Conjunctie Therapie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Geplaatst:
13-05-2022
Genomineerd: hoort dit thuis in de encyclopedie?   Past dit onderwerp in Wikipedia?

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat het onderwerp van dit artikel niet past in deze encyclopedie, en stelt daarom voor het artikel te laten verwijderen.
De hiervoor opgegeven reden is: Nieuwe vorm van therapie zonder enige onafhankelijke bronnen waaruit blijkt dat het al een breder gangbaar concept is. (De referenties naar Wikipedia-artikelen zijn daarvoor niet geschikt.)

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Mogelijk is het onderwerp wel relevant maar blijkt dit onvoldoende uit de inhoud van het artikel, bijvoorbeeld door een gebrek aan referenties naar gezaghebbende bronnen. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is, Relevantie en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

Conjunctie Therapie is een nieuwe therapievorm waarbij alles gericht is op het weer in verbinding komen. Deze vorm kan ingezet worden voor Individuele Therapie maar ook in plaats van Relatietherapie[1]. Er is echter een groot verschil tussen Relatietherapie en Conjunctie Therapie. Waarbij de Relatietherapie zich richt op de samenwerking en oefenen met elkaar tijdens de therapie richt de Conjunctie Therapie zich op het individu en het individuele proces. Bij relatieproblemen doorloopt een stel het individuele therapeutisch proces parallel van elkaar.

Ontwikkeling[bewerken | brontekst bewerken]

In 2022 begon Reinier de Weerdt, relatie- en gezinstherapeut, met het aanbieden van deze door hem ontwikkelde therapievorm. Hij bemerkte dat tijdens de relatietherapie stellen vaak moeizaam vooruit kwamen doordat zij onvoldoende aandacht besteedde aan het individuele proces. Toen hij tijdens de relatietherapie ook meer individuele sessies begon te geven bemerkte hij dat de relatie zich sneller verbeterde. Tijdens het individuele proces werd er tijdens de sessies dieper ingegaan op de persoonlijke lijdensdruk van de cliënt. Ook werd er tijdens individuele sessies meer gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in patronen en strategieën die iemand in zijn leven ontwikkeld heeft. Hoewel er door de therapeut oefeningen of andere acties werden meegegeven om buiten de therapie mee aan de slag te gaan namen de cliënten zelf ook buiten de therapie om meer initiatieven in hun relatie. Ook cliënten die met individuele klachten kwamen leken sneller door het therapeutisch proces te gaan. Vanuit deze ervaringen is de Conjunctie Therapie ontwikkeld.

Inhoud van Conjunctie Therapie[bewerken | brontekst bewerken]

Doel[bewerken | brontekst bewerken]

Bij Conjunctie Therapie is alles gericht op het weer in verbinding komen. Dat doel wordt bereikt door het harmoniseren van het bewuste deel, het onbewuste deel en het relationele deel van iemand. De focus ligt op verbinding en herstel door de verschillende delen in iemand weer te harmoniseren. Deze therapie kan dus individueel gevolgd worden of samen maar uiteindelijk werkt een ieder tijdens de therapie aan zichzelf. Na de intake formuleert de cliënt doelen voor zichzelf. Ook als deze doelen gericht zijn op problemen die in een relatie ervaren worden, schrijft een ieder zijn eigen doelen op. Het uitgangspunt in deze therapie is dat ieder mens 100% zelf verantwoordelijk is voor zijn binnenwereld en zijn gedrag. De binnenwereld bestaat dan uit een deel waar iemand zich bewust van is; het bewuste deel en een deel waar iemand zich niet bewust van is; het onbewuste deel. Het gedrag richt zich op zichzelf en naar anderen toe. Daarom wordt dit het relationele deel genoemd.

De 3 delen[bewerken | brontekst bewerken]

Het Bewuste deel

Bij het werken met het bewuste deel wordt er gewerkt aan datgene waar iemand zich bewust van is. Het gaat dan in eerste instantie om het denken, voelen en de behoeften die iemand heeft. Ook worden andere factoren die van invloed zijn helder in beeld gebracht zoals persoonlijke overtuigingen, normen en waarden, lichamelijke gezondheid, zorgen en stressfactoren, en het verhaal dat iemand zelf vertelt over zijn verleden en/of toekomst.

Het Onbewuste deel

Bij het werken met het onbewuste deel wordt er gewerkt aan datgene waar iemand zich niet of nauwelijks bewust van is. Het onbewuste wordt gezien als opslagplaats van alles wat iemand heeft meegemaakt en is ook het deel wat een eigen wijsheid of zienswijze heeft. Er wordt gewerkt aan wat er ten diepste geraakt wordt waardoor er op een bepaalde manier gereageerd wordt. Ook kunnen de verschillende persoonlijkheidsdelen van iemand duidelijker worden en kunnen de verschillen van deze delen meer zichtbaar of hoorbaar worden. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor wat het onbewuste kenbaar probeert te maken maar wat bijvoorbeeld overstemd wordt door gedachten of het drukke leven dat iemand heeft. Dat kan bijvoorbeeld door het verkennen van een droom die iemand heeft gehad.

Het Relationele deel

Bij het werken met het relationele deel wordt er gewerkt aan datgene waar iemand in relatie mee staat en daar uiting aan geeft. In eerste instantie is een cliënt in relatie met zichzelf. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop iemand met zichzelf omgaat, over zichzelf denkt en voelt en reageert op zichzelf. Er wordt tijdens de therapie gekeken hoe iemand zich gedraagt als diegene alleen is. In tweede instantie wordt er ook gekeken naar de relatie met anderen en de verschillen daarin verhelderen. Deze verschillen kunnen afhankelijk zijn van de locatie of rol die iemand op een specifiek moment heeft. Bij het relationele deel gaat het ook over intimiteit, wat eveneens een individueel aspect heeft en tot uiting kan komen in relatie tot een ander. Bij het werken met het relationele deel gaat het met name over gedrag, het lichaam en op welke wijze iemand de eigen identiteit vorm geeft.

Werkwijze[bewerken | brontekst bewerken]

Eén van de uitgangspunten van Conjunctie Therapie is dat therapie bestaat uit: passieve ervaringen - actieve ervaringen. De passieve ervaringen gaan dan om wat iemand ervaart door de ander of de wereld om hem heen. Bijvoorbeeld de therapeut die iets vertelt waarbij de cliënt luistert; passieve ervaring. Vervolgens voelt of bedenkt de cliënt hier iets bij; actieve ervaring. De reactie naar de therapeut toe is eveneens een actieve ervaring. De nadruk bij Conjunctie Therapie ligt op het tijdens maar vooral buiten de therapie om bewuster worden van deze passieve en actieve ervaringen. Het kan dan gaan om het waarnemen van wat er gebeurt (intern of extern), hierbij wordt iemand zich meer bewust van de passieve ervaringen. En daarbij wordt de cliënt aangespoord om te experimenteren met nieuw gedrag waardoor er nieuwe actieve ervaringen worden opgedaan. Passief en actief kunnen binnen deze vorm ook gezien worden als een oproep aan de cliënt om zich in te zetten voor beide ervaringen. Passief betekent in deze niet niets doen maar gaat om waarnemen en bewustwording.

Tijdens het therapeutisch proces worden onder andere Transactionele Analyse[2], Geweldloos Communiceren[3], Mentaliseren[4] Bevorderende Therapie en Moderne Hypnotherapie[5] gebruikt. Deze worden afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt op verschillende momenten ingezet. De therapeut richt zich op het individu en de individuele doelen voor de therapie. Deze doelen zijn voor een deel geformuleerd tijdens de intake en kunnen later nog aangevuld worden. Conjunctie Therapie is om deze reden dus niet hetzelfde als relatietherapie maar kan wel parallel gevolgd worden door twee mensen. Het hoeft dan niet per definitie te gaan om een stel maar kan ook gaan om bijvoorbeeld; moeder-dochter, twee broers of twee vrienden. Wanneer twee mensen parallel de therapie volgen is de volgorde van de therapie in principe: AB-A-B-AB-B-A-AB. Dus eerst samen (AB), dan komt (A) alleen, vervolgens komt (B) alleen en dan weer samen. Daarna komt niet (A) maar (B) alleen, dan komt (A) alleen en vervolgens weer samen.

De therapie is sterk ervaringsgericht waarbij de cliënt na elke sessie aangespoord wordt om passieve en/of actieve ervaringen op te doen. Na een sessie waarbij hypnotherapie gegevens is kan het bijvoorbeeld gaan om passieve ervaringen. De cliënt neemt waar of er na deze sessie iets veranderd is in de manier van ervaren of reageren. Na een sessie waarbij d.m.v. Transactionele Analyse de Egotoestand van waaruit iemand voornamelijk reageert duidelijk is geworden kan het bijvoorbeeld gaan om actieve ervaringen. De cliënt gaat proberen vanuit een andere Egotoestand te reageren.

Naamgeving van Conjunctie Therapie[bewerken | brontekst bewerken]

Het doel van Conjunctie Therapie is om gedurende de therapie de drie delen steeds meer in harmonie met elkaar te laten komen waardoor ze elkaar op een positieve manier gaan versterken. Volgens Wikipedia betekent conjunctie "verbinden", "samengaan" of "overeenstemmen"[6]. Binnen de astronomie gaat het meer over twee hemellichamen die lijken samen te voegen vanuit de waarnemer [7]. Bij het therapeutisch proces komen de delen meer in overeenstemming met elkaar, ontstaat er meer verbinding in de relatie die iemand met zichzelf en/of de ander ervaart. En soms kan er, vanuit het oogpunt van een iemand die de cliënt kent, waargenomen worden dat er meer eenheid of harmonie bij de desbetreffende persoon aanwezig is. Om deze redenen is het woord Conjunctie zeer toepasbaar op deze vorm van therapie.

Nog steeds in ontwikkeling[bewerken | brontekst bewerken]

De Conjunctie Therapie is nog volop in ontwikkeling. Omdat het een nieuwe vorm van therapie is vraagt het om meer casuïstiek en onderzoek zodat deze vorm in de toekomst breder aangeboden kan worden. Op dit moment wordt er materiaal ontwikkeld om het therapeutisch proces te ondersteunen.

  1. (nl) (2020-03-07)Relatietherapie. Wikipedia.
  2. (nl) (2022-02-22)Transactionele analyse. Wikipedia.
  3. (nl) (2021-01-13)Geweldloze communicatie. Wikipedia.
  4. (nl) (2016-12-06)Mentalisatie. Wikipedia.
  5. (nl) (2021-02-03)Hypnotherapie. Wikipedia.
  6. (nl) (2014-09-20)Conjunctie. Wikipedia.
  7. (nl) (2021-10-26)Conjunctie (astronomie). Wikipedia.