Blokstelsel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schema Belgisch blokstelsel
Schema van een blokstelsel met seinen naar Belgisch voorbeeld

Een blokstelsel of blokbeveiliging is een methode voor de spoorwegbeveiliging van de vrije baan. De vrije baan is een spoorweg zonder wissels tussen twee (stations)emplacementen. Op vrijwel alle hoofdspoorwegnetten, stadsspoorwegen, en metro's worden blokstelsels toegepast. De beveiliging van stations, emplacementen en dergelijke wordt vaak rijwegbeveiliging of stationsbeveiliging genoemd.

Het principe van een blokstelsel is dat de vrije baan is verdeeld in blokken, waarbij er in één blok hooguit één trein kan zijn. Als het zeker is dat in een blok geen trein aanwezig is, ook niet gedeeltelijk, dan is het blok 'vrij'. Anders is het blok 'bezet'. Om te bepalen of een blok vrij of bezet is wordt vaak gebruik gemaakt van treindetectie, bijvoorbeeld assentellers of spoorstroomlopen. Vroeger was het één van de taken van de seinwachters om het passeren van treinen waar te nemen en de passage van een trein aan het eind van een blok door te geven aan de seinwachter aan het begin van dat blok. Tegenwoordig zijn er ook beveiligingssystemen waarbij treinen zelf hun positie meten. Via radioverbindingen geeft de treinapparatuur de positie door aan de beveiligingsapparatuur van de spoorbaan. Deze apparatuur bepaalt dan op basis van de positiemeldingen van treinen welke gedeelten van het spoor bezet zijn.

Spoorwegseinen bij een blokstelsel[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Spoorwegsein voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een rood sein bij het begin van een blok betekent dat het blok na dat sein bezet is en dat de treinbestuurder de trein voor het rode sein moet laten stoppen. Een groen licht betekent dat het blok na het sein vrij is. Een rood sein wordt altijd voorafgegaan door een sein dat dit rode sein aankondigt. Dit sein staat op een afstand die lang genoeg is dat elk treintype kan afremmen van zijn maximumsnelheid tot stilstand.

In het schema van een blokstelsel met seinen naar Belgisch voorbeeld is de lengte van de blokken net zo lang als de afstand die maximaal nodig is om tot stilstand te komen, of iets langer. Daarom zijn hier geen aparte seinen die een rood licht kunnen aankondigen, maar kunnen alle seinen drie 'seinbeelden' laten zien, namelijk rood (dat betekent stoppen voor dit sein) dubbel geel (afremmen, want het volgend sein toont rood) en groen (doorrijden toegestaan, het volgende sein zal geen rood tonen).

Verder rijden na rood sein[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Stoptonend sein voor meer informatie over dit onderwerp.

Een sein dat 'stop' toont, mag soms na het stoppen gepasseerd worden, namelijk als dit bij het sein is aangegeven. Dat geschiedt in Nederland met een wit bord met de letter P voor permissief. Men spreekt dan ook van P-seinen. Bij zo'n sein is het zeker dat er geen tegemoetkomende trein zal zijn. De machinist moet eerst verbinding maken met de verkeersleiding om toestemming te vragen. Kan hij geen verbinding maken, dan mag hij het P-sein tóch passeren, maar hij moet er rekening mee houden dat er op het spoor een stilstaande trein of ander obstakel kan staan, en daar moet hij zijn snelheid op aanpassen, dat heet "op zicht rijden". Op veel plaatsen in Nederland en België mogen treinen op de vrije baan na stoppen voor rood doorrijden.

Cabineseingeving[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Cabineseingeving in het artikel Spoorwegsein voor meer informatie over cabineseinen.

In plaats van baanseinen kunnen ook cabineseinen toegepast worden. Bij het toepassen van verkorte blokken leveren cabineseinen eenvoudiger seinbeelden op dan baanseinen. Cabineseingeving is onmisbaar bij hogere snelheden omdat het in de combinatie van hoge snelheden en slecht zicht voor machinisten of treinbestuurders niet meer mogelijk is om seinen betrouwbaar af te lezen. Voorbeelden van cabineseingeving zijn het ETCS dat onderdeel is van het ERTMS en het beveiligingssysteem TVM van de Franse TGV.

Techniek van de beveiliging[bewerken]

In de tijd is de techniek van de beveiliging van de vrije baan en stationsemplacementen een aantal malen gewijzigd. Hieronder de belangrijkste technieken:

  • Mechanische beveiligingen met handbediende seinen en wissels. Dit wordt aangeduid als klassieke beveiliging. Op museumlijnen na is in Nederland geen klassieke beveiliging meer in gebruik. Mechanische beveiliging vereist veel personeel, zoals sein- en wisselwachters.
  • Beveiligingen op basis van relais. Met relaisbeveiliging kon veel worden geautomatiseerd. Seinen en wissels worden elektrisch bediend en sein- en wisselwachters werden vervangen door treindienstleiders. De relaisbeveiliging van de vrije baan werd bekend als automatisch blokstelsel, omdat de werking geheel automatisch is en er geen personeel langs de vrije baan meer nodig was.
  • Beveiligingen op basis van micro-elektronica. Deze beveiligingen maken een nog grotere centralisatie van de bediening van het treinverkeer mogelijk.

Bloklengte[bewerken]

Schema blokstelsel met verkorte blokken
Een blokstelsel met verkorte blokken en seinen naar Nederlands voorbeeld

Hoe korter een blok, hoe groter de capaciteit van het spoor. De capaciteit wordt ongeveer bepaald door het langste blok in een traject. Het blijkt de spoorwegcapaciteit ten goede te komen als de blokken aan het begin en aan het eind van een traject korter zijn dan de tussenliggende blokken.

Bij minder drukke lijnen kan de blokafstand groot zijn, soms zelfs even groot als de afstand tussen twee stations. Bij lange blokken staat aan het begin van ieder blok een hoofdsein, dat al of niet toestemming geeft om het blok binnen te rijden. Op enige afstand daarvoor, tot bijna twee kilometer, staat een voorsein dat aankondigt wat het seinbeeld van het hoofdsein zal zijn. Bij de maximumsnelheden op het Nederlandse spoor, vaak 140 km/h en soms 160 km/h, is die afstand ongeveer 1,5 respectievelijk 1,8 kilometer. Dat is de maximale remwegafstand die de traagst remmende trein nodig heeft om van de maximumsnelheid tot stilstand te komen.

Als de bloklengte verkort wordt en de lengte in de buurt komt van de afstand tussen voor- en hoofdsein, dan worden voor- en hoofdsein in elkaar geïntegreerd. Een hoofdsein kan dan aangeven dat het volgende blok niet bereden mag worden en dus dat de trein moet stoppen, dat het volgende blok wel bereden mag worden maar tegelijk aankondigen dat het daaropvolgende blok niet bereden mag worden en dus dat de trein moet remmen, of aangeven dat zowel het volgende als het daaropvolgende blok bereden mag worden en dat de trein dus met onverminderde snelheid mag doorrijden. In Nederland worden daar de seinbeelden rood, geel respectievelijk groen voor gebruikt. In België wordt de opdracht om snelheid te minderen met twee oranje lichten aangegeven.

Blokverdichting[bewerken]

Blokverdichting is het optimaliseren van blokken en de seinenplaatsing, zodat de capaciteit van het baanvak maximaal benut kan worden. Kort volgen is een term die gebruikt wordt voor maatregelen om de capaciteit van een spoorweg te vergroten door treinen dichter op elkaar te laten rijden, uiteraard binnen de veiligheidsnormen. Blokverdichting is een van de meest doeltreffende maatregelen voor kort volgen.

Verkorte blokken[bewerken]

Blokken die korter zijn dan de minimaal benodigde remwegafstand worden 'verkorte blokken' genoemd. Een aankondiging van een stoptonend sein (rood sein) moet dan niet één maar twee blokken voorafgaand aan dat rode sein aan de machinist of treinbestuurder getoond worden. Hiermee wordt de capaciteit van een spoorweg verder verhoogd. Om verwarring en desoriëntatie van de treinbestuurder te voorkomen is er altijd een verschil tussen de seinbeelden van de seinen voor het stoptonende sein. In Engeland gebruikt men bijvoorbeeld dubbel geel op twee verkorte blokken vóór het stoptonende sein, en enkel geel op een blok vóór het stoptonende sein. In Nederland worden de seinbeelden geel‑4‑knipper — geel — rood gebruikt.

Het is mogelijk om blokken nog korter te maken, bijvoorbeeld door de minimaal benodigde remweg en drie blokken onder te verdelen. Bij gebruik van het Franse TVM op hogesnelheidslijnen wordt de remweg zelfs in vijf of zes blokken opgedeeld. Blokken zijn bij TVM ongeveer twee kilometer lang en de remweg op hogesnelheidslijnen is dan dus tien of twaalf kilometer.

Verkorte blokken zijn kostbaar in aanleg en onderhoud omdat meer en ingewikkelder seinen nodig zijn. In de praktijk blijken verkorte blokken het meest effectief te zijn aan het begin en aan het eind van een traject. Om die reden wordt de toepassing van verkorte blokken bijna alleen op die plaatsen toegepast.

Zwevende blokken[bewerken]

Schema van zwevende blokken
Schema van zwevende blokken. De in rood aangegeven bezetspoorindicatie 'zweeft' met de trein mee, net als de in geel aangegeven ruimte voor de remweg. De in groen aangegeven rijtoestemming beweegt zich 'stapsgewijs' voor de trein uit.

De treinbeïnvloedings- en besturingssystemen van de nieuwste generatie, zoals het Europese ERTMS, het Noord-Amerikaanse PTC en het CBTC dat veel voor drukke metro- en stadsspoorlijnen wordt gebruikt, maken het mogelijk om de verdeling van een spoorweg in blokken achterwege te laten. De trein houdt dan zelf zijn positie bij, en geeft aan de apparatuur van de railverkeersleiding door welk deel van de spoorweg hij bezet houdt. De spoorbezetting valt dan niet samen met een blokverdeling van het spoor, maar beweegt met de trein mee. Men spreekt dan van zwevende bokken of van glijdende blokken. De beveiliging werkt dan als volgt:

  1. Treinen houden zelf de positie bij van hun voor- en achterzijde. De trein weet dus precies welk stuk van de spoorbaan hij bezet houdt. Om meetfouten te compenseren hanteert de treinapparatuur een veilige marge, zodat het stuk spoor dat de trein bezet houdt langer is dan de trein zelf.
  2. De trein geeft voortdurend aan de beveiligingsapparatuur van de railverkeersleiding door welk deel van het spoor hij bezet houdt.
  3. De beveiligingsapparatuur van de railverkeersleiding geeft via een radioverbinding toestemming aan treinen om met een bepaalde maximumsnelheid tot een bepaald punt te rijden. De remweg wordt niet aan de trein doorgegeven.
  4. De treinapparatuur berekent de remweg op basis van de treinsnelheid, de kenmerken van de trein en de kenmerken van de spoorbaan. De treinapparatuur geeft alle informatie door aan de machinist door middel van het cabinesein in de trein. Ook controleert de treinapparatuur of de trein binnen de opgegeven grenzen blijft en grijpt zo nodig in met een automatische remming.

De treinapparatuur heeft bij zwevende blokken een belangrijke functie. Omdat de trein steeds zijn eigen remweg berekent, bevindt het deel van het spoor dat voor die remweg wordt vrijgehouden zich direct voor de trein. Het zweeft met de trein mee. Bij vaste blokken bevindt de ruimte voor de remweg zich juist aan de achterzijde van het spoordeel dat een trein bezet houdt. Bij zwevende blokken ontvangt een trein periodiek rijtoestemmingen via de apparatuur van de railverkeersleiding. Een nieuwe rijtoestemming kan verder reiken dan de voorgaande. Zo worden het punt waarop de trein moet beginnen met remmen en het punt waarop de trein stil moet staan stapsgewijs voor de trein uitgeschoven.

Een rijtoestemming reikt maximaal tot aan de bezetspoorindicatie van de voorgaande trein. Uiterlijk als de remweg van een achteropkomende trein het einde van zijn rijtoestemming bereikt, en soms dus de bezetspoorindicatie van een voorgaande trein raakt, zal de achteropkomende trein gaan remmen. Als de eerste trein stil staat kan de achteropkomende trein uiteindelijk zo ver doorrijden dat de bezetspoorindicaties van beide treinen elkaar raken. Treinen staan dan vlak achter elkaar stil, in plaats van op blokafstand.

Automatisch blokstelsel[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Automatisch blokstelsel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Blokstelsels op basis van relaisbeveiliging worden aangeduid als automatische blokstelsels omdat ze geheel automatisch functioneren.

Bij het automatisch blokstelsel worden drie varianten onderscheiden.

  • Automatisch blokstelsel zonder linkerspoorbeveiliging. Hierbij is links rijden nauwelijks mogelijk, want voor rijden op linker spoor zijn geen seinen geplaatst. Beveiligde overwegen werken niet omdat er slechts aan één zijde een aankondigingsgebied is. De trein moet de overweg tot op zeer korte afstand benaderen, totdat de eerste as van de trein in het 'aankondigings- en bezetgebied' van de overweg is. Dit wordt 'aanrijden' genoemd. Dan moet de trein stoppen en wachten tot de overweg is gesloten, daarna kan de trein pas verder. De overweg blijft gesloten totdat de trein het aankondigingsgebied aan de andere zijde van de overweg uit is gereden.
  • Automatisch blokstelsel met beveiligd linker spoor. Hier zijn voor het links rijden enkele voorzieningen getroffen. Het linkerspoor is in één of enkele lange blokken verdeeld. Overwegen werken nu ook goed.
  • Automatisch blokstelsel met dubbelenkelspoorbeveiliging. Hier zijn de aanwezige sporen voor beide richtingen gelijkwaardig beveiligd.

Ter plaatse bediende relaisbeveiliging[bewerken]

Enkele enkelsporige lijnen in het noorden en oosten van Nederland zijn uitgerust geweest met het Ter plaatse bediende relaisbbeveiliging (TPRB). Dit is een relaisbeveiliging voor kleine stations, met één zijspoor, dat, zoals de naam al zegt, ter plaatse bediend werd. Het was dan de machinist die de beveiliging bediende. Bediening kon plaatsvinden door het indrukken van een knop in een afgesloten kastje, waarvoor de machinist de cabine uit moest en met een speciale sleutel het kastje open moet maken. Er zijn ook situaties geweest waarmee de machinist de blokstelsel met een infraroodzender kon bedienen. Nadat op de knop was gedrukt of een infraroodsignaal was gedetecteerd blokkeerde het TPRB het betreffende blok voor andere treinbewegingen, stelde de rijrichting in voor de overwegen en zette ten slotte het sein veilig. Het blok kwam weer vrij als de trein in het volgende station werd gedetecteerd.

Mechanische blokstelsels (Nederland)[bewerken]

Bloktoestel voor blokstelsel-III in het seinhuis van Zuidbroek

Tot de invoering van het automatisch blokstelsel was het mechanisch blokstelsel in dienst. De seinen aan de vrije baan werden bediend door blokwachters en de stationsblokken beveiligd door de treindienstleiders en ook onder diensttoezicht door seinhuiswachters. Er waren op diverse baanvakken verschillende blokbeveiligingen in dienst. Dubbelsporige baanvakken waren meestal beveiligd met blokstelsel-II en -III en enkelsporige baanvakken vaak met blokstelsel A en soms met C. Alle treinbewegingen moesten ook administratief worden geregistreerd in een treinregister, dat door de treindienstleider moest worden ingevuld.

Blokstelsel-I[bewerken]

Blokstelsel-I was een eenvoudige manier om een blok te beveiligen. Net als het automatisch blokstelsel werd een blok beveiligd met een bloksein. Alleen werd dit gekoppeld aan een blokvenster op de blokkast aan de blokpost, die werd bediend door een blokwachter of seinhuiswachter. Een blokpost had dus bijna altijd twee vensters op de kast, één voor de ene richting en de één voor de andere. Blokstelsel-I kon zowel gebruikt worden voor enkel- als voor dubbelspoor. Blokstelsel-I is een open blok. Dat betekent dat de blokvensters op de blokkasten, die wit en rood kunnen tonen, standaard wit tonen. Een blokwachter of seinhuiswachter kon dan als de vensters wit waren altijd een trein het blok in sturen en het bloksein uit de stand stop plaatsen. De wachter geeft eerst een aankondigingssein naar de eerstvolgende blokpost of station door middel van het drukken van de wekknop. Dat zet het sein op veilig, zodat de trein kan vertrekken. Op het station moet voor het veiligzetten van het sein eerst de juiste rijweg worden ingesteld voordat het sein uit de stand stop gebracht kan worden. Bij een blokpost aan de vrije baan hoeft dit niet. Achter de trein wordt het sein weer in de stand stop gebracht en de trein door de wachter geblokt door boven het blokvenster de blokknop in te drukken en na het draaien aan de inductorslinger wordt het blokvenster rood. De wachter op de volgende post zet het sein uit de stand stop en een station stelt uiteraard eerst de juiste rijweg in. Bij binnenkomst van het station of passeren van de blokpost wordt het sein weer in de stand stop gebracht en de trein weer geblokt, waarbij het blokvenster van die post rood wordt en het blokvenster op de voorgaande post weer wit. Het probleem was dat bij binnenkomst van de laatste post het venster niet meer wit kan worden omdat er geen volgende post meer is die dat kan doen. Via een simulatieknop moest het laatste station zichzelf na het binnenblokken zichzelf vrijblokken. Het nadeel was dat er ook niet was waar te nemen op de blokkast of de trein zich nu juist in het blok bevindt of niet. Daarom werd blokstelsel-I vervangen door blokstelsel-II.

Blokstelsel-II[bewerken]

Ten opzichte van blokstelsel-I was blokstelsel-II een hele verbetering. Blokstelsel-II werd voornamelijk gebruikt op dubbelsporige trajecten. Op de vrije baan was het mogelijk te werken met tussenblokken om meerdere treinen in één richting achter elkaar te laten rijden. Met blokstelsel-II was het ook voor de eerstvolgende post waar te nemen of er nu wel of geen trein zich in het blok bevindt en onderweg is. Dit werd mogelijk gemaakt door een voorbijgangsvenster te plaatsen dat gekoppeld werd met het blokvenster van de voorafgaande post. Op de blokkast bevonden zich op de blokposten dus vier vensters. Op stations waar met verscheidene seinposten werd gewerkt werden de vensters verdeeld: een blokvenster en een voorbijgangsvenster op de seinpost en de andere twee voor de andere richting op de andere seinpost van het station. Een voorbijgangsvenster en een blokvenster voor de ene richting en voor de andere richting eveneens een voorbijgangsvenster en een blokvenster. De normale stand van de vensters waren wit. Blokstelsel-II was dus ook een open blok. De seinhuiswachter of treindienstleider gaf een aankondigingsein aan de eerstvolgende blokpost met een wekkersein, stelt daarna de rijweg in en zet het sein uit de stand stop. Nadat de trein het bloksein heeft gepasseerd wordt het sein teruggeplaatst in de stand stop. De trein wordt door de wachter of treindienstleider geblokt door de blokknop boven het blokvenster ongeveer een paar tellen in te drukken en tegelijkertijd aan de reductorknop te draaien, waarbij het blokvenster van wit naar rood verandert. Terwijl de wachter of treindienstleider dat doet zal op de eerstvolgende blokpost het voorbijgangsvenster van wit naar rood veranderen. De blokwachter kan dan de eerstvolgende blokpost of station wekken met een aankondigingssein en haalt vervolgens het bloksein uit de stand stop. Nadat de trein het bloksein gepasseerd is zet de blokwachter het sein in de stand stop terug en zal de trein moeten blokken. Dit doet hij door de blokknop boven het voorbijgangsvenster een paar tellen in te drukken en te draaien aan de reductorknop, waarbij de knop boven het blokvenster ook meegedrukt wordt. Het voorbijgangsvenster wordt dan weer wit en het blokvenster wordt daar dan rood van kleur; tegelijkertijd zal het blokvenster op de voorafgaande post veranderen van rood naar wit. Bij de eerstvolgende blokpost zal dan weer hetzelfde plaatsvinden, waarbij het voorbijgangsvenster daar ter plaatse rood zal worden. Als het eerstvolgende blok een stationsblok met stationsbeveiliging zal zijn dan zal daar op het seinhuis of op Post T op het station het voorbijgangsvenster ook rood worden. Op een stationsbeveiliging zit boven het voorbijgangsvenster een blokknopsper. Deze zorgt ervoor dat er niet ontblokt kan worden voordat de trein de inrijseinpaal voorbij is. Het voorbijgangsvenster houdt het inrijsein niet vast, wel is er een koppeling namelijk: De mechanische blokknopsper die zorgt dat er niet ontblokt kan worden als het inrijsein voor de vorige trein niet minstens eenmaal veilig heeft gestaan. Het voorbijgangsvenster heeft daartoe een verlengde drukpen in de kast. Nadat de trein bij de voorafgaande post is geblokt zal op het seinhuis van het station of op Post T in het station het voorbijgansvenster veranderen in de rode kleur. Na de handelingen te hebben verricht die betrekking hebben op het binnennemen van een trein kan het sein uit de stand stop worden gebracht. De trein zal ervoor zorgen dat de bloksper vrijkomt en de blokknop boven het voorbijgangsvenster een paar tellen ingedrukt kan worden en tegelijkertijd aan de reductorknop gedraaid kan worden, waardoor het voorbijgangsvenster wit wordt van kleur. Een eventueel blokvenster naar het eerstvolgende blokpost of station zal niet, zoals op de vrije baan, meegedrukt worden.

Blokstelsel-III[bewerken]

Blokstelsel-III is een blokstelsel dat werd gebruikt op dubbelsporige baanvakken, waarbij gebruik werd gemaakt van een of meerdere tussenblokposten. Bij blokstelsel-II was het mogelijk om direct in een openblok een trein te sturen en daarna de trein te blokken. Bij blokstelsel-III was dat niet mogelijk. De blokkasten op de tussenposten hadden zes vensters: een ontblokvenster, een voorbijgangsvenster en een blokvenster voor de ene richting en voor de tegengestelde richting uiteraard ook een blokvenster, voorbijgangsvenster en een ontblokvenster. Een blokstation had drie vensters. Een blokvenster voor een vertrekkende trein en een voorbijgangsvenster en een ontblokvenster voor een binnenkomende trein. Alle vensters op de posten hebben in de normale stand de rode kleur. Blokstelsel-III is een gesloten blokstelsel. Om een trein het blok in te sturen moet de seinhuiswachter of treindienstleider de eerstvolgende blokpost wekken. Hiermee vraagt deze toestemming om het blok vrij te maken. Als er zich geen trein in die richting in het blok bevindt, geeft de blokwachter op de eerstvolgende blokpost het blok vrij door boven het ontblokvenster de ontblokknop een paar tellen in te drukken en tegelijkertijd aan de reductorhandel te draaien, waarbij op deze post het ontblokvenster en het voorbijgansvenster van rood naar wit veranderen en op het voorgaande station, waar de trein klaar staat voor vertrek, het blokvenster eveneens van rood naar wit verandert. De seinhuiswachter of treindienstleider kan na het instellen van de stationsbeveiliging het sein uit de stand stop brengen en de trein kan het blok binnenrijden. Nadat de trein is vertrokken en het blok is binnengereden wordt het sein teruggeplaatst in de stand stop en wordt de trein door de seinhuiswachter of treindienstleider geblokt door boven het blokvenster de blokknop een paar tellen in te drukken en tegelijkertijd aan de reductorhandel te draaien; het blokvenster verandert weer van de witte in de rode kleur. Op de blokpost zal het witte voorbijgangsvenster veranderen van wit naar rood, maar het ontblokvenster blijft wit. De blokwachter wekt de eerstvolgende blokpost of seinhuis of post T van het stationsblok. Hij bedient ook de ontblokknop; het voorbijgangsvenster en ontblokvenster zullen veranderen van rood naar wit. Op de blokpost zal dan ook het blokvenster van rood naar wit veranderen en kan de blokwachter het sein uit de stand stop brengen. Nadat de trein de post passeert zet de blokwachter het sein terug in de stand stop en blokt de trein door de blokknop boven het blokvenster een paar tellen in te drukken en aan de reductorhandel te draaien, waarbij zowel het blokvenster als het ontblokvenster rood worden en het voorbijgangsvenster op het eerstvolgende station of post rood wordt. Enkel het ontblokvenster blijft wit. Op de blokpost staan de vensters weer in de normale stand. Als de trein het volgende station binnenrijdt, wordt de trein geblokt door de blokknop boven het ontblokvenster en het voorbijgangsvenster, waarbij de vensters dan de rode kleur aannemen als de seinhuiswachter of treindienstleider aan de reductorhandel draait.

Blokstelsel-A[bewerken]

Blokstelsel-A is een blokstelsel dat werd gebruikt op enkelsporige baanvakken zonder tussenblokposten. Van het ene naar het andere station is er dus één blok. Voor het bedienen van het blokstelsel waren blokkasten voorzien van slechts drie vensters: een enkelspoorvenster, een blokvenster en een voorbijgangsvenster. In de normale stand tonen het enkelspoorvenster en het voorbijgansvenster de witte kleur en het blokvenster de rode kleur. Boven het voorbijgangsvenster zat een blokknopsper. Net als bij het blokstelsel-III is blokstelsel-A een gesloten blok. Voordat een trein van het station A kon vertrekken moest de treindienstleider of seinhuiswachter het volgende station B toestemming vragen een trein te mogen sturen met een aankondigingssein, door middel van het indrukken van de wekknop. Station B maakt het blokvenster op station A vrij door de knop boven het enkelspoorvenster een paar tellen in te drukken en aan de reductorhendel te draaien. Het enkelspoorvenster verandert van wit naar rood en op station A verandert het blokvenster van de rood naar wit. Station A kan na de handelingen te hebben verricht die betrekking hebben op de stationsbeveiliging het sein uit de stand stop brengen en de trein laten vertrekken. Nadat de trein is vertrokken wordt het sein op station A in de stand stop teruggebracht en wordt de trein geblokt. Dit gebeurt door boven het blokvenster de knop een paar tellen in te drukken en aan de reductorhandel te draaien. De knop boven het enkelspoorvenster zal via een koppeling meegedrukt worden, waarbij het enkelspoor en het blokvenster op station A in de rode kleur verandert. Op station B zal tegelijkertijd het voorbijgangsvenster van wit naar rood veranderen. Nu kan station B de stationsbeveiliging instellen en vervolgens het sein uit de stand stop brengen. De trein zal de blokknopsper via detectie vrijmaken en het sein kan terug in de stand stop en geblokt worden door boven het voorbijgangsvenster de knop een paar tellen in te drukken en aan de reductorhandel te draaien. Hierdoor zal het voorbijgangsvenster, maar ook het enkelspoorvenster van rood naar wit veranderen en op station A komt ook het enkelspoorvenster vrij, waarbij het venster verandert van rood naar wit.

Blokstelsel-C[bewerken]

Blokstelsel-C werd gebruikt op enkelsporige baanvakken waarbij het mogelijk was een tussenblok te plaatsen. Blokstelsel-C was openblok en de normale stand van de vensters op de blokkasten waren de witte kleuren. De stations hadden net als bij blokstelsel-A drie vensters op de blokkast. Het tussenblok had vier vensters op de blokkast die dezelfde vensters hadden als blokstelsel-II twee voorbijgangsvensters en twee blokvensters, alleen waren de vensters voor de tegengestelde richting voorzien van een blokkering als er een trein onderweg was zodat er in tegengestelde richting geen trein kon vertrekken. Station A geeft blokpost B een aankondigingssein en brengt het sein uit de stand stop. Nadat de trein is vertrokken en zich in het blok bevindt, wordt het sein teruggebracht in de stand stop en wordt de trein door station A geblokt door boven het enkelspoorvenster en blokvenster knop een paar tellen in te drukken en aan de reductorhendel te draaien. Het enkelspoorvenster en het blokvenster veranderen van de witte naar de rode kleur. Tegelijkertijd verandert het voorbijgangsvenster op blokpost B het voorbijgangsvenster van de wit naar rood. Blokpost B geeft station C een aankondigingssein en zet het bloksein uit de stand stop. Nadat de trein het sein is gepasseerd zet de wachter op blokpost B het sein terug in de stand stop en blokt de trein door boven het voorbijgangsvenster de knop een paar tellen in te drukken en het blokvenster zal veranderen van wit naar rood en het voorbijgangsvenster verandert weer naar wit. Tegelijkertijd veranderen op station C het enkelspoorvenster en het voorbijgangsvenster van wit naar rood, en op station A komt het blokvenster ook weer vrij naar de witte kleur en kan direct eventueel een tweede trein naar B sturen. Station C brengt het sein uit de stand stop en nadat de trein het station is binnengereden gaat het sein terug in de stand stop en wordt deze binnen geblokt. De treindienstleider of de seinhuiswachter op station C drukt boven het voorbijgangsvenster de blokknop een paar tellen in nadat de sper door de trein is vrijgekomen en draait aan de reductorknop zodat de kleuren van het enkelspoorvenster en het voorbijgangsvenster beide van rood naar wit veranderen en ook op blokpost B de kleur van het het blokvenster van rood naar wit verandert.

Stationsbeveiligingen[bewerken]

Op de grote stations werd de mechanische of elektrische beveiliging vervangen door relaisbeveiliging, type NX (eNtrance-eXit). Treindienstleiders leidden de treinenloop via knoppen op een groot tableau, waarop het stationsemplacement schematisch was afgebeeld en met lampjes werd aangegeven waar treinen zich bevonden.

Voor de kleinere stations was dit systeem te duur. Op deze stations werd het AR (All-Relay) ingevoerd. AR-beveiliging was onder meer aanwezig op de stations Santpoort Noord, Beverwijk, Uitgeest, Castricum en de stations van de Helderse en de Zeeuwse lijn. Het bedieningstoestel bestond uit een verticaal geplaatst tableau, waarop de sporen, seinen, enzovoorts schematisch waren weergegeven. Het bedieningstoestel was geplaatst op het plaatskaartenkantoor of bij een groter emplacement in een aparte post. Bij nadering van een trein ging in de aankondigingsknop op het tableau een wit licht branden en tevens klonk er een zoemer. De treindienstleider kon nu een rijweg instellen.

De speciale relais voor spoorwegbeveiliging zijn steeds slechter verkrijgbaar en het is kostbaar om wijzigingen in het emplacement, en dus in de beveiliging daarvan, aan te brengen in de relais-schakelingen en op het bedienpaneel. Beveiligingen op basis van micro-elektronica zijn flexibeler, bieden meer mogelijkheden en werken makkelijker samen met het European Train Control System (ETCS), de Europese standaard voor cabineseingeving en treinbeïnvloeding. De bediening van elektronische beveiligingen vindt plaats vanaf muis en/of toetsenborden en beeldschermen, vaak aangevuld met een paneel dat opgebouwd is met beeldschermen, dat een schematisch overzicht geeft van de situatie op het gehele bediende gebied. Dat zijn vaak meerdere emplacementen en de spoorlijnen die ze met elkaar verbinden.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]