Bond van Nederlandse Architecten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA), voluit Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de brancheorganisatie van architectenbureaus. De BNA is in 1908 opgericht als een beroepsvereniging van architecten.

Geschiedenis[bewerken]

In 1908 werd de BNA opgericht. Karel de Bazel was een van de oprichters en de eerste voorzitter.[1] Een belangrijk persoon in de vroege jaren was ook H.P. Berlage. De huidige structuur van de BNA ontstond toen in 1919 de leden zich aansloten bij de oudere Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. De naam van deze voorloper is nog altijd terug te vinden in de volledige naam van de Bond. Sinds 1957 heeft de Bond van Nederlandse Architecten het predicaat Koninklijk.

Tot 1987 waren er nog twee andere beroepsverenigingen van architecten: Het Nederlands Architectengenootschap, dat in 1955 was opgericht en de Vereniging Nederlandse Praktiserende Architecten. Deze fuseerden in 1987 tot Nederlandse Architecten Vereniging. Deze ging in 1990 op in de BNA.[2] Vanaf dat jaar was de BNA de enige beroepsvereniging van architecten in Nederland.

Sinds 1 januari 2013 is de BNA een brancheorganisatie met architectenbureaus als de statutaire leden. In de praktijk functioneerde de BNA al langer als branchevereniging.[3]

Doel[bewerken]

Het doel van de BNA is het stimuleren van ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de deelnemende architecten.

Werkterrein[bewerken]

De BNA heeft zijn werkterrein opgeknipt in drie deelgebieden:

  • Architect & Maatschappij (plaats van de architect en zijn werk in het maatschappelijk leven);
  • Markt & Bedrijf (plaats van de architect in het economisch leven);
  • Product & Proces (vergroten van vakmanschap).

De BNA heeft in het verleden drie studiestichtingen opgericht. Architecten(bureaus) konden lid worden van deze studiestichtingen, waarmee zij zich verdiepten in een bepaald aspect van de architectuur/bouwkunde. De resultaten van de studies waren voor alle BNA-leden toegankelijk. De drie studiestichtingen waren:

  • Stagg: Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg;
  • Staro: Stichting Architectenresearch Onderwijsgebouwen;
  • Stawon: Stichting Architectenonderzoek Wonen en Woonomgeving.

In 2010 zijn de verschillende stichtingen opgegaan in BNA Onderzoek en ze bestaan dus niet meer afzonderlijk.

In 2002 is het Ontwikkelatelier opgericht. Per project wordt naast externe deskundigen een wisselende groep architecten betrokken.

Organisatie[bewerken]

Naast het hoofdbestuur (de Algemene Vergadering) kent de BNA 21 regionale kringen, elk met een eigen bestuur. Deze kringen organiseren activiteiten, zorgen voor de belangenbehartiging van hun leden en dienen de communicatie en het beleid binnen de BNA te verzorgen.

De BNA kent drie regio's, elk met hun eigen steunpunt. In verband met bezuinigingen is het aantal van vijf dat tot 1 mei 2012 bestond verminderd tot drie.

Lidmaatschap[bewerken]

Bij selectie van een architect door de opdrachtgevers wordt vaak lidmaatschap van de BNA als basisvoorwaarde gezien.[bron?] Het is ook niet voor iedereen mogelijk lid te worden van de BNA: men moet ingeschreven staan in het Architectenregister. Anderzijds is het ook niet zo dat alle architecten, die voor lidmaatschap in aanmerking zouden komen, lid zijn van de BNA. Veel beroemde architecten zijn bewust geen lid – soms om inhoudelijke, soms om andere redenen.

Architectuurprijzen[bewerken]

Sinds 1965 reikt de BNA de BNA-kubus uit, een oeuvreprijs voor architecten. Sinds 2006 is er voor de BNA-leden bovendien de architectuurprijs BNA Beste Gebouw van het Jaar.

Lijst van voorzitters[bewerken]

Externe link[bewerken]