes of hart-en vaatziekten. Bij alle drugs en niet stofgerelateerde verslavingen (zoals gokverslaving, eetaanvallen, dwangmatig winkelen, en seksverslaving) zijn dezelfde algemene patronen van onevenwichtige neurotransmissie in de hersenen aangetoond.", Bron: http://www.nida.nih.gov/scienceofaddiction/
 32. B.K. Alexander. The Myth of Drug-Induced Addiction. A paper delivered to the Canadian Senate, January 2001, Department of Psychology, Simon Fraser University, Bron: http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/presentation-e/alexender-e.htm - interessant in dit verband zijn ook de "Rat Park experiments" zoals o.a. beschreven op http://en.wikipedia.org/wiki/Rat_Park
 33. a b c d e f Drugs, brains and behavior, The Science of addiction, National Instistute on Drug Abuse, U.S. Department of Health, 2010, Bron: http://www.nida.nih.gov/scienceofaddiction/sciofaddiction.pdf
 34. a b C.A.J de Jong,H.A. de Haan,B.J.M. van de Wetering. Verslavingsgeneeskunde: Neurofarmacologie, psychiatrie en somatiek, 2009, pp. 18
 35. K. Brebner. A potential role for GABA-B agonists in the treatment of psychostimulant addiction, Oxford Journals 2002, Bron: http://alcalc.oxfordjournals.org/content/37/5/478.full
 36. M.M. Torregrossa et al. (Department of Neurosciences, Medical University of South Carolina) The glutamatergic projection from the prefrontal cortex to the nucleus accumbens core is required for cocaine-induced decreases in ventral pallidal GABA. Neuroscience Letters 2008, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2659572/
 37. Dit is tevens de reden dat ook Acetylcysteïne (zonder recept verkrijgbaar bij elke drogist voor de behandeling van vastzittende hoest wegens taai slijm) wordt onderzocht als (additionele) behandeling van cocaine craving: Cocaine addiction, characterized by compulsive drug seeking and increased vulnerability to relapse, ensues upon loss of the ability of prefrontal cortex (PFC) glutamatergic projections into the nucleus accumbens (NAc) to regulate motivated behavior. This is thought to be rooted in the impaired glutamate homeostasis and enduring neuroplasticity at excitatory synapses in the NAc caused by repeated exposure to cocaine. Therefore, a therapeutic strategy for cocaine addiction lies in the reversal of these neuroadaptations. Here we show that repeated N-acetylcysteine (NAC) administration restores glutamate homeostasis, reverses certain neuroadaptations at the PFC-NAc synapses, and provides enduring protection against relapse to cocaine seeking. K. Moussawi, et al. N-acetylcysteine persistently prevents reinstatement of cocaine seeking by countermanding cocaine induced synaptic potentiation in the nucleus accumbens. Society for Neuroscience, 2009. Online. Bron: http://www.sfn.org/skins/main/pdf/chapter_abstracts/GSTA09Abstract_Moussawi.pdf en ook: N-Acetylcysteine Augmentation in Treatment-Refractory Obsessive-Compulsive Disorder, study is currently recruiting participants, Yale University, January 2010, Bron: http://www.clinicaltrials.gov/show/NCT00539513 ; zie ook: De effectiviteit van coca thee onderzocht bij het voorkomen van een terugval bij het stoppen met cocaïnegebruik (legaal online te bestellen; naar analogie van de nicotinekauwgom en -pleister). L. Teobaldo. The Standard Low Dose of Oral Cocaine: Used for Treatment of Cocaine Dependence. Substance Abuse 15 (4): 215–220. 1994. Bron: http://www.drugpolicy.org/library/prellos.cfm
 38. There is evidence that a subnormal concentration of glutamate in the nucleus accumbens region of the brain increases compulsive or addictive behaviors and heightens cravings. A.R. Gaby. N-acetylcysteine helps fight addictions. Original Internist 2008, Bron: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FDL/is_1_15/ai_n25150172/
 39. New Approach Holds Promise For Reducing Cocaine Craving. American College Of Neuropsychopharmacology 2002, Bron: http://www.cocaine.org/n-acetylcysteine/index.html
 40. J.T. Gass, M.F. Olive (Medical University of South Carolina). Glutamatergic substrates of drug addiction and alcoholism. Biochemical Pharmacology 2008, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17706608
 41. Xuei X, Flury-Wetherill L, Dick D, Goate A, Tischfield J, Nurnberger J, Jr, Schuckit M, Kramer J, Kuperman S, Hesselbrock V, Porjesz B, Foroud T, Edenberg HJ. 2010. GABRR1 and GABRR2, Encoding the GABAA Receptor Subunits r1 and r2, Are Associated With Alcohol Dependence. American Journal of Medical Genetics, Neuropsychiatric Genetics, Part B 153B:418–427. Bron: http://www.downstate.edu/hbnl/documents/2009-Xuei-GABRR1andGABRR2_encodingtheGABA-Areceptorsubunitsrho1andrho2_areassociatedwithalco.pdf
 42. De "Incentive salience theory of addiction" stelt dat het "lekker vinden" (hedonistische of pleziergerelateerde waarde) van een middel iets anders is dan het "willen hebben" van dat middel. Als de prikkel om drugs te gebruiken na verloop van tijd pathologisch wordt versterkt, kan het zijn dat de gebruiker de drugs meer en meer wilt, terwijl hij/zij het minder en minder lekker vindt of er plezier aan beleeft, omdat hij/zij er eerder tolerantie voor ontwikkelt dan de gemiddelde gebruiker, of er zelfs negatievere bijwerkingen van ondervindt dan de normale gebruiker. Voorstanders van dit model stellen dat dit het ongecontroleerde verslavend gedrag kan verklaren, juist omdat het niet is ingegeven door de pleziergerelateerde waarde maar door een pathologische reactie op het middel. Het zou zelfs kunnen betekenen dat de mensen die, bijvoorbeeld door genetische factoren, niet goed bestand zijn tegen een bepaald middel (drug), juist kans lopen om verslaafd te raken aan het middel. Inmiddels is het middel dan dus niet meer "prettig", maar enkel (psychopathologisch) "noodzakelijk". De gebruiker ervaart het gebruik dan in feite alleen nog als prettig (in psychopathologische zin) omdat de noodzaak is opgeheven Berridge, K.C., Robinson, T.E. What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, reward learning, or incentive salience? Brain Res Brain Res Rev. 1998 Dec;28(3):309-69. - zie ook het stuk over Incentive Salience op http://en.wikipedia.org/wiki/Incentive_salience
 43. Dit kan tevens de reden zijn dat zowel de meeste mensen als de meeste ratten in de "Rat Park experiments" geen enkele moeite hebben om van welke bewust of onbewust veroorzaakte verslaving dan ook af te geraken, zie B.K. Alexander. The Myth of Drug-Induced Addiction. A paper delivered to the Canadian Senate, January 2001, Department of Psychology, Simon Fraser University, Bron: http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/presentation-e/alexender-e.htm
 44. "CaMKII is elevated in the 4 days after drug but back to normal a week later", R. Mitchum. Addiction Behavior in One Protein [CaMKII]. Science Life 2010, Bron: http://sciencelife.uchospitals.edu/2010/02/01/addiction-behavior-in-one-protein/
 45. A.M. Babcock et al. Baclofen is neuroprotective and prevents loss of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II [CaMKII] immunoreactivity in the ischemic gerbil hippocampus. Journal of neuroscience research 2002, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed&cmd=Search&term=11891795
 46. J. Spencer. Fighting alcoholism with a pill. The Wall Street Journal 2005, Bron: http://www.mywayout.org/promo/Wall_Street_Journal.pdf
 47. G. Addolorato et al. Baclofen efficacy in reducing alcohol craving and intake: a preliminary double-blind randomized controlled study. Oxford Journals 2002, Bron: http://alcalc.oxfordjournals.org/content/37/5/504.full#CARTA-ETAL-2001
 48. W. Bucknam. Suppression of symptoms of alcohol dependence and craving using high-dose Baclofen, Oxford Journals 2006, Bron: http://alcalc.oxfordjournals.org/content/42/2/158.full
 49. Both doses of baclofen significantly decreased binge alcohol consumption. Tanchuck MA et al. (Department of Behavioral Neuroscience, Oregon Health & Science University) Assessment of GABA-B, metabotropic glutamate, and opioid receptor involvement in an animal model of binge drinking. Alcohol, 2010, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20843635
 50. Compounds that are currently being tested for addiction treatment take advantage of underlying cocaine-induced adaptations in the brain that disturb the balance between excitatory (glutamate) and inhibitory (gamma-aminobutyric acid) neurotransmission. Research Report Series Cocaine:Abuse and Addiction 2010, Bron: http://www.nida.nih.gov/PDF/RRCocaine.pdf
 51. Overigens werkt nicotine op hetzelfde beloningssysteem, en op veel van dezelfde neurotransmitters, als dat cocaïne en methylfenidaat dat doen. Er bestaat onderzoek waaruit blijkt dat iemand die tegelijk stopt met roken 40% meer kans heeft om succesvol te blijven in het onder controle krijgen van een cocaïneverslaving. Uiteraard moet nog onderzocht worden of dit effect te maken heeft met de nicotine-dopamine spiegel of puur met het feit dat iemand die kan stoppen met roken ook meer kans maakt te kunnen stoppen met andere verslavingen. Bron: http://www.nida.nih.gov/PDF/RRCocaine.pdf ; zie ook: J. Poling et al. The Safety and Efficacy of Varenicline in Cocaine Using Smokers Maintained on Methadone: A Pilot Study, Am J Addict. 2010 September; 19(5): 401–408. Bron online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2966972/ ; zie ook: Guillem K, Peoples LL. Department of Integrative Neurophysiology, CNCR, VU University, Amsterdam, The Netherlands. Varenicline effects on cocaine self administration and reinstatement behavior. Behav Pharmacol. 2010 Mar;21(2):96-103. Bron online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20093928
 52. These results indicate that nicotine administration has measurable positive effects on cognitive/behavioral inhibition in adolescents with ADHD. The size of the effect is at least comparable to methylphenidate. Positive effects of nicotine on inhibitional performance may contribute to higher rates of cigarette use in adolescents with ADHD. Investigators suggest that smoking in people with ADHD is an attempt at self-medication.. Potter AS, Newhouse PA. (University of Vermont). Effects of acute nicotine administration on behavioral inhibition in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychopharmacology (Berl). 2004, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15083253
 53. Seven out of 10 drug addicts cannot tell the difference between cocaine and nicotine. This research adds weight to the idea that nicotine is more like a hard drug. R. Griffiths, H. Jones (Johns Hopkins University School of Medicine). Addicts fail drugs test. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 1999, Bron: http://newsrss.bbc.co.uk/1/hi/health/270575.stm
 54. Cocaine: Abuse and Addiction, NIDA, september 2010 Bron: http://www.nida.nih.gov/PDF/RRCocaine.pdf
 55. Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration. Bron: http://archives.drugabuse.gov/pdf/monographs/72.pdf
 56. Men zal dus waarschijnlijk niet genezen na behandeling met methodes die gebaseerd zijn op wilskracht, ook niet als deze daarnaast gebaseerd zijn op zaken als plichtsbesef, moraal, religie, acupunctuur, verslavingsvervangende bezigheden als heel veel sporten (verslaving aan door het lichaam zelf aangemaakte drugs als endorfine en adrenaline) of dagelijkse bijeenkomsten voor verslaafden. Personen die niet gevoelig zijn voor het mogelijke placebo-effect van deze methodes raken hierdoor onnodig extra gefrustreerd. Bij een ziekte als kanker wordt het bewust niet verwijzen, het onthouden of afraden van wetenschappelijk bewezen methodes tegenwoordig zelfs als een strafbare zaak beschouwd. Zie: De hoorzitting inzake Millecam. Door Jan Willem Nienhuys – 30 November 2007, Bron: http://www.skepsis.nl/blog/2007/11/de-hoorzitting-inzake-millecam/ en The science of addiction, NIDA 2010, Bron: http://www.nida.nih.gov/scienceofaddiction/
 57. Bron: http://www.baclofene.org/
 58. Bron: http://baclofenstudie.com/ en http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content2/2013/02/grootschalig-onderzoek-naar-medicijn-tegen-alcoholverslaving.html
 59. Bron: http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content2/2013/02/grootschalig-onderzoek-naar-medicijn-tegen-alcoholverslaving.html en http://nulpromille.nl/category/verslavingszorg/
 60. Utilisation du baclofène dans le traitement de l’alcoolo-dépendance : actualisation - Point d'information (24/04/2012), ANSM; 24 april 2012, Bron online: http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Utilisation-du-baclofene-dans-le-traitement-de-l-alcoolo-dependance-actualisation-Point-d-information en in pdf formaat te downloaden op http://ansm.sante.fr/content/download/41102/535121/version/4/file/point-info-baclofene2012.pdf
 61. op zich kan dat ook als een vervangende verslaving worden beschouwd
 62. Marica Ferri et al. Alcoholics Anonymous and other 12-step programmes for alcohol dependence. Editorial Group: Cochrane Drugs and Alcohol Group. Evidence-Based Health Care, The Cochrane Library. Published Online: 19 JUL 2006 DOI: 10.1002/14651858.CD005032.pub2 Bron online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005032.pub2/abstract
 63. Algemene info dubbele diagnose Bron: http://www.ledd.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=3
 64. Dr. Giovanni Addolorato, in de Lancet, december 2007 en Dr. Suzette Evans en Dr. Adam Bisiga in "Alcoholism, clinical and experimental research", januari 2009
 65. Takahashi A, et al. (Department of Psychology, Tufts University, Medford, Massachusetts). GABA(B) receptor modulation of serotonin neurons in the dorsal raphé nucleus and escalation of aggression in mice. Journal of Neuroscience, 2010, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20810897
 66. In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts. Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties). Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken. Bron: http://www.consumed.nl/medicijnen/4540/Baclofen_Tabletten_generiek
 67. Volkow ND, et al. (Brookhaven National Laboratory, Upton, New York) Methylphenidate and cocaine have a similar in vivo potency to block dopamine transporters in the human brain. Life Sci 1999, Bron: http://www.biopsychiatry.com/methcoke.htm
 68. Li IH, et al. (Institute of Medical Sciences, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan.) Study on the neuroprotective effect of fluoxetine against MDMA-induced neurotoxicity on the serotonin transporter in rat brain using micro-PET. Neuroimage 2010, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19682588
 69. M.K. Badawy. Toxicity, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. eMedicine 2010, Bron: http://emedicine.medscape.com/article/1011436-overview
 70. conclusie van Gemma Blok
 71. G. Addolorato et al. Tolerance to baclofen’s sedative effect in alcohol-addicted patients: no dissipation after a period of abstinence. Psychopharmacology 2010, Bron: http://www.springerlink.com/content/6ym4ujd0vrpblcv7/
 72. S.H. Kollins. Comparing the abuse potential of Methylphenidate versus other stimulants. Clinical Psychiatry 2003, Bron: http://www.psychiatrist.com/pcc/pccpdf/v05s05/v64s1103.pdf
 73. J.M. Gaillard. Comparison of two muscle relaxant drugs on human sleep: diazepam and parachlorophenylgaba (Baclofen). Acta Psychiatrica Belgica 1977, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/200069
 74. Given the nearly four decades of use of high-dose baclofen (...) and the absence of report of serious or irreversible adverse effect, baclofen may be a safe, effective and well-tolerated adjunct to our treatment efforts W. Bucknam. Suppression of symptoms of alcohol dependence and craving using high-dose Baclofen, Oxford Journals 2006, Bron: http://alcalc.oxfordjournals.org/content/42/2/158.full
 75. Bron: "Betrokken gever doneert € 500.000 voor studie naar anti-verslavingsmedicijn." Gepubliceerd op de website van de UvA op 11 november 2010, http://www.uva.nl/onderzoek/index.cfm/B182FD9C-DF57-4B90-BF40F5BA4B7C3CC1
 76. Dr Neil Masson, Ms Leona Cunningham, Ms Aleksandra Irnazarow, Prof Jonathan Chick, and Dr Mathis Heydtmann (NHS Greater Glasgow and Clyde, UK; University of Glasgow, UK; Queen Margaret University, Edinburgh, UK.) Baclofen at a Tailored Dose Reduces Alcohol Use, Craving and Adverse Consequences of Drinking in Alcoholics with Medical Disease due to Alcohol Dependence; 2011, Bron online: http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/Baclofen%20poster2011%20Masson_A0.pdf
 77. En dit hoeft slechts een kwestie van uren te zijn. Bron: http://www.springerlink.com/content/3hb0kl66r9q1udyg/
 78. Over Verslavingen Bron: http://www.lsovd.nl/plaatjes/over%20verslavingen.pdf
 79. Although the anti-obesity effects of baclofen in the present study were mild, this pilot study suggests the possibility that baclofen might serve as a new anti-obesity drug in humans. in: Positive effect of baclofen on body weight reduction in obese subjects: a pilot study. By Arima H, Oiso Y. Department of Endocrinology and Diabetes, Field of Internal Medicine, Nagoya University Graduate School of Medicine 2010 Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20930428
 80. The highest dose of baclofen also significantly decreased operant self-administration of sucrose. Tanchuck MA et al. (Department of Behavioral Neuroscience, Oregon Health & Science University). Assessment of GABA-B, metabotropic glutamate, and opioid receptor involvement in an animal model of binge drinking. Alcohol 2010, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20843635
 81. T.R. Franklin et al. (University of Pennsylvania, Philadelphia School of Medicine). The GABA B agonist baclofen reduces cigarette consumption in a preliminary double-blind placebo-controlled smoking reduction study. Drug Alcohol Dependence 2009, Bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19398283
 82. STX209 (R-baclofen) for the Treatment of Irritability in Children with Autism Spectrum Disorders, Study conducted by Yale University, University of California, Indiana University, University of North Carolina, Vanderbilt University and Seattle Children's Hospital. 2010, The purpose of the study is evaluate whether an experimental medicine, STX209 (R-baclofen), is safe and effective for the treatment of irritability in children with Autism or PDD-NOS., Bron: http://childstudycenter.yale.edu/autism/research/baclofen.aspx
 83. zie ook: Autism and Baclofen op http://www.baclofenuk.com/autismandbaclofen.htm
 84. Seaside Therapeutics Reports Positive Data from Phase 2 Study of STX209. in Autism Spectrum Disorders. Rush University Medical Center 2010, Bron: http://www.drugs.com/clinical_trials/seaside-therapeutics-reports-positive-data-phase-2-study-stx209-autism-spectrum-disorders-10055.html en ook http://www.rush.edu/rumc/page-1227284185222.html
 85. Autisme en verslaving: Ervaringen uit de klinische praktijk Bron: http://www.meenml.nl/view/uploaded/objects/verslaving%281%29.pdf
 86. Het verband tussen autisme en het autonome zenuwstelsel, pijnprikkels, stoornissen in de affectieve beleving van prikkels uit de omgeving, een structureel defect van gebieden in het limbische systeem, de vecht- of vluchtreactie, het immuunsysteem, slaap-waakstoornis, verslaving en de hiervoor genoemde neurotransmitters zoals glutamaat, GABA, dopamine, serotonine en acetylcholine wordt beschreven in hoofdstuk 13 van dit boek: B. Jepson, J. Johnson. Changing the Course of Autism: A Scientific Approach for Parents and Physicians. First Sentient Publications edition 2007, Bron online: http://books.google.nl/books?id=BP86uPB3bi8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 87. Thus, our findings suggest a general reward processing deficit rather than a specific social reward dysfunction in autism. G. Kohls et al. Atypical Brain Responses to Reward Cues in Autism as Revealed by Event-Related Potentials. Aachen University, Germany. Journal of autism and developmental disorders, 2011 Feb 3 [Epub ahead of print], Bron online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21290174
 88. Children with TS may benefit from treatment with baclofen, although improvements may be related to factors other than tics. Larger studies directly comparing baclofen against other tic-suppressing agents are recommended.. H.S. Singer et al. Baclofen treatment in Tourette syndrome, A double-blind, placebo-controlled, crossover trial. Neurology 2001, Bron: http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/56/5/599