Basisregistratie Personen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Basisregistratie Personen (BRP) is de basisregistratie voor natuurlijke personen in Nederland. Het gaat hierbij om ingezetenen (inwoners) en niet-ingezetenen (geen inwoner van Nederland, maar wel een relatie met Nederland). De BRP vervangt sinds 6 januari 2014 de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA). Vooralsnog is er vooral sprake van andere naamgeving. Sinds 2010 werd in het programma Modernisering GBA/ Operatie BRP gewerkt aan een nieuw, gecentraliseerd geautomatiseerd systeem waarvan de realisatie zeer stroef verliep. Op 5 juli 2017 heeft minister Plasterk aan de Tweede Kamer gemeld met het programma te gaan stoppen.[1][2][3]

In de BRP staan de persoonsgegevens van alle ingezetenen in Nederland decentraal geregistreerd bij de woongemeente. De persoonsgegevens van niet-ingezetenen staan sinds de invoering van de BRP geregistreerd in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Het beheer van de RNI is in handen van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • het geslacht
  • gegevens over de ouders
  • gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • gegevens over kinderen
  • gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht
  • verblijfplaats (adres)
  • het burgerservicenummer (BSN).

Wanneer een ingezetene zich uitschrijft bij de gemeente en in het buitenland gaat wonen, worden alle gegevens overgebracht naar de RNI, maar volgens art. 2.69 worden vanaf dat moment alleen nog de naam, de geboorte, het geslacht, het overlijden en het (buitenlandse) woonadres bij gehouden door het Ministerie. Alle overige gegevens bestaan, maar zijn onbetrouwbaar.

Deze gegevens zijn met behulp van je DigiD via internet zelf te controleren op de website mijn.overheid.nl. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar, wel ontvangen instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informatie uit BRP voor de uitvoering van hun taken.

Wet basisregistratie personen[bewerken]

De Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden.[4] Nieuw is onder meer dat van iemand met de Nederlandse nationaliteit zijn eventuele andere nationaliteiten niet worden opgenomen.

De gemeente kan een bestuurlijke boete van ten hoogste € 325,- opleggen aan iemand die zijn adres niet (juist) opgeeft of bewust toelaat dat een andere persoon op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Artikel 2.17 bepaalt dat als bij de inschrijving van een persoon de geboortedatum en / of nationaliteit niet op de reguliere wijze kan worden vastgesteld, deze ontleend wordt aan een mededeling daarover van de Minister van Veiligheid en Justitie voor zover deze gegevens door hem zijn vastgesteld in het kader van de toelating van de betrokkene tot Nederland. Voor de geboortedatum geldt dat dit een fictieve datum kan zijn, vaak 1 januari of 1 juli. In oudere gevallen is echter wel "00-00" geregistreerd. De Raad Van State heeft bepaald dat in dat geval een verzoek van betrokkene tot omzetting naar een (eventueel fictieve) volledige datum moet worden ingewilligd.[5]

Zie ook[bewerken]