Basisregistratie Inkomen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Basisregistratie inkomen)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Basisregistratie Inkomen (BRI) is een basisregistratie die sinds 1 januari 2009 in Nederland bestaat en is vastgelegd in hoofdstuk IVA (art. 21 t/m 21k) van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Hierin zijn inkomensgegevens[1] met bijbehorende temporele en meta-kenmerken opgenomen. Het inkomensgegeven is een authentiek gegeven.

Het inkomensgegeven van een persoon en kalenderjaar is:

  • Indien over het kalenderjaar een aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het na afloop van het kalenderjaar van betrokkene over dat kalenderjaar laatst bepaalde verzamelinkomen; dit betreft 9,5 miljoen mensen. Een verzamelinkomen op basis van een voorlopige aangifte wordt niet in de basisregistratie opgenomen, het verzamelinkomen op basis van een gewone aangifte wel, nog voordat de aangifte gecontroleerd is door de inspecteur. Vervolgens kan het bedrag nog veranderen doordat de inspecteur afwijkt van de aangifte, en na een bezwaar- of beroepschrift, en na een ambtshalve vermindering (al of niet op verzoek). Eventuele herziening van beschikkingen van afnemers naar aanleiding hiervan wordt in de afzonderlijke regelingen van de afnemers geregeld.
  • Anders: het na afloop van het kalenderjaar van betrokkene over dat kalenderjaar laatst bepaalde belastbare loon; dit betreft bijna 3,5 miljoen mensen.

De inspecteur is de basisregistratiehouder. Hij draagt zorg voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inkomensgegevens. De inspecteur plaatst de aantekening "in onderzoek" bij een inkomensgegeven indien ten aanzien van dat inkomensgegeven een terugmelding is gedaan, een bezwaar- of beroepschrift is ingediend, een verzoek om ambtshalve vermindering is ingediend, of overigens gerede twijfel is ontstaan omtrent de juistheid van dat gegeven.

De Basisregistratie Inkomen heeft tot doel de afnemers (bevoegde bestuursorganen) te voorzien van inkomensgegevens. Daardoor hoeft de betrokkene zijn inkomen niet zelf aan een afnemer op te geven. Toepassingen:

Belastingdienst/Toeslagen (het toetsinginkomen is het inkomensgegeven; in voorkomende gevallen gaat het om het gezamenlijke inkomen en worden dus inkomensgegevens opgeteld):

Artikel 20 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen bepaalt dat op herziening van het inkomensgegeven altijd herziening van de tegemoetkomingen volgt.

Dienst Uitvoering Onderwijs:

Raden voor de rechtsbijstand:

  • eigen bijdrage rechtsbijstand

CAK BZ:

Huurprijzen van woonruimte:

  • extra huurverhoging op grond van inkomen
  • eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (2021)

In het Bijdragebesluit zorg wordt niet rechtstreeks het geregistreerde inkomen in aanmerking genomen, maar wordt naar de twee bovengenoemde gevallen (verzamelinkomen vs. belastbaar loon) apart verwezen. Vervolgens wordt daar een bijdrageplichtig inkomen van afgeleid, zie eigen bijdrage AWBZ.

Voor zover een inkomensgegeven ten grondslag ligt aan een besluit van een afnemer wordt het bekendgemaakt en verenigd in één geschrift met dat besluit.

Centrale Administratieve Processen (CAP) is de centrale beheerder. Dit onderdeel van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor de centrale massale verstrekking van het inkomensgegeven. Via CAP krijgen afnemers het inkomensgegeven verstrekt en een terugmelding van een afnemer komt ook bij CAP binnen. CAP draagt er vervolgens zorg voor dat binnen de Belastingdienst de juiste inspecteur de terugmelding in behandeling neemt. Het resultaat van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding wordt eveneens via CAP aan de afnemer op verzoek gemeld.