Bis(difenylfosfano)methaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Bis(difenylfosfano)methaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van Bis(difenylfosfano)methaan
Algemeen
Molecuulformule C25H22P2
IUPAC-naam methyleenbis(difenylfosfaan)
Andere namen dppm
Molmassa 384,39 g/mol
SMILES
P(c1ccccc1)(c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
CAS-nummer 2071-20-7
EG-nummer 218-194-2
Beschrijving wit, kristallijn poeder
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P302+P352 - P305+P351+P338 - P321 - P405 - P501
Fysische eigenschappen
Smeltpunt 118 - 122 °C
Slecht oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Bis(difenylfosfano)methaan (vanuit de Engelse naam 1,1-bis(diphenylphosphino)methane vaak afgekort tot dppm) is een organofosforverbinding met de formule CH2(PPh2)2. De nieuwste regels voor naamgeving van de IUPAC geven aan dat dit type fosforverbindingen als fosfaan wordt beschreven in plaats van als fosforderivaat van, zoals in de Engelse naam, een amine.

Dppm is een wit, kristallijn poeder, dat in de anorganische chemie veel als ligand wordt toegepast.[1] Omdat de binding aan het metaal via beide fosforatomen verloopt gaat het om een bidentaat ligand.

Synthese[bewerken | brontekst bewerken]

Dppm werd voor het eerst gesynthetiseerd uit (Ph2PNa) met dichloormethaan:[2]

Ph3P + 2 Na → Ph2PNa + NaPh
2NaPPh2 + CH2Cl2 → Ph2PCH2PPh2 + 2 NaCl

Naast deze klassieke benadering zijn sindsdien andere methoden beschreven die als voordeel hebben gebruik te maken van minder reactieve uitgangsstoffen (natrium reageert erg snel met luchtzuurstof).

Zuursterkte[bewerken | brontekst bewerken]

De Kz voor de waterstofatomen in de methyleengroep (CH2) in dppm (en vooral in zijn complexen) is relatief groot. Als ligand kan dppm geoxideerd worden tot zijn oxide of sulfide CH2[P(E)Ph2]2 (E = O, S). In deze derivaten is de metghyleengroep zelfs nog zuurder.

Coördinatieverbindingen[bewerken | brontekst bewerken]

Als bidentaat vormt dppm vierringen met metalen: MP2C. De resulterende ringespanning leidt vaak tot een "ontsnappingsreactie": een verbinding waarin twee metaalatomen direct aan elkaar gebonden zijn, en dppm, nu in een vijfring, aan beide metaalatomen coördineert: M2P2C. Een bekend voorbeeld van deze groep verbindingen is het complex met dipalladiumdichloride, Pd2Cl2(dppm)2. In dit complex is het formele oxidatiegetal voor beide palladiumatomen 1+. Onder invloed van dppm wordt een groep coördimnatieverbindingen gevormd die bekendstaan als A-frame complexen.[6]

Ball-and-stick model van [Pd2Cl2(dppm)2].[7]