Bouwlust (Den Haag)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Bouwlust
Wijk van Den Haag
Map - NL - 's-Gravenhage - Wijk 33 Bouwlust en Vrederust - Buurt 96 Zijden Steden en Zichten.svg Map - NL - 's-Gravenhage - Wijk 33 Bouwlust en Vrederust - Buurt 87 Venen Oorden en Raden.svg
Kerngegevens
Gemeente Den Haag
Stadsdeel Escamp
Oppervlakte 1,79 km²  
Inwoners 15.607

Bouwlust is een naoorlogse wijk in het zuidwesten van Den Haag die tussen 1953 en 1967 gebouwd is op het grondgebied van het oude Loosduinen. De wijk wordt in het westen begrensd door de Wenpad, de Meppelweg (de noordgrens met de wijk Zichtenburg en Kerketuinen), de Dedemsvaartweg (oostgrens met de wijk Morgenstond) en de Erasmusweg.[1]

De wijk Bouwlust/Vrederust bestaat uit drie delen: [2]

  • Het eigenlijke Bouwlust tussen de Meppelweg, Meppelrade, Dedemsvaartweg, Melis Stokelaan en de Lozerlaan en kan verdeeld worden in zes buurten aan de hand van het achtervoegsel van de straten: Zijden, Steden, Venen, Oorden, Raden en Zichten.[3][4]
  • Vrederust tussen de Lozerlaan, de Melis Stokelaan, de Dedemsvaartweg en de Erasmusweg[5].
  • De Uithof, tussen de Nieuweweg, Lozerlaan, Poeldijkseweg en Wenpad. De Uithof wordt tot Vrederust gerekend.

Geschiedenis van Bouwlust[6][bewerken]

In het structuurplan voor Groot 's-Gravenhage uit 1949 van stadsplanner Willem Dudok werd zuidwest Den Haag verdeeld in vier woonwijken: Morgenstond, Bouwlust, Berestein en Vrederust. De provincie Zuid-Holland vond dat er tussen de woonwijken en het Westland ruimte voor groen moesten blijven. De bouw van Berestein - zoals Dudok het in z'n hoofd had - ging niet door. Berestein is maar voor de helft uitgevoerd en bij Bouwlust getrokken.

Bouwlust, Vrederust en Berestein[bewerken]

Dudok ging in 1949/1950 uit van drie woonwijken: Bouwlust, Berestein en Vrederust, deze wijken kwamen ten westen van Morgenstond. De provincie vond de opzet te groot en wilde meer groen tussen het Westland en de geplande woonwijken. Daarop werd het plan voor Berestein gehalveerd en kwam de Lozerlaan minder westelijk te liggen. De Beresteinlaan werd niet doorgetrokken tot Loosduinen maar stopte bij de Meppelweg. Hiermee verviel Dudoks opzet van vier ongeveer even grote buurten met de Hengelolaan/Beresteinlaan als hart. Het resterende deel van Berestein werd bij Bouwlust gevoegd. Het uitgewerkte ontwerp voor Bouwlust is van F. van der Sluys uit 1952, het is gebaseerd op een rechthoek waarbij verkeerswegen de wijk in negen buurten verdeelt.

In 1953 startte de aanleg van straten. Vanwege de kritiek op Morgenstond: te monotoon, besloot de gemeente de uitwerking van de buurten in handen te geven aan een werkgroep van architecten. De gemeente eiste een woningdichtheid van meer dan 50 woningen per hectare en enige eenheid van architectuur. De wijk is door de verschillende individuele ontwerpen opgebouwd uit vele kleine ruimtelijke eenheden, die zich in opbouw en architectuur van elkaar onderscheiden. Bouwlust is daardoor gevarieerder dan Morgenstond. De eerste woningen in Bouwlust waren klaar in 1956, in 1960 was 70 % van de woningen gebouwd. De laatste woningen zijn gerealiseerd in 1967. Bouwlust heeft door de samenvoeging van Berestein en Bouwlust een onduidelijk en langgerekt centrum gekregen, dat zich uitstrekt van het winkelcentrum De Stede tot aan het winkelcentrum aan de Beresteinlaan. De buurtwinkels liggen op pleintjes midden in de buurten. Tussen Morgenstond en Bouwlust is een brede strook met sportvelden en moestuinen. Deze strook was gereserveerd voor een spoorweg en een autosnelweg, die zijn er nooit gekomen.

De Uithof[bewerken]

De Uithof wordt tegenwoordig tot Vrederust gerekend. De Uithofspolder maakte deel uit van de voormalige West-Looserdijckerpolder, een in de loop van de Middeleeuwen ontgonnen veen/kleipolder. In 1661 is de polder in twee stukken gedeeld: het noordelijk gedeelte is heringericht als de Zwarte Polder en het zuidelijk gedeelte als de Uithofspolder. Aan de vermoedelijk al uit de Middeleeuwen stammende Uithofslaan waren tot de Tweede Wereldoorlog hoveniersbedrijven te vinden, na de Tweede Wereldoorlog zijn veel van deze bedrijven ingericht als glastuinbouwbedrijven.

Volgens de plannen van Dudok zou De Uithof een wijk worden net als Bouwlust en Morgenstond. De bouw is echter nooit gerealiseerd. Aan de Lozerlaan werden in 1970 vier flatgebouwen van zestien verdiepingen gebouwd, deze geïsoleerde hoogbouw is strijdig met het compacte ontwerp van Dudok. In het nieuwe bestemmingsplan voor de Uithof van 1972 werd de Uithof voor ongeveer driekwart ingericht als wandel-, sport- en recreatiegebied. Hiertoe zijn heuvels opgeworpen, waterplassen gegraven en plantsoenen aangelegd. Een gedeelte van het recreatiegebied is als polderlandschap behouden.

Bevolkingssamenstelling[bewerken]

De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2010 489.271 inwoners. In Morgenstond, Bouwlust en Vrederust woonden toen 43.288 mensen, waarvan 26.230 in Bouwlust/Vrederust en 17.058 in Morgenstond. In Bouwlust/Vrederust was op 1 januari 2010 39,1% van de bevolking autochtoon en 60,9% allochtoon. Ter vergelijking: in de hele gemeente Den Haag was 52,2% van de bevolking autochtoon en 47,8% allochtoon. [7]

Groep Bouwlust/Vrederust %
Nederlanders 39,1
Turken 15,8
Marokkanen 12,5
Surinamers 9,5
Antillianen 3,8
Overige niet-westerse allochtonen 10,2
Westerse allochtonen 8,7

Sport[bewerken]

In Bouwlust zijn een paar amateurvoetbalclubs: W.R.C., HSV Escamp, H.M.S.H, V.C.S, G.O.N.A en B.M.T.