Naar inhoud springen

De Pol (Dreumel)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Pol
Locatie Dreumel
Algemeen
Huidige functie grasland
Gebouwd in 14e eeuw?
Gesloopt in rond 1800?

Het huis De Pol was een kasteel in het Nederlandse dorp Dreumel, provincie Gelderland. Mogelijk gaat het om het stamslot van het geslacht Van de Poll. Deze familie stichtte meerdere huizen in de omgeving, waaronder Pollenstein en het Huis te Dreumel.

In 1326 werd Seger van de Poll beleend met gronden in Dreumel. Een gelijknamig familielid kreeg in 1395 een uitgebreider leen in handen, waar onder andere ook een gerecht te Dreumel onder viel. Het is de verwachting dat een van beide Segers het kasteel De Pol heeft gesticht. Tot 1470 bleef de familie Van de Poll eigenaar van het goed.

In 1535 kwam De Pol terecht bij Walburgia van Haeften en haar echtgenoot Jasper van Wijhe. Walburgia had het geërfd van haar grootmoeder Walburgia van de Poll. De familie Van Wijhe behield De Pol tot 1756. In dat jaar overleed Christina van Wijhe, waardoor haar echtgenoot Nicolaas Hans Willem baron van Delen het kasteel in bezit kreeg. Nicolaas hertrouwde met Margaretha Gijsberta van Brakell, en toen Nicolaas in 1793 overleed kwam het vruchtgebruik van De Pol toe aan Margaretha. Waarschijnlijk was er al geen sprake meer van een kasteel: de kadastrale minuut van 1821 toont nog wel bebouwing, maar die lijkt meer te wijzen op een boerderij.

Toen Margaretha in 1833 overleed werd De Pol door haar erfgenamen verkocht en opgedeeld. De boerderij is in 1851 gesloopt.

In 1979 vond archeologisch onderzoek plaats vanwege de plannen om er een begraafplaats te vestigen. Hieruit kwam naar voren dat het huis De Pol op een kunstmatige verhoging (oftewel: een pol) heeft gestaan, die was samengesteld uit drie aan elkaar gegroeide woonheuvels. De oudste bewoningssporen dateerden uit de 12e eeuw. Er zijn tevens resten van de funderingen aangetroffen.

Een tekening uit 1733 door Cornelis Pronk toont een T-vormig hoofdgebouw. Het bestond uit één bouwlaag, afgedekt door zadeldaken tussen trapgevels.[1]