Crout-decompositie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Crout-decompositie is een algoritme voor de LU-decompositie van een vierkante niet-singuliere matrix in een benedendriehoeksmatrix L en een bovendriehoeksmatrix U. In de matrix U zijn de elementen op de hoofddiagonaal gelijk aan 1.

De methode is genoemd naar Prescott Durand Crout, wiskundige aan het Massachusetts Institute of Technology die ze in 1941 beschreef.[1]

Beschrijving[bewerken]

Via Gauss-eliminatie[bewerken]

Zij A een n×n matrix met elementen ai,j. De Crout-decompositie is formeel gezien een Gauss-eliminatie. Het algoritme begint dan met als L de n×n-eenheidsmatrix en U gelijk aan A. In n-1 stappen wordt U herleid tot een bovendriehoeksmatrix en L tot een benedendriehoeksmatrix, zodanig dat het matrixproduct LU steeds gelijk blijft aan A.

In de k-de stap worden het elementen op de hoofddiagonaal in de k-de kolom van U op een gebracht en de elementen eronder op nul. Dit gebeurt door rij k te delen door het pivot-element uk,k. Deze waarde kopiëren we in de corresponderende positie in matrix L. Daarna vermenigvuldigen we de k-de rij met uj,k en trekken ze dan af van rij j, wat een nieuwe rij j geeft met nul in de k-de kolom (j > k). De factoren, uj,k, kopiëren we eveneens in de corresponderende kolom van L.

Indien U een element uk,k op de hoofddiagonaal heeft dat nul is, gaat dit natuurlijk niet op. In dat geval moet de rij k verwisseld worden met een onderliggende rij j waarin uj,k niet nul is. De verwisseling gebeurt ook in L. De verwisselingen kunnen bijgehouden worden in een permutatiematrix P. In het begin is P de eenheidsmatrix. Wanneer twee rijen in U en L verwisseld worden, worden dezelfde rijen in P verwisseld. De decompositie is dan niet langer A = LU maar A = PLU.

Rechtstreekse berekening[bewerken]

Indien men rekening houdt met de specifieke structuur van L en U, kan men de coëfficiënten ervan een voor een berekenen. Immers als men het matrixproduct A = LU uitschrijft, verkrijgt men een stelsel van n×n lineaire vergelijkingen in de n×n onbekende coëfficiënten van L en U. Deze vergelijkingen kan men zo rangschikken dat elke volgende vergelijking een nieuwe coëfficiënt geeft; bijvoorbeeld:

(dit is de eerste kolom van L)
of
of
(dit vervolledigt de eerste rij van U)
of
of enz.;
(dit vervolledigt de tweede kolom van L)

Op deze manier kan men afwisselend een kolom van L en een rij van U rechtstreeks berekenen. Dit is de "compacte" vorm van de Crout-decompositie.

Rekenvoorbeeld[bewerken]

Gegeven:

We beginnen met als matrix L de eenheidsmatrix en U gelijk aan A:

Eerste stap[bewerken]

In de eerste stap delen we de eerste rij van U door 3, en daarna vermenigvuldigen we de eerste rij achtereenvolgens met −3, 6, 9 en trekken ze af van de tweede, derde en vierde rij zodat de elementen onder de diagonaal in de eerste kolom van U nul zijn. De getallen 3, −3, 6 en 9 kopiëren we naar de eerste kolom van L, die dus een kopie wordt van de eerste kolom van U. Dit geeft als tussenstand:

(Men kan nagaan dat het product van deze twee matrices de oorspronkelijk matrix A is)

Tweede stap[bewerken]

Om het elementen op de hoofddiagonaal in de tweede kolom van U op een te krijgen moeten we de tweede rij van U delen door −2. Om de rest van de tweede kolom van U op nul te krijgen moeten we de tweede rij van U vermenigvuldigen met 10 en −16 en aftrekken van de derde resp; de vierde rij. De waarden −2, 10 en −16 gaan naar de tweede kolom van L ; die is dus een kopie van de tweede kolom van U vanaf de tweede rij. Dit geeft:

Derde stap[bewerken]

In de derde stap delen we de derde rij van U door −1. Daarna vermenigvuldigen we de derde rij met −3 en trekken ze af van de vierde rij. De factoren −1 en −3 kopiëren we naar de derde kolom van L:

Vierde stap[bewerken]

In de vierde en laatste stap rest ons enkel het element in de linker benedenhoek van U op een te brengen, door het te delen door −1, en die waarde te kopiëren naar L. Dit geeft als eindresultaat:

Daarmee is de decompositie van A in LU beëindigd. In dit geval was er geen verwisseling van rijen nodig.

Bemerkingen[bewerken]

Om een stelsel van lineaire vergelijkingen op te lossen gaat men als volgt te werk:

  1. Vorm de matrices en : . We noemen het (voorlopig onbekende) product .
  2. Los op door voorwaartse substitutie.
  3. Los op door achterwaartse substitutie.

Wanneer bijvoorbeeld , vinden we achtereenvolgens:

  • of
  • waaruit
  • waaruit
  • waaruit

en:

  • waaruit
  • waaruit
  • waaruit

Indien deze methode in een computerprogramma wordt geïmplementeerd, is het niet nodig om twee afzonderlijke matrices voor L en U te gebruiken. Ze kunnen compact in een enkele matrix bewaard worden (daarvoor kan zelfs de matrix A dienen als deze mag overschreden worden). Het is immers niet nodig om de elementen op de hoofddiagonaal van U te bewaren, die per definitie gelijk zijn aan 1. De rij-permutaties kunnen bijgehouden worden in een permutatievector van n elementen 1 tot en met n; als twee rijen verwisseld worden worden de corresponderende elementen in de permutatievector verwisseld.

De Crout-decompositie gelijkt sterk op de Doolittle-decompositie. Dit is ook een LU-decompositie met dit verschil dat in een Doolittle-decompositie de elementen op de hoofddiagonaal van de benedendriehoeksmatrix L gelijk zijn aan 1.

Externe links[bewerken]