Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor een Nederlandse Basisregistratie. Deze bestond aanvankelijk uit twee basisregistraties, te weten de Basisregistratie adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR), maar door een wijzigingswet van 24 februari 2017 zijn ze samengevoegd tot één.

Geschiedenis[bewerken]

De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2008 de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangenomen.[1] De wet werd op 1 juli 2009 van kracht. De gebruiksplicht van overheden ging op 1 juli 2011 in.

Wet basisregistratie adressen en gebouwen[bewerken]

De Wet basisregistratie adressen en gebouwen regelt dat de gemeenteraad het grondgebied van de gemeente indeelt in een of meer woonplaatsen en dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle overheidsorganen moeten deze gegevens verplicht gebruiken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken.

Inhoud van de basisregistraties[bewerken]

BAG woonplaatsen - Gemeente Kapelle

De gemeenten moeten gegevens bijhouden over een aantal objectklassen

  • woonplaats
  • openbare ruimte (bedoeld is hier straat, plein enz.)
  • nummeraanduiding (huisnummer) (let wel, de definitie zoals die onder huisnummer staat is niet gelijk aan de definitie van het object nummeraanduiding in de BAG, schept hier verwarring)
  • pand (bouwkundige eenheid)
  • ligplaats (plek voor het permanent afmeren van een vaartuig)
  • standplaats
  • 'verblijfsobject' (eenheid van gebruik binnen pand(en)).

Deze begrippen worden genoemd in artikel 1 van de wet. Een adres is een combinatie van woonplaats, 'openbare ruimte' (straatnaam) en nummeraanduiding. Elk verblijfsobject, ligplaats en standplaats heeft (of krijgt) een adres. Wat er over de afzonderlijke 'objecten' als woonplaatsen en panden moet worden vastgelegd, staat in de Catalogus BAG.

Uitvoering[bewerken]

Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening voor de BAG (LV BAG).[2] De gemeenten leveren hier hun gegevens aan, zodat de gegevens van daaruit verstrekt kunnen worden aan gebruikers. Gegevens worden in XML-vorm aangeleverd en verstrekt in zowel XML-vorm als GML-vorm. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om via de BAG Viewer de BAG te raadplegen.

Externe links[bewerken]