Bimodaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een voorbeeld van een bimodale distributie

Een kansverdeling heet bimodaal als er twee modi zijn, twee verschillende pieken.[1] Dit betekent meestal dat er twee verschillende waarden zijn waar de metingen rond verdeeld zijn. Een goed voorbeeld van een bimodale kansverdeling is de verdeling van de lengte van personen. De lengte van mannen vormt ongeveer een normale verdeling, en evenzo de lengte van vrouwen. In de verdeling van de lengte van personen zijn deze beide verdelingen samengevoegd en ontstaat er een bimodale verdeling, waarvan de waarden gespreid liggen rond beide verwachtingswaarden.

In dit voorbeeld indiceert een bimodale verdeling dat deze opgebouwd is uit twee verschillende unimodale verdelingen, elk met één opvallende piek. Dit is echter zeker niet altijd het geval.

Bimodale verdelingen zijn vaak gebruikte voorbeelden om aan te tonen hoe misleidend de interpretatie van begrippen zoals verwachting, mediaan en standaardafwijking kunnen zijn voor een willekeurige verdeling. Veel statistiek is ontwikkeld aannemende dat de verdeling een unimodale normaalcurve is. Er is ook een tak van de statistiek die die aanname niet maakt, de zgn. niet-parametrische methodes, maar die methodes zijn vaak minder machtig.

Meer dan twee modi[bewerken]

Hoe een multimodale verdeling kan ontstaan uit een normale verdeling als de gebruikte ijklijn hobbelig is.

Het modaliteitsprobleem is niet beperkt tot twee maxima. Ook kansverdelingen met drie of meer maxima komen voor of kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer er een ijklijn gebruikt moet worden die niet een simpele strakke rechte lijn is. Een goed voorbeeld daarvan treedt op in de ijklijn die gebruikt wordt in de kalibratie van de koolstof-14-datering.[2] Deze is bij benadering een rechte lijn, maar er zitten wat anomalieën in (hobbels en bobbels) omdat de productie van de 14C-isotoop in de loop van de geschiedenis niet altijd even constant geweest is. Dit is waarschijnlijk voornamelijk het gevolg van een wisselende sterkte van de kosmische straling waaraan onze planeet heeft blootgestaan, het De Vries-effect.

Normaliteit[bewerken]

Het is dus zeker niet zo dat alle gemeten (en geijkte) waarden altijd automatisch een unimodale normaalverdeling volgen[3]. Soms voldoen meetwaarden daar niet aan en dat betekent dan dat veel statistische modellen minder goed bruikbaar worden omdat deze uitgaan van normaliteit. Gelukkig is het wel zo dat de centrale limietstelling van de statistiek ervoor zorgt dat een verzameling gemiddelden van waarden, ook als deze uit een bi- of trimodale verdeling komen, meer en meer een normaalverdeling gaan volgen. Hoe meer we middelen, hoe normaler de verdeling. Bij het meten wordt echter al vaak gemiddeld, bijvoorbeeld over alle moleculen in ons monster of alle fotonen in de bundel licht of over alle metingen die we van hetzelfde monster nemen. Dit maakt dat veel (maar lang niet alle) metingen een min of meer normaal resultaat opleveren. Dit is waarom er vaak een verstekaanname gemaakt wordt: zolang uit de data geen afwijking van normaliteit blijkt, neemt men in de wetenschap normaliteit aan. Als andere wetenschappers vermoeden dat die verstekaanname tot onjuiste conclusies leidt is het aan hen het (vaak vele!) werk te doen om die afwijking daadwerkelijk aan te tonen. Een histogram opbouwen vereist namelijk een tamelijk groot aantal meetwaarden.