De Deur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Evangeliegemeente De Deur is een internationale christelijke organisatie die ontstond in Prescott (Arizona, VS). Zij heeft haar wortels in de Jezusbeweging van de jaren zestig.

Geschiedenis[bewerken]

Wayman Mitchell richtte vanuit een pinksterkerk een koffiebar op met de naam The Door (De Deur). Hier kwamen jonge mensen tot het geloof en kickten zij af van hun drugsverslaving. Mitchell legde sterk de nadruk op "mannelijke waarden" en sloot vrouwen uit van leidinggevende posities. Dit leidde tot een breuk met zijn eigen kerk, de door een vrouw (Aimee Semple McPherson) opgerichte International Church of the Foursquare Gospel, waarna Mitchell in 1984 zijn eigen kerk stichtte, de Christian Fellowship Ministries. De organisatie geeft het blad Messenger in het Nederlands, Engels en Spaans uit.[1] In Nederland bestond De Deur in 1978 als een kleine bijbelstudiegroep in Steenwijk, die later onder het leiderschap van Rudy van Diermen uitgroeide tot enkele tientallen gemeenten. In 2002 werd Van Diermen, die sinds 1997 in Zuid-Afrika werkte, kritisch over de Amerikaanse leiding, die hij te gematigd vond. Daarop werd hij door de Nederlandse voorgangers van zijn taak ontheven. Sindsdien neemt De Deur een wat gematigder standpunt in.[2] Momenteel zijn er zo'n 50 kerken in Nederland.[3] Vanuit Nederland zijn er diverse kerken in het buitenland begonnen.[4]

Opvattingen[bewerken]

De leden van De Deur geloven net als de pinksterbeweging in christelijke glossolalie en erkennen, net als de overige takken van de pinksterbeweging, alleen een doop door onderdompeling en niet door besprenkeling (zoals bij de kinderdoop). Die laatste opvatting komt overeen met het baptisme, dat alleen de volwassenendoop kent door onderdompeling. De Deur is bekend om zijn openbare samenkomsten waarin verschillende mensen door gebed van hun verslaving willen afkomen en tot bekering geraken.[5]. Een ander kenmerk van De Deur is, dat zij regelmatig nieuwe kerken beginnen door echtparen uit te sturen naar andere steden.[6][7]

In de jaren tachtig en negentig kwam De Deur door luidruchtig optreden in samenkomsten en tijdens evangelisatiesacties negatief in het nieuws. Dit leidde onder andere tot verschillende arresten waarin de grenzen tussen godsdienstvrijheid en verstoring van de openbare ruimte werden vastgelegd. Zo werd in 1989 vastgelegd dat de gemeente Arnhem de plaatselijke evangeliegemeente mocht verbieden in een pand kerkdiensten te houden, aangezien deze in strijd waren met het bestemmingsplan.[8] Een poging in Zwolle om de eveneens luide evangelisatieacties aan banden te leggen mislukte.[9] De Deur is uitermate kritisch ten opzichte van het gevestigde christendom en werkt in Nederland dan ook niet samen met andere kerken. Sinds het vertrek van Van Diermen in 2002 zijn de gemeenten iets gematigder in hun optreden geworden. Sinds die tijd komt de kerk positiever in het nieuws.[10][11]

Kritiek[bewerken]

De Deur wordt door sommigen gezien als een sekte die de leden indoctrineert. De organisatie heeft een piramideachtige opbouw, waarbij het gezag bij de top van de organisatie ligt. Zo geldt het hoofdschap, wat volgens de critici betekent dat de 'pastor' alle geestelijke macht heeft over de gemeenteleden.[12][13]

In 1995 ontstond er in Zwolle een pamflettenstrijd tussen toenmalig pastor Van Diermen en de vrijgemaakt-gereformeerde predikant ds. B. Luiten. De stijl die Van Diermen hierbij hanteerde, deed de deur naar de Gereformeerde Kerk dicht en kwam Van Diermen ook in zijn eigen achterban op kritiek te staan. In 1998 kwamen er slechte ervaringen van zijn volgelingen naar buiten, maar het kwam niet tot een rechtszaak tegen De Deur. De rechter verbood de woordvoerder van de "tegenstanders" de beschuldigingen te herhalen.[14]