Commissie-Levelt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De commissie-Levelt is een commissie onder voorzitterschap van de Nijmeegse psycholinguïst en voormalig president van de KNAW, Pim Levelt, die op 9 september 2011 werd opgericht, met het doel onderzoek te doen naar de vermeende fraude van sociaal psycholoog Diederik Stapel. De commissie werd ingesteld door de Tilburgse rector magnificus Philip Eijlander; soortgelijke commissies werden ingesteld door de Rijksuniversiteit Groningen (commissie-Noort) en de Universiteit van Amsterdam (commissie-Drenth), eerdere werkgevers van Stapel. Al vanaf het begin stemden deze commissies hun werkzaamheden op elkaar af. In het Engels staat het gezamenlijke onderzoek bekend als Stapel Investigation.

Aanleiding[bewerken]

In augustus 2011 meldde een aantal naaste medewerkers van Stapel zich bij de Tilburgse rector met het vermoeden dat Stapel zich in een aantal onderzoeken zou hebben schuldig gemaakt aan frauduleuze handelingen. Niet veel later moest Stapel toegeven dat hij in sommige onderzoeken gebruik had gemaakt van gefingeerde data. Onmiddellijk hierop werd hij door Eijlander op non-actief gesteld. Meteen ook stelde Eijlander een onderzoekscommissie in, onder voorzitterschap van Levelt.

Samenstelling van de commissie[bewerken]

Naast Levelt hadden zitting in de commissie: de Tilburgse jurist en criminoloog Marc Groenhuijsen, en de – eveneens Tilburgse – hoogleraar wetenschapsfilosofie Jacques Hagenaars. Het secretariaat van de commissie werd gevoerd door Shirley Baert, in het dagelijks leven beleidsmedewerker van de Tilburgse onderzoeksschool voor Gedragswetenschappen. Ook aan de universiteiten van Groningen (onder voorzitterschap van Ed Noort) en Amsterdam (onder voorzitterschap van Piet Drenth) werden onderzoekscommissies gevormd, met de opdracht zich te buigen over de publicaties van Stapel die gebaseerd zijn op onderzoek dat hij uitvoerde (of uitgevoerd beweerde te hebben) in de tijd dat hij aan die universiteiten verbonden was.

Opdracht[bewerken]

De commissie-Levelt had een tweeledige opdracht. Enerzijds moest zij onderzoeken welke publicaties gebaseerd waren op gefingeerde data of op gefingeerd onderzoek en gedurende welke periode deze misstanden plaatsvonden. In de tweede plaats werd de commissie gevraagd onderzoek te doen naar de onderzoekscultuur waarin deze wantoestanden konden plaatsvinden en aanbevelingen te doen voor de verbetering van die cultuur.

Bevindingen[bewerken]

De commissie-Levelt en de lokale subcommissies stelden vast dat veel van de door hen onderzochte publicaties van Stapel, of van zijn promovendi (waarbij Stapel als co-auteur optrad) gebaseerd waren op fictieve data. De commissie deed nog geen officiële aanbevelingen voor het veranderen van de onderzoekscultuur in de sociale psychologie. Niettemin werden op alle Nederlandse universiteiten al protocollen aangenomen met betrekking tot de wijze van verzamelen van onderzoeksdata en de controle op die data.

Externe links[bewerken]