Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo van Unia.

Unia,[1] officieel het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme of kortweg het Interfederaal Gelijkekansencentrum en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR), is een Belgische openbare dienst, opgericht bij wet van 15 februari 1993, met als doel discriminatie te bestrijden. Het volgde het Koninklijk Commissariaat voor de Migranten op (1989-1993), waarmee Paula D'Hondt belast was geweest. In 1999 werd een Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bij het Centrum opgericht. Ten slotte is het Centrum bevoegd om de overheden te informeren over de migratiestromen en om de rechten van vreemdelingen te behartigen.

Meer dan tien jaar lang was Johan Leman de eerste directeur; het Centrum was daarom beter bekend als het Centrum-Leman. In augustus 2003 nam Leman ontslag omdat hij het niet eens was met de toegenomen politisering van het Centrum. Hij werd opgevolgd door Jozef De Witte, die tot dan actief was bij 11.11.11. De Witte bleef directeur tot juni 2015. Sinds 1 februari 2016 wordt het centrum geleid door twee codirecteurs: Els Keytsman en Patrick Charlier. Het centrum kreeg toen ook de naam Unia.

In het kader van de staatshervorming veranderde de rol en het statuut van het Centrum. De bevoegdheden werden uitgebreid tot die van de gewesten en gemeenschappen en het Centrum kreeg dus een interfederaal karakter. Tevens werden de opdrachten van het Centrum inzake migratie ondergebracht bij het nieuw opgerichte Federaal Migratiecentrum.

Opdrachten[bewerken]

Hoofdopdrachten van het Centrum zijn:

De instelling staat onder de bevoegdheid van de eerste minister van de Belgische federale regering maar valt inhoudelijk onder de bevoegdheid van de federale minister van Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen. Het is onafhankelijk in de uitoefening van zijn opdracht. Het Centrum wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Tot in de zomer van 2006 gaf het Centrum niet altijd de indruk zich in te willen laten met onderwijsmaterie,[bron?] o.a. omdat daarvoor heel specifieke onderwijsreglementering geldt naast specifieke vrijheden van het vrij onderwijs. In september 2006 kwam er een overeenkomst tot stand met de Vlaamse Onderwijsraad waarbij het Centrum betrokken wordt bij discriminaties in het onderwijs.

Bestuur[bewerken]

Sinds de hervorming naar een interfederaal centrum, wordt de raad van bestuur als volgt samengesteld (met telkens een gelijk aantal mannen en vrouwen):

Met uitzondering van het Duitstalig lid, bestaat de raad van bestuur dus uit 20 leden met zowel verplichte genderpariteit als taalpariteit.

Onderscheiding[bewerken]

Op 21 juli 2004 ontving de organisatie tijdens de Gentse Feesten op Sint-Jacobs, de "Prijs voor de Democratie" vanwege haar rol bij de veroordeling van de drie vzw's van het Vlaams Blok door het hof van beroep in Gent.[2]

Externe link[bewerken]