Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is een Nederlandse commissie die wordt ingesteld door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Beheersmatig maakt deze instantie onderdeel uit van het Ministerie van Algemene Zaken.

De commissie toetst de rechtmatigheid van het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), alsmede van de handelingen die in opdracht van deze diensten worden verricht door andere overheidsorganen (zoals de politie). Daarnaast geeft zij advies over het functioneren (maar niet over doelmatigheid) en brengt zij advies uit met betrekking tot klachten over de diensten bij de betreffende ministers.

De commissie maakt jaarlijks een verslag op van haar bevindingen, dat aan de minister wordt aangeboden ter commentaar. De definitieve versie wordt via de minister aangeboden aan de Kamers van het parlement (openbaar deel) en aan de Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (geheim deel).

In december 2014 werd een Kenniskring ingesteld, bestaande uit een zevental externe deskundigen die de CTIVD van advies en kritisch commentaar kunnen voorzien.[1]

Externe link[bewerken]