Bloemencorso Zundert

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bloemencorso Zundert
Bloemencorso Zundert
Bloemencorso Zundert
Gehouden in Zundert
Jaar jaarlijks
Organisator Stichting Bloemencorso Zundert
Eerste editie 8 september 1936
Edities
Vorige editie 2 en 3 september 2018
Volgende editie 1 en 2 september 2019
Officiële website

Het Bloemencorso Zundert is een jaarlijks bloemencorso in september in de Nederlandse plaats Zundert (provincie Noord-Brabant). Het evenement bestaat sinds 1936 en is het grootste dahliacorso ter wereld[1][2] en het is de eerste Nederlandse traditie op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.[3]

Het corso vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag van september. Tijdens de zondagmiddag trekt de corsostoet door de straten van Zundert. De dag erna staan de praalwagens tentoongesteld. Op dinsdag worden de wagens weer afgebroken. Het evenement zelf begin september is slechts het topje van de ijsberg; in feite is Zundert het hele jaar door bezig met het corso.

Betekenis voor Zundert[bewerken]

Het corso zelf is een evenement van twee dagen, de eerste zondag van september en de maandag erna (waarop in Zundert de scholen en de meeste bedrijven en instellingen gesloten zijn). Maar het evenement corso is slechts het topje van de ijsberg; Zundert is het hele jaar door met het corso in de weer.

De bouw van de wagens vindt plaats gedurende de zomermaanden in grote corsotenten, twintig in totaal. Het is een sterk sociaal fenomeen, waar de gehele buurtschap, van jong tot oud, bij betrokken is. De sociale randactiviteiten zijn voor de betrokkenen net zo belangrijk als de bouw van de wagen zelf. Ook buiten het zomerseizoen leeft het corso in Zundert. De meeste buurtschappen hebben hun jaarlijkse feestavond in het najaar. In januari is het vaandelfeest, waarbij de winnende buurtschap het erevaandel presenteert en de hele corsogemeenschap is uitgenodigd, en in juni is er de tentoonstelling van de maquettes van het komende corso.

Bewoners laten zien bij welke buurtschap ze horen door gedurende het bouwseizoen de heraldiekvlag van de buurtschap uit te steken. Het is niet ongebruikelijk om een Zundertenaar te duiden aan de hand van zijn naam, zijn familie en de buurtschap waar hij bijhoort.

Geschiedenis[bewerken]

Het corso van Zundert is ontstaan in 1936, toen een groep Zundertse notabelen de Oranjefeesten nieuw leven wilde inblazen.[4] Het idee om een corso te organiseren kwam van Pieter van Ginneken, wethouder en boomkweker te Zundert. Het was dus bij gelegenheid van de toenmalige koningin Wilhelmina dat het eerste corso door de Zundertse straten trok. Die rol van Koninginnedag verdween snel naar de achtergrond, maar toch stond de organisatie tot in 1990 te boek als het Oranjecomité.

Het eerste corso vond plaats op dinsdag 8 september 1936 (dat toen een vrije dag was). Al vanaf 1937 vindt het corso plaats op de eerste zondag van september. Het corso heeft niet echt een voorloper, hoewel Zundert al voor 1936 een grote liefhebberij aan de dag legde in het organiseren van stoeten bij festiviteiten als gouden bruiloften en dergelijke.

De eerste, vooroorlogse corso’s waren bescheiden van formaat, maar sloegen direct erg aan bij de Zundertenaren. De optocht bestond voornamelijk uit met dahlia’s versierde fietsen en steppen, en een enkele wagen. Het corso van 1939 ging niet door vanwege de mobilisatie, maar zo gauw het weer kon, in 1945, werd de draad terug opgepakt. Na de oorlog groeide het corso in rap tempo en werd de grondslag gelegd voor een aantal structuren die stand hebben weten te houden. Al in 1946 ontstonden de buurtschappen in het corso, op initiatief van burgemeester W. Brokx. Vanaf dat moment waren de deelnemers van het corso niet meer individuen, vriendengroepen of families, maar geografisch afgebakende buurtschappen. Dat principe geldt nog steeds, en vormt in zekere zin een onderscheidend element met collega-corso’s en carnavalsoptochten, waar het vaak (maar niet altijd) vriendengroepen zonder geografische grondslag zijn die de wagens bouwen.

In de jaren vijftig groeide het corso in rap tempo uit tot een evenement met zelfs enige internationale allure. Naast de vele Nederlanders wisten ook grote groepen Belgen en Noord-Fransen de weg naar Zundert te vinden. Op het hoogtepunt van de bezoekersaantallen, halverwege de jaren vijftig, bezochten honderdduizenden bezoekers het corso.[4] Een belangrijke rol hierin speelde burgemeester G.J.A. Manders, burgemeester van Zundert van 1947 tot 1966. Manders leidde het corso met strakke hand en met veel visie. Hij had een sterk gevoel voor publiciteit en nodigde jaarlijks veel hooggeplaatste gasten uit voor het corso. Ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de Koningin, velen van hen bezochten het corso.

Het corso heeft een tamelijk sterke artistieke inslag gehad. Ook dat dateert al van de jaren vijftig en zestig. De organisatie had goede contacten met de Bredase kunstacademie Sint Joost, en anderzijds speelden een aantal Zundertenaren met een opleiding aan diezelfde kunstacademie, een belangrijke rol als ontwerper. Dat had zijn hoogtepunt in de tweede helft van de jaren zestig, toen steevast ongeveer de helft van de wagens werd ontworpen door mensen met een academische opleiding.

Van oudsher zijn er ontwerpers die hun opleiding hebben genoten aan Sint Joost. Ook andersom speelt dit een rol: jonge Zundertse ontwerpers houden zich vanaf hun tienerjaren bezig met plastische vormgeving, met kleurgebruik, met compositie en anatomie. Niet zelden heeft dit tot gevolg dat ze besluiten een opleiding te gaan volgen aan een kunstacademie.

De jaren vijftig waren qua bezoekersaantallen een hoogtepunt. Daarna was er een geleidelijke neergang in de bezoekersaantallen die duurde tot rond 2000, waarna ze weer stegen.[5]

Parallel aan het corso zelf wordt ook de dahliateelt in de jaren zeventig stilaan volwassen. In de jaren vijftig werden de benodigde dahlia’s geplukt op boerenerven, en struinden corsobouwers met de fiets de omgeving af op zoek naar dahlia’s. In de jaren zestig begonnen buurtschappen met het zetten en onderhouden van eigen dahliavelden. In de loop der jaren ontstond een levendige handel met andere corso’s in binnen- en buitenland. De dahliavelden leveren bloemen van eind juli tot begin oktober. In deze periode kunnen de buurtschappen met hun bloemenveld geld verdienen door dahlia’s te leveren aan andere corso’s. Tegen de eerste zondag van september kopen ze juist extra dahlia’s in om te gebruiken voor het eigen corso.

In 1978 werd de Stichting Bloemencommissie opgericht die de handel in dahlia’s met andere corso’s en evenementen die dahlia’s nodig hebben, ging coördineren. De bij de commissie aangesloten buurtschappen handelden voortaan niet meer op eigen houtje. De in- en verkoop van dahlia’s verliep voortaan via de commissie. Geleidelijk groeide de kennis over het kweken van dahlia’s en het onderhoud van het bloemenveld, en omdat de velden een belangrijke inkomstenbron zijn voor de buurtschappen, is er hun alles aan gelegen energie te steken in het onderhoud ervan.

Onder het beleid van buurtschap Wernhout en ontwerper Robert Ruijzenaars groeiden de wagens in de jaren tachtig gedurende een krap decennium sterk in grootte.[4]

In de jaren negentig werd een heel ander type wagens gebouwd. De nadruk lag eerst op monumentale vormgeving en anatomie.

In de tweede helft van de jaren negentig werd er op ontwerpersgebied meer geëxperimenteerd. De grenzen van het corso werden onderzocht, door het gebruik van figuratie en theater, beweging en geluid bij een corsowagen, en door het gebruik van alternatief materiaal. Naast de dahlia werd er geëxperimenteerd met allerhande andere organische en niet-organische materialen.

Rond het jaar 2000 volgde er een ontwikkeling geheel los staand van de ontwerpen, namelijk op het vlak van de organisatie. Allereerst bleek dat het oude organisatiemodel (het corso georganiseerd door een comité dat is ingebed in de gemeente) niet meer voldeed. De organisatie werd geheel losgeweekt van de gemeente Zundert en omgevormd tot een stichting met een commissiestructuur.[5] Binnen een periode van een jaar of vijf kreeg deze nieuwe organisatiestructuur haar beslag.

In het corso zo’n 150 mensen bestuurlijk actief. De Stichting Bloemencorso Zundert is de overkoepelende stichting die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement. Zij heeft een bestuur en diverse commissies en projectgroepen, waarin in totaal zo’n honderd mensen actief zijn. De jaarbegroting van de Stichting Bloemencorso Zundert bedraagt (in 2018) zo’n 900.000 euro. De begroting van een buurtschap ligt gemiddeld rond de 30.000 euro.[6]

Het aantal deelnemende buurtschappen lag gedurende een periode van zo’n twintig jaar op zeventien. Vanaf 2006 groeide het in een periode van een paar jaar tot twintig in 2009, het hoogste aantal ooit in de geschiedenis van het corso.

In de beginjaren van het nieuwe millennium namen ook de bezoekersaantallen weer toe. Toenemende media-aandacht leidde er onder meer toe dat het corso vanaf 2007 live werd uitgezonden bij de regionale Omroep Brabant. Deze live-uitzending was een coproductie van Omroep Brabant en de lokale omroep ROStv Zundert, en behoorde jaarlijks tot de best bekeken programma’s van Omroep Brabant. De live-uitzending droeg sterk bij aan de naamsbekendheid en het imago van het Zundertse corso, althans in de provincie Noord-Brabant. Vanaf 2010 maakt de landelijke omroep Max een samenvatting van de beelden van Omroep Brabant die wordt uitgezonden op een van de publieke netten. Hiermee haalt het corso ook de landelijke tv. Omroep Brabant stopte in 2012, maar omroep Max blijft een samenvatting uitzenden, gebaseerd op beelden van de lokale omroep ROStv Zundert. Inmiddels zendt Omroep Brabant het corso weer live uit, in samenwerking met Omroep Max.

Eind 2012 gingen foto's van het corso wereldwijd viraal over het internet.[7] Dat leidde tijdens het corso van 2013 tot een toegenomen internationale belangstelling.

Immaterieel cultureel erfgoed[bewerken]

Staatssecretaris Halbe Zijlstra tijdens het corso van Zundert op 2 september 2012, waar hij de Nederlandse ratificatie van het Unesco-verdrag voor de bescherming van immaterieel erfgoed publiekelijk bekendmaakte door het verdrag symbolisch te ondertekenen, vlak voor aanvang van de corsostoet.

Nederland ratificeerde het Unesco-verdrag ter bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed op 15 mei 2012. Deze ratificatie werd publiekelijk bekendgemaakt[8] tijdens het Zundertse corso op 2 september 2012 door staatssecretaris Halbe Zijlstra. Op 13 oktober 2012 werden de eerste tradities op de nationale inventaris bekendgemaakt.[3] De eerste Nederlandse traditie op de nationale inventaris is het Zundertse corso.

Dahliateelt[bewerken]

Bloemenveld van een van de Zundertse buurtschappen. De kisten staan klaar voor de pluk.

Zundert is een centrum van dahliateelt, maar er is niet één commerciële dahliakweker. Elk van de twintig buurtschappen onderhoudt een eigen dahliaveld en de velden dienen uitsluitend het corso. De overkoepelende Stichting Bloemencorso Zundert heeft er geen bemoeienis mee, het is een verantwoordelijkheid van de buurtschappen zelf. De gezamenlijke dahliavelden in Zundert hebben een oppervlakte van 33 hectare met in totaal ongeveer 600.000 dahliaplanten in 50 verschillende soorten en kleuren.[9]

De dahliateelt is essentieel voor het corso. Uiteraard leveren de velden de dahlia’s die nodig zijn voor het corso zelf. Dat gebeurt tijdens de pluk op (meestal) de donderdag vóór corso. De velden leveren echter bloemen van eind juli tot begin oktober, en gedurende de maand augustus kan er twee keer per week geplukt worden. De dahliabossen leveren steeds nieuwe bloemen, die verkocht worden aan andere corso’s en dahlia-evenementen en vormen zo een belangrijke financiële pijler van het corso.

Buurtschappen onderling hebben een levendige ruilhandel in dahlia’s. Het is de kunst voor een buurtschap om de juiste hoeveelheid per soort en kleur te hebben. Dit hangt sterk af van het ontwerp van de wagen en de kleurkeuze die de ontwerper maakt. Elke buurt heeft bloemenhandelaren die ervoor zorgen dat precies de juiste kleuren en soorten in de tent aanwezig zijn tijdens het laatste weekend. Dat doet hij of zij door de diverse soorten te ruilen met andere buurtschappen.

Zundert is voor ongeveer 80% zelfvoorzienend. De overige 20% wordt ingekocht, via de centrale bloemencommissie, bij andere corso’s. Gedurende het seizoen levert Zundert dahlia’s aan andere corso’s.

Educatie[bewerken]

Corso is een traditie die van generatie op generatie wordt overgedragen. Dat is doorgaans een natuurlijk proces. Toch zijn er diverse initiatieven om op een meer gestructureerde manier kennis en ervaring over te dragen.

Veel buurtschappen organiseren in het begin van het bouwseizoen corsobouwcursussen voor jongeren. Daar leren ze lassen en tempex snijden en andere vaardigheden die nodig zijn bij de bouw van de wagen. Daarnaast verzorgen de meeste buurtschappen activiteiten voor kinderen, doorgaans wekelijks in de maand augustus gedurende een (vroege) avond. De kinderactiviteiten dienen een dubbel doel: de kinderen betrekken bij het corso, en zorgen dat de ouders de handen vrij hebben om mee te helpen met de bouw van de wagen.

Een initiatief van enkele (ervaren) corso-ontwerpers is de corsoacademie: die vindt eens in de drie jaar plaats en is een serie van lessen en workshops over allerlei aspecten van het maken van een corso-ontwerp. Ontwerpers in spe (jong en oud) gaan gezamenlijk aan de slag, bezoeken musea, volgens workshops en gaan een eigen idee uitwerken tot een mini-maquette. Alle vaardigheden die een corso-ontwerper nodig heeft, komen aan bod, tot en met een rollenspel over de presentatie van het ontwerp aan het bestuur van een buurtschap, dat een keuze moet maken.

In 2012 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een lespakket over corso voor de basisscholen in de gemeente Zundert. Voor elk van de groepen van de basisschool wordt er een les ontwikkeld, zodat een Zundertse leerling gedurende zijn basisschoolcarrière allerlei facetten en achtergronden van het corso meekrijgt. Veel Zundertse kinderen krijgen het corso uiteraard van huis uit mee (‘met de paplepel’), maar de basisschoollessen dragen de traditie op een meer gestructureerde manier over en bereiken bovendien ook de kinderen die het van thuis uit niet meekrijgen. Dat geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de kinderen van allochtone ouders voor wie het (nog) geen vanzelfsprekendheid is om bij het corso betrokken te zijn.

Organisatie[bewerken]

Het corso van Zundert is georganiseerd in zeker 23 stichtingen. De organisatie van het evenement corso is in handen van de Stichting Bloemencorso Zundert, elk van de twintig deelnemende buurtschappen is een onafhankelijke stichting, de dahliahandel is in handen van de Stichting Bloemencommissie, en dan is er nog het onafhankelijke corsotijdschrift Corsief, dat ook een stichtingsvorm heeft.

De Stichting Bloemencorso Zundert is overkoepelend over alle buurtschappen, maar de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden is nadrukkelijk ‘bottom-up’. De organisatie volgt het staatsbestel van een democratie. De ‘uitvoerende macht’ van de Stichting Bloemencorso Zundert is het bestuur van die stichting, maar de uiteindelijke zeggenschap (de ‘wetgevende macht’) ligt bij de Raad van Buurtschappen, waarin elk van de twintig buurtschappen een vertegenwoordiger heeft. De Raad van Buurtschappen komt viermaal per jaar bijeen en stelt in hoofdlijnen het beleid van de Stichting Bloemencorso Zundert vast, dat vervolgens wordt uitgevoerd door het bestuur van de stichting, geholpen door vele commissies en werkgroepen.

Naast de Stichting Bloemencorso Zundert is er nog een overkoepelende stichting, de Stichting Bloemencommissie, die verantwoordelijk is voor de dahliahandel van de gezamenlijke Zundertse buurtschappen met afnemers van buiten Zundert. Dat zijn andere dahliacorso’s in binnen- en buitenland en talloze andere evenementen die gebruikmaken van dahlia’s. Elke Zundertse buurtschap heeft een eigen dahliaveld. Tussen de buurtschappen onderling bestaat een levendige ruilhandel, om ervoor te zorgen dat jaarlijks elke buurtschap de goede dahlia’s (per soort en kleur) heeft voor de eigen corsowagen. De handel met partijen buiten Zundert loopt via de Stichting Bloemencommissie. Ook hierin hebben vertegenwoordigers van alle aangesloten buurtschappen het voor het zeggen. Negentien van de twintig buurtschappen zijn aangesloten bij de Stichting Bloemencommissie; slechts één buurtschap (Veldstraat) regelt haar eigen handel met partijen buiten Zundert.

De overkoepelende Stichting Bloemencorso Zundert is verantwoordelijk voor slechts een beperkt gedeelte van de totale organisatie van het corso, en wel voornamelijk voor het evenement zelf. Elke buurtschap is verantwoordelijk voor de bouw van de wagen en alles wat daarbij komt kijken.

De Stichting Bloemencorso Zundert heeft een adviserende rol naar de buurtschappen bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid: er is een veiligheidscommissie die jaarlijks de constructies van de corsowagens controleert, maar deze commissie heeft nadrukkelijk een adviserende rol: de eindverantwoordelijkheid ligt bij de buurtschap. Ook regelt de Stichting Bloemencorso Zundert de gezamenlijke inkoop van materialen (zoals bijvoorbeeld betonijzer en laselektrodes), maar de buurtschappen zijn vrij om hiervan gebruik te maken of hun eigen kanalen te gebruiken.

Buurtschappen[bewerken]

Het aantal deelnemende buurtschappen is lange tijd (vanaf half jaren tachtig) constant zeventien gebleven. Het lukte de buurtschap De Lent in 2006 om een herstart te maken (de laatste deelname van De Lent was in 1983).

Het jaar daarna, 2007, doet het kerkdorp Rijsbergen voor de eerste keer mee aan het corso, weliswaar buiten mededinging. Rijsbergen bouwt 'De Zegewagen van Kalloo' als onderdeel van het Rubens-project in dat jaar. De zegewagen is een ontwerp van Peter-Paul Rubens. Al sinds de samenvoeging van Rijsbergen en Zundert tot één gemeente is er sprake van deelname van Rijsbergen.

In 2008 neemt Rijsbergen (vanaf dan: buurtschap Rijsbergen) voor het eerst volwaardig deel aan het corso. En tegelijk in datzelfde jaar gaat nog een buurtschap van start: buurtschap Schijf. Schijf neemt in 2008 deel buiten mededinging met een promotiewagen voor de veiling Hoogstraten, een van de sponsoren van het corso. In 2009 nam Schijf voor het eerst volwaardig deel aan het corso.

Het aantal deelnemende buurtschappen aan het corso komt daarmee op twintig. Deze twintig zijn:

 • Achtmaal, deelname 1947-heden
 • De Berk, deelname 1980-heden
 • De Lent, deelname 1946-1984, 2006-heden
 • Helpt Elkander, deelname 1946-heden
 • 't Kapelleke, deelname 1946-heden
 • Klein Zundert, deelname 1938, 1946-heden
 • Klein Zundertse Heikant, deelname 1947-heden
 • Laarheide, deelname 1947-heden
 • Laer-Akkermolen, deelname 1946-heden
 • Markt, deelname 1945-heden
 • Molenstraat, deelname 1945-heden
 • Poteind, deelname 1937, 1938, 1945-heden
 • Raamberg, deelname 1946-heden
 • Stuivezand, deelname 1946-heden
 • 't Stuk, deelname 1966-heden
 • Rijsbergen, deelname 2007-heden
 • Schijf, deelname 2008-heden
 • Tiggelaar, deelname 1960-heden
 • Veldstraat, deelname 1945-heden
 • Wernhout, deelname 1948-heden

Daarnaast worden diverse beelden, en de entree van het tentoonstellingsterrein gemaakt door zogenoemde buitenbuurten, buurtschappen die niet met een wagen deelnemen aan het corso maar wel anderszins betrokken zijn.

Wedstrijd (inclusief uitslag 2019)[bewerken]

Er is tevens een wedstrijd tussen de buurtschappen. Wie de mooiste praalwagen maakt, beslist de jury. De eerste beoordeling is op het CLTV terrein te Zundert, waar de wagens opgesteld staan voor de optocht begint. De tweede beoordeling is tijdens de optocht tijdens de zogenaamde eerste doorkomst. Bij de tweede doorkomst worden de prijzen uitgereikt met een bepaald aantal punten.

Buurtschap Aantal 1e prijzen Aantal 2e prijzen Aantal 3e prijzen Aantal laagste prijzen
Achtmaal 0 1 1 7
De Berk 4 4 3 5
Helpt Elkander 15 15 11 11
't Kapelleke 0 2 4 9
Klein Zundert 17 9 8 0
Klein Zundertse Heikant 3 3 3 8
Laarheide 2 1 3 3
Laer Akkermolen 7 5 7 1
De Lent 0 0 0 3
De Markt 2 5 7 5
Molenstraat 5 5 5 2
Poteind 3 4 4 8
Raamberg 1 5 4 2
Rijsbergen 0 0 0 1
't Stuk 3 3 3 0
Schijf 1 0 2 0
Stuivezand 2 3 2 2
Tiggelaar 6 7 6 2
Veldstraat 3 5 6 2
Wernhout 9 9 5 0
Laatst bijgewerkt op 3 september 2019.

Uitslag 2019[bewerken]

Prijs Naam wagen Punten Buurtschap Publieksprijs/Pluim
1e Vikings 634 Tiggelaar 3e publieksprijs
2e Vervloekt 627 Klein Zundertse Heikant 1e publieksprijs + pluim
3e Ruis 621 Markt
4e Sokpoppen 559 Molenstraat
5e Bushmen 559 Stuivezand
6e Terracottaleger 557 't Stuk 2e publieksprijs + pluim
7e Argus 555 Laer-Akkermolen
8e The big five 542 Wernhout
9e Naar de markt 539 Poteind
10e Bevestigd! 515 Raamberg
11e Onder spanning 510 Achtmaal
12e Queeste 499 Schijf
13e Ochtendglorie 491 't Kapelleke
14e Habitat 438 Klein Zundert
15e Two faces 437 De Lent
16e Rif 432 Rijsbergen
17e Babysteps 419 Helpt Elkander
18e Van kant 407 Veldstraat
19e Europa 378 De Berk
20e Rimpels 369 Laarheide

Een pluim[bewerken]

Een pluim wordt gegeven als er iets vernieuwends wordt toegevoegd aan het corso. De pluim wordt sinds 2012 uitgereikt.

Afbeeldingen[bewerken]

Externe links[bewerken]