Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is een Nederlandse commissie die wordt ingesteld door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en die toezicht houdt op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Taken[bewerken]

De commissie toetst de rechtmatigheid van het handelen van de AIVD en de MIVD, alsmede van de handelingen die in opdracht van deze diensten worden verricht door andere overheidsorganen (zoals de politie). Daarnaast geeft zij advies over het functioneren (maar niet over doelmatigheid) en brengt zij advies uit met betrekking tot klachten over de diensten bij de betreffende ministers.

De commissie maakt jaarlijks een verslag op van haar bevindingen, dat aan de minister wordt aangeboden ter commentaar. De definitieve versie wordt via de minister aangeboden aan de Kamers van het parlement (openbaar deel) en aan de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (geheim deel). De openbare versie van de verslagen worden ook op de website van de CTIVD gepubliceerd.

Organisatie[bewerken]

De CTIVD bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter, die voor een termijn van zes jaar op voordracht van de Tweede Kamer bij koninklijk besluit worden benoemd. De voorzitter van de Commissie is tevens voorzitter van de afdeling toezicht, waarnaast een lid van de Commissie als voorzitter van de afdeling klachtbehandeling (zie onder) fungeert. Beide afdelingen tellen drie leden, inclusief hun voorzitter. De Commissie wordt ondersteund door een eigen secretariaat. Beheersmatig maakt de CTIVD onderdeel uit van het Ministerie van Algemene Zaken.

Per 1 maart 2016 bestaat de commissie uit de volgende leden:[1]

In december 2014 werd een Kenniskring ingesteld, bestaande uit een zevental externe deskundigen die de CTIVD van advies en kritisch commentaar kunnen voorzien.[2]

Afdeling klachtbehandeling[bewerken]

Onder de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is een aparte afdeling klachtbehandeling ingesteld. Deze onderzoekt en beoordeelt klachten over de AIVD, de MIVD, de betrokken ministers en de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, alsmede meldingen over vermoedelijke misstanden bij deze diensten. Het oordeel van de afdeling klachtbehandeling is bindend.[3]

Op 23 januari 2018 ging de Tweede Kamer akkoord met de benoeming van de volgende personen:[4]

  • mw. mr. A. Stehouwer (voorzitter)
  • dhr. mr. W.B.M. Tomesen (1e lid)
  • dhr. mr. J.L. Burggraaf (2e lid)
  • mw. mr. H.C. Wiersinga (3e lid)

De leden van de afdeling klachtbehandeling maken geen deel uit van de CTIVD.[5]

Internationale samenwerking[bewerken]

Om ook toezicht te kunnen houden op de internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoekt de CTIVD contact met buitenlandse toezichtorganen. Concreet is daartoe in 2015 een project van start gegaan waarbij de nationale toezichthouders uit België, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Nederland inzichten en ervaringen met elkaar zijn gaan delen.[5] Op 14 november 2018 verscheen voor het eerst een gezamenlijk opgesteld rapport van de vijf genoemde toezichthouders, met name over de mogelijkheden van toezicht op de internationale uitwisseling van gegevens.[6]

Externe link[bewerken]