Central Securities Depository

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een Central Securities Depositary (CSD) of Centrale Effectenbewaarinstelling is een instelling die, meestal specifiek voor een bepaald land, effecten in bewaring neemt met als doel de afhandeling van verrichtingen met die effecten automatisch te kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot een custodian zal een CSD dus naast het bewaren van effecten ook instaan voor de afwikkeling van effectentransacties tussen partijen die een rekening aanhouden bij de CSD.

Wanneer een CSD zich niet beperkt tot een land, maar internationaal actief is, gebruikt men de afkorting ICSD, waar de I natuurlijk slaat op International. De twee belangrijkste ICSD-instellingen van Europa zijn de Euroclear groep in Brussel en Clearstream Bank Luxemburg in Luxemburg. Enkele CSD-instellingen zijn: Euroclear Nederland in Nederland, Euroclear France (voorheen Sicovam) in Frankrijk, Euroclear UK & Ireland (voorheen Crest) in het Verenigd Koninkrijk en Clearstream Bank Frankfurt in Duitsland.

De diensten die een (I)CSD aanbiedt, situeren zich vooral rond de eigenlijke afwikkeling van effectentransacties. Dit houdt onder andere in dat een aan- of verkoop van effecten slechts zal plaatsvinden als de verkoper de stukken effectief heeft, en de koper de benodigde geldmiddelen heeft (verkoop tegen betaling, against payment). Ook zal de CSD indien nodig optreden als tussenpersoon als de eigenlijke afwikkeling zich bij een andere (I)CSD afspeelt, bijvoorbeeld als de tegenpartij via een CSD in een ander land werkt.

Daarnaast biedt een CSD vaak aanverwante diensten aan, zoals:

  • Verzorgen van securities lending en borrowing.
  • REPO.
  • Emissies van nieuwe effecten begeleiden. Hierbij moet de uitgever geen individueel akkoord geven voor elke inschrijving, vermits de uitgifteprijs en datum toch vastliggen.
  • Financiële basisverrichtingen (overschrijving van/naar derden)
  • De noodzakelijke rapportering over de lopende en uitgevoerde verrichtingen, stand van de effectenrekeningen

Omdat een CSD vaak ook de rol van custodian speelt, worden ook de daaraan verbonden diensten aangeboden.

ICSD's zijn ook verantwoordelijk voor het toekennen van ISIN-nummers. Dit zijn de unieke identificatienummers van effecten (zoals een ISBN-nummer voor een boek).

Het is belangrijk om het verschil te zien tussen de rol van een (I)CSD en de eigenlijke beurs. Op de beurs komt een akkoord tot stand tussen twee partijen, bij de CSD komt enkel de afwikkeling, als de beide marktpartijen akkoord zijn over wat, wanneer en voor welke prijs. Een CSD bemiddelt niet bij het zoeken naar een koper of verkoper, en zal ook geen prijzen vormen of publiceren.