DENK

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
DENK
Afbeelding gewenst
Personen
Partijvoorzitter Selçuk Öztürk
Partijleider Tunahan Kuzu
Mandaten
Zetels in Tweede Kamer
Geschiedenis
Opgericht februari 2015
Algemene gegevens
Actief in Nederland
Richting links
Ideologie multiculturalisme,[1] sociaaldemocratie[1]
Jongerenorganisatie OPPOSITIE
Wetenschappelijk bureau Statera
Website DENK
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

DENK is een Nederlandse politieke partij die in 2015 ontstond uit de van de Partij van de Arbeid afgesplitste fractie Groep Kuzu/Öztürk. DENK is behalve de gebiedende wijs van het werkwoord denken ook Turks voor gelijkwaardig.[2][3]

Historie[bewerken]

Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk splitsten zich in november 2014 af van de Tweede Kamerfractie van de PvdA, omdat zij niet bereid waren hun vertrouwen uit te spreken in de opstelling van de eigen fractie in het integratiedebat en in het integratiebeleid van minister Lodewijk Asscher.[4] Daags na hun afsplitsing maakten ze bekend te streven naar een nieuwe politieke beweging. Op 9 februari 2015 werd de naam van de nieuwe partij openbaar gemaakt; DENK.[2]

In januari 2016 kwam DENK, doordat zij het vereiste minimumaantal van duizend leden bereikt had, in aanmerking voor subsidie. Het basisbedrag ad 250.000 euro moesten ze echter delen met de partij waarvan ze zich heeft afgesplitst (de PvdA). Het ledental stond in mei 2016 volgens eigen opgave van DENK op ruim 2.100.[5]

In de loop van 2015 en 2016 sloten achtereenvolgens voormalig Miss Nederland Tatjana Maul, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders Farid Azarkan en presentatrice Sylvana Simons zich bij DENK aan.[5][6][7] Twee raadsleden uit Alkmaar en Veenendaal maakten in oktober en november 2016 de overstap van respectievelijk de PvdA en D66 naar DENK.

In december 2016 verliet Simons DENK om een eigen partij, Artikel 1, op te richten, samen met campagneleider Ian van der Kooye. Als redenen voor haar vertrek gaf zij op dat DENK te polariserend te werk zou gaan, dat haar te weinig ruimte gegund zou zijn op het gebied van homo- en vrouwenemancipatie, en dat zij niet voldoende gesteund zou zijn door de partij toen zij bedreigd werd.[8] Op 22 januari 2017 eiste DENK schadevergoedingen van Simons en Van der Kooye van resp. € 30.000 en € 40.000, omdat deze zich negatief hadden uitgelaten over de partij.[9] Andere bronnen spreken van het in werking laten treden van een boetebeding.[10] De kantonrechter wees de eisen af en wees Simons een schadevergoeding toe.[11][12]

Op 30 december 2016 presenteerde DENK haar kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Na lijsttrekker Kuzu volgen Azarkan op plek 2 en Öztürk op plaats 3.[13]. Bij de verkiezing behaalde de partij drie zetels.

Standpunten[bewerken]

De beweging heeft in februari 2015 een politiek manifest opgesteld waaruit in november 2016 het verkiezingsprogramma Denkend aan Nederland is voortgekomen.[14][15]

In het programma pleit DENK voor de volgende vijf punten:

  1. een verdraagzame samenleving waarin wij elkaar accepteren.
  2. een sociale samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar.
  3. een lerende samenleving waarin wij ieders talent benutten.
  4. een duurzame samenleving waarin wij omkijken naar onze omgeving.
  5. een rechtvaardige samenleving, die internationaal rechtvaardigheid bevordert.

Onder punt 1 wil de beweging een Monument ter nagedachtenis van Arbeidsmigratie oprichten en willen zij dat "kennis van de migratiegeschiedenis" een kerndoel wordt in het onderwijs. Het begrip "integratie" wil de beweging afschaffen en vervangen door "acceptatie". Ook schaft de beweging de term "allochtoon" af. In het manifest wordt geconstateerd dat mensen met een niet-westerse achtergrond minder kans hebben op een baan of stageplaats en zich vaker negatief bejegend voelen in contacten met politie en justitie. Het manifest stelt dat racisme in Nederland structureel en institutioneel van aard is en wil daarom dat er een zogeheten "racismeregister" wordt opgericht, waarin uitingen van racisme geregistreerd worden. Geregistreerden zouden niet voor een overheidsorganisatie mogen werken.

De onderdelen van punt 2 zijn geënt op die van het traditionele socialisme. De beweging noemt in het manifest een aandachtspunt de eerste generatie arbeidsmigranten die de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben gehaald.

Onder punt 3 wil de beweging dat in het onderwijs de diversiteit in de klas in verhouding staat met de diversiteit voor de klas (onder de leraren). Bovendien wil de beweging dat in elke school in Nederland, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs, de vakken Chinees, Arabisch en Turks verplicht als keuzevak worden geïntroduceerd. Deze talen zijn volgens de beweging nuttig voor de handelspositie en internationale betrekkingen van Nederland. Het volgens het manifest voorkomende treiteren van initiatiefnemers van islamitisch onderwijs wil de beweging stoppen door een onafhankelijke commissie op te richten. Er wordt gepleit voor het door de overheid aanmoedigen van opleidingen tot imam, waarbij de overheid zich echter niet dient te bemoeien met het curriculum. Imams zijn volgens het manifest niet alleen nodig voor moskeeën, maar ook in zorginstellingen, gevangenissen en defensie.

Onder punt 4 is er een overeenkomst met de standpunten van groene partijen.

Bij punt 5 wordt aandacht besteed aan drie punten.

  • DENK is van mening dat de VN en de VN Veiligheidsraad aan een fundamentele herziening toe zijn en dat de Europese Unie een autonoom buitenlandbeleid moet gaan voeren.
  • De beweging wil extremisme aanpakken door de voedingsbodem aan te pakken, die volgens DENK bestaat uit uitzichtloosheid, sociale uitsluiting en onrechtvaardigheid.
  • Over het Israëlisch-Palestijnse conflict staat in het manifest dat Europa de internationale positie van Palestina versterkt en dat Nederland Palestina erkent, omdat dit beter zou werken dan nog een groot aantal interreligieuze dialogen.

Controverses[bewerken]

DENK weigert de Armeense genocide een genocide te noemen. De partij zegt zowel de Armeense als de Turkse slachtoffers te betreuren en pleit voor een onafhankelijk internationaal onderzoek.[15]

NRC Handelsblad berichtte in februari 2017 dat DENK op sociale media gebruikmaakt van nepprofielen om de publieke opinie te beïnvloeden.[16] Als reactie hierop plaatste DENK in eerste instantie een filmpje op hun Facebookpagina waarin Kuzu en Azarkan de beschuldigingen bagatelliseerden, de motieven van NRC Handelsblad in twijfel trokken en suggereerden dat andere partijen zich in veel grotere mate schuldig zouden maken aan het werken met nepvolgers.[17]. Een paar dagen later erkende lijsttrekker Kuzu dan toch dat er sprake was geweest van internettrollen. Volgens hem betrof het jongeren van de jeugdafdeling van DENK, die inmiddels zouden zijn aangesproken op hun gedrag.[18][19] Nog weer enige dagen later erkende Kuzu ook Azarkan ter verantwoording te hebben geroepen voor zijn rol in dezen.[20][21]

Externe links[bewerken]