De Vennip

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Vennip is een voormalige ambachtsheerlijkheid en latere gemeente in Holland, later Zuid-Holland, op het grondgebied van de huidige gemeenten Hillegom en Haarlemmermeer (en voor het grootste deel op dat van de huidige provincie Noord-Holland).

De heerlijkheid De Vennip, voor het eerst vermeld in 1334, lag tussen het Haarlemmermeer en het Leidsche Meer.[1] Door de groei en samensmelting van deze twee meren bleef er op de lange duur weinig van de heerlijkheid over; tegen de negentiende eeuw bestond ze uit niet meer dan het eiland Beinsdorp en een klein stukje land ten oosten van Hillegom, het oostelijke deel van de Vennipperpolder.[2] In 1812, nog juist onder Frans bewind, werd De Vennip bij Hillegom gevoegd, maar die fusie werd in 1817 weer ongedaan gemaakt.

Door de voortdurende afslag was de gemeente compleet ontvolkt geraakt: in de volkstelling van 1830 kon men geen enkele inwoner vinden.[3] In 1849 werden wel weer 13 inwoners geteld. Het oppervlak van de gemeente was in dat jaar 38,61 km² waarvan slechts 1,18 km² land.[4] Bij een grootschalige herindeling in 1855 kwam aan het bestaan van de gemeente een einde, toen ze definitief bij Hillegom werd gevoegd. In de nieuwe Haarlemmermeerpolder herinnert de plaatsnaam Nieuw-Vennep aan deze voormalige heerlijkheid.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Abraham Jacob van der Aa, "Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden", dl. 11 (T-V), 1848.
  2. Archief Vennipperpolder
  3. Volkstelling.nl - Resultaten volkstelling 1830
  4. Volkstelling.nl - Resultaten volkstelling 1849