Declinatie (Latijn)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Latijn maakt gebruik van suffixen om de declinatie aan te geven. Er zijn in het Latijn vijf declinaties, namelijk:

  • A-groep (1): stamklinker van deze woorden is een a (rosa); woorden die bij deze groep horen, hebben een genitivus enkelvoud op -ae.
  • O-groep (2): stamklinker van deze woorden is een u (dominus, bellum), de o-groep door de o in de dat. en abl. ev.; woorden van deze groep hebben een genitivus enkelvoud op -i.
  • MK-groep (3): de stam van deze woorden eindigt op een medeklinker (pater, patrem); woorden van deze groep hebben een genitivus enkelvoud op -is.
  • U-groep (4): stamklinker van deze woorden is een u (portus), niet te verwarren met declinatie 2; woorden die tot deze groep behoren, hebben een genitivus enkelvoud op -us.
  • E-groep (5): stamklinker van deze woorden is een e (res); woorden die bij deze groep horen, hebben een genitivus enkelvoud op -ei.


De declinatie van een woord bepaalt niet direct het geslacht van het woord. Het geslacht van het woord hangt in eerste instantie af van de betekenis van het woord. Als een woord bijvoorbeeld een mannelijk beroep uitdrukt, is het mannelijk, ongeacht volgens welke declinatie het woord verbogen wordt.

  • A-groep (1): de meeste woorden zijn vrouwelijk, met een aantal uitzonderingen, zoals: agricola = boer (Geen onzijdige woorden in deze groep.)
  • O-groep (2): woorden met een nominativus op -um zijn onzijdig, woorden die op -us of -er eindigen zijn mannelijk.
  • MK-groep (3): woorden in deze groep kunnen zowel mannelijk, vrouwelijk als onzijdig zijn. Woorden die in de nominativus meervoud op -a eindigen zijn onzijdig, woorden die in de nominativus enkelvoud op -or, -os of -er eindigen zijn mannelijk en de woorden die in de nominativus enkelvoud op andere uitgangen eindigen zijn vrouwelijk.
  • U-groep (4): woorden met een nominativus op -u zijn onzijdig (er zijn nauwelijks onzijdige woorden), de rest is meestal mannelijk, een uitzondering is bijvoorbeeld: manus = hand. Domus gaat gedeeltelijk volgens de 2e declinatie. (zie tabel hieronder)
  • E-groep (5): de meeste woorden zijn vrouwelijk. (Geen onzijdige woorden in deze groep.) Dies kan mannelijk of vrouwelijk zijn.

Het geslacht van het zelfstandig naamwoord hoeft niet alleen bepaald te worden door de uitgang van het woord, grotendeels wordt de betekenis het sterkst aan het geslacht gelinkt. En zodra de betekenis geen geslacht aangeeft, wordt het geslacht bepaald door de uitgang van het woord.

Volgens deze declinaties worden woorden verbogen zoals de zelfstandige naamwoorden in deze tabel.

zelfstandige naamwoorden
A-declinatie O-declinatie MK-declinatie U-declinatie E-declinatie
vrl. -a mnl. -us onzijdig -um mannelijk vrouwelijk onzijdig mnl. onzijdig -u vrl.
enkelvoud
nominativus serva servus bellum pater mater nomen lacus cornu res
genitivus servae servi belli patris matris nominis lacus cornus rei
dativus servae servo bello patri matri nomini lacui cornui rei
accusativus servam servum bellum patrem matrem nomen lacum cornu rem
ablativus serva servo bello patre matre nomine lacu cornu re
vocativus serva serve bellum pater mater nomen lacus cornu res
meervoud
nominativus servae servi bella patres matres nomina lacus cornua res
genitvus servarum servorum bellorum patrum matrum nominum lacuum cornuum rerum
dativus servis servis bellis patribus matribus nominibus lacibus cornibus rebus
accusativus servas servos bella patres matres nomina lacus cornua res
ablativus servis servis bellis patribus matribus nominibus lacibus cornibus rebus
vertaling
(de) slavin (de) slaaf (de) oorlog (de) vader (de) moeder (de) naam (het) meer (de) hoorn (het) ding
Enkelvoud Meervoud
nominativus domus domus
genitivus domus domorum
dativus domui domibus
accusativus domum domos
ablativus domo domibus

domi: thuis; domum: naar huis; domo: van huis (weg)