Categorie (wiskunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel slaat op het begrip categorie uit de wiskundige categorietheorie. Voor het topologische begrip met dezelfde naam, zie categorie (topologie).

algebraïsche
structuren

magma
halfgroep
monoïde
groep
ring / ideaal
lichaam/veld

moduul
vectorruimte
algebra

categorie
tralie
boolealgebra

In de categorietheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een categorie een klasse van objecten met overeenkomstige structuur, en morfismen tussen die objecten die de overeenkomst tussen de objecten symboliseren. De categorietheorie is een zeer abstracte theorie, die behoort tot de wiskundige logica, en door zijn algemeenheid toegepast kan worden op vele andere wiskundige gebieden, zoals de topologie, de verzamelingenleer, de groepentheorie en de algebra. Een aantal stellingen en definities binnen deze takken van wiskunde blijken slechts in termen van de objecten en afbeeldingen ertussen te kunnen worden uitgedrukt.

Voorbeeld[bewerken]

In de categorie van groepen zijn de objecten alle groepen, en de afbeeldingen zijn de homomorfismen tussen de groepen, afbeeldingen die de structuur van de groep behouden. Bij ieder homomorfisme hoort een domein, de groep waarop het homomorfisme gedefinieerd is, en een codomein, de groep waarin het homomorfisme afbeeldt. Bij elke groep bestaat het isomorfisme van die groep naar zichzelf, de identieke afbeelding die bij dat object hoort. Verder kunnen twee homomorfismen samengesteld worden tot een nieuw homomorfisme.

Definitie[bewerken]

Een categorie wordt gegeven door:

  • een klasse van objecten, meestal aangegeven met hoofdletters ;
  • een klasse morfismen of pijlen, meestal aangegeven met kleine letters . Een morfisme heeft een object als bron en een object als doel. Naar analogie met een afbeelding wordt het morfisme zelf vaak genoteerd met een pijl: , en bron en doel respectievelijk genoteerd als en en ook aangeduid als domein en codomein. De verzameling morfismen met als bron het object en als doel het object wordt genoteerd als , of als de categorie duidelijk is eenvoudigweg als ; de verschillende verzamelingen morfismen zijn paarsgewijs disjunct;
  • een operator samenstelling die aan twee morfismen en , dus met het morfisme (uitgesproken als g na f) toevoegt, ook kortweg genoteerd als ; de samenstelling is op vanzelfsprekende wijze associatief: ;
  • het bestaan bij ieder object van een uniek morfisme, het identiteitsmorfisme , dat neutraal element is voor de samenstelling, waarvoor dus voor geldt dat en .
Notatie
  • Voor de verzameling homomorfismen schrijft men ook , of
  • Het morfisme wordt ook genoteerd als
  • Het identiteitsmorfisme van het object wordt ook wel aangeduid door
  • De klasse van alle morfismen van een categorie wordt wel genoteerd als of , afgeleid van het Engelse 'arrow', het Franse 'flèche' en het Duitse 'Pfeil'.

Opmerkingen[bewerken]

  • Er kunnen meerdere morfismen zijn met dezelfde bron en hetzelfde doel
  • De uniciteit van het identiteitsmorfisme volgt uit zijn eigenschappen, want stel dat enig identiteitsmorfisme van is, dan volgt:

De klasse van objecten en de klasse van morfismen zijn meestal te groot om formeel als verzameling te kunnen worden opgevat. Als ze allebei toch echte verzamelingen zijn, spreekt men soms van een kleine categorie.

Voorbeelden[bewerken]

Onderstaande tabel geeft de standaardnamen van enkele veel bestudeerde categorieën.

Categorie Objecten Morfismen
Set Verzamelingen Afbeeldingen
Grp Groepen Homomorfismen
Ab Abelse groepen Homomorfismen
Top Topologische ruimten Continue afbeeldingen

Als een verzameling is en een relatie tussen en die reflexief en transitief is, dan kunnen de elementen van worden opgevat als objecten van een kleine categorie en de koppels van als de morfismen van die categorie.

Referenties[bewerken]

Externe links[bewerken]