Demeton-S

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Demeton-S
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van demeton-S
Structuurformule van demeton-S
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C8H19O3PS2
IUPAC-naam 1-(2-di-ethoxyfosforylsulfanylethyl-sulfanyl)ethaan
Andere namen O,O-di-ethyl-S-2-ethylthioethylfosforthioaat, demeton-thiol
Molmassa 258,338421 g/mol
SMILES
CCOP(=O)(OCC)SCCSCC
InChI
1S/C8H19O3PS2/c1-4-10-12(9,11-5-2)14-8-7-13-6-3/h4-8H2,1-3H3
CAS-nummer 126-75-0
EG-nummer 204-801-8
PubChem 24723
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H312 - H319 - H332
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P280 - P305+P351+P338
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen. In een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 015-029-00-4
VN-nummer 3018
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,146 g/cm³
Kookpunt (bij 100 Pa) 128 °C
Vlampunt 147,6 °C
Dampdruk (bij 20°C) 0,035 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 2 g/l
Slecht oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Demeton-S (kortweg ook wel demeton genoemd) is een toxische organische verbinding met als brutoformule C8H19O3PS2. De stof komt voor als een kleurloze olieachtige vloeistof, die slecht oplosbaar is in water.

Demeton-S wordt gebruikt als insecticide.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verhitting en bij verbranding, met vorming van giftige dampen, onder andere fosforoxiden en zwaveloxiden. Het wordt gehydrolyseerd door zuren en basen.

De stof kan effecten hebben op het zenuwstelsel en remming van cholinesterase veroorzaken. Zelfs in kleine concentraties kan het leiden tot de dood.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]