Brieven van Paulus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Auteurschap van de brieven van Paulus in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (hier melden).

14 van de 21 brieven in de canon van het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt toegeschreven aan de apostel Paulus. 13 van deze brieven vermelden Paulus als afzender en worden ook wel de Paulijnse of Paulinische brieven genoemd.[1] Tegenwoordig wordt Paulus' auteurschap van een aantal van deze brieven betwijfeld.

Enkele van deze brieven behoren tot de oudste overgeleverde christelijke documenten. Ze verschaffen inzicht in de overtuigingen en controverses van het vroege christendom en als onderdeel van de canon van het Nieuwe Testament zijn het hoekstenen voor zowel christelijke theologie als ethiek. De Paulijnse brieven worden in moderne uitgaven van het Nieuwe Testament gewoonlijk geplaatst tussen Handelingen van de Apostelen en de algemene brieven. De meeste Griekse manuscripten plaatsen de algemene brieven echter vooraan[2] en enkele minuscels (175, 325, 336 en 1424) plaatsen de Paulijnse brieven aan het eind van het Nieuwe Testament.

De volgende brieven worden traditioneel aan Paulus toegeschreven:

Paulijnse brieven
 1. Brief van Paulus aan de Romeinen
 2. Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
 3. Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
 4. Brief van Paulus aan de Galaten
 5. Brief van Paulus aan de Efeziërs (*)
 6. Brief van Paulus aan de Filippenzen
 7. Brief van Paulus aan de Kolossenzen (*)
 8. Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
 9. Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (*)
 10. Brief van Paulus aan Filemon
Pastorale brieven
 1. Eerste brief van Paulus aan Timoteüs (*)
 2. Tweede brief van Paulus aan Timoteüs (*)
 3. Brief van Paulus aan Titus (*)
Overig
 1. Brief aan de Hebreeën (bevat geen afzender)(*)

(*) Het auteurschap van Paulus van deze brieven wordt betwijfeld.

Verloren gegane brieven[bewerken]

 • Een eerdere brief aan de Korintiërs waarnaar wordt verwezen in 1 Korinthiërs 5:9
 • Een derde brief aan Korintiërs waarnaar wordt verwezen in 2 Korintiërs 2:4 en 7:8 en 9
 • Een eerdere brief aan de Efeziërs waarnaar wordt verwezen in Efeziërs 3:3 en 4
 • Een Brief aan de Laodicenzen waarnaar wordt verwezen in Kolossenzen 4:16